Länkar till läkemedelsblad för Barn- och ungdomsmedicin Dalarna

Listan är sorterad på substansnamn,
Tryck Ctrl+F för att söka i listan både på substans och preparatnamn.
Listan gäller för Region Dalarna, för IVA se lista Region Dalarna IVA.
För kommentarer kontakta lakemedel.dalarna@regiondalarna.se
(Åsa Folkesson)
För att få hjälp att tolka instruktionerna finns en guide att hitta här: 
https://eped.se/wp-content/uploads/2021/03/ePed-006-Tolkning-av-barnlakemedelsinstruktioner-i-ePed-version-2.0liten.pdf

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

A

Abatacept intravenös inf (Orencia) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-09-16
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation 2022-06-27
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg 2022-06-27
Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) 2016-11-24
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver och koncentrat 2019-06-04
Aciklovir oralt 80 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2019-08-07
Adalimumab subkutan inj (ex Hukyndra, Humira) 2023-11-16
Adenosin intravenös inj 2,5 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2023-06-20
Adrenalin inhalation 2022-10-04
Adrenalin intramuskulär inj (ex EpiPen) förfylld injektionspenna 2018-08-06
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL 2021-02-01
Adrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL NEO 2022-04-29
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) 2021-09-03
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) 2021-09-03
Alimemazin oralt 40 mg/mL (fd Theralen) orala droppar 2022-09-16
Allopurinol oral tablett 100, 300 mg 2020-08-06
Alprostadil intravenös inf 0,002 mg/mL = 2 mikrog/mL (ex Prostivas) 2022-04-29
Alteplas intravenös inf 1 mg/mL (Actilyse) 2023-03-29
Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome liposomal) 2023-03-13
Aminofyllin intravenös inf/inj 23 mg/mL (Teofyllamin) 2022-10-04
Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL (ex Cordarone) 2023-06-20
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (ex Spektramox) oral suspension 2023-08-04
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (Spektramox) oral suspension 2020-11-10
Amoxicillin oralt 50 mg/mL (Amimox) oral suspension 2019-08-07
Amoxicillin oralt (ex Amimox) 2019-08-07
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2021-06-29
Ampicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Doktacillin) 2023-10-27
Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) 2022-08-23
Aprepitant oralt (ex Emend) kapslar 2022-10-04
Aprepitant oralt 25 mg/mL (Emend) oral suspension 2023-03-13
Arginin intravenös inf 100 mg/mL (Extempore) 2019-09-09
Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt 2020-03-26

B

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2023-10-20
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (Betapred) 2020-08-06
Betametason oralt 0,1 mg/mL (ex Betapred) oral lösning från tablett 2022-10-04
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett 2022-09-16
Biotin intravenös inj 5 mg/mL (Biotin licens) 2018-08-20
Biotin oralt (Vitamin B7, licens) tabletter 2022-06-21
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) 2021-08-23

C

C1-esterashämmare intravenös inf/inj (ex Berinert) 2019-09-24
Caspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas) 2020-08-06
Cefixim oralt (ex Suprax licens) tabletter 2022-09-21
Cefixim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension 2022-09-21
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2023-11-16
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2019-08-07
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension 2021-06-29
cefTIBUten oralt 400 mg (Cedax, Isocef Licens), kapsel 2016-12-20
cefTRIAXon intramuskulär inj 250 mg/mL spädning med lidokain 2018-08-01
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) 2019-07-30
cefTRIAXon intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Rocephalin) 2019-07-30
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) 2019-08-08
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL 2019-08-08
Ciprofloxacin oralt tabletter 2019-08-12
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år 2016-04-20
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,85 + 1,5 % (Extempore) barn ÖVER 1 år 2016-04-20

D

Dalteparin subkutan inj (Fragmin) flera olika styrkor 2019-09-24
Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (ex Cubicin) 2021-06-18
Defibrotid intravenös inf 4 mg/mL (Defitelio) 2022-03-25
Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter 2022-10-04
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning 2022-10-04
Desmopressin oralt (ex Minirin) tabletter 2022-08-24
dexAMETason oralt 0,4 mg/mL (Licens) oral lösning 2022-10-04
Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) 2022-09-21
Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) 2021-08-10
Diazepam oralt (ex Stesolid) tabletter 2021-02-01
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg 2021-08-10
Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning 2021-08-10
Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension 2022-03-25
Digoxin oralt 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Digoxin Aspen Pharma licens, fd Lanoxin) oral lösning 2022-11-01
Diklofenak oralt (ex Voltaren, Diclofenac) 2016-12-20
Diklofenak rektalt (ex Voltaren) 2016-12-20
DOBUTamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL 2023-03-29
Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) 2021-08-26
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) 2022-04-29

