Om ePed

Material

Därför behövs ePed

Bakgrund

Läkemedel till barn saknar ofta kliniska studier då det har setts som ett etiskt problem. Trots det har barn behövt läkemedel. Detta har lett till en stor erfarenhet kring läkemedel på barnsjukhusen. Dessutom har ett stort behov att veta mer om läkemedel till barn växt fram. Inom EU har ett projekt varit pågående sedan 2007 för att förbättra kunskapsbristen och möjligheten till kliniska studier, i Sverige leds det arbetet av Läkemedelsverket.

Samordningen av det befintliga kunskapläget och framförallt lärdom av risker, tillbud och fel kan också förbättras. Då denna information sällan återfinns i nationella riktlinjer eller FASS utan ofta skrivs in i sjukhusens lokala instruktioner behövs ett samarbete kring denna information. Ur detta samarbete är förhoppningen att en databas kan växa fram. Andra länder som exempelvis Storbritannien har haft detta samarbete under lång tid som idag har gett resultatet BNF-C.

Informationen i ePed har som målsättning att framförallt jobba med praktisk information. Hur gör jag? Var finns läkemedlet? Hur gör jag för att undvika fel, hur har andra organisationer löst problemen? Rimlighetsbedömning etc. Detta samarbete utgår från de barnsjukhus som vill vara med. ePed står för erfarenhet- och evidensbaserad databas för barnläkemedel.

ePed startade 2005 som en databas för läkemedel inom neonatalverksamheten i Stockholm där Sachsska- och Astrid Lindgrens Barnsjukhus sökte ett samarbete. En Accessdatabas byggdes för att generera papperslistor med läkemedel och spädningsinstruktioner. Vid ingången till elektronisk läkemedelmodul på Karolinska för barndivisionen 2008 utökades databasen med information för barnläkemedel i pdf format. 2010 erhöll projektet Guldpillret. Funktioner som rimlighetskontroll vid dosering har uppmärksammats speciellt med IT i vården priset 2011.

2012 gavs möjligheten via Hälso och sjukvårdsnämnden i Stockholm och Innovationsplatsen inom Karolinska att utveckla databasen till en sql-databas som idag finns tillgänglig från en server inom SLL och hemsidan www.eped.se. De landsting som önskar kan koppla upp sig via sjunet och delta i ePed samarbetet. 2013 kopplade landstinget i Dalarna upp sig som första landsting.