Västra Götalandsregionen Barn

ePed-redaktion i Västra Götalandsregionen:
Medicinskt ansvariga: 
Christiane Garnemark, Henri Toivonen

Instruktioner nedan är godkända av medicinskt ansvariga för ePed-redaktionen i Västra Götalandsregionen

För mera information se www.vgregion.se/eped eller
kontakta redaktionen via eped.vgr@vgregion.se

För att söka i listan både på substans och preparatnamn tryck Ctrl+F.

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

A

Acetazolamid oralt 250 mg (Diamox) tablett 2021-02-16
Acetylcystein inhalation 2021-09-14
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL 2019-12-11
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation 2019-12-03
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg 2019-12-03
Acetylcystein oralt 200 mg/mL 2021-09-21
Acetylcystein oralt brustablett 2021-08-17
Acetylcystein rektalt 100 mg/mL 2020-10-13
Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar 2021-02-11
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver och koncentrat 2019-02-05
Aciklovir konjunktivalt 30 mg/g = 3 % (ex Xorox) ögonsalva 2018-01-30
Aciklovir oralt (ex Zovirax) tabletter 2019-10-08
Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2019-10-08
Aciklovir oralt 80 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2019-10-08
Aciklovir utvärtes 5 % (ex Zovirax) kräm/stift 2019-09-17
Acitretin oralt 2 mg/mL (Extempore från Neotigason) 2018-06-12
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2019-12-18
Adenosin intravenös inj 5 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2020-02-06
Adrenalin 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringssätt 2019-02-22
Adrenalin inhalation 2020-01-16
Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna 2018-06-01
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL 2019-04-16
Adrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL 2020-02-25
Adrenalin intravenös inf 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL 2021-09-21
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL (50 g/L) (ex Alburex) 2020-01-16
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL (200 g/L) (ex Alburex) 2020-01-12
Alginsyra + tillsatser oralt (Gaviscon) oral suspension 2021-04-20
Alginsyra + tillsatser oralt (Gaviscon) tuggtablett 2021-04-20
Alimemazin oralt 40 mg/mL (fd Theralen) orala droppar 2021-06-22
Alimemazin oralt 5 mg (ex Nedeltran licens, fd Theralen) tablett 2021-06-22
Allopurinol oralt (ex Zyloric) tabletter 2021-11-30
Alprostadil intravenös inf 0,002 mg/mL = 2 mikrog/mL (ex Prostivas) 2021-11-30
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) 2021-01-19
Alteplas intrapleural instillation 0,1 mg/mL (Actilyse) pleuradränage 2020-10-20
Amfotericin B intravenös inf 0,5 mg/mL (AmBisome) 2021-11-09
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (AmBisome) 2021-11-09
Amikacin inhalation 250 mg/mL (ex Biklin) 2020-11-24
Amikacin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Biklin, Extempore) 2021-05-04
Amikacin intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Biklin, Extempore) 2021-05-04
Aminofyllin intravenös inf/inj 23 mg/mL (Teofyllamin) 2020-11-24
Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL (ex Cordarone) 2020-01-08
Amiodaron intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Cordarone) 2020-01-08
Amiodaron oralt (ex Cordarone) 2020-01-08
Amlodipin oralt (ex Norvasc) tabletter 2020-10-13
Amlodipin oralt 1 mg/mL (Licens) oral lösning 2020-10-13
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (ex Spektramox) oral suspension 2021-05-04
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2021-05-04
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (ex Spektramox) oral suspension 2020-03-31
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2020-03-31
Amoxicillin oralt (ex Amimox) tabletter/kapsel 2020-11-10
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-11-10
Amoxicillin oralt 50 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-11-10
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) 2020-05-12
Anidulafungin intravenös inf 0,7 mg/mL (ex Ecalta) 2020-10-13
Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Antithrombin III Baxalta) 2018-02-27
Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Atenativ) 2018-02-27
Antitymocytimmunglobulin intravenös inf (ATGAM licens) häst, dos tillsätts till spädningsvätska 2021-10-26
Aprepitant oralt (ex Emend) kapslar 2021-03-23
Aprepitant oralt 25 mg/mL (Emend) oral suspension 2021-03-23
Arginin intravenös inf 100 mg/mL (Extempore) 2018-09-25
Aripiprazol oralt (ex Abilify) tabletter 2019-12-18
Aripiprazol oralt 1 mg/mL (ex Abilify) oral lösning 2019-12-18
Artesunat intravenös inj 10 mg/mL (ex Artesunate Licens) 2018-11-16
Atomoxetin oralt (ex Strattera) kapslar 2019-12-18
Atomoxetin oralt 4 mg/mL (Strattera) oral lösning 2019-12-18
Atrakuriumbesylat intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Atracurium-hameln) 2020-06-30
Atrakuriumbesylat intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Atracurium-hameln) 2020-06-30
Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt 2020-03-16
Atropin 0,5 mg/mL flera administreringssätt 2020-03-10
Azatioprin oralt (ex Imurel) tabletter 2021-11-30
Azatioprin oralt 10 mg/mL (Azathioprine 50 mg/5 mL, licens) oral suspension 2021-11-30
Azitromycin oralt (ex Azitromax) tabletter 2020-04-07
Azitromycin oralt 40 mg/mL (ex Azitromax) oral suspension 2020-04-07

