Gå till huvudinnehållet

Best practice

Kort introduktionsfilm

Översikt: Best practice iordningsställande

  • Oversikt
  • oversikt_BP

Om Best Practice

Detta material förvaltas av ePed-redaktionen. Arbetet startade som ett projekt, beställt av Läkarförbundet 2017-2018 via Nationella Läkemedelsstrategin. Projektet inkluderade sex barnsjukhus där både farmaceuter och sjuksköterskor deltog.

Vill du vara med och bidra?

Vill du vara med och bidra med riskbedömning i projektet – för better practices? Fyll då i mallen här nedan och skicka till  eped@regionstockholm.se

Publicerade studier