Barn och Ungdomskliniken Västmanland

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

A

Acetylcystein inhalation 2021-09-14
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation 2022-02-09
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg 2022-02-09
Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar 2021-02-01
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat 2022-04-14
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver 2022-04-14
Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2022-04-14
Aciklovir oralt 80 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2022-04-14
Aciklovir oralt tabletter 2022-04-14
Addex-Kalium 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA VID T.EX. KETOACIDOS 2020-12-16
Addex/Addens-Natriumklorid 4 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA 2020-12-16
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2022-05-19
Adenosin intravenös inj 5 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2022-05-19
Adrenalin inhalation 2021-02-01
Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringsvägar 2020-12-16
Adrenalin intramuskulär inj (ex EpiPen) förfylld injektionspenna 2021-02-01
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL 2020-12-16
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) 2020-03-26
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) 2020-03-26
Allopurinol oralt (ex Zyloric) tabletter 2022-10-20
Alprostadil intravenös inf 0,002 mg/mL = 2 mikrog/mL (ex Prostivas) 2021-11-30
Alprostadil intravenös inf 0,005 mg/mL = 5 mikrog/mL (ex Prostivas) 2021-11-30
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) 2022-05-19
Alteplas intravenös inf 1 mg/mL (Actilyse) 2022-01-13
Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (ex AmBisome liposomal) 2023-08-31
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (ex AmBisome liposomal) 2023-08-31
Aminofyllin intravenös inf/inj 23 mg/mL (Teofyllamin) 2022-01-13
Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL (ex Cordarone) 2022-11-22
Amiodaron intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Cordarone) 2022-11-22
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (ex Spektramox) oral suspension 2022-04-14
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2022-04-14
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (Spektramox) oral suspension 2020-03-26
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2021-02-01
Amoxicillin oralt (ex Amimox) tabletter 2021-02-01
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-11-11
Amoxicillin oralt 50 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-12-16
Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL (ex Doktacillin) 2023-07-13
Ampicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Doktacillin) 2023-07-13
Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) 2022-05-19
Aripiprazol oralt (ex Abilify) tabletter 2021-02-01
Aripiprazol oralt 1 mg/mL (ex Abilify) oral lösning 2021-02-01
Atomoxetin oralt (f.d Strattera) kapslar 2023-08-31
Atomoxetin oralt 4 mg/mL (Strattera) oral lösning 2023-08-31
Atropin 0,5 mg/mL flera administreringssätt 2021-02-05
AZITROmycin oralt (ex Azitromax) tabletter 2021-02-01
AZITROmycin oralt 40 mg/mL (ex Azitromax) oral suspension 2021-02-01
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) 2021-09-14
Palonosetron intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Aloxi 250 mikrog/5 mL) 2020-11-11
UTGÅR UPPDATERAS EJ Acetylcystein intravenös inf, vid paracetamolintoxikation (barn under 30 kg) 2020-03-26

B

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2023-03-15
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) 2023-03-15
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett 2021-11-30
Bosentan oralt (ex Tracleer) kapslar/tabletter 2021-02-01
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) 2020-12-16

C

cefADROXil oralt (ex Cefamox löslig) kapsel/tablett 2021-02-01
cefADROXil oralt 100 mg/mL oral suspension 2021-02-01
Cefixim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension 2022-01-13
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2021-05-11
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2020-05-07
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension 2019-04-16
cefTRIAXon intravenös inf/inj 20 mg/mL (f.d Rocephalin) 2021-11-30
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) 2020-07-02
Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral) kapslar 2022-11-22
Ciklosporin oralt 100 mg/mL (ex Sandimmun Neoral) oral lösning 2022-11-22
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL 2020-03-26
Ciprofloxacin oralt 100 mg/mL (Ciproxin) oral suspension 2022-04-14
Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL (Ciproxin) oral suspension 2022-04-14
Ciprofloxacin oralt tabletter 2021-02-01
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år 2021-02-05
Kalcium intravenös inf/inj 0,225 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) 2023-03-15
Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) 2023-03-15

