Västra Götalandsregionen Barn

ePed-redaktion i Västra Götalandsregionen:

Medicinskt ansvariga: Christiane Garnemark, Henri Toivonen
Instruktioner nedan är godkända av medicinskt ansvariga för ePed-redaktionen i Västra Götalandsregionen

För mer information om hur man tolkar ePed-instruktionerna se följande länk:
https://eped.se/wp-content/uploads/2021/03/ePed-006-Tolkning-av-barnlakemedelsinstruktioner-i-ePed-version-2.0liten.pdf

För mera information se www.vgregion.se/eped eller kontakta redaktionen via eped.vgr@vgregion.se

För att söka i listan både på substans och preparatnamn tryck Ctrl+F.

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

A

Acetazolamid oralt 250 mg (Diamox) tablett 2021-02-16
Acetylcystein + Amidotrizoinsyra rektalt 25 mg/mL + 185 mg I/mL (Acetylcystein + Gastrografin) lavemang 2022-11-22
Acetylcystein inhalation 2021-09-14
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL 2019-12-11
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation 2022-02-08
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg 2022-02-08
Acetylcystein oralt 200 mg/mL 2022-05-31
Acetylcystein oralt brustablett 2021-08-17
Acetylcystein rektalt 100 mg/mL 2020-10-13
Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar 2021-02-11
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver och koncentrat 2022-03-03
Aciklovir konjunktivalt 30 mg/g = 3 % (ex Xorox) ögonsalva 2018-01-30
Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2022-03-03
Aciklovir oralt 80 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2022-03-03
Aciklovir oralt tabletter 2022-03-03
Aciklovir utvärtes 5 % (ex Zovirax) kräm/stift 2019-09-17
Acitretin oralt 2 mg/mL (Extempore) oral vätska 2018-06-12
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2022-05-24
Adenosin intravenös inj 5 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2022-05-24
Adrenalin inhalation 2020-01-16
Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringsvägar 2019-02-22
Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna 2018-06-01
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL 2019-04-16
Adrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL 2020-02-25
Adrenalin intravenös inf 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL 2021-09-21
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) 2020-01-16
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) 2020-01-12
Alfentanil intravenös inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Rapifen) 2022-05-17
Alfentanil intravenös inj 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL (ex Rapifen) 2022-06-07
Alginsyra + tillsatser oralt (ex Gaviscon) oral suspension 2022-06-14
Alginsyra + tillsatser oralt (ex Gaviscon) tuggtablett 2022-05-31
Alglukosidas alfa intravenös inf (Myozyme) dos tillsätts till spädningsvätska 2022-03-29
Alimemazin oralt (ex Nedeltran licens, f.d Theralen) kapslar/tabletter 2022-10-25
Alimemazin oralt 40 mg/mL (fd Theralen) orala droppar 2022-10-25
Allopurinol oralt (ex Zyloric) tabletter 2022-10-18
Alprostadil intravenös inf 0,002 mg/mL = 2 mikrog/mL (ex Prostivas) 2021-11-30
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) 2022-06-07
Alteplas intrapleural instillation 0,1 mg/mL (Actilyse) pleuradränage 2022-10-18
Amfotericin B intravenös inf 0,5 mg/mL (AmBisome liposomal) 2021-11-09
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (AmBisome liposomal) 2021-11-09
Amidotrizoinsyra oralt 370 mg I/mL (Gastrografin) oral lösning 2022-10-18
Amikacin inhalation 250 mg/mL (ex Biklin) 2020-11-24
Amikacin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Biklin, Extempore) 2021-05-04
Amikacin intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Biklin, Extempore) 2021-05-04
Aminofyllin intravenös inf 1,5 mg/mL (Teofyllamin) 2021-12-21
Aminofyllin intravenös inf/inj 23 mg/mL (Teofyllamin) 2021-12-21
Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL (ex Cordarone) 2022-11-22
Amiodaron intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Cordarone) 2022-11-22
Amiodaron oralt (ex Cordarone) 2020-01-08
Amitriptylin (ex Saroten) tabletter 2023-01-17
Amlodipin oralt (ex Norvasc) tabletter 2020-10-13
Amlodipin oralt 1 mg/mL (Licens) oral lösning 2020-10-13
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (Spektramox) oral suspension 2022-03-29
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2022-03-29
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (Spektramox) oral suspension 2020-03-31
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2020-03-31
Amoxicillin oralt (ex Amimox) tabletter 2020-11-10
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-11-10
Amoxicillin oralt 50 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-11-10
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) 2020-05-12
Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) 2022-05-24
Anakinra subkutan inj 100 mg/0,67 mL = 150 mg/mL (Kineret) 2022-05-10
Anidulafungin intravenös inf 0,7 mg/mL (ex Ecalta) 2020-10-13
Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Antithrombin III Baxalta) 2018-02-27
Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Atenativ) 2018-02-27
Antitymocytimmunglobulin intravenös inf (ATGAM licens) häst, dos tillsätts till spädningsvätska 2022-06-14
Aprepitant oralt (ex Emend) kapslar 2022-06-14
Aprepitant oralt 25 mg/mL (Emend) oral suspension 2022-06-14
Arginin intravenös inf 100 mg/mL (Extempore) 2022-11-29
Arginin oralt 100 mg/mL (Extempore) oral vätska 2022-11-29
Aripiprazol oralt (ex Abilify) tabletter 2019-12-18
Aripiprazol oralt 1 mg/mL (ex Abilify) oral lösning 2019-12-18
Artesunat intravenös inj 10 mg/mL (ex Artesun licens) 2023-01-24
Atomoxetin oralt (ex Strattera) kapslar 2019-12-18
Atomoxetin oralt 4 mg/mL (Strattera) oral lösning 2019-12-18
Atrakurium intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Atracurium-hameln) 2022-03-22
Atrakurium intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Atracurium-hameln) 2022-03-22
Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt 2020-03-16
Atropin 0,5 mg/mL flera administreringssätt 2020-03-10
Azatioprin oralt (ex Imurel) tabletter 2021-11-30
Azatioprin oralt 10 mg/mL (Azathioprine 50 mg/5 mL, licens) oral suspension 2021-11-30
Azitromycin oralt (ex Azitromax) tabletter 2020-04-07
Azitromycin oralt 40 mg/mL (ex Azitromax) oral suspension 2020-04-07

