Posts Tagged "Nationellt initiativ"

Läkemedelsverkets arbete med barn under 2017

Skrivet av den Nov 22, 2017 i Uncategorized

§

Läs mer

Material från ePed dag i Göteborg 2017

Skrivet av den Jun 1, 2017 i Nyheter

Presentationer, närvarolista och mötesanteckningar från ePed dag 2017 i Göteborg i samband med Barnveckan. Minnesanteckningar Appedix A – Närvarolista Appendix B – Centralredaktionen, SLL Appendix C – Halland Appendix D – Region...

Läs mer

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

Skrivet av den Apr 24, 2017 i Nyheter

Läkemedelsverket har gett ut ett nytt kunskapsdokument om barn och läkemedel. “I ett nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket behandlas de särskilda utmaningar som finns inom barnsjukvård vid ordination, iordningsställande, administrering och uppföljning liksom patientsäkerhetsrisker vid läkemedelsbehandling av barn.”

Läs mer

The 2017 Commission Report on the Paediatric Regulation

Skrivet av den Dec 13, 2016 i Nyheter

Denna rapport om effekterna av det pediatriska initiativet är nu öppen för publik konsultation. Läs här >>

Läs mer

ePed dag 19 oktober

Skrivet av den Sep 14, 2016 i Nyheter

Vi kommer den 19 oktober 2016 att ha en dag för att fokusera på implementeringen av ePed (läkemedelsinstruktioner och rimlighetskontroll) i journalsystem. Dagen kommer hållas på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Norrbacka sal S2:02 Eken kl 10 – 15.30 (fika från 9.30). Dagen kommer handla om implementeringen av ePed i befintliga journalsystem samt hur man arbetar som lokal administratör i verktyget Centeped som hjälper till att hantera och kommunicera nationellt om gemensamma läkemedelsspecifika instruktioner. Mötet är kostnadsfritt men kräver föranmälan via eped@karolinska.se. Väl mött / ePed redaktionen Preliminär agenda 09.30 – 10.00 Mingel med fika 10.00 – 10.20 Nationella läkemedelsstrategin Ex: utvärdering av ePed införandet 10.20 – 11.50 Centeped Hur kan jag godkänna och hantera lokala instruktioner i Centeped. Lokala erfarenheter 11.20 – 11.30 Bensträckare 12.00 – 12.30 Evry systemleverantör av NCS Cross. Berättar om deras arbete med integreringen av ePed 12.30 – 13.30 Lunch 13.30 – 14.00 Case, utredning Hur har vi tänkt och hur kan vi tänka vid framtagande av en instruktion 14.00 – 16.00 ePed, Möjligheter och Nyheter Rimlighetskontroll, utökade säkerhetslösningar, Sil 4.2, dubbelkontroll vid iordningställande Avslut på...

Läs mer

Centeped Manual

Skrivet av den May 24, 2016 i Nyheter

Här finns länk till manualen för Centeped. Se under rubriken manualer. Centeped är ett verktyg som gör att olika vårdenheter kan samordna användandet av lokalt godkänd barnläkemedelsinformation och koppla det till elektroniska läkemedelsmoduler.

Läs mer

ePed på Barnveckan 27 april

Skrivet av den Mar 10, 2016 i Nyheter

Hela dagen den 27 april är det möte om ePed på Barnveckan i Östersund. Användarmöte för de som jobbar med barnläkemedel lokalt. Mötet kommer vara indelat i tre work-shops med en kortare föreläsning och därefter gemensam diskussion. Mejla gärna eped@karolinska.se om ni har funderingar och frågor som ni vill ta upp under mötet. 8.15-9.45 Praktiskt arbete med barnläkemedelsinformation. – Hur skriver vi förifyllda barninstruktioner i våra organisationer. – Rutiner för ex. hållbarhetsinformation, konserveringsmedel, spädningar. – Layout på instruktioner. 10.30-12 Praktisk arbete med avvikelser – Vanliga avvikelser och hur man jobbat med dem i sin lokala miljö. – Exempelvis hur har man hanterat rest-situation på orala vätskor av furosemid. – Ta gärna med lokala exempel för din organisation. 13.15-14.45 Använda ePed i sin organisation – Hur fungerar verkygen Centeped och rimlighetskontrollen och hur får man det att fungera i sin lokala miljö. – Riskanalys inför införandet i sin organisation. – Uppföljning av ePed i den nationella läkemedelsstrategin. – Gemensamt diskussionsforum Presentation 15.30 – 17.00 Repris på morgonens session (8.15-9.45) för de som missade första...

Läs mer

Möte om Centeped och iordningställande via ePed

Skrivet av den Oct 28, 2015 i Nyheter

Möte den 24 November om Centeped Inbjudan Nu finns möjlighet att göra ePed tillgängligt via Svenska informationstjänster för läkemedel (SIL inom Inera). För detta ska få full funktionalitet krävs ett nära samarbete med den lokala barnsjukvården. I det arbetet finns en plattform som kallas Centeped. Vi kommer på detta möte demonstrera arbetet med detta verktyg. På eftermiddagen kommer vi även diskutera i två parallella sessioner hur ePed kan användas vid ordination respektive iordningställande. Mötet riktar sig framförallt till barnsjukvården och de personer som där jobbar med journalsystemets mallar, lokala barnläkemedelsgrupper samt lokalt läkemedelsansvariga. Introduktion till förmiddagen Föreläsningsanteckningar från förmiddagen samt utbildning Väl...

Läs mer

Webbsändning av seminarium om ePed

Skrivet av den May 7, 2015 i Nyheter

Se inspelad webbsändning av seminarium om ePed den 5 maj 2015. Länk finns i bifogat pressmeddelande.

Läs mer

Två möten under våren om ePed

Skrivet av den Feb 23, 2015 i Nyheter

1. En halvdag om ePed 22 april 2015 för kliniskt läkemedelsansvariga Hur kan vi tillsammans skapa en väl fungerande tjänst för information kring läkemedel vid ordination till barn? Under en halvdag med information och diskussion kring ePed vill vi komma närmare svaret på den frågan. Halvdagen om ePed är tänkt för dig som är verksamhetschef och/eller läkemedels-ansvarig på en barnklinik, barnsjuksköterska eller apotekare som arbetar mycket med läkemedel för barn. Denna dag ligger i anslutning till barnveckan. Se: http://www.inera.se/TJANSTER–PROJEKT/Sil/halvdag-om-ePed/ 2. Seminarium om barn och läkemedel 5 maj 2015 för intresserade  Säkrare läkemedelsanvändning för barn – ePed: ett nytt nationellt arbetssätt. Centrum för bättre läkemedelsbehandling (CBL) hälsar välkommen till ett seminarium om ePed – ett nytt nationellt arbetssätt för säkrare läkemedelsanvändning för barn. Se:...

Läs mer

ePed inom Inera

Skrivet av den Nov 18, 2014 i Nyheter

ePed har utvärderats på uppdrag av Socialdepartementet inom den Nationella Läkemedelsstrategin. Se förstudie och genomförandeplan. En projektgrupp är tillsatt inom Inera för att skapa en nationellt kunskapsstöd. För mer information kontakta Synnöve Lindemalm via...

Läs mer

Om ePed i Läkartidningen

Skrivet av den Feb 6, 2014 i Nyheter

Lär om kommande utvärdering om beslutsstöd för läkemedel till barn här >>

Läs mer