Barn och Ungdomskliniken Västmanland

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

A

Acetylcystein inhalation 2021-09-14
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation 2020-03-26
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg 2020-03-26
Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar 2021-02-01
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat 2021-11-09
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver 2019-10-07
Aciklovir oralt (ex Zovirax) tabletter 2020-12-16
Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2020-12-16
Aciklovir oralt 80 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2020-12-16
Addex-Kalium 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA VID T.EX. KETOACIDOS 2020-12-16
Addex/Addens-Natriumklorid 4 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA 2020-12-16
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2020-03-26
Adenosin intravenös inj 5 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2020-03-26
Adrenalin 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringssätt 2020-12-16
Adrenalin inhalation 2021-02-01
Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna 2021-02-01
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL 2020-12-16
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL (50 g/L) (ex Alburex) 2020-03-26
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL (200 g/L) (ex Alburex) 2020-03-26
Allopurinol oralt (ex Zyloric) tabletter 2021-11-30
Alprostadil intravenös inf 0,002 mg/mL = 2 mikrog/mL (ex Prostivas) 2021-11-30
Alprostadil intravenös inf 0,005 mg/mL = 5 mikrog/mL (ex Prostivas) 2021-11-30
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) 2021-01-28
Alteplas intravenös inf 1 mg/mL (Actilyse) 2021-02-01
Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome) 2021-11-09
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (AmBisome) 2021-11-09
Aminofyllin intravenös inf/inj 23 mg/mL (Teofyllamin) 2020-11-25
Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL (ex Cordarone) 2021-04-22
Amiodaron intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Cordarone) 2021-02-01
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (ex Spektramox) oral suspension 2021-04-07
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2021-04-07
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (ex Spektramox) oral suspension 2020-03-26
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2021-02-01
Amoxicillin oralt (ex Amimox) tabletter/kapsel 2021-02-01
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-11-11
Amoxicillin oralt 50 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-12-16
Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL (Doktacillin) 2020-06-17
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) 2020-12-16
Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) 2021-02-01
Aripiprazol oralt (ex Abilify) tabletter 2021-02-01
Aripiprazol oralt 1 mg/mL (ex Abilify) oral lösning 2021-02-01
Atomoxetin oralt (ex Strattera) kapslar 2021-02-01
Atomoxetin oralt 4 mg/mL (Strattera) oral lösning 2021-02-01
Atropin 0,5 mg/mL flera administreringssätt 2021-02-05
Azitromycin oralt (ex Azitromax) tabletter 2021-02-01
Azitromycin oralt 40 mg/mL (ex Azitromax) oral suspension 2021-02-01
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) 2021-09-14
Palonosetron intravenös inf/inj 250 mikrog/5 mL = 50 mikrog/mL (ex Aloxi) 2020-11-11
UTGÅR UPPDATERAS EJ Acetylcystein intravenös inf, vid paracetamolintoxikation (barn under 30 kg) 2020-03-26

B

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2021-04-07
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) 2021-11-30
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett 2021-11-30
Bosentan oralt (ex Tracleer) kapslar/tabletter 2021-02-01
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) 2020-12-16

C

Cefadroxil oralt (ex Cefamox löslig) kapsel/tablett 2021-02-01
Cefadroxil oralt 100 mg/mL oral suspension 2021-02-01
Cefixim oralt 20 mg/mL = 100 mg/5 mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension 2021-10-21
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2021-05-11
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2020-05-07
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension 2019-04-16
cefTRIAXon intravenös inf/inj 20 mg/mL (f.d Rocephalin) 2021-11-30
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) 2020-07-02
Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral) kapsel 2021-02-01
Ciklosporin oralt 100 mg/mL (ex Sandimmun Neoral) oral lösning 2021-02-01
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL 2020-03-26
Ciprofloxacin oralt 100 mg/mL (ex Ciproxin) oral suspension 2021-02-01
Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL (Ciproxin) oral suspension 2021-02-01
Ciprofloxacin oralt tabletter 2021-02-01
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år 2021-02-05
Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) 2021-02-05
Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) 2021-02-01

D

Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (Cubicin) 2020-06-12
Deferasirox oralt (Exjade) tabletter 2021-02-01
Deferoxamin intravenös inf 10 mg/mL (ex Desferal) 2021-02-01
Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter 2021-06-03
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning 2021-06-03
Desmopressin oralt (ex Minirin) tabletter 2021-02-01
Dexametason oralt 0,4 mg/mL (licens) oral lösning 2021-05-11
Dexmedetomidin intravenös inf 4 mikrog/mL (ex Dexdor) 2021-02-01
Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) 2020-06-30
Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) 2021-09-14
Diazepam oralt (ex Stesolid) tabletter 2020-12-16
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg 2021-09-29
Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning 2021-09-29
Digoxin oralt 50 mikrog/mL (Lanoxin) oral lösning 2021-03-02
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) 2021-11-30
Doxycyklin oralt 10 mg/mL (Vibranord) oral suspension 2020-12-16
Doxycyklin oralt 100 mg (ex Doxyferm) tablett 2020-12-16
UTGÅR UPPDATERAS EJ Dalteparin subkutan inj (Fragmin) flera olika styrkor 2021-11-30

