Best Practice av iordningställande

 

Detta material innehåller en fördjupad inventering och riskkategorisering av iordningställande av läkemedel inom slutenvård till barn baserat på EDQMs resolution om iordningställande. Materialet inkluderar:

  • Riskskattning av ePeds läkemedelsinstruktioner som får ett BestPracticeID som börjar med ”E01” exempelvis E01BP00046 Intravenös inotrop, enstegspädning från brytampull
  • Riskskattning av kända avvikelser får ett BestPracticeID som börjar med ”E02” exempelvis E02BP00074 Förväxling av färdig-blandade läkemedel. 
  • Riskskattning av specifika iordningställande-moment som får ett BestPracticeID som börjar med ”I” exempelvis:  I03BP00041 Hantering av glasampull

Varje identifierad risk har förslag på riskhantering. Detta ska ses som en hjälp för de lokalt läkemedelsansvariga (alt utsedd person) som ansvarar för att se över vilka risker som finns lokalt på avdelningen och om hur dessa kan hanteras och om kvarvarande risker kan accepteras.

 

Kort introduktionsfilm

 

 

Om Best Practice

Detta material förvaltas av ePed-redaktionen. Arbetet startade som ett projekt, beställt av Läkarförbundet 2017-2018 via Nationella Läkemedelsstrategin. Projektet inkluderade sex barnsjukhus där både farmaceuter och sjuksköterskor deltog. 

 

 

Vill du vara med och bidra med riskbedömning i projektet – för better practices? Se då följande mall. Du erhåller en specifik mall för din riskbedömning genom att skicka mejl till eped@sll.se