D

Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (ex Cubicin) 2020-06-12
Deferasirox oralt (ex Exjade) tabletter 2022-04-14
Deferoxamin intravenös inf 10 mg/mL (ex Desferal) 2022-09-01
Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter 2022-06-07
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning 2022-06-07
Desmopressin oralt (ex Minirin) tabletter 2022-04-14
dexAMETason oralt 0,4 mg/mL (Licens) oral lösning 2022-01-13
dexmedeTOMidin intravenös inf 4 mikrog/mL (ex Dexdor) 2022-05-19
dexmedeTOMidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) 2023-05-23
Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Diazepam-Lipuro licens) 2023-03-15
Diazepam oralt (ex Stesolid) tabletter 2020-12-16
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg 2022-10-20
Digoxin oralt 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Digoxin Aspen Pharma licens, fd Lanoxin) oral lösning 2022-11-22
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) 2021-11-30
Doxycyklin oralt 10 mg/mL (ex Vibranord) oral suspension 2020-12-16
Doxycyklin oralt 100 mg (ex Doxyferm) tablett 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Dalteparin subkutan inj (Fragmin) flera olika styrkor 2021-11-30
UTGÅR UPPDATERAS EJ Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning 2023-04-03

E

Enalapril oralt (ex Renitec) tabletter/kapslar 2020-12-16
Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) 2022-07-14
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) 2020-06-17
Erytromycin oralt (ex Abboticin) 2022-04-14
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension 2020-10-06
Erytromycin oralt 50 mg/mL (Ery-Max) från dospåse 2020-12-16
Esomeprazol intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2020-12-17
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2020-03-26
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter 2021-11-30
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension 2022-05-19
Etosuximid oralt 250 mg kapsel 2021-02-01
Etosuximid oralt 50 mg/mL (ex Suxinutin) oral lösning 2021-02-01
Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster 2022-01-13
Lisdexamfetamin oralt (Elvanse) kapslar 2021-02-01

F

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) 2021-10-21
Fenobarbital intravenös inf/inj 200 mg/mL (ex Luminal licens) 2021-10-21
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-04-07
FentaNYL nasalt 50 mikrog/mL (ex Leptanal) 2022-04-14
Fentanyl utvärtes (ex Durogesic, Matrifen) depotplåster 2022-01-31
Filgrastim intravenös inf 0,015 mg/mL = 15 mikrog/mL (Neupogen) 2022-02-09
Flekainid oralt (Tambocor) tablett/kapsel 2021-02-01
Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter 2022-10-20
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2022-12-22
Flukonazol oralt (ex Diflucan) kapslar 2021-02-01
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2020-12-17
Flukonazol oralt 40 mg/mL (ex Diflucan) oral suspension 2021-02-01
Flutikason inhalation/lokalt (ex Flutide Evohaler) 2022-12-22
FlutikasonPROPIONAT nasalt 50 mikrog/spraydos (ex Flutikason) nässpray 2021-02-01
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning 2021-09-14
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE 2021-05-11
Furosemid intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Furix) 2022-05-19
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) 2021-02-01
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar 2020-12-17
Fusidinsyra konjunktivalt 1 % (Fucithalmic) ögonsalva 2021-02-01
Fytomenadion intravenös inj 1 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2023-01-25
Fytomenadion oralt 1 mg (Vitamin K, NeoKay licens) kapsel 2023-01-25
Fytomenadion oralt 20 mg/mL (Vitamin K, Ka-Vit Tropfen licens) orala droppar 2023-01-25
Järn(III)karboximaltos intravenös inf (Ferinject) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-11-11

G

Gabapentin oralt (ex Neurontin) kapslar/tabletter 2021-02-01
Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) 2021-09-14
Glukagon inj 1 mg/mL (Glucagon) flera administreringsvägar 2022-04-14
Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (ex Dextrogel, extempore) munhålegel 2023-03-15
Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % 2021-02-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 50 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2022-11-22
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 100 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2022-11-22
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 150 mg/ml 2022-11-22
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 150 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2022-11-22