B

Benelyte intravenös inf 2022-11-22
Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2021-03-09
Betain oralt (Cystadane) oralt pulver 2022-11-29
Betametason intravenös inj 0,1 mg/mL (ex Betapred) 2021-12-21
Betametason intravenös inj 0,4 mg/mL (ex Betapred) 2021-12-21
Betametason intravenös inj 1 mg/mL (ex Betapred) 2021-12-21
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) 2021-12-21
Betametason oralt 0,1 mg/mL (ex Betapred) oral lösning från tablett 2021-06-22
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett 2021-12-21
Biotin intravenös inj 5 mg/mL (Vitamin B7, licens) 2020-10-06
Biotin oralt (Vitamin B7, licens) tabletter 2020-10-06
Biperiden intramuskulär/intravenös inj 0,4 mg/mL (Akineton) 2022-02-17
Biperiden intramuskulär/intravenös inj 5 mg/mL (Akineton) 2022-02-17
Bosentan oralt (ex Tracleer) kapslar/tabletter 2020-09-29
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 10 E/mL (Botox) 2022-11-01
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 100 E/mL (Botox) 2022-11-01
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 200 E/mL (Dysport) 2022-11-01
Bromhexin + Efedrin oralt 0,5 + 1 mg/mL (ex Mollipect) oral lösning 2020-11-17
Bromhexin oralt 0,8 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning 2018-05-03
Bromhexin oralt 1,6 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning 2018-09-25
Bromhexin oralt 8 mg (ex Bisolvon) tabletter 2018-05-03
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) 2020-01-16
Budesonid nasalt (ex Desonix) nässpray 2021-06-01

C

C1-esterashämmare intravenös inf/inj (ex Berinert) 2018-09-25
Cefadroxil oralt (ex Cefamox löslig) kapsel/tablett 2020-03-17
Cefadroxil oralt 100 mg/mL oral suspension 2020-03-17
Cefixim oralt (ex Suprax licens) tabletter 2021-12-21
Cefixim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension 2021-12-21
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2021-05-04
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2020-05-12
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension 2019-02-05
cefTIBUten oralt 400 mg (ex Wincef licens) tablett/kapsel 2022-08-09
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) 2018-06-01
cefTRIAXon intravenös inf/inj 20 mg/mL (f.d Rocephalin) 2018-06-01
cefTRIAXon intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Rocephalin) 2018-06-01
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) 2020-07-02
Celecoxib oralt (ex Celebra) kapslar 2020-05-12
Cetirizin oralt 1 mg/mL (Zyrlex) oral lösning 2019-11-15
Cetirizin oralt 10 mg (ex Zyrlex) tablett 2018-01-16
Cetirizin oralt 10 mg/mL (Zyrlex) orala droppar 2019-12-18
Cidofovir intravenös inf 3 mg/mL 2023-01-17
Ciklosporin intravenös inf 2,5 mg/mL (Sandimmun) 2022-01-11
Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral) kapsel 2022-11-15
Ciklosporin oralt 100 mg/mL (ex Sandimmun Neoral) oral lösning 2022-11-15
Ciprofloxacin + Fluocinolon aurikulärt 3 + 0,25 mg/mL (Cetraxal Comp) örondroppar 2022-01-18
Ciprofloxacin aurikulärt 2 mg/mL (Cetraxal) örondroppar 2022-01-18
Ciprofloxacin aurikulärt 3 mg/mL (Ciloxan) örondroppar 2022-01-04
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL 2020-02-06
Ciprofloxacin oralt 100 mg/mL (Ciproxin) oral suspension 2022-03-08
Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL (Ciproxin) oral suspension 2022-03-08
Ciprofloxacin oralt tabletter 2020-02-06
Cocillana + Etylmorfin + Senegaextrakt oralt (Cocillana-Etyfin) oral lösning 2021-08-17
Cyanokobalamin oralt 1 mg (Vitamin B12, ex Betolvex) tablett 2021-03-16
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,2 + 1 % (Cyclomydril licens) ögondroppar 2019-04-16
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år 2020-09-01