B

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2021-03-09
Betametason intravenös inj 0,1 mg/mL (ex Betapred) 2021-09-14
Betametason intravenös inj 0,4 mg/mL (ex Betapred) 2021-09-14
Betametason intravenös inj 1 mg/mL (ex Betapred) 2021-09-14
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) 2021-09-14
Betametason oralt 0,1 mg/mL (ex Betapred) oral lösning från tablett 2021-06-22
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett 2021-06-22
Biotin intravenös inj 5 mg/mL (Vitamin B7, licens) 2020-10-06
Biotin oralt (Vitamin B7, licens) tabletter 2020-10-06
Biperiden intramuskulär/intravenös inj 5 mg/mL (Akineton), barn över 12,5 kg 2018-01-30
Bosentan oralt (ex Tracleer) kapslar/tabletter 2020-09-29
Bromhexin + Efedrin oralt 0,5 + 1 mg/mL (ex Mollipect) oral lösning 2020-11-17
Bromhexin oralt 0,8 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning 2018-05-03
Bromhexin oralt 1,6 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning 2018-09-25
Bromhexin oralt 8 mg (ex Bisolvon) tabletter 2018-05-03
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) 2020-01-16
Budesonid nasalt (ex Desonix) nässpray 2021-06-01

C

C1-esterashämmare intravenös inf/inj (ex Berinert) 2018-09-25
Cefadroxil oralt (ex Cefamox löslig) kapsel/tablett 2020-03-17
Cefadroxil oralt 100 mg/mL oral suspension 2020-03-17
Cefixim oralt (ex Suprax licens) tabletter 2021-10-26
Cefixim oralt 20 mg/mL = 100 mg/5 mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension 2021-10-21
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2021-05-04
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2020-05-12
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension 2019-02-05
cefTIBUten oralt 400 mg (Isocef licens) kapsel 2018-04-24
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) 2018-06-01
cefTRIAXon intravenös inf/inj 20 mg/mL (f.d Rocephalin) 2018-06-01
cefTRIAXon intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Rocephalin) 2018-06-01
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) 2020-07-02
Celecoxib oralt (ex Celebra) kapslar 2020-05-12
Cetirizin oralt 1 mg/mL (Zyrlex) oral lösning 2019-11-15
Cetirizin oralt 10 mg (ex Zyrlex) tablett 2018-01-16
Cetirizin oralt 10 mg/mL (Zyrlex) orala droppar 2019-12-18
Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral) kapsel 2018-09-25
Ciklosporin oralt 100 mg/mL (ex Sandimmun Neoral) oral lösning 2018-09-25
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL 2020-02-06
Ciprofloxacin oralt 100 mg/mL (ex Ciproxin) oral suspension 2020-02-06
Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL (Ciproxin) oral suspension 2020-02-06
Ciprofloxacin oralt tabletter 2020-02-06
Cocillana + Etylmorfin + Senegaextrakt oralt (Cocillana-Etyfin) oral lösning 2021-08-17
Cyanokobalamin oralt 1 mg (Vitamin B12, ex Betolvex) tablett 2021-03-16
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,2 + 1 % (Cyclomydril licens) ögondroppar 2019-04-16
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år 2020-09-01

D

Dalteparin subkutan inj 625 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 60 - 250 E 2021-11-09
Dalteparin subkutan inj 2 500 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 250 - 1 000 E 2021-11-09
Dalteparin subkutan inj 10 000 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 1 000 - 5 000 E 2021-11-09
Dalteparin subkutan inj förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta 2021-11-09
Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (Cubicin) 2019-11-18
Deferasirox oralt (Exjade) tabletter 2021-11-02
Deferipron oralt (ex Ferriprox) tabletter 2021-11-02
Deferipron oralt 100 mg/mL (Ferriprox) oral lösning 2021-10-12
Deferoxamin intravenös inf 10 mg/mL (ex Desferal) 2020-06-30
Deferoxamin subkutan inf/intramuskulär inj 100 mg/mL (ex Desferal) 2020-06-30
Defibrotid intravenös inf 5 mg/mL (Defitelio) 2020-02-06
Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter 2021-06-01
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning 2021-06-01
Desmopressin intravenös inf (Octostim) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-04-03
Desmopressin intravenös inj 4 mikrog/mL (Minirin) 2018-04-24
Desmopressin oralt (ex Minirin) tabletter 2020-02-06
Dexametason intravenös inj 4 mg/mL (Dexavit) 2021-06-15
Dexametason konjunktivalt 1 mg/mL (ex Opnol) 2021-05-04
Dexametason oralt 0,4 mg/mL (licens) oral lösning 2021-06-01
Dexametason oralt 2 mg/mL (licens) oral lösning 2021-06-01
Dexametason oralt tabletter 2021-06-01
Dexamfetamin oralt (Attentin) tablett 2019-12-18
Dexmedetomidin intravenös inf 4 mikrog/mL (ex Dexdor) 2018-07-09
Dexmedetomidin intravenös inf 8 mikrog/mL (ex Dexdor) 2018-07-09
Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) 2019-11-12
Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) 2021-08-24
Diazepam oralt (ex Stesolid) tabletter 2020-10-27
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg 2021-09-21
Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning 2021-09-21
Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension 2020-06-23
Digoxin intravenös inj 10 mikrog/mL (ex Extempore) 2021-03-16
Digoxin intravenös inj 25 mikrog/mL 2021-08-17
Digoxin oralt 50 mikrog/mL (Lanoxin) oral lösning 2021-08-17
Digoxin oralt tabletter 2021-08-17
Diklofenak oralt (ex Voltaren) kapsel/tabletter 2019-01-15
Diklofenak rektalt (ex Voltaren) suppositorier 2019-01-15
Dimetylsulfoxid utvärtes 990 mg/mL = 99 % (Extempore) 2021-01-19
DOBUTamin intravenös inf 1 mg/mL 2019-06-27
DOBUTamin intravenös inf 2 mg/mL 2019-06-27
Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) 2019-01-23
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) 2021-11-30
DOPamin intravenös inf 2 mg/mL = 2000 mikrog/mL (Giludop licens) 2021-11-30
Dornas alfa, inhalation 1 mg/mL (Pulmozyme) 2020-05-05
Doxycyklin intravenös inf 1 mg/mL (Doxyferm) 2019-07-04
Doxycyklin oralt 10 mg/mL (Vibranord) oral suspension 2019-07-04
Doxycyklin oralt 100 mg (ex Doxyferm) tablett 2019-07-04

