Referenser

Denna sida samlar referenser som används i barnläkemedelsinstruktionerna på ePed.

  1. Läkemedelsverket, Smärtsamma procedurer – behandling av barn i hälso- och sjukvård
  2. Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Smärtbehandlingsriktlinjer för barn
  3. Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical), barn under 5 kg
    Astrid Lindgrens Barnsjukhus Paroxysmal supraventrikulär takykardi (PSVT), barnkardiologen, 
    Astrid Lindgrens Barnsjukhus Paroxysmal supraventrikulär takykardi (PSVT), Barnakuten
  4. Räkne-hjälp för infusionshastighet för ”Gammunex®  100 mg/mL intravenös immunoglobulin” (Excellblad)
  5. Regionala vårdprogram, Vårdgivarguiden
  6. ePed-utredning jämförelse mellan olika steroider.