Se bra sammanställning från Janusinfo angående inhalatorer. De som är rekommenderade gäller i Stockholm, men själva sammanställningen kan vara nyttig även för andra! Klicka här...

Vid användnings av det elektroniska journalsystemet TakeCare så finns funktionalitet för rimlighetskontroll (känner över/under dos) av läkemedel samt doseirngshjälp (möjlighet att ordinera i ex mg/kg). För att få förståelse för dessa två funktionaliteter kan du se följande instruktionsfilm om doseringshjälp...