E

Efedrin + Etylmorfin oralt (Lepheton) oral lösning 2021-08-17
Enalapril oralt (ex Renitec) tabletter/kapslar 2020-11-17
Enalaprilat intravenös inj 25 mikrog/mL (Enap licens) 2018-11-16
Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) 2021-06-22
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) 2020-05-26
Erytromycin oralt (ex Ery-Max) 2021-10-26
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension 2020-10-06
Erytromycin oralt 50 mg/mL (Ery-Max) från dospåse 2020-10-06
Escitalopram oralt (ex Cipralex) tabletter 2019-12-18
Escitalopram oralt 20 mg/mL (Cipralex) orala droppar 2019-12-18
Esketamin nasalt 25 mg/mL (Ketanest) 2018-06-13
Esmolol intravenös inf 10 mg/mL (Brevibloc) 2021-11-23
Esomeprazol intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2020-03-17
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2019-10-16
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter 2021-11-30
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension 2021-11-30
Etambutol oralt (ex Myambutol) tablett/kapslar 2021-01-05
Etosuximid oralt 250 mg kapsel 2020-08-18
Etosuximid oralt 50 mg/mL (ex Suxinutin) oral lösning 2020-02-06

F

Felodipin oralt (ex Plendil) depottablett 2019-11-15
Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) 2021-10-26
Fenobarbital oralt (ex Fenemal Meda) tabletter/kapslar 2018-09-26
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-03-23
Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter 2020-06-23
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (Kåvepenin) oral suspension 2020-06-23
Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL (Kåvepenin) orala droppar 2020-06-23
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension 2020-06-23
Fentanyl intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Leptanal, Extempore) 2019-01-23
Fentanyl intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Leptanal) intensivvård 2019-02-05
Fentanyl nasalt 50 mikrog/mL 2018-06-13
Fentanyl utvärtes (ex Durogesic, Matrifen) depotplåster 2021-10-26
Fibrinogen intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Fibryga) 2020-04-08
Filgrastim intravenös inf 0,015 mg/mL = 15 mikrog/mL (ex Zarzio) från biosimilar 2018-09-11
Filgrastim intravenös inf 0,015 mg/mL = 15 mikrog/mL (Neupogen) 2018-07-09
Filgrastim subkutan inj 0,3 mg/mL = 30 ME/mL = 300 mikrog/mL (Neupogen) 2020-09-29
Filgrastim subkutan inj 0,6 mg/mL = 60 ME/mL = 600 mikrog/mL (ex Neupogen Novum) 2020-09-29
Filgrastim subkutan inj 0,96 mg/mL = 96 ME/mL = 960 mikrog/mL (ex Neupogen Novum) 2020-10-13
Flekainid oralt (Tambocor) tablett/kapsel 2020-04-07
Flekainid oralt 5 mg/mL (licens) oral lösning 2020-04-07
Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter 2020-04-28
Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension 2020-04-28
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2019-11-26
Flukonazol oralt (ex Diflucan) kapslar 2019-11-26
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2019-11-26
Flukonazol oralt 40 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2019-11-26
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) 2018-09-25
Fluoxetin oralt (ex Fontex) tablett/kapsel 2019-12-18
Fluoxetin oralt 4 mg/mL (Fontex) oral lösning 2019-12-18
Flutikason inhalation (ex Flutide Evohaler) 2020-01-16
FlutikasonFUROAT nasalt 27,5 mikrog/spraydos (Avamys) nässpray 2020-01-16
FlutikasonPROPIONAT nasalt 50 mikrog/spraydos (ex Flutikason) nässpray 2020-02-06
Fomepizol intravenös inf 5 mg/mL (Fomepizole SERB) 2021-06-22
Fosaprepitant intravenös inf 1 mg/mL (Ivemend) 2020-08-25
Fosfat oralt 60 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-09-16
Fosfat oralt 30,4 mg (Extempore) kapsel 2021-09-16
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE 2021-06-01
Foskarnet intravenös inf 12 mg/mL (Foscavir licens) 2021-05-04
Foskarnet intravenös inf 24 mg/mL (Foscavir licens) via central infart 2021-05-04
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) 2020-10-27
Furosemid intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Furix) 2020-10-27
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar 2020-10-27
Fusidinsyra konjunktivalt 1 % (Fucithalmic) ögonsalva 2017-10-17
Fusidinsyra utvärtes 2 % (ex Fucidin) kräm/salva 2020-04-07
Fysostigmin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL (Anticholium licens) 2021-07-20
Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2018-11-16
Fytomenadion oralt 1 mg (Vitamin K, NeoKay licens) kapsel 2018-10-04
Fytomenadion oralt 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2018-09-25