D

Dalteparin subkutan inj 625 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 60 - 250 E 2021-11-09
Dalteparin subkutan inj 2 500 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 250 - 1 000 E 2021-11-09
Dalteparin subkutan inj 10 000 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 1 000 - 5 000 E 2021-11-09
Dalteparin subkutan inj förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta 2021-11-09
Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (ex Cubicin) 2019-11-18
Deferasirox oralt (ex Exjade) tabletter 2022-04-12
Deferipron oralt (ex Ferriprox) tabletter 2021-11-02
Deferipron oralt 100 mg/mL (Ferriprox) oral lösning 2021-10-12
Deferoxamin intravenös inf 10 mg/mL (ex Desferal) 2022-09-06
Deferoxamin subkutan inf/intramuskulär inj 100 mg/mL (ex Desferal) 2020-06-30
Defibrotid intravenös inf 5 mg/mL (Defitelio) 2022-09-06
Deflazakort oralt (ex Calcort licens) tabletter 2022-12-20
Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter 2022-06-07
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning 2022-06-07
Desmopressin intravenös inf (Octostim) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-04-03
Desmopressin intravenös inj 4 mikrog/mL (Minirin) 2018-04-24
Desmopressin oralt (ex Minirin) tabletter 2022-04-12
Dexametason intravenös inj 4 mg/mL (ex Dexavit) 2021-12-21
Dexametason konjunktivalt 1 mg/mL (ex Opnol) ögondroppar 2021-05-04
Dexametason oralt 0,4 mg/mL (Licens) oral lösning 2021-12-21
Dexametason oralt 2 mg/mL (Licens) oral lösning 2021-12-21
Dexametason oralt tabletter 2021-12-21
Dexamfetamin oralt (Attentin) tablett 2019-12-18
Dexmedetomidin intravenös inf 4 mikrog/mL (ex Dexdor) 2022-05-24
Dexmedetomidin intravenös inf 8 mikrog/mL (ex Dexdor) 2022-06-07
Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) 2022-05-24
Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) 2021-08-24
Diazepam oralt (ex Stesolid) tabletter 2020-10-27
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg 2022-10-25
Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning 2021-09-21
Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension 2020-06-23
Digoxin intravenös inj 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL 2021-03-16
Digoxin intravenös inj 0,025 mg/mL = 25 mikrog/mL 2021-08-17
Digoxin oralt 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Digoxin VistaPharm licens, fd Lanoxin) oral lösning 2022-11-01
Digoxin oralt tabletter 2021-08-17
Dihydralazin intravenös inj 12,5 mg/mL (Nepresol licens) 2022-01-18
Diklofenak oralt (ex Voltaren) kapsel/tabletter 2019-01-15
Diklofenak rektalt (ex Voltaren) suppositorier 2019-01-15
Dimetylsulfoxid utvärtes 990 mg/mL = 99 % (Extempore) 2021-01-19
DOBUTamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL 2022-05-10
DOBUTamin intravenös inf 2 mg/mL = 2000 mikrog/mL 2022-05-10
Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) 2019-01-23
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) 2021-11-30
DOPamin intravenös inf 2 mg/mL = 2000 mikrog/mL (Giludop licens) 2021-11-30
Dornas alfa, inhalation 1 mg/mL (Pulmozyme) 2020-05-05
Doxycyklin intravenös inf 1 mg/mL (Doxyferm) 2019-07-04
Doxycyklin oralt 10 mg/mL (ex Vibranord) oral suspension 2019-07-04
Doxycyklin oralt 100 mg (ex Doxyferm) tablett 2022-09-27
Droperidol intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL (ex Dridol) 2022-01-18

E

Efedrin + Etylmorfin oralt (Lepheton) oral lösning 2021-08-17
Enalapril oralt (ex Renitec) tabletter/kapslar 2020-11-17
Enalaprilat intravenös inj 0,025 mg/mL = 25 mikrog/mL (Enap licens) 2022-05-17
epoPROSTenol intravenös inf 2 mikrog/mL (Veletri licens) 2022-12-20
Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) 2021-06-22
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) 2020-05-26
Erytromycin oralt (ex Abboticin) 2022-04-12
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension 2020-10-06
Erytromycin oralt 50 mg/mL (Ery-Max) från dospåse 2020-10-06
Escitalopram oralt (ex Cipralex) tabletter 2019-12-18
Escitalopram oralt 20 mg/mL (Cipralex) orala droppar 2019-12-18
Esketamin nasalt 25 mg/mL (ex Ketanest) 2021-12-21
Esmolol intravenös inf/inj 10 mg/mL (Brevibloc) 2021-11-23
Esomeprazol intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2020-03-17
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2019-10-16
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter 2021-11-30
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension 2022-05-10
Etakrynsyra intravenös inj 1 mg/mL (Reomax, Edecrin licens) 2022-06-15
Etakrynsyra intravenös inj 2,5 mg/mL (Reomax licens) 2022-01-04
Etambutol oralt (ex Myambutol) tablett/kapslar 2021-01-05
Etosuximid oralt 250 mg kapsel 2020-08-18
Etosuximid oralt 50 mg/mL (ex Suxinutin) oral lösning 2020-02-06

