Best practice Iordningställande

OM:
Tryck Ctrl+F för att söka i listan både på namn eller BestPracticeID.
Vid behov, skriv ut denna sida och markera i kolumnen "Riskacceptans" om er lokala riskhantering är OK eller behöver uppdateras.
Vid förslag på Better practices för iordningställande, kontakta: eped@sll.se
Mer information
INNEHÅLL:
e1. Riskskattning av specifika ePed-instruktioner.
e2. Kända läkemedelsavvikelser gällande barn i NITHA.
i1-16. Specifika moment vid iordningställande.
KLASS:
- Ingen känd ökad risk
I Något ökad risk (eller oklassificerad)
II Måttligt ökad risk
III Påtagligt ökad risk / Känd avvikelse

e1. Riskskattning

Arbetsmiljö

Mikrobiologi

Iordningställ

Farmakologi

    Övrigt    

Riskacceptans

E01BP00044 Intravenös TPN, tillsats till standardpåsar B05BA10 2019-09-11 - II III III II
E01BP00038 Intravenös antibiotika, tvåstegsspädning från pulver J01 2020-08-07 II II III II -
E01BP00081 Intravenös ganciclovir J05AB06 2020-08-07 III II III II II
E01BP00045 Intravenös glukos med tillsatser B05BA03 2020-08-07 - II III III -
E01BP00046 Intravenös inotrop, enstegspädning från brytampull C01CA 2020-08-07 I III II III -
E01BP00047 Intravenös insulin, tvåstegsspädning A10AB 2020-08-07 - III III III II
E01BP00089 Intravenös muskelrelaxantia - 2020-06-22 - II II III -
E01BP00090 Omformulering av tablett/kapsel (cytostatika och andra teratogena läkemedel) - 2020-09-03 III - II II -
E01BP00080 Oralt koffeincitrat N06BC01 2020-08-14 - I II I -

e2. Avvikelse

Arbetsmiljö

Mikrobiologi

Iordningställ

Farmakologi

    Övrigt    

Riskacceptans

E02BP00050 Risk att dos beräknas fel NITHA 2019-01-25 III
E02BP00073 Risk att dos skrivs som X droppar men man ger X mL NITHA 2020-12-17 III
E02BP00070 Risk att dos skrivs som X mg men man ger X mL NITHA 2020-12-17 III
E02BP00071 Risk att dos överförs med fel uppgift NITHA 2020-12-17 III
E02BP00074 Risk för förväxling av färdigblandade läkemedel med samma volym NITHA 2019-01-25 III
E02BP00075 Risk för förväxling av läkemedel med flera styrkor NITHA 2019-01-25 III
E02BP00072 Risk för förväxling av substanser med liknande namn NITHA 2019-01-25 III
E02BP00069 Risk för kvarvarande läkemedel i injektionsmembran NITHA 2019-01-25 III III
E02BP00078 Risk för missförstånd när injektionsvätska ges oralt NITHA 2020-12-17 III
E02BP00076 Risk för spädning till fel koncentration NITHA 2019-01-25 III
E02BP00077 Risk för val av preparat utanför lokala rekommendationer NITHA 2019-07-03 III
E02BP00104 Risk vid hantering av kända högriskläkemedel LexMaria 2021-10-07 III
E02BP00079 Risk vid hantering av sprutpump utan maxvolym NITHA 2019-01-28 III

i1. Överföra information

Arbetsmiljö

Mikrobiologi

Iordningställ

Farmakologi

    Övrigt    

Riskacceptans

I01BP00057 Arbeta ostört - 2019-01-28 I
I01BP00058 Utgå ifrån dokumenterad läkemedelsordination - 2019-01-14 I

i2. Planering

Arbetsmiljö

Mikrobiologi

Iordningställ

Farmakologi

    Övrigt    

Riskacceptans

I02BP00062 Användning av underlägg - 2020-08-07 I I
I02BP00051 Bedöma löslighet av läkemedel för oralt bruk - 2019-01-14 I I
I02BP00040 Desinfektion och rengöring av arbetsyta - 2020-08-07 I
I02BP00052 Hänsyn till pulvervolym vid spädning (Displacement volume) - 2019-01-10 I I
I02BP00055 Kläder vid iordningställande - 2020-08-07 I
I02BP00054 Kontroll och framplock, hållbarhet och utseende - 2019-01-16 I
I02BP00061 Kontroll och framplock, när läkemedel inte finns i standardsortimentet - 2019-01-16 I
I02BP00056 Kontroll och framplock, undvika förväxling - 2020-08-07 I
I02BP00095 Latex i gummimembran - 2020-08-25 I I
I02BP00053 Manipulering utan spädningsinstruktion - 2019-01-14 I
I02BP00060 Slutna system (olika definitioner) - 2020-08-07 I
I02BP00059 Välja system för att minska risk för läkemedelsexponering - 2020-08-07 I

i3. Genomförande

Arbetsmiljö

Mikrobiologi

Iordningställ

Farmakologi

    Övrigt    

Riskacceptans

I03BP00084 Handskar vid läkemedelshantering - 2020-08-12 I
I03BP00041 Intravenös, hantering av glasampull - 2020-10-22 I I I
I03BP00063 Intravenös, sprita gummimembran - 2020-08-07 I
I03BP00065 Intravenös, spruta till spruta med "flygplan" - 2019-01-17 I
I03BP00064 Intravenös, spruta till spruta med nål - 2019-01-28 I
I03BP00042 Intravenös, upplösning av pulver (allergen) - 2020-08-07 I I
I03BP00049 Oralt, krossa/dela tablett - 2020-08-03 I I I
I03BP00048 Oralt, lösa upp en dospåse - 2019-01-12 I I I
I03BP00067 Oralt, små volymer i ENFit orala sprutor - 2020-08-14 I
I03BP00066 Oralt, öppna kapsel för administrering - 2019-01-16 I

i6. Förvara / Städa bort

Arbetsmiljö

Mikrobiologi

Iordningställ

Farmakologi

    Övrigt    

Riskacceptans

I06BP00043 Hållbarhet orala vätskor som iordningställs på avdelning - 2020-08-07 I I
I06BP00083 Temperaturkontroll i kylskåp och läkemedelsrum - 2020-08-12 I I I
I06BP00082 Uppföljnig av eventuell antibiotikakontamination - 2020-08-07 I

i7. Övrigt

Arbetsmiljö

Mikrobiologi

Iordningställ

Farmakologi

    Övrigt    

Riskacceptans

I07BP00085 Uppföljning av ventilation i läkemedelsrum - 2020-01-10 I I

i8. Iordningställande i hemmet

Arbetsmiljö

Mikrobiologi

Iordningställ

Farmakologi

    Övrigt    

Riskacceptans

I08BP00093 Anticancerläkemedel: Öppna kapsel i plastpåse Iordningställande i hemmet 2020-06-11