G

Gabapentin oralt (ex Neurontin) kapslar/tabletter 2018-06-01
Gabapentin oralt 50 mg/mL (ex Neurontin licens) oral lösning 2018-06-01
Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) 2021-07-20
Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) 2019-11-15
Gentamicin intravenös inf/inj 40 mg/mL (Gensumycin) 2019-10-02
Glukagon intramuskulär, subkutan inj 1 mg/mL (Glucagon) 2018-01-30
Glukarpidas intravenös inf/inj 1000 E/mL (Voraxaze licens) 2020-03-03
Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (Dextrogel) oral gel 2018-10-10
Glukos intravenös inf 100 mg/mL med eller utan tillsats 2019-07-04
Glukos intravenös inf 50 mg/mL med eller utan tillsats 2019-11-15
Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % 2019-12-12
Glycin oralt (L-glycin) kapslar 2021-03-16
Granisetron intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Kytril) 2020-10-13
Granisetron oralt (f.d Kytril) tabletter 2020-10-13
Guanfacin oralt (Intuniv) depottabletter 2019-12-18

H

Hepatit B-immunglobulin intramuskulär inj 180 E/mL (Umanbig) 2019-09-17
Hyaluronidas subkutan inj 1500 E/mL (ex Hylase Dessau licens) 2020-04-28
Hydrokortison + Mikonazol utvärtes 10 + 20 mg/g (Cortimyk, Daktacort) kräm 2021-06-08
Hydrokortison + Oxitetracyklin + Polymyxin B lokalt (Terracortril med Polymyxin B) droppar/salva 2020-12-15
Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (Solu-Cortef) 2021-11-16
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (Solu-Cortef) 2021-11-16
Hydrokortison oralt (ex Alkindi) tabletter/kapslar 2021-03-02
Hydrokortison oralt 1 mg/mL (Extempore) oral suspension 2021-11-16
Hydrokortison utvärtes 1 % (ex Mildison Lipid) kräm/salva 2020-04-08
Hydroxizin oralt (ex Atarax) tabletter 2019-06-18
Hydroxizin oralt 2 mg/mL (Atarax) oral lösning 2019-06-18
Hydroxokobalamin intramuskulär inj 1 mg/mL (Vitamin B12, f.d Behepan) 2021-02-11

I

Ibuprofen intravenös inf 4 mg/mL 2021-11-30
Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) 2019-06-05
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter 2021-11-30
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2021-11-30
Ibuprofen oralt 40 mg/mL (ex Nurofen Apelsin) oral suspension 2021-11-30
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier 2021-11-30
Iloprost inhalation 2 mikrog/mL (Ilomedin) 2020-11-10
Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) 2020-02-18
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) 2021-02-11
Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska 2018-09-25
Insulin intravenös inf/inj 0,05 E/mL (ex Actrapid Penfill) 2020-09-22
Insulin intravenös inf/inj 0,2 E/mL (ex Extempore) bl.a. spädning från 10 E/mL 2020-08-18
Insulin intravenös inf/inj 1 E/mL (ex Actrapid Penfill) 2020-07-07
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) 2021-09-14
Isoniazid oralt 20 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-01-05
Isoniazid oralt 300 mg (Tibinide) tablett 2021-01-05
Isoprenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL (ex Isoprenaline) 2021-11-30
Ispaghula oralt (ex Vi-Siblin) 2021-05-18

J

Johexol intravenös inj 300 mg I/mL (Omnipaque), för iohexolclearance 2018-01-30
Järn(II)sulfat oralt 100 mg Fe2+ (ex Niferex) 2020-09-15
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar 2020-09-15
Järn(III)isomaltosid intravenös inf 5 mg Fe/mL (MonoFer) 2021-03-23
Järn(III)karboximaltos intravenös inf 5 mg Fe/mL (Ferinject) 2020-06-30
Järnsackaros intravenös inf 1 mg Fe/mL (ex Venofer) 2021-03-23

