Posts Tagged "Behandlingsrekommendationer"

Långvarig smärta hos barn

Skrivet av den Jun 26, 2017 i Nyheter

Nu finns behandlingsrekommendationer tillgängligt via läkemedelsverket om långvarig smärta hos barn

Läs mer

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

Skrivet av den Apr 24, 2017 i Nyheter

Läkemedelsverket har gett ut ett nytt kunskapsdokument om barn och läkemedel. “I ett nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket behandlas de särskilda utmaningar som finns inom barnsjukvård vid ordination, iordningsställande, administrering och uppföljning liksom patientsäkerhetsrisker vid läkemedelsbehandling av barn.”

Läs mer

Smärtsamma procedurer – behandling av barn i hälso- och sjukvård

Skrivet av den Nov 17, 2016 i Nyheter

Från läkemedelsverkets work-shop. Uppdaterat dokument med tydligare bilder. Se här >>

Läs mer

Behandlingsrekommendationer neuroleptika

Skrivet av den Jun 29, 2016 i Nyheter

Läkemedelsverket har nu publicerat behandlingsrekommendationer för neuroleptika och barn.

Läs mer

Information om inhalatorer

Skrivet av den Apr 7, 2016 i Nyheter

Se bra sammanställning från Janusinfo angående inhalatorer. De som är rekommenderade gäller i Stockholm, men själva sammanställningen kan vara nyttig även för andra! Klicka här

Läs mer

Läkemedelsverkets sida om barn och läkemedel

Skrivet av den Nov 10, 2014 i Nyheter

Läkemedelsverket har publicerat följande på sin hemsida med tydliga länkar till sina barnrelaterade rapporter. 1. Delrapport: Behov att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning 2. Samlingssida för deras rapporter och barnmaterial.

Läs mer

Kompatibilitetsschema för läkemedel till barn

Skrivet av den Feb 6, 2014 i Instruktioner, Nyheter

Drottning Silvias Barnsjukhus har lagt ut deras kompatibilitetsschema för läkemedel till barn på den del av ePed som är till för vården. Anslutna landsting kommer åt den via Vård >> Sjunet alt SLL >> VGR.

Läs mer

Neonatal sepsis och Läkemedel i sond

Skrivet av den Aug 28, 2013 i Nyheter

Två nya behandlingsrekommendationer har publicerats via Läkemedelsverkets satsning på Barn och Läkemedel. Neonatal sepsis Enteral administrering av läkemedel

Läs mer

Smärta hos barn – Behandlingsrekommendationer

Skrivet av den Aug 21, 2013 i Nyheter

WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses [2013] Svensk barnsmärtförening Svensk förening för anestesi och intensivvård Riktlinjer för smärtbehandling Astrid Lindgrens...

Läs mer