E

Enalapril oralt (ex Renitec) tabletter/kapslar 2020-02-25
epoPROSTenol intravenös inf 2 mikrog/mL (Veletri licens) 2023-01-16
Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) 2023-08-17
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension 2019-08-12
Erytromycin oralt 50 mg/mL (Ery-Max) från dospåse, nyfödda 2019-08-12
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2019-08-19
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension 2023-01-17
Etanercept subkutan inj (ex Enbrel, Benepali) förfyllda sprutor/injektionspenna 2023-11-16
Etosuximid oralt (Suxinutin, Petnidan) 2018-08-01

F

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) 2021-08-10
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-08-10
Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter 2019-08-12
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (Kåvepenin) oral suspension 2019-08-12
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) från dospåse eller färdigblandad 2019-08-12
FentaNYL intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Extempore) 2019-06-14
Fentanyl utvärtes (ex Durogesic, Matrifen) depotplåster 2022-07-01
Filgrastim subkutan inj 0,3 mg/mL = 300 mikrog/mL (Neupogen) 2020-09-08
Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter 2023-01-16
Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension 2019-08-12
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2019-08-12
Flukonazol oralt (ex Diflucan) kapslar 2019-11-21
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2021-09-28
Flukonazol oralt 40 mg/mL (ex Diflucan) oral suspension 2021-09-28
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) 2021-08-10
Flutikason inhalation (ex Flutide Evohaler) 2021-08-23
FlutikasonFUROAT nasalt 27,5 mikrog/spraydos (Avamys) nässpray 2021-08-23
Fosaprepitant intravenös inf 1 mg/mL (Ivemend) 2020-09-08
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning 2022-09-05
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL (= 37,5 mg/mL) (Pro-Epanutin) doseras i mg FE 2023-01-16
Foskarnet intravenös inf 12 mg/mL (Foscavir licens) 2022-03-31
Foskarnet intravenös inf 24 mg/mL (Foscavir licens) via central infart 2022-03-31
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) 2023-09-28
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar 2018-01-15
Fusidinsyra konjunktivalt 1 % (Fucithalmic) ögonsalva 2018-08-22
Fusidinsyra utvärtes 2 % (ex Fucidin) kräm/salva 2020-06-24
Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2019-01-09
Fytomenadion oralt 1 mg (Vitamin K, NeoKay licens) kapsel 2019-03-11
Fytomenadion oralt 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2020-09-16
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar 2022-09-05

G

Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (Cymevene) 2020-02-14
Gentamicin intravenös inj, inf 10 mg/mL (okonserverad licens) 2016-04-20
Gentamicin intravenös inj, inf 40 mg/mL (Gensumycin) 2016-04-20
Glukagon intramuskulär, subkutan inj 1 mg/mL (Glucagon) 2016-04-20
Granisetron intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Kytril) 2020-08-06
Granisetron oralt (f.d Kytril) tabletter 2020-09-08

H

Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (Solu-Cortef) 2021-09-02
Hydrokortison oralt (ex Alkindi) tabletter/kapslar 2021-08-26
Hydrokortison oralt 1 mg/mL (Extempore) oral suspension 2023-08-09
Hydrokortison utvärtes 1 % (ex Mildison Lipid) kräm/salva 2021-09-22
Hydroxizin oralt 2 mg/mL (Atarax) oral lösning 2021-08-24
Hydroxokobalamin intramuskulär inj 1 mg/mL (Vitamin B12, Behepan) 2019-09-09

I

Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) 2022-04-29
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter/kapsel 2023-06-01
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2021-08-19
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier 2021-08-19
Imipenem/Cilastatin intravenös inf 5 mg/mL (ex Tienam) 2019-08-12
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) 2021-05-18
Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-09-16
Insulin intravenös inf/inj 0,1 E/mL (ex Extempore) NEO 2022-04-29
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) 2022-10-04
Isoprenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL (ex Isoprenaline) 2022-06-02

J

Järn(II)sulfat oralt 100 mg Fe2+ (ex Niferex) 2022-09-21
Järn(III)karboximaltos intravenös inf (Ferinject) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-08-27