K

Addex-Kalium 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA VID T.EX. KETOACIDOS 2020-03-10
Addex/Addens-Kaliumklorid 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA 2020-03-10
Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) 2019-10-02
Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-11-09
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning 2019-12-12
Kaliumkanrenoat intravenös inj 10 mg/mL (ex Kanrenol licens, f.d Soldactone) 2020-12-22
Kaliumkanrenoat intravenös inj 100 mg/mL (Kanrenol licens, f.d Soldactone) 2019-10-02
Kaliumkanrenoat intravenös inj 20 mg/mL (ex Kanrenol licens, f.d Soldactone) 2021-05-04
Kaliumklorid intravenös inf 1 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) 2020-11-17
Kaptopril oralt (ex Extempore) tabletter/kapslar 2021-03-23
Kaptopril oralt 1 mg/mL (ex Noyada licens) oral lösning 2021-09-14
Karayagummi oralt (Inolaxol) 2021-05-18
Karbomer konjunktivalt (ex Viscotears) ögongel 2020-11-17
Kargluminsyra oralt 200 mg (ex Carbaglu) dispergerbar tablett 2021-03-16
Kaspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas) 2021-05-04
Ketobemidon intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Ketogan Novum) 2020-12-17
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketogan Novum) 2020-12-17
Ketorolak intravenös inj 3 mg/mL (ex Toradol) 2020-11-10
Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL (ex Tavegyl licens) 2020-09-15
Klemastin oralt 1 mg (Tavegyl) tablett 2018-12-21
Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) 2018-09-25
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar 2021-01-19
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning 2018-09-25
Klobazam oralt 10 mg (ex Frisium licens) tablett 2020-05-05
Klonazepam intravenös inj 0,5 mg/mL (Rivotril licens) 2018-05-03
Klonazepam oralt (ex Iktorivil) tabletter 2018-06-12
Klonazepam oralt 2,5 mg/mL (Rivotril licens) orala droppar 2018-06-20
Klonidin intravenös inf/inj 0,5 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-12
Klonidin intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-12
Klonidin intravenös inf/inj 15 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-12
Klonidin oralt 5 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2020-11-24
Klonidin oralt (ex Catapresan licens) tabletter 2020-11-24
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning 2020-11-24
Kloralhydrat oralt 140 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-06-08
Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-06-08
Kloralhydrat rektalt 70 mg/mL (Extempore) 2021-06-08
Kloramfenikol konjunktivalt 10 mg/g = 1 % ögonsalva 2021-06-01
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar 2021-06-01
Klortiazid oralt 50 mg/mL (Diuril licens) oral suspension 2019-12-12
Klotrimazol utvärtes 1 % (Canesten) kräm 2021-02-11
Kloxacillin intravenös inf 10 mg/mL (ex Ekvacillin) 2020-03-24
Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (ex Ekvacillin) 2020-03-24
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Ekvacillin) 2020-03-24
Koagulationsfaktor IX intravenös inj plasmaderivat, hel ampull 2019-06-27
Koagulationsfaktor IX intravenös inj rekombinant, hel ampull 2019-06-27
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj plasmaderivat 2018-03-13
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant 2018-03-13
Koffeincitrat intravenös inf/inj 20 mg/mL (Peyona) 2019-10-02
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) 2019-10-02
Kolekalciferol oralt (Vitamin D3, ex Divisun) tabletter/kapslar 2021-01-12
Kolekalciferol oralt 20 000 E/mL (Vitamin D3, ex Detremin) orala droppar 2021-01-12
Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar 2019-02-07

L

Labetalol intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Trandate) 2019-01-15
Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning 2019-01-23
Lamivudin oralt 10 mg/mL (Epivir) oral lösning 2018-05-22
Lamotrigin oralt (ex Lamictal) tabletter 2019-12-18
LANSOprazol oralt (ex Lanzo) tabletter/kapslar 2019-10-16
Levetiracetam intravenös inf 10 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) 2021-11-09
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter 2021-05-04
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning 2021-09-21
Levobupivakain 1,25 mg/mL (Chirocaine) flera administreringssätt 2018-11-21
Levobupivakain 2,5 mg/mL (Chirocaine) sårkateter 2018-11-21
Levofloxacin intravenös inf 5 mg/mL (Tavanic) 2020-02-06
Levofloxacin oralt (ex Tavanic) tabletter 2020-02-18
Levokarnitin intravenös inf/inj 200 mg/mL (ex Carnitene licens) 2021-11-09
Levokarnitin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Carnitene licens) 2021-11-09
Levokarnitin oralt 200 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning 2018-03-06
Levosimendan intravenös inf 50 mikrog/mL (Simdax) 2018-06-20
Levotyroxin oralt (ex Levaxin) tabletter 2020-08-18
Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster 2018-01-30
Lidokain + Tetrakain utvärtes (Rapydan) plåster 2018-01-30
Lidokain intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) 2020-02-06
Lidokain intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Xylocard) 2020-02-06
Lidokain lokalbedövning 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) 2021-10-26
Lidokain lokalbedövning 8,33 mg/mL (ex Xylocain utan kons.) buffrad med Natriumbikarbonat 2021-11-02
Lidokain lokalbedövning av yta 10 mg/dos (Xylocain) spray 2018-01-30
Lidokain utvärtes 40 mg/g (Maxilene) kräm 2019-08-13
Lidokain utvärtes gel 2 % (Xylocain) 2021-11-09
Linezolid intravenös inf 2 mg/mL (ex Zyvoxid) 2020-05-12
Linezolid oralt 20 mg/mL (Zyvoxid) oral suspension 2018-05-22
Linezolid oralt 600 mg (ex Zyvoxid) tablett 2020-11-24
Lisdexamfetamin oralt (Elvanse) kapslar 2019-12-18
Litium oralt 42 mg (Lithionit) depottablett 2020-10-06
Loperamid oralt 2 mg (ex Dimor) kapsel/tablett 2021-06-08
Lopinavir + Ritonavir oralt 80 + 20 mg/mL (Kaletra) oral lösning 2019-10-02
Loratadin oralt 1 mg/mL (Clarityn) sirap 2021-06-01
Loratadin oralt 10 mg (ex Clarityn) tablett 2021-06-01
Lorazepam intramuskulär inj 4 mg/mL 2020-08-18
Lorazepam intravenös inj 1 mg/mL (ex Ativan licens) 2018-05-22
Lorazepam intravenös inj 2 mg/mL 2020-08-18
Lorazepam oralt 1 mg (ex Temesta) tablett 2019-12-18

