Posts Tagged "Utbildningsmaterial"

Information om inhalatorer

Skrivet av den Apr 7, 2016 i Nyheter

Se bra sammanställning från Janusinfo angående inhalatorer. De som är rekommenderade gäller i Stockholm, men själva sammanställningen kan vara nyttig även för andra! Klicka här

Läs mer

Rimlighetskontroll/Doseringshjälp – Hur funkar det?

Skrivet av den Apr 15, 2013 i Nyheter

Vid användnings av det elektroniska journalsystemet TakeCare så finns funktionalitet för rimlighetskontroll (känner över/under dos) av läkemedel samt doseirngshjälp (möjlighet att ordinera i ex mg/kg). För att få förståelse för dessa två funktionaliteter kan du se följande instruktionsfilm om doseringshjälp och rimlighetskontroll. Öppna

Läs mer