E

Enalapril oralt (ex Renitec) tabletter/kapslar 2020-12-16
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) 2020-06-17
Erytromycin oralt (ex Ery-Max) 2021-09-29
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension 2020-10-06
Erytromycin oralt 50 mg/mL (Ery-Max) från dospåse 2020-12-16
Esomeprazol intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2020-12-17
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2020-03-26
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter 2021-11-30
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension 2021-11-30
Etosuximid oralt 250 mg kapsel 2021-02-01
Etosuximid oralt 50 mg/mL (ex Suxinutin) oral lösning 2021-02-01
Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster 2021-02-05
Lisdexamfetamin oralt (Elvanse) kapslar 2021-02-01

F

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) 2021-10-21
Fenobarbital intravenös inf/inj 200 mg/mL (ex Luminal licens) 2021-10-21
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-04-07
Flekainid oralt (Tambocor) tablett/kapsel 2021-02-01
Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter 2021-02-01
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2021-02-01
Flukonazol oralt (ex Diflucan) kapslar 2021-02-01
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2020-12-17
Flukonazol oralt 40 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2021-02-01
Flutikason inhalation (ex Flutide Evohaler) 2020-12-17
FlutikasonPROPIONAT nasalt 50 mikrog/spraydos (ex Flutikason) nässpray 2021-02-01
Fosfat oralt 60 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-09-14
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE 2021-05-11
Furosemid intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Furix) 2020-12-17
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) 2021-02-01
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar 2020-12-17
Fusidinsyra konjunktivalt 1 % (Fucithalmic) ögonsalva 2021-02-01
Järn(III)karboximaltos intravenös inf (Ferinject) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-11-11

G

Gabapentin oralt (ex Neurontin) kapslar/tabletter 2021-02-01
Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) 2021-09-14
Glukagon intramuskulär, subkutan inj 1 mg/mL (Glucagon) 2021-02-01
Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (Dextrogel) oral gel 2020-10-06
Glukos intravenös inf 50 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2021-02-01
Glukos intravenös inf 100 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2021-02-01
Glukos intravenös inf 150 mg/ml 2020-03-26
Glukos intravenös inf 150 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2020-10-06
Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % 2021-02-01

H

Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension 2020-12-16
Heparin instillation 100 E/mL (HeparinLÅS) 2021-01-28
Heparin instillation 20 E/mL (HeparinLÅS) 2021-01-28
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (Solu-Cortef) 2021-04-07
Hydrokortison oralt (ex Alkindi) tabletter/kapslar 2021-03-02
Högflödesgrimma (ex Optiflow, Airvo) 2021-10-21
Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat 2021-02-01
Racekadotril oralt 30 mg/15 mL (Hidrasec) oral suspension 2021-02-01

I

Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) 2020-03-26
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter 2021-11-30
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2021-11-30
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier 2021-11-30
Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) 2020-03-26
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) 2021-01-28
Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-10-14

J

Järn(II)sulfat oralt 100 mg Fe2+ (ex Niferex) 2021-02-01
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar 2020-11-11

K

Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter 2021-02-01
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (Kåvepenin) oral suspension 2020-06-12
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension 2021-02-01
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning 2021-02-05
Klindamycin intravenös inf 12 mg/mL (ex Dalacin) 2021-05-11
Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) 2020-06-17
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar 2021-02-01
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning 2021-02-01
Klonazepam intravenös inj 0,5 mg/mL (Rivotril licens) 2020-03-26
Klonazepam oralt (Iktorivil) tabletter 2021-11-30
Klonidin intravenös inf/inj 15 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-28
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning 2020-11-25
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar 2021-06-03
Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (ex Ekvacillin) 2020-03-26
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) 2020-03-26
Medicinskt kol oralt (Carbomix) oral suspension 2020-10-27

L

Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning 2021-02-01
LANSOprazol oralt (ex Lanzo) tabletter/kapslar 2021-02-01
Levetiracetam intravenös inf (ex Keppra) dos tillsätts till spädningsvätska 2021-10-21
Levetiracetam intravenös inf 10 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) 2021-10-21
Levetiracetam intravenös inf 15 mg/mL (ex Keppra) 2021-10-21
Levetiracetam intravenös inf 5 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) 2021-10-21
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter 2021-05-11
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning 2021-09-29
Levotyroxin oralt (ex Levaxin) tabletter 2021-02-01
Lidokain intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Xylocard) 2020-06-30
Linezolid intravenös inf 2 mg/mL (ex Zyvoxid) 2021-02-01
Linezolid oralt 20 mg/mL (Zyvoxid) oral suspension 2021-02-01
Litium oralt 42 mg (Lithionit) depottablett 2021-02-01