M

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 2020-03-03
Magnesium oralt 12 mg/mL = 0,5 mmol/mL (Extempore) oral lösning 2019-09-26
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) 2020-01-16
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) 2019-01-23
Makrogol oralt (ex Forlax Junior) 2021-05-04
Makrogol oralt (ex Forlax) 2020-01-16
Medicinskt kol oralt (Carbomix) oral suspension 2020-05-05
Medicinskt kol oralt 150 mg/mL (Kolsuspension) oral suspension 2020-05-05
Melatonin oralt (ex Mellozzan) 2021-05-25
Melatonin oralt 1 mg/mL oral lösning 2021-05-25
Merkaptopurin oralt 20 mg/mL (Xaluprine) oral suspension 2021-11-30
Merkaptopurin oralt 50 mg (ex Puri-nethol) tablett 2021-11-30
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) 2021-06-01
Metoklopramid intravenös inj 5 mg/mL (Primperan) 2021-10-19
Metoklopramid oralt 10 mg (ex Primperan) tablett 2021-10-26
Metoprolol intravenös inj/inf 1 mg/mL (Seloken) 2021-01-12
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2021-03-09
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter 2021-11-30
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension 2018-12-21
Metylfenidat oralt (ex Concerta) tabletter/kapslar 2019-12-18
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) 2020-09-15
Metylprednisolon intravenös inf/inj 40 mg/mL (Solu-Medrol) 2020-09-15
Metylprednisolon intravenös inf/inj 62,5 mg/mL (Solu-Medrol) 2021-09-28
Metyltionin intravenös inf/inj 5 mg/mL (Methylthioninium chloride Proveblue) 2020-02-06
Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning 2021-09-21
Midazolam intravenös inf/inj 0,2 mg/mL (f.d Dormicum) 2021-07-13
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) 2021-07-13
Midazolam nasalt (Nazolam Licens) spray 2018-06-13
Midazolam oralt 1 mg/mL (Extempore) oral lösning 2018-07-09
Midazolam rektalt 3 mg/mL (Extempore) rektalgel 2018-07-09
Mikafungin intravenös inf 2 mg/mL (Mycamine) 2020-08-18
Milrinon intravenös inf 200 mikrog/mL = 0,2 mg/mL (ex Corotrop) 2020-05-05
Minoxidil oralt (ex Loniten licens) tabletter 2020-04-21
Mirtazapin oralt (ex Mirtin) tabletter 2019-12-18
Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat 2020-09-01
Montelukast oralt 1 mg/mL (ex Singulair) oral lösning 2020-09-01
Morfin intravenös inf/inj 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL (ex Morfin Epidural Meda) 2021-02-16
Morfin intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Morfin Abcur) 2019-12-18
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Morfin Abcur) 2020-09-29
Morfin intravenös inj 0,4 mg/mL 2021-03-02
Morfin oralt 0,5 mg/mL (ex Extempore) oral lösning 2020-02-11
Morfin oralt 2 mg/mL oral lösning 2021-01-19
Morfin oralt tablett 2018-11-16
Multivitamin oralt (Abidec multivitamin drops, licens) orala droppar 2021-06-01
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar 2020-09-15

N

Addex/Addens-Natriumklorid 4 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA 2020-03-10
Naloxegol oralt (Moventig) tabletter 2021-08-24
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL 2021-11-09
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2021-11-09
Naloxon nasalt 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2020-11-24
Naloxon oralt 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2018-03-27
Naloxon oralt 1 mg/mL (Extempore) oral lösning 2019-05-07
Naloxon oralt 10 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2018-03-27
Naloxon oralt 30 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2018-03-27
Naproxen oralt (ex Pronaxen) tabletter 2021-12-07
Natriumbensoat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) 2021-03-16
Natriumbensoat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-03-16
Natriumcitrat + natriumlaurylsulfoacetat rektalt (Microlax) 2019-09-17
Natriumdikloracetat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) 2021-04-29
Natriumdikloracetat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-04-29
Natriumfenylbutyrat oralt (ex. Ammonaps) 2021-04-29
Natriumfenylbutyrat oralt 100 mg/mL (Ammonaps) oral lösning från tablett 2021-04-29
Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-11-09
Natriumklorid hyperton inhalation 45 mg/mL = 4,5 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-11-09
Natriumklorid hyperton inhalation 60 mg/mL = 6 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-11-09
Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL med eller utan tillsats 2020-03-24
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL 2021-09-14
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska 2018-09-25
Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL (Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar 2021-06-01
Natriumvätekarbonat intravenös inf/inj 50 mg/mL (Natriumbikarbonat Fresenius Kabi) 2021-05-25
Natriumvätekarbonat oralt 50 mg/mL (Extempore) oral lösning 2020-09-29
Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) 2018-06-12
Neostigmin inj 150 mikrog/mL flera administreringssätt 2021-11-16
Neostigmin oralt 150 mikrog/mL (Neostigmin) 2021-11-16
Nevirapin oralt 10 mg/mL (Viramune) oral suspension 2018-05-22
Nifedipin oralt (ex Adalat) kapslar/tabletter 2020-04-14
Nifedipin oralt 20 mg/mL (Licens) orala droppar 2019-12-11
Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter 2021-05-04
Nitroprussid intravenös inf 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL (Nipruss) 2021-12-07
NORadrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL 2021-05-04
NORadrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL 2021-05-04
NORadrenalin intravenös inf 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL 2021-05-04
Nusinersen intratekalt 12 mg (Spinraza) 2021-12-07
Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension 2020-12-22
Vätsketerapi: Hyponatrem encefalopati hyperton Natriumklorid 30 mg/mL=3%, från ex Addex Natriumklorid 2019-10-01

