Två apotekare med beredning- och klinisk kompetens har erbjudits tjänsten och tackat ja. Inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus pågår ett projekt där möjligheten att ta hjälp av farmaceuter med beredningskompetens för att iordningsställa läkemedel kommer utvärderas. Två av våra avdelningar på Solna,...