K

Kalcium intravenös inf/inj 0,225 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) 2023-03-29
Kalcium oralt 15 mg (Extempore) kapsel 2022-01-31
Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning 2022-09-05
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning 2022-09-16
Kaliumklorid oralt 2 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska 2022-03-31
Karbomer konjunktivalt (ex Viscotears) ögongel 2022-09-16
Kargluminsyra oralt 200 mg (ex Carbaglu) dispergerbar tablett 2019-09-09
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (Ketogan Novum) 2020-05-13
Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL (ex Tavegyl licens) 2020-10-16
Klemastin oralt 1 mg (Tavegyl) tablett 2020-10-16
Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) 2020-05-06
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar 2019-08-12
Klindamycin oralt 15 mg/mL (ex Dalacin) oral lösning 2019-08-19
Klonazepam intravenös inj 0,05 mg/mL (Iktorivil) 2016-06-21
Klonazepam intravenös inj 0,5 mg/mL (Iktorivil) 2018-03-26
Klonidin intravenös inf/inj 15 mikrog/mL (Catapresan, Extempore) 2021-08-19
Klonidin intravenös inf/inj 3 mikrog/mL (Catapresan, Extempore) NEO 2022-04-29
Klonidin oralt (Catapresan Licens) tabletter 2018-01-17
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (Extempore) 2018-01-17
Kloralhydrat rektalt 200 mg/mL (Extempore) 2016-04-20
Kloramfenikol konjunktivalt 10 mg/g = 1 % ögonsalva 2022-12-19
Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-16
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-16
Koffeincitrat intravenös inf 10 mg/mL (Gencebok, Peyona) 2023-03-29
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) 2023-03-29
Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar 2019-09-24

L

Lactobacillus reuteri oralt (Semper magdroppar) 2016-04-20
Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning 2021-08-26
LANSOprazol oralt (ex Lanzo) tabletter/kapslar 2019-08-19
Levetiracetam intravenös inf 10 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) 2022-09-05
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter 2019-06-14
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning 2019-06-14
Levokarnitin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Carnitene licens) 2022-10-04
Levokarnitin oralt 200 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning 2018-08-20
Levotyroxin oralt (ex Levaxin) tabletter 2020-08-07
Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster 2022-07-01
Lidokain + Tetrakain utvärtes (Rapydan) plåster 2016-04-20
Lidokain intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Xylocard) 2021-08-10
Lidokain lokalbedövning 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) 2022-07-01
Lidokain utvärtes 40 mg/g (Maxilene) kräm 2019-05-20
Lidokain utvärtes gel 2 % (Xylocain) 2022-07-01
Linezolid intravenös inf 2 mg/mL (ex Zyvoxid) 2022-01-31
Linezolid oralt 20 mg/mL (Zyvoxid) oral suspension 2019-08-13
Linezolid oralt 600 mg (ex Zyvoxid) tablett 2022-01-31
Loratadin oralt 10 mg (ex Clarityn) tablett 2021-08-23

M

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 2022-10-04
Magnesium oralt 12 mg/mL = 0,5 mmol/mL (Extempore) oral lösning 2019-10-02
Magnesium oralt 2,4 mg/mL = 0,1 mmol/mL 2023-02-09
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) barn under 6 mån 2019-12-06
Makrogol + tillsatser oralt (ex Movicol Junior) 2018-08-08
Makrogol + tillsatser oralt (ex Movicol) 2016-04-20
Makrogol oralt (ex Forlax Junior) 2021-08-26
Makrogol oralt (ex Forlax) 2021-08-26
Mannitol intravenös inf 150 mg/mL 2020-08-17
Medicinskt kol oralt (Carbomix) oral suspension 2021-09-03
Melatonin oralt (ex Mellozzan) 2021-08-27
Melatonin oralt 1 mg/mL oral lösning 2021-09-22
Merkaptopurin oralt 20 mg/mL (Xaluprine) oral suspension 2023-03-29
Merkaptopurin oralt 50 mg (ex Puri-nethol) tablett 2020-03-09
Meropenem intravenös inf 10 mg/mL (ex Meronem) 2019-06-19
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) 2019-06-19
Metoklopramid intravenös inj 5 mg/mL (Primperan) 2020-08-06
Metoklopramid oralt 10 mg (ex Primperan) 2020-08-06
Metotrexat oralt 2 mg/mL (Jylamvo) oral lösning 2023-03-29
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2022-06-22
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter 2019-07-30
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension 2019-07-30
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) 2022-03-25
Metylprednisolon intravenös inf/inj 62,5 mg/mL (Solu-Medrol) 2022-03-25
Midazolam buckalt 5 mg/mL (Buccolam) munhålelösning 2021-08-16
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) 2021-08-10
Midazolam oralt 1 mg/mL (Extempore) oral lösning 2020-01-21
Milrinon intravenös inf 200 mikrog/mL = 0,2 mg/mL (ex Corotrop) 2022-04-29
Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat 2021-08-24
Morfin intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL NEO 2022-06-21
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL 2023-06-01
Morfin oralt 2 mg/mL oral lösning 2021-09-03
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar 2021-02-08

N

Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2022-09-16
Naloxon oralt 30 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2018-08-08
Natriumbensoat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) 2019-09-09
Natriumbensoat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral vätska 2022-03-25
Natriumdikloracetat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) 2019-09-09
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL 2022-10-04
Natriumvätekarbonat oralt 50 mg/mL (Extempore) oral lösning 2023-02-06
Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter 2023-02-09
Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension 2023-03-13