F

Felodipin oralt (ex Plendil) depottablett 2019-11-15
Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) 2021-10-26
Fenobarbital oralt (ex Fenemal Meda) tabletter/kapslar 2018-09-26
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-03-23
Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter 2020-06-23
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension 2022-05-03
Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL (ex Kåvepenin) orala droppar/oral lösning 2020-06-23
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension/lösning 2022-05-03
FentaNYL intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Extempore) 2019-01-23
FentaNYL intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Leptanal) intensivvård 2019-02-05
FentaNYL nasalt 50 mikrog/mL (ex Leptanal) 2022-03-08
Fentanyl utvärtes (ex Durogesic, Matrifen) depotplåster 2021-10-26
fenylEFRIN intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL 2022-11-15
Fibrinogen intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Fibryga) 2020-04-08
Filgrastim intravenös inf 0,015 mg/mL = 15 mikrog/mL (ex Zarzio) från biosimilar 2018-09-11
Filgrastim intravenös inf 0,015 mg/mL = 15 mikrog/mL (Neupogen) 2018-07-09
Filgrastim subkutan inj 0,3 mg/mL = 30 ME/mL = 300 mikrog/mL (Neupogen) 2020-09-29
Filgrastim subkutan inj 0,6 mg/mL = 60 ME/mL = 600 mikrog/mL (ex Neupogen Novum) 2020-09-29
Filgrastim subkutan inj 0,96 mg/mL = 96 ME/mL = 960 mikrog/mL (ex Neupogen Novum) 2020-10-13
Flekainid oralt (Tambocor) tablett/kapsel 2020-04-07
Flekainid oralt 5 mg/mL (licens) oral lösning 2020-04-07
Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter 2022-10-12
Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension 2022-10-12
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2022-12-06
Flukonazol oralt (ex Diflucan) kapslar 2019-11-26
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2019-11-26
Flukonazol oralt 40 mg/mL (ex Diflucan) oral suspension 2019-11-26
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) 2018-09-25
Fluoxetin oralt (ex Fontex) tablett/kapsel 2019-12-18
Fluoxetin oralt 4 mg/mL (Fontex) oral lösning 2019-12-18
Flutikason inhalation/lokalt (ex Flutide Evohaler) 2022-12-20
FlutikasonFUROAT nasalt 27,5 mikrog/spraydos (Avamys) nässpray 2020-01-16
FlutikasonPROPIONAT nasalt 50 mikrog/spraydos (ex Flutikason) nässpray 2020-02-06
Folsyra oralt 0,1 mg/mL (Extempore) oral lösning 2022-12-20
Folsyra oralt 10 mg/mL (Folix) orala droppar 2023-01-17
Folsyra oralt tabletter 2022-12-20
Fomepizol intravenös inf 5 mg/mL (Fomepizole SERB) 2021-06-22
Fosaprepitant intravenös inf 1 mg/mL (Ivemend) 2021-12-30
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning 2021-09-16
Fosfat oralt 30,4 mg (Extempore) kapsel 2021-09-16
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE 2021-06-01
Foskarnet intravenös inf 12 mg/mL (Foscavir licens) 2021-05-04
Foskarnet intravenös inf 24 mg/mL (Foscavir licens) via central infart 2021-05-04
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) 2020-10-27
Furosemid intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Furix) 2022-05-24
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar 2020-10-27
Fusidinsyra konjunktivalt 1 % (Fucithalmic) ögonsalva 2017-10-17
Fusidinsyra utvärtes 2 % (ex Fucidin) kräm/salva 2020-04-07
Fysostigmin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL (Anticholium licens) 2021-07-20
Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2018-11-16
Fytomenadion oralt 1 mg (Vitamin K, NeoKay licens) kapsel 2018-10-04
Fytomenadion oralt 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2018-09-25
Fytomenadion oralt 20 mg/mL (Vitamin K, Ka-Vit Tropfen licens) orala droppar 2022-12-13

G

Gabapentin oralt (ex Neurontin) kapslar/tabletter 2018-06-01
Gabapentin oralt 50 mg/mL (ex Neurontin licens) oral lösning 2018-06-01
Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) 2021-07-20
Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) 2019-11-15
Gentamicin intravenös inf/inj 40 mg/mL (Gensumycin) 2019-10-02
Glukagon inj 1 mg/mL (Glucagon) flera administreringsvägar 2022-04-19
Glukagon intranasalt 3 mg (Baqsimi) näspulver 2022-05-10
Glukarpidas intravenös inf/inj 1000 E/mL (Voraxaze licens) 2020-03-03
Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (Dextrogel) oral gel 2018-10-10
Glukos buffrad intravenös inf 25 mg/mL med eller utan tillsats 2022-11-15
Glukos intravenös inf 50 mg/mL med eller utan tillsats 2022-11-15
Glukos intravenös inf 100 mg/mL med eller utan tillsats 2022-11-15
Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % 2019-12-12
Glukoslösning oralt 75 g/200 mL (TopStar) oral lösning 2022-01-18
Glyceryltrinitrat utvärtes kräm/salva 2022-05-24
Glycin oralt (L-glycin, extempore) kapslar 2022-09-27
Granisetron intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Kytril) 2020-10-13
Granisetron oralt (f.d Kytril) tabletter 2022-09-06
Guanfacin oralt (Intuniv) depottabletter 2019-12-18

H

Heparin intravenös inf 100 E/mL (ex Extempore) 2022-03-03
Heparin intravenös inf 25 E/mL 2022-03-03
Hepatit B-immunglobulin intramuskulär inj 180 E/mL (Umanbig) 2019-09-17
Hyaluronidas subkutan inj 1500 E/mL (ex Hylase Dessau licens) 2020-04-28
Hydrokortison + lidokain rektalt (Xyloproct) salva 2022-09-27
Hydrokortison + Mikonazol utvärtes 10 + 20 mg/g (Cortimyk, Daktacort) kräm 2021-06-08
Hydrokortison + Oxitetracyklin + Polymyxin B lokalt (Terracortril med Polymyxin B) droppar/salva 2020-12-15
Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Solu-Cortef) 2022-05-03
Hydrokortison intravenös inj 1 mg/mL (ex Solu-Cortef) 2022-04-12
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (ex Solu-Cortef) 2022-05-03
Hydrokortison oralt (ex Alkindi) tabletter/kapslar 2021-03-02
Hydrokortison oralt 1 mg/mL (Extempore) oral suspension 2022-11-15
Hydrokortison utvärtes 1 % (ex Mildison Lipid) kräm/salva 2020-04-08
Hydroxizin oralt (ex Atarax) tabletter 2019-06-18
Hydroxizin oralt 2 mg/mL (Atarax) oral lösning 2019-06-18
Hydroxokobalamin intramuskulär inj 1 mg/mL (Vitamin B12, f.d Behepan) 2021-02-11
Hydroxokobalamin intravenös inf 25 mg/mL (Cyanokit) 2021-12-21

