Kontakt

Lokal administration ePed

Skåne: epedskane@skane.se
VGR: eped.vgr@vgregion.se

Kontaktinformation till andra lokala ePed redaktioner uppdateras i takt med etablering av lokala redaktioner i landet. Kontakta den centrala redaktionen för ytterligare lokal kontaktinformation.

Central ePed-redaktion

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Norrbacka plan 4 hus S3
171 76 Stockholm
tel: +46 (0) 8 517 755 75
eped@sll.se

Vägbeskrivning:
Karta till hus S3 (Norrbacka) på Karolinska Solna, plan 4.

Intern sida:
Barnläkemedelsgruppen

Åsa Andersson

Åsa Andersson

Ingehla Rydén

Ingehla Rydén

Per Nydert

Per Nydert

Ranaa Akkawi El Edelbi

Ranaa Akkawi El Edelbi

Anna Hardmeier

Anna Hardmeier

Synnöve Lindemalm

Synnöve Lindemalm

Kristina Malmqvist Nilsson

Kristina Malmqvist Nilsson

Charlotte Höglund

Charlotte Höglund

Kontakta Centrala ePed-redaktionen