H

Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension 2022-10-20
Heparin instillation 100 E/mL (HeparinLÅS) 2021-01-28
Heparin instillation 20 E/mL (HeparinLÅS) 2021-01-28
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (ex Solu-Cortef) 2022-05-19
Hydrokortison oralt (ex Alkindi) tabletter/kapslar 2021-03-02
Högflödesgrimma (ex Optiflow, Airvo) 2021-10-21
Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat 2021-02-01
Racekadotril oralt 30 mg/15 mL (Hidrasec) oral suspension 2021-02-01

I

Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) 2020-03-26
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter 2023-03-15
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2021-11-30
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier 2023-04-03
Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) 2020-03-26
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) 2021-01-28
Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-10-14
Insulin: Snabb- alt. direktverkande intravenös inf/inj 1 E/mL (ex Actrapid Penfill) 2023-06-20

J

Järn(II)sulfat oralt 100 mg Fe2+ (ex Niferex) 2021-02-01
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar 2020-11-11

K

Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter 2021-02-01
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension 2022-05-19
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension/lösning 2022-05-19
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning 2022-06-07
Kaspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas) 2022-01-26
Klindamycin intravenös inf 12 mg/mL (ex Dalacin) 2021-05-11
Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) 2020-06-17
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar 2021-02-01
Klindamycin oralt 15 mg/mL (ex Dalacin) oral lösning 2021-02-01
Klonazepam intravenös inj 0,5 mg/mL (Rivotril licens) 2020-03-26
Klonazepam oralt (ex Iktorivil) tabletter 2021-11-30
Klonidin intravenös inf/inj 15 mikrog/mL (ex Catapresan, Extempore) 2023-06-20
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning 2022-04-14
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar 2021-06-03
Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-25
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) 2022-10-20
Medicinskt kol oralt (Carbomix) oral suspension 2023-05-23

L

Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning 2021-02-01
LANSOprazol oralt (ex Lanzo) tabletter/kapslar 2022-05-19
Levetiracetam intravenös inf (ex Keppra) dos tillsätts till spädningsvätska 2022-07-14
Levetiracetam intravenös inf 10 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) 2022-07-14
Levetiracetam intravenös inf 15 mg/mL (ex Keppra) 2023-03-15
Levetiracetam intravenös inf 5 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) 2022-07-14
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter 2022-07-14
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning 2022-07-14
Levotyroxin oralt (ex Levaxin) tabletter 2021-02-01
Lidokain intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Xylocard) 2020-06-30
Linezolid intravenös inf 2 mg/mL (ex Zyvoxid) 2021-02-01
Linezolid oralt 20 mg/mL (Zyvoxid) oral suspension 2023-03-15
Litium oralt 42 mg (Lithionit) depottablett 2021-02-01

M

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 2023-07-13
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) 2021-02-01
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) 2021-02-01
Makrogol oralt (ex Forlax Junior) 2021-05-11
Makrogol oralt (ex Forlax) 2021-02-01
Melatonin oralt (ex Mellozzan) 2021-06-03
Melatonin oralt 1 mg/mL oral lösning 2021-06-03
Merkaptopurin oralt 20 mg/mL (Xaluprine) oral suspension 2021-11-30
Merkaptopurin oralt 50 mg (ex Puri-nethol) tablett 2021-11-30
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) 2023-06-20
Metoprolol oralt (ex Seloken, extempore) tablett/kapsel/depottabletter 2023-08-31
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2022-11-22
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension 2021-11-30
Metylfenidat oralt (ex Concerta) tabletter/kapslar 2021-02-01
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) 2020-10-06
Metylprednisolon intravenös inf/inj 40 mg/mL (Solu-Medrol) 2022-01-26
Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) 2023-05-23
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-11-22
Milrinon intravenös inf 200 mikrog/mL = 0,2 mg/mL (ex Corotrop) 2020-05-07
Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat 2020-11-11
Montelukast oralt 1 mg/mL (ex Singulair) oral lösning 2020-12-17
Morfin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2022-04-14
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL 2022-04-14
Morfin oralt 0,4 mg/mL 2022-04-14
Morfin oralt 2 mg/mL oral lösning 2021-01-28