I

Ibuprofen intravenös inf 4 mg/mL 2021-11-30
Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) 2019-06-05
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter 2021-11-30
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2021-11-30
Ibuprofen oralt 40 mg/mL (ex Nurofen Apelsin) oral suspension 2021-11-30
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier 2021-11-30
Iloprost inhalation 2 mikrog/mL (Ilomedin) 2020-11-10
Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) 2020-02-18
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) 2021-02-11
Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska 2018-09-25
Insulin intravenös inf/inj 0,05 E/mL (ex Actrapid Penfill) 2020-09-22
Insulin intravenös inf/inj 0,2 E/mL (ex Extempore) bl.a. spädning från 10 E/mL 2020-08-18
Insulin intravenös inf/inj 1 E/mL (ex Actrapid Penfill) 2020-07-07
Intralipid intravenös inf/inj 200 mg/mL Vid hjärtstillestånd orsakat av lokalanestetika 2022-12-20
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) 2021-09-14
Isoniazid oralt 20 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-01-05
Isoniazid oralt 300 mg (Tibinide) tablett 2021-01-05
Isoprenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL (ex Isoprenaline) 2021-11-30
Ispaghula oralt (ex Vi-Siblin) 2021-05-18
Ivakaftor + Tezakaftor + Elexakaftor oralt (Kaftrio) tabletter 2023-01-03
Ivakaftor oralt (Kalydeco) tabletter/granulat 2023-01-03
Lumakaftor + Ivakaftor oralt (Orkambi) tabletter/granulat 2023-01-03
Tezakaftor + Ivakaftor oralt (Symkevi) tabletter 2023-01-03

J

Johexol intravenös inj 300 mg I/mL (Omnipaque) för iohexolclearance 2022-03-08
Järn(II)sulfat oralt 100 mg Fe2+ (ex Niferex) 2020-09-15
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar 2020-09-15
Järn(III)isomaltosid intravenös inf 5 mg Fe/mL (MonoFer) 2021-03-23
Järn(III)karboximaltos intravenös inf 5 mg Fe/mL (Ferinject) 2020-06-30
Järnsackaros intravenös inf 1 mg Fe/mL (ex Venofer) 2021-03-23

K

Addex-Kalium 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA VID T.EX. KETOACIDOS 2020-03-10
Addex/Addens-Kaliumklorid 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA 2020-03-10
Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) 2019-10-02
Kalcium oralt 15 mg (Extempore) kapsel 2022-04-19
Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-11-09
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning 2022-06-07
Kaliumcitrat oralt 0,93 mmol K/mL (Kaliumcitrat APL 100mg/mL, extempore) oral lösning 2022-12-06
Kaliumkanrenoat intravenös inj 10 mg/mL (ex Kanrenol licens, f.d Soldactone) 2020-12-22
Kaliumkanrenoat intravenös inj 100 mg/mL (Kanrenol licens, f.d Soldactone) 2019-10-02
Kaliumkanrenoat intravenös inj 20 mg/mL (ex Kanrenol licens, f.d Soldactone) 2021-05-04
Kaliumklorid intravenös inf 1 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) 2020-11-17
Kandesartan oralt (ex Atacand) tabletter 2022-12-27
Kaptopril oralt (ex Extempore) tabletter/kapslar 2022-01-18
Kaptopril oralt 0,2 mg/mL oral lösning 2022-01-18
Kaptopril oralt 1 mg/mL (ex Noyada 5mg/5mL licens) oral lösning 2022-05-31
Kaptopril oralt 5 mg/mL (ex Noyada 25 mg/5 mL licens) oral lösning 2022-07-15
Karayagummi oralt (Inolaxol) 2021-05-18
Karbomer konjunktivalt (ex Viscotears) ögongel 2020-11-17
Kargluminsyra oralt 200 mg (ex Carbaglu) dispergerbar tablett 2021-03-16
Kaspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas) 2021-05-04
Ketamin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Ketalar) 2022-06-07
Ketobemidon intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Ketogan Novum) 2020-12-17
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketogan Novum) 2020-12-17
Ketorolak intravenös inj 3 mg/mL (ex Toradol) 2020-11-10
Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL (ex Tavegyl licens) 2022-11-22
Klemastin oralt 1 mg (Tavegyl) tablett 2018-12-21
Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) 2018-09-25
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar 2021-01-19
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning 2018-09-25
Klobazam oralt 10 mg (ex Frisium licens) tablett 2020-05-05
Klobetasolpropionat utvärtes (ex Dermovat) 2023-01-24
Klonazepam intravenös inj 0,5 mg/mL (Rivotril licens) 2018-05-03
Klonazepam oralt (ex Iktorivil) tabletter 2021-12-21
Klonazepam oralt 2,5 mg/mL (Iktorivil) orala droppar 2021-12-21
Klonidin intravenös inf/inj 0,5 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-12
Klonidin intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-12
Klonidin intravenös inf/inj 3 mikrog/mL (ex Catapresan) 2022-02-25
Klonidin intravenös inf/inj 15 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-12
Klonidin oralt 5 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2022-12-06
Klonidin oralt (ex Catapresan licens) tabletter 2022-12-06
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning 2022-12-06
Kloralhydrat oralt 140 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-06-08
Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-06-08
Kloralhydrat rektalt 70 mg/mL (Extempore) 2021-06-08
Kloramfenikol konjunktivalt 10 mg/g = 1 % ögonsalva 2021-06-01
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar 2021-06-01
Klortiazid oralt 50 mg/mL (Diuril licens) oral suspension 2019-12-12
Klotrimazol utvärtes 1 % (Canesten) kräm 2021-02-11
Kloxacillin intravenös inf 10 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-17
Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-17
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-17
Koagulationsfaktor IX intravenös inj plasmaderivat, hel ampull 2019-06-27
Koagulationsfaktor IX intravenös inj rekombinant, hel ampull 2019-06-27
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj plasmaderivat 2018-03-13
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant 2018-03-13
Koffeincitrat intravenös inf/inj 20 mg/mL (Peyona) 2019-10-02
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) 2022-09-20
Kolekalciferol oralt (Vitamin D3, ex Divisun) tabletter/kapslar 2021-01-12
Kolekalciferol oralt 20 000 E/mL (Vitamin D3, ex Detremin) orala droppar 2021-01-12
Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar 2019-02-07

