Projekt

Pågående ePed-projekt:

  1. “Best practice” av iordningställande inom Nationella Läkemedelsstrategin
  2. ePed-ARM (Advanced Reconstitution Module)
  3. Utvärdering av ePed

Rapporterna från den nationella utvärderingen av ePed tillgänglig.

Centrala ePed redaktionens sammanfattande rapport av utvärderingen av ePed

Företaget CMAs rapporter
enkäter
fokusgrupper
intervjuer nyckelpersoner