O

Oktreotid intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Sandostatin) 2019-03-19
Oktreotid intravenös inf/inj 8 mikrog/mL (ex Sandostatin) 2019-03-19
Oktreotid subkutan inf/inj 50 mikrog/mL (ex Sandostatin) 2019-03-19
OLANZapin oralt (ex Zyprexa) tabletter 2020-01-08
Omalizumab subkutan inj (Xolair) förfylld spruta 75 alt 150 mg 2018-04-24
Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter 2021-11-30
Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL (ex Zofran) 2020-10-27
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter 2020-10-20
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (Zofran) oral lösning 2020-10-20
Oseltamivir oralt (ex Tamiflu) kapslar 2019-10-02
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension 2019-10-02
Oxazepam oralt (ex Sobril) tabletter 2019-12-18
Oxikodon intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex OxyNorm) 2019-12-18
Oxikodon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex OxyNorm) 2020-12-22
Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning 2018-09-25
Oximetazolin nasalt 0,1 mg/mL (ex Rhinox licens) näsdroppar 2021-10-26
Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL spädning från Nezeril 2021-10-26
Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray 2021-10-26
Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray 2018-09-25

P

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) 2020-03-24
Palonosetron intravenös inf/inj 250 mikrog/5 mL = 50 mikrog/mL (ex Aloxi) 2020-11-03
Pankreatin oralt (ex Creon) kapslar 2021-05-11
Pankreatin oralt (Kreon für kinder licens) granulat 2021-05-11
Pantoprazol intravenös inf/inj 4 mg/mL (ex Pantoloc) kan även ges i jejunostomi 2020-06-23
Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) 2021-07-20
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) 2021-07-20
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning 2021-07-20
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier 2021-10-26
Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL (Dynastat) 2020-10-27
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) 2021-02-11
Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter 2019-09-17
Plasmalyte GLUCOS intravenös inf 2019-12-03
Plasmalyte intravenös inf 2020-08-18
Prazosin oralt (Minipress licens) tabletter/kapsel 2019-12-18
Prednisolon oralt 1 mg/mL (Pediapred 5 mg/5 mL licens) oral lösning 2020-10-13
Prednisolon oralt 5 mg/mL (Prednisolone Sodium Phosphate 25 mg/5 mL licens) oral lösning 2020-10-13
Prednisolon oralt tabletter/kapslar 2020-02-06
Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum) 2020-02-18
Prometazin intramuskulär inj 25 mg/mL (Phenergan licens) 2019-12-18
Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL (Phenergan licens) 2020-10-20
Prometazin oralt (ex Lergigan) tabletter 2019-12-18
Propiomazin oralt 25 mg (Propavan) tablett 2019-12-18
Propofol intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Diprivan) 2020-12-15
Propofol intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Diprivan) 2020-12-15
Propofol intravenös inf/inj 5 mg/mL (Propofol Lipuro) 2021-05-11
Propranolol oralt 3,75 mg/mL (Hemangiol) oral lösning 2021-05-04
Propranololhydroklorid oralt (ex Inderal) tabletter/depotkapslar 2019-10-08
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-07-20
Propranololhydroklorid oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-07-20
Protein C intravenös inj 100 E/mL (Ceprotin) 2018-11-06
Protrombinkomplex AKTIVERAD intravenös inj (Feiba) 2018-03-13
Protrombinkomplex intravenös inf/inj 25 E/mL (ex Confidex) 2018-11-16
Pyridoxin intravenös inf/inj 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2020-07-14
Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2019-12-11

R

Rabies-immunglobulin humant, intramuskulär inj 150 E/mL (Berirab/Berirab P licens) 2019-10-16
Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat 2018-01-30
Rasburikas intravenös inf (Fasturtec), stamlösning för vidare spädning 2018-01-30
Remdesivir intravenös inf (Veklury) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-07-14
Remifentanil intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Ultiva) 2021-11-09
Ribavirin oralt 40 mg/mL (Rebetol) oral lösning 2021-06-08
Riboflavin oralt 20 mg/mL (Vitamin B2, Extempore) oral vätska 2020-04-21
Rifampicin intravenös inf 6 mg/mL (ex Rifadin) 2018-11-16
Rifampicin oralt (ex Rimactan) kapslar 2019-06-27
Rifampicin oralt 20 mg/mL (Rifadin) oral suspension 2019-06-27
Ringer-Acetat intravenös inf 2019-10-16
Risperidon oralt (ex Risperdal) tablett 2019-12-18
Risperidon oralt 1 mg/mL (ex Risperdal) oral lösning 2019-12-18
Rituximab intravenös inf 2 mg/mL (Mabthera, Extempore) 2020-07-14