L

Labetalol intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Trandate) 2019-01-15
Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning 2019-01-23
Lamivudin oralt (ex Epivir) tabletter 2022-10-04
Lamivudin oralt 10 mg/mL (Epivir) oral lösning 2022-10-04
Lamotrigin oralt (ex Lamictal) tabletter 2021-12-14
LANSOprazol oralt (ex Lanzo) tabletter/kapslar 2022-05-10
Laronidas intravenös inf (Aldurazyme) dos tillsätts till spädningsvätska 2022-03-08
Levetiracetam intravenös inf 10 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) 2022-07-15
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter 2022-07-15
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning 2022-07-15
Levobupivakain 1,25 mg/mL (Chirocaine) flera administreringssätt 2018-11-21
Levobupivakain 2,5 mg/mL (Chirocaine) sårkateter 2018-11-21
Levofloxacin intravenös inf 5 mg/mL (Tavanic) 2020-02-06
Levofloxacin oralt (ex Tavanic) tabletter 2020-02-18
Levokarnitin intravenös inf/inj 200 mg/mL (ex Carnitene licens) 2021-11-09
Levokarnitin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Carnitene licens) 2021-11-09
Levokarnitin oralt 200 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning 2018-03-06
Levosimendan intravenös inf 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (Simdax) 2022-03-22
Levotyroxin oralt (ex Levaxin) tabletter 2020-08-18
Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster 2021-12-21
Lidokain + Tetrakain utvärtes (Rapydan) plåster 2018-01-30
Lidokain intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) 2020-02-06
Lidokain intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Xylocard) 2020-02-06
Lidokain lokalbedövning 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) 2021-10-26
Lidokain lokalbedövning 8,33 mg/mL (ex Xylocain utan kons.) buffrad med Natriumbikarbonat 2021-11-02
Lidokain lokalbedövning av yta (Xylocain) spray 10 mg/dos = 100 mg/mL 2021-12-30
Lidokain utvärtes 40 mg/g (LidoGalen licens) kräm 2022-09-27
Lidokain utvärtes gel 2 % (Xylocain) 2021-11-09
Linezolid intravenös inf 2 mg/mL (ex Zyvoxid) 2020-05-12
Linezolid oralt 20 mg/mL (Zyvoxid) oral suspension 2018-05-22
Linezolid oralt 600 mg (ex Zyvoxid) tablett 2020-11-24
Lisdexamfetamin oralt (Elvanse) kapslar 2019-12-18
Litium oralt 42 mg (Lithionit) depottablett 2020-10-06
Loperamid oralt 2 mg (ex Dimor) kapsel/tablett 2021-06-08
Lopinavir + Ritonavir oralt 80 + 20 mg/mL (Kaletra) oral lösning 2019-10-02
Loratadin oralt 1 mg/mL (Clarityn) sirap 2021-06-01
Loratadin oralt 10 mg (ex Clarityn) tablett 2021-06-01
Lorazepam intramuskulär inj 4 mg/mL 2020-08-18
Lorazepam intravenös inj 1 mg/mL (ex Ativan licens) 2022-05-31
Lorazepam intravenös inj 2 mg/mL 2022-05-31
Lorazepam oralt 1 mg (ex Temesta) tablett 2019-12-18
Losartan oralt (ex Cozaar) tabletter 2022-12-27

M

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 2022-07-15
Magnesium oralt 12 mg/mL = 0,5 mmol/mL (ex Extempore) oral lösning 2022-09-27
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) 2020-01-16
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) 2019-01-23
Makrogol + elektrolyter oralt (Laxabon) 2022-11-01
Makrogol oralt (ex Forlax Junior) 2021-05-04
Makrogol oralt (ex Forlax) 2020-01-16
Mannitol intravenös inf 150 mg/mL 2022-11-09
Medicinskt kol oralt (Carbomix) oral suspension 2020-05-05
Medicinskt kol oralt 150 mg/mL (Kolsuspension) oral suspension 2020-05-05
Melatonin oralt (ex Mellozzan) 2021-05-25
Melatonin oralt 1 mg/mL oral lösning 2021-05-25
Merkaptopurin oralt 20 mg/mL (Xaluprine) oral suspension 2021-11-30
Merkaptopurin oralt 50 mg (ex Puri-nethol) tablett 2021-11-30
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) 2021-06-01
Metadon intravenös inf/inj 1 mg/mL (Metadon Meda) 2023-01-17
Metadon oralt (ex Metadon Abcur) tabletter 2023-01-17
Metadon oralt 1 mg/mL (ex Metadon DnE) oral lösning 2023-01-17
Metoklopramid intravenös inj 5 mg/mL (Primperan) 2021-10-19
Metoklopramid oralt 10 mg (ex Primperan) tablett 2021-10-26
Metoprolol intravenös inj/inf 1 mg/mL (Seloken) 2021-01-12
Metotrexat oralt (ex Metotab) tabletter 2022-09-20
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2022-11-15
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter 2021-11-30
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension 2021-12-21
Metylfenidat oralt (ex Concerta) tabletter/kapslar 2019-12-18
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) 2020-09-15
Metylprednisolon intravenös inf/inj 40 mg/mL (Solu-Medrol) 2022-01-25
Metylprednisolon intravenös inf/inj 62,5 mg/mL (Solu-Medrol) 2022-01-25
Metyltionin intravenös inf/inj 5 mg/mL (Methylthioninium chloride Proveblue) 2020-02-06
Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning 2021-09-21
Midazolam intramuskulär inj 5 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-11-15
Midazolam intravenös inf/inj 0,2 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-11-22
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-11-22
Midazolam intravenös inf/inj 5 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-11-22
Midazolam nasalt (Nazolam Licens) spray 2018-06-13
Midazolam oralt 1 mg/mL (ex Extempore) 2022-11-15
Midazolam rektalt 1 mg/mL (ex Extempore) 2022-11-15
Midazolam rektalt 3 mg/mL (ex Extempore) rektalgel 2018-07-09
Mikafungin intravenös inf 2 mg/mL (Mycamine) 2020-08-18
Milrinon intravenös inf 200 mikrog/mL = 0,2 mg/mL (ex Corotrop) 2020-05-05
Minoxidil oralt (ex Loniten licens) tabletter 2020-04-21
Mirtazapin oralt (ex Mirtin) tabletter 2019-12-18
Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat 2020-09-01
Montelukast oralt 1 mg/mL (ex Singulair) oral lösning 2020-09-01
Morfin intravenös inf/inj 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL 2022-04-19
Morfin intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL 2022-04-19
Morfin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2022-04-19
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL 2022-04-19
Morfin oralt 0,5 mg/mL (ex Extempore) oral lösning 2020-02-11
Morfin oralt 2 mg/mL oral lösning 2021-01-19
Morfin oralt tabletter 2018-11-16
Multivitamin oralt (Abidec multivitamin drops, licens) orala droppar 2021-06-01
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar 2020-09-15