N

Naloxegol oralt (Moventig) tabletter 2021-02-01
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2022-05-19
Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter 2021-04-22
Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension 2021-02-01
Oximetazolin nasalt 0,1 mg/mL (ex Rhinox licens) näsdroppar 2022-04-14
Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL spädning från Nezeril 2022-12-22
Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray 2022-04-14
Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray 2022-04-14

O

Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter 2021-11-30
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter 2022-02-09
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (Zofran) oral lösning 2022-01-31
Oseltamivir oralt (ex Tamiflu) kapslar 2023-01-25
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension 2023-01-25
Oxazepam oralt (ex Sobril) tabletter 2021-02-01
Oxibutynin intravesikal instillation 0,5 mg/mL (Oxybutynin Unimedic) 2021-02-01
oxKARBazepin oralt (Trileptal) tabletter 2021-09-29
oxKARBazepin oralt 60 mg/mL (Trileptal) oral suspension 2021-09-29

P

Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension 2021-02-05
Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) 2023-05-23
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) 2023-03-15
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning/suspension 2022-04-14
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier 2022-04-14
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) 2021-01-28
Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter 2021-02-01
Plasmalyte intravenös inf 2022-11-22
Prednisolon oralt tabletter/kapslar 2022-06-07
Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL (Phenergan licens) 2022-05-31
Prometazin oralt (ex Lergigan) tabletter 2022-05-31
Propofol intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Diprivan) 2020-12-16
Propranolol oralt 3,75 mg/mL (Hemangiol) oral lösning 2021-05-11
Propranololhydroklorid oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-09-14

R

Risperidon oralt (ex Risperdal) tablett 2021-02-01
Tocilizumab intravenös inf (RoActemra) dos tillsätts till spädningsvätska 2021-02-01

S

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) 2022-04-14
Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) 2021-03-02
Sildenafil intravenös inf 0,16 mg/mL (Revatio) 2021-02-05
Sildenafil intravenös inf/inj 0,8 mg/mL (Revatio) 2021-09-29
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension 2021-02-05
Sotalol oralt (ex Sotacor) tabletter/kapslar 2021-02-01
Sotalol oralt 10 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-02-01
Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel 2021-02-01
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mL spädd lösning 2022-05-19
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mg trimetoprim, oral suspension 2021-02-01

T

Parenteral nutrition: Numeta G13E intravenös inf standardkomposition 2023-03-15
Parenteral nutrition: Numeta G16E intravenös inf standardkomposition 2023-03-15
Parenteral nutrition: Numeta G19E intravenös inf standardkomposition 2023-03-15
Parenteral nutrition: Perifer Numeta G10E intravenös inf standardkomposition, spädning från G13E 2023-03-15
Taurolock instillation 2020-10-27
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) 2020-03-26
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mL vätska, oral suspension 2022-04-14
Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension 2021-04-22

U

Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension 2021-02-01

V

Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2021-02-01
Fytomenadion oralt 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2021-02-01
Hydroxokobalamin intramuskulär inj 1 mg/mL (Vitamin B12, f.d Behepan) 2021-02-01
Parenteral nutrition: Vaminolac + Peditrace intravenös inf standardkomposition 2023-03-15
Pyridoxin intravenös inf/inj 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2023-07-13
Vaccin: Engerix-B intramuskulär inj mot hepatit B 2021-02-01
Vaccin: Hexyon intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2021-02-01
Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2021-02-01
Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj, mot pneumokockinfektioner 2021-02-01
Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension 2023-03-15
Vaccin: Synflorix intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner 2021-02-01
Valproinsyra oralt (ex Ergenyl) 2023-08-31
Valproinsyra oralt 200 mg/mL (Absenor) orala droppar 2023-08-31
Valproinsyra oralt 60 mg/mL (Absenor) oral lösning 2023-08-31
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) 2022-05-31
Vigabatrin oralt 100 mg/mL (Sabrilex) oral lösning 2021-03-02

Vitamin

Tokofersolan oralt 50 mg/mL (Vitamin E, Vedrop) oral lösning 2021-06-16

X

Lidokain lokalbedövning av yta (Xylocain) spray 10 mg/dos = 100 mg/mL 2021-11-30