Posts Tagged "läkemedelssäkerhet"

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

Skrivet av den Apr 24, 2017 i Nyheter

Läkemedelsverket har gett ut ett nytt kunskapsdokument om barn och läkemedel. “I ett nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket behandlas de särskilda utmaningar som finns inom barnsjukvård vid ordination, iordningsställande, administrering och uppföljning liksom patientsäkerhetsrisker vid läkemedelsbehandling av barn.”

Läs mer

Intressant artikel om Läkemedelsbehandling av barn från VGR

Skrivet av den May 25, 2016 i Nyheter

Läkemedelsbehandling av barn på sjukhus kan bli säkrare Bättre beslutsstöd, bättre anpassade IT-system och bättre arbetsmiljö behövs Christiane Garnemark, Lina Lilja, Jenny M Kindblom Läkartidningen. 2016;113:DU9C

Läs mer