N

Addex/Addens-Natriumklorid 4 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA 2020-03-10
Naloxegol oralt (Moventig) tabletter 2021-08-24
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL 2022-05-17
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2022-05-17
Naloxon nasalt 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2020-11-24
Naloxon nasalt 1,8 mg (Nyxoid) 2022-03-22
Naloxon oralt 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2018-03-27
Naloxon oralt 1 mg/mL (Extempore) oral lösning 2019-05-07
Naloxon oralt 10 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2018-03-27
Naloxon oralt 30 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2018-03-27
Naproxen oralt (ex Pronaxen) tabletter 2021-12-07
Natriumbensoat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) 2022-09-20
Natriumbensoat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-03-16
Natriumcitrat + natriumlaurylsulfoacetat rektalt (Microlax) 2019-09-17
Natriumdikloracetat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) 2021-04-29
Natriumdikloracetat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-04-29
Natriumfenylbutyrat oralt (Ammonaps, Pheburane) 2022-09-27
Natriumfenylbutyrat oralt 100 mg/mL = 0,1 gram/mL (Ammonaps) oral lösning från tablett 2022-11-22
Natriumklorid 9 mg/mL med heparin 1 E/mL ocklusionsförebyggande spoldropp, flera administreringsvägar 2022-03-08
Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-11-09
Natriumklorid hyperton inhalation 45 mg/mL = 4,5 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-11-09
Natriumklorid hyperton inhalation 60 mg/mL = 6 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-11-09
Natriumklorid hyperton intravenös inf 0,5 mmol/mL (från Addens/Addex Natriumklorid) 2022-11-22
Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL med eller utan tillsats 2020-03-24
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL 2021-09-14
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska 2018-09-25
Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL (ex Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar 2021-06-01
Natriumvätekarbonat intravenös inf/inj 50 mg/mL (Natriumbikarbonat Fresenius Kabi) 2022-06-07
Natriumvätekarbonat oralt 50 mg/mL (Extempore) oral lösning 2022-11-09
Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) 2018-06-12
Neostigmin inj 150 mikrog/mL flera administreringssätt 2021-11-16
Neostigmin oralt 150 mikrog/mL (Neostigmin) 2021-11-16
Nevirapin oralt 10 mg/mL (Viramune) oral suspension 2018-05-22
Nifedipin oralt (ex Adalat) kapslar/tabletter 2020-04-14
Nifedipin oralt 20 mg/mL (Licens) orala droppar 2019-12-11
Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter 2021-05-04
Nitroprussid intravenös inf 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL (Nipruss) 2021-12-07
NORadrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL 2021-05-04
NORadrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL 2021-05-04
NORadrenalin intravenös inf 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL 2021-05-04
Nusinersen intratekalt 12 mg (Spinraza) 2021-12-07
Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension 2020-12-22
Vätsketerapi: Hyponatrem encefalopati hyperton Natriumklorid 30 mg/mL=3%, från ex Addex Natriumklorid 2019-10-01

O

Oktreotid intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Sandostatin) 2019-03-19
Oktreotid intravenös inf/inj 8 mikrog/mL (ex Sandostatin) 2019-03-19
Oktreotid subkutan inf/inj 50 mikrog/mL (ex Sandostatin) 2019-03-19
OLANZapin oralt (ex Zyprexa) tabletter 2020-01-08
Omalizumab subkutan inj (Xolair) 2022-10-18
Omeprazol 4 mg/mL (Licens) oral suspension 2022-09-20
Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter 2021-11-30
Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL (ex Zofran) 2022-02-08
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter 2022-02-08
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (Zofran) oral lösning 2022-02-01
Oseltamivir oralt (ex Tamiflu) kapslar 2019-10-02
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension 2019-10-02
Oxazepam oralt (ex Sobril) tabletter 2019-12-18
Oxikodon + Naloxon oralt (ex Targiniq) depottabletter 2022-02-01
Oxikodon intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex OxyNorm) 2019-12-18
Oxikodon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex OxyNorm) 2020-12-22
Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning 2018-09-25
Oximetazolin nasalt 0,1 mg/mL (ex Rhinox licens) näsdroppar 2021-10-26
Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL spädning från Nezeril 2022-12-20
Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray 2021-10-26
Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray 2018-09-25
Oxkarbazepin oralt (Trileptal) tabletter 2021-12-21
Oxkarbazepin oralt 60 mg/mL (Trileptal) oral suspension 2021-12-21