O

Omalizumab subkutan inj (Xolair) förfylld spruta 75 alt 150 mg 2018-08-07
Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter 2019-08-19
Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL (ex Zofran) 2021-08-18
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter 2021-08-18
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (ex Zofran) oral lösning 2022-12-23
Oseltamivir oralt (ex Tamiflu) kapslar 2021-08-09
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension 2021-08-09
Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL spädning från Nezeril 2022-09-16
Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray 2022-09-16
Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray 2019-09-24

P

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) 2021-09-28
Palonosetron intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Aloxi 250 mikrog/5 mL) 2023-08-04
Pamidronat intravenös inf (ex Pamifos, f.d Aredia) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-12-22
Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) 2023-09-28
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) 2020-02-11
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning/suspension 2023-09-28
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier 2020-02-11
Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL (ex Dynastat) 2023-11-27
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) 2023-02-09
Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter 2019-07-30
Prednisolon oralt tabletter/kapslar 2022-09-16
Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum) 2020-04-27
Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL (Phenergan licens) 2020-03-09
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska 2020-03-09
Propranololhydroklorid oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2020-03-09
Protrombinkomplex AKTIVERAD intravenös inj (Feiba) 2020-09-29
Protrombinkomplex intravenös inf/inj 25 E/mL (ex Confidex) 2020-09-29
Pyridoxal-5-fosfat oralt (Vitamin B6, Extempore) kapslar 2019-06-14
Pyridoxin intravenös inf/inj 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2020-04-27
Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2020-04-27
Pyridoxin oralt 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2019-02-20

R

Ranitidin oralt 15 mg/mL (Zantac) oral lösning 2018-08-08
Rasburikas intravenös inf (Fasturtec), stamlösning för vidare spädning 2019-05-20
Remdesivir intravenös inf 1 mg/mL (Veklury) 2022-09-14
Rituximab intravenös inf (ex Mabthera) dos tillsätts till spädningsvätska 2022-08-23

S

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) 2021-08-25
Salbutamol oralt 0,4 mg/mL (Ventoline) oral lösning 2021-08-24
Sildenafil oralt (ex Revatio) tablett/kapslar 2021-09-28
Simetikon oralt 100 mg/mL (Minifom) droppar 2022-09-21
Sorbitol rektalt (Resulax) 2017-02-16
Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel 2020-04-27
Spironolakton oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-01-22
Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (Celocurin) 2020-03-26

T

Sulfametoxazol + Trimetoprim intravenös inf (ex Eusaprim), vätskerestriktion 2016-04-20
Takrolimus oralt (ex Prograf) kapsel och suspension 2018-08-01
Taurolock instillation 2022-09-14
Tetrakosaktid intramuskulär inj 1 mg/mL (Synacthen Depot) 2019-06-14
Tiamazol oralt 5 mg (ex Thacapzol) tablett 2021-09-28
Tiamin intravenös inf 50 mg/mL (Vitamin B1, ex Thiatum) 2022-08-23
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) 2021-06-18
Tocilizumab intravenös inf (RoActemra) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-09-16
Topiramat oralt (ex Topimax) kapslar/tabletter 2022-03-25
Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) 2022-09-16
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf (Eusaprim) dos i mL koncentrat 2020-12-22
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter 2021-08-09
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mL vätska, oral suspension 2022-06-13
Trimetoprim oralt (Idotrim) tabletter 2022-08-24
Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension 2022-08-24
Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat) 2022-09-16

V

Retinol oralt 250 mikrog/mL (Vitamin A, extempore) oral vätska 2021-09-22
Serum mot huggormsgift intravenös inf (ViperaTAb licens) fårserum 2021-05-18
Serum mot huggormsgift intravenös inf (Viperfav licens) hästserum 2021-05-18
Tokofersolan oralt 50 mg/mL (Vitamin E, Vedrop) oral lösning 2020-02-19
Vaccin mot influensa intranasalt (Fluenz Tetra) 2017-02-16
Valganciklovir oralt 50 mg/mL (Valcyte) 2017-05-10
Valproat intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Ergenyl) 2021-08-16
Valproat oralt (ex Ergenyl) 2021-08-16
Valproat oralt 200 mg/mL (ex Ergenyl) orala droppar 2021-08-16
Valproat oralt 60 mg/mL (ex Ergenyl) oral lösning 2021-08-16
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) 2019-11-21
Vankomycin oralt 50 mg/mL (ex Extempore) oral lösning 2021-10-21
Varicella-Zosterimmunglobulin intravenös inf 25 E/mL (Varitect CP licens) 2016-04-20
Vedolizumab intravenös inf 1,2 mg/mL (Entyvio) 2021-10-21
Vigabatrin oralt 100 mg/mL (Sabrilex) oral lösning 2021-08-18

Z

Zidovudin intravenös inf 4 mg/mL (Retrovir) 2022-03-25
Zidovudin oralt 10 mg/mL (Retrovir) oral lösning 2022-03-25