Pågående projekt

 1. ePed-ARM (Advanced Reconstitution Module)
 2. ePed-Regimbiblioteket

 

Tidigare avslutade projekt

 1. “Best practice” av iordningställande inom Nationella Läkemedelsstrategin
 2. Utvärdering av ePed
  1. Rapporterna från den nationella utvärderingen av ePed tillgänglig.
  2. Centrala ePed redaktionens sammanfattande rapport av utvärderingen av ePed
  3. Företaget CMAs rapporter
   1. enkäter
   2. fokusgrupper
   3. intervjuer nyckelpersoner