ePed

ePed på sjunet*ePed på internet

Erfarenhets & Evidensbaserad

Databas för Barnläkemedel

* För att komma åt denna information behöver din dator vara ansluten till sjunet som är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät för vården. Saknar din vårdenhet anslutning till sjunet kan detta beställas via Inera (https://www.inera.se/).