Vård

ePed är ett samarbete där barnläkemedelsinformation som publiceras vid olika barnsjukhus kan delas. Detta sker i dagsläget via en egen server inom SLL. Åtkomst kan ges till andra barnsjukhus/landsting via sjunet. Kontakta oss för mer information.

Länkar till intranät med barnläkemedelsinstruktioner
Länk för SLL och samarbetspartners via sjunet

Kommunikation
Önskemål om ny/uppdaterad instruktion
Önskemål om ny/uppdaterad rimlighetsgräns
ePed Diskussionsforum

Tolkning av hållbarhet i ePed
Hållbarhet i ePed

För administratörer av lokala läkemedelslistor via Centeped
Centeped, Manual, Demo
Publiceringsplan