M

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 2020-07-01
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) 2021-02-01
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) 2021-02-01
Makrogol oralt (ex Forlax Junior) 2021-05-11
Makrogol oralt (ex Forlax) 2021-02-01
Melatonin oralt (ex Mellozzan) 2021-06-03
Melatonin oralt 1 mg/mL oral lösning 2021-06-03
Merkaptopurin oralt 20 mg/mL (Xaluprine) oral suspension 2021-11-30
Merkaptopurin oralt 50 mg (ex Puri-nethol) tablett 2021-11-30
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) 2021-05-11
Metoprolol oralt (ex Seloken) tabletter 2020-10-27
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2021-11-30
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension 2021-11-30
Metylfenidat oralt (ex Concerta) tabletter/kapslar 2021-02-01
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) 2020-10-06
Metylprednisolon intravenös inf/inj 40 mg/mL (Solu-Medrol) 2020-12-17
Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning 2021-09-29
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) 2021-09-14
Milrinon intravenös inf 200 mikrog/mL = 0,2 mg/mL (ex Corotrop) 2020-05-07
Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat 2020-11-11
Montelukast oralt 1 mg/mL (ex Singulair) oral lösning 2020-12-17
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Morfin Abcur) 2020-10-06
Morfin intravenös inj 0,4 mg/mL 2021-03-02
Morfin oralt 0,4 mg/mL 2021-01-28
Morfin oralt 2 mg/mL oral lösning 2021-01-28

N

Naloxegol oralt (Moventig) tabletter 2021-02-01
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2021-10-21
Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter 2021-04-22
Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension 2021-02-01

O

Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter 2021-11-30
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter 2020-10-27
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (Zofran) oral lösning 2021-02-01
Oxazepam oralt (ex Sobril) tabletter 2021-02-01
Oxibutynin intravesikal instillation 0,5 mg/mL (Oxybutynin Unimedic) 2021-02-01
Oxkarbazepin oralt (Trileptal) tabletter 2021-09-29
Oxkarbazepin oralt 60 mg/mL (Trileptal) oral suspension 2021-09-29

P

Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension 2021-02-05
Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) 2021-09-14
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) 2021-09-14
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning 2021-09-14
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier 2021-11-09
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) 2021-01-28
Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter 2021-02-01
Plasmalyte intravenös inf 2021-02-01
Prednisolon oralt tabletter/kapslar 2020-11-11
Propofol intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Diprivan) 2020-12-16
Propranolol oralt 3,75 mg/mL (Hemangiol) oral lösning 2021-05-11
Propranololhydroklorid oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-09-14

R

Risperidon oralt (ex Risperdal) tablett 2021-02-01
Tocilizumab intravenös inf (RoActemra) dos tillsätts till spädningsvätska 2021-02-01

S

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) 2021-02-01
Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) 2021-03-02
Sildenafil intravenös inf 0,16 mg/mL (Revatio) 2021-02-05
Sildenafil intravenös inf/inj 0,8 mg/mL (Revatio) 2021-09-29
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension 2021-02-05
Sotalol oralt (ex Sotacor) tabletter/kapslar 2021-02-01
Sotalol oralt 10 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-02-01
Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel 2021-02-01
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mL spädd lösning 2020-11-25
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mg trimetoprim, oral suspension 2021-02-01

T

Taurolock instillation 2020-10-27
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) 2020-03-26
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mL vätska, oral suspension 2020-12-17
Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension 2021-04-22

U

Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension 2021-02-01

V

Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2021-02-01
Fytomenadion oralt 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2021-02-01
Hydroxokobalamin intramuskulär inj 1 mg/mL (Vitamin B12, f.d Behepan) 2021-02-01
Pyridoxin intravenös inf/inj 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2021-02-01
TPN: Aminosyror + Spårämnen intravenös inf (Vaminolac, Peditrace) 2021-02-05
Vaccin: Engerix-B intramuskulär inj mot hepatit B 2021-02-01
Vaccin: Hexyon intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2021-02-01
Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2021-02-01
Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj, mot pneumokockinfektioner 2021-02-01
Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension 2021-02-01
Vaccin: Synflorix intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner 2021-02-01
Valproat oralt (ex Ergenyl) 2021-10-21
Valproat oralt 200 mg/mL (Absenor) orala droppar 2021-10-21
Valproat oralt 60 mg/mL (Absenor) oral lösning 2021-10-21
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) 2019-04-16
Vigabatrin oralt 100 mg/mL (Sabrilex) oral lösning 2021-03-02

Vitamin

Tokofersolan oralt 50 mg/mL (Vitamin E, Vedrop) oral lösning 2021-06-16

X

Lidokain lokalbedövning av yta (Xylocain) spray 10 mg/dos = 100 mg/mL 2021-11-30