Vård

ePed är ett samarbete där barnläkemedelsinformation som publiceras vid olika barnsjukhus kan delas. Detta sker i dagsläget via en egen server inom SLL. Åtkomst kan ges till andra barnsjukhus/landsting via sjunet. Kontakta oss för mer information.