S

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) 2021-02-16
Salbutamol oralt 0,4 mg/mL (Ventoline) oral lösning 2019-06-27
Salicylsyra utvärtes 1 % (Salsyvase) salva 2018-01-30
Salicylsyra utvärtes 2 % (f.d. Salsyvase) kräm/salva 2019-05-07
Sertralin oralt (ex Zoloft) tabletter 2019-12-18
Sertralin oralt 20 mg/mL (Zoloft) koncentrat till oral lösning 2019-12-18
Serum mot huggormsgift intravenös inf (ex Viper Venom Antiserum European, licens) hästserum 2020-07-07
Serum mot huggormsgift intravenös inf (ViperaTAb licens) fårserum 2020-07-07
Serum mot huggormsgift intravenös inf (Viperfav licens) hästserum 2021-06-01
Sildenafil intravenös inf 0,16 mg/mL (Revatio) 2019-10-16
Sildenafil intravenös inf/inj 0,8 mg/mL (Revatio) 2021-09-28
Sildenafil oralt (ex Revatio) tablett/kapslar 2019-10-16
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension 2019-10-16
Sorbitol rektalt (Resulax) 2019-01-23
Sotalol oralt (ex Sotacor) tabletter/kapslar 2019-05-09
Sotalol oralt 10 mg/mL (Extempore) oral lösning 2019-05-09
Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel 2019-03-15
Spironolakton oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2019-03-15
Sukros oralt 240 mg/mL = 24 % (Algopedol-Sucrose) oral vätska 2020-05-26

T

Teikoplanin intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Targocid) 2021-02-11
Terbutalin intravenös inf 20 mikrog/mL (Bricanyl) 2021-03-02
Testosteron intramuskulär inj 250 mg/mL (Testoviron-Depot licens) 2020-06-09
Tetrakosaktid intramuskulär inj 1 mg/mL (Synacthen Depot) 2020-04-14
Tiamin intravenös inf 50 mg/mL (Vitamin B1, licens, f.d Tiacur) 2021-03-09
Tiamin oralt (Vitamin B1, Benerva licens, extempore) 2021-05-11
Tiamin oralt 100 mg/mL (Vitamin B1, extempore) oral lösning 2021-05-11
Tiamin oralt 50 mg/mL (Vitamin B1, extempore) 2021-08-31
Tigecyklin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Tygacil) 2021-01-05
Tiopental intravenös inf/inj 25 mg/mL (ex Pentocur) 2021-05-18
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) 2020-04-07
Tokoferol oralt 100 mg (Vitamin E, E-vimin) kapsel 2021-01-19
Tokofersolan oralt 50 mg/mL (Vitamin E, Vedrop) oral lösning 2021-06-15
Topiramat oralt (ex Topimax) kapslar/tabletter 2021-12-07
Trametinib oralt 0,05 mg/mL (Mekinist) oral lösning 2021-05-11
Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) 2018-09-25
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mg trimetoprim 2020-12-22
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 1 + 5 mg/mL (Eusaprim) vätskerestr., dos i mg trimetoprim 2020-12-22
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter 2019-03-19
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mg trimetoprim, oral suspension 2019-03-19
Trimetoprim oralt (Idotrim) tabletter 2021-05-04
Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension 2021-05-04
Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat) 2018-10-24
Tropikamid konjunktivalt 0,5 % ögondroppar 2019-10-02

U

Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension 2019-04-17
Ursodeoxicholsyra oralt (ex Ursofalk) kapsel/tablett 2020-11-10

V

Valganciklovir oralt 50 mg/mL (Valcyte) 2018-05-22
Valproat intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Ergenyl) 2021-11-09
Valproat oralt (ex Ergenyl) 2021-11-09
Valproat oralt 200 mg/mL (Absenor) orala droppar 2021-11-09
Valproat oralt 60 mg/mL (Absenor) oral lösning 2021-11-09
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) 2019-07-09
Vankomycin oralt (ex Vancocin) kapslar 2021-02-11
Vankomycin oralt 50 mg/mL (ex Extempore) oral lösning 2021-02-11
Venlafaxin oralt (ex Efexor Depot) depotkapslar/depottablett 2019-12-18
Vigabatrin oralt 100 mg/mL (Sabrilex) 2018-01-30
Vorikonazol intravenös inf 5 mg/mL (ex Vfend) 2018-11-27
Vorikonazol oralt (ex Vfend) tabletter 2018-11-27
Vorikonazol oralt 40 mg/mL (Vfend) oral suspension 2018-11-27
Väteperoxid utvärtes 1 % (Microcid) kräm 2020-04-14

Vaccin

Vaccin: Engerix-B intramuskulär inj mot hepatit B 2019-10-16
Vaccin: Hexyon intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2020-03-19
Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2020-03-19
Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj, mot pneumokockinfektioner 2020-03-19
Vaccin: Rabipur intramuskulär inj 2,5 E/mL mot rabies 2019-10-16
Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension 2020-11-10
Vaccin: RotaTeq oralt mot rotavirus, oral lösning 2019-12-11
Vaccin: Synflorix intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner 2020-03-19
Vaccin: Verorab intramuskulär inj 2,5 E/0,5 mL (licens) mot rabies 2019-10-16

Z

Zanamivir intravenös inf 10 mg/mL (Dectova) 2021-01-05
Zidovudin intravenös inf 4 mg/mL (Retrovir) 2021-06-01
Zidovudin oralt 10 mg/mL (Retrovir) oral lösning 2021-06-01
Zopiklon oralt (ex Imovane) tabletter 2019-12-18