P

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) 2022-04-12
Palonosetron intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Aloxi 250 mikrog/5 mL) 2020-11-03
Pamidronat intravenös inf 0,1 mg/mL (ex Pamifos, f.d Aredia) 2023-01-24
Pankreatin oralt (ex Creon) kapslar 2021-05-11
Pankreatin oralt (Kreon für kinder licens) granulat 2021-05-11
Pantoprazol intravenös inf/inj 4 mg/mL (ex Pantoloc) kan även ges i jejunostomi 2020-06-23
Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) 2021-07-20
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) 2022-03-29
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning 2022-03-29
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier 2022-03-29
Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL (ex Dynastat) 2022-02-08
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) 2021-02-11
Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter 2019-09-17
Plasmalyte GLUCOS intravenös inf 2019-12-03
Plasmalyte intravenös inf 2022-11-22
Prazosin oralt (ex Minipress licens) tabletter/kapsel 2022-03-22
Prednisolon + cinkokain rektalt (Scheriproct) suppositorium/salva 2022-08-23
Prednisolon oralt 1 mg/mL (Pediapred 5 mg/5 mL licens) oral lösning 2020-10-13
Prednisolon oralt 5 mg/mL (Prednisolone Sodium Phosphate 25 mg/5 mL licens) oral lösning 2020-10-13
Prednisolon oralt tabletter/kapslar 2022-06-07
Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum) 2020-02-18
Prometazin intramuskulär inj 25 mg/mL (Phenergan licens) 2019-12-18
Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL (Phenergan licens) 2020-10-20
Prometazin oralt (ex Lergigan) tabletter 2019-12-18
Propiomazin oralt 25 mg (Propavan) tablett 2019-12-18
Propofol intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Diprivan) 2020-12-15
Propofol intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Diprivan) 2020-12-15
Propofol intravenös inf/inj 5 mg/mL (Propofol Lipuro) 2021-05-11
Propranolol oralt 3,75 mg/mL (Hemangiol) oral lösning 2021-05-04
Propranololhydroklorid oralt (ex Inderal) tabletter/depotkapslar 2019-10-08
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-07-20
Propranololhydroklorid oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-07-20
Propylenglykol + mjölksyra utvärtes 200 + 45 mg/g (Locobase LPL) kräm 2023-01-12
Propylenglykol utvärtes 20 % (ex Propyderm) kräm/emulsion 2022-08-16
Protein C intravenös inj 100 E/mL (Ceprotin) 2018-11-06
Protrombinkomplex AKTIVERAD intravenös inf (Feiba) 2022-06-14
Protrombinkomplex intravenös inf/inj 25 E/mL (ex Confidex) 2018-11-16
Pyridoxin intravenös inf/inj 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2020-07-14
Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2019-12-11

R

Rabies-immunglobulin humant, intramuskulär inj 150 E/mL (Berirab/Berirab P licens) 2019-10-16
Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat 2018-01-30
Rasburikas intravenös inf 0,3 mg/mL (Fasturtec) 2022-09-27
Remdesivir intravenös inf 1 mg/mL (Veklury) 2022-03-29
Remifentanil intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Ultiva) 2021-11-09
Ribavirin oralt 40 mg/mL (Rebetol) oral lösning 2021-06-08
Riboflavin oralt 20 mg/mL (Vitamin B2, Extempore) oral vätska 2020-04-21
Rifampicin intravenös inf 6 mg/mL (ex Rifadin) 2018-11-16
Rifampicin oralt (ex Rimactan) kapslar 2019-06-27
Rifampicin oralt 20 mg/mL (Rifadin) oral suspension 2019-06-27
Ringer-Acetat intravenös inf/inj 2022-11-22
Risperidon oralt (ex Risperdal) tablett 2019-12-18
Risperidon oralt 1 mg/mL (ex Risperdal) oral lösning 2019-12-18
Rituximab intravenös inf 2 mg/mL (Mabthera, Extempore) 2020-07-14

S

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) 2021-02-16
Salbutamol oralt 0,4 mg/mL (Ventoline) oral lösning 2019-06-27
Salicylsyra utvärtes 1 % (Salsyvase) salva 2018-01-30
Salicylsyra utvärtes 2 % (f.d. Salsyvase) kräm/salva 2019-05-07
Sertralin oralt (ex Zoloft) tabletter 2019-12-18
Sertralin oralt 20 mg/mL (Zoloft) koncentrat till oral lösning 2019-12-18
Serum mot huggormsgift intravenös inf (ex European Viper Venom Antiserum, licens) hästserum 2020-07-07
Serum mot huggormsgift intravenös inf (ViperaTAb licens) fårserum 2022-05-10
Serum mot huggormsgift intravenös inf (Viperfav licens) hästserum 2022-05-10
Sildenafil intravenös inf 0,16 mg/mL (Revatio) 2019-10-16
Sildenafil intravenös inf/inj 0,8 mg/mL (Revatio) 2021-09-28
Sildenafil oralt (ex Revatio) tablett/kapslar 2021-12-30
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension 2019-10-16
Simetikon oralt 100 mg/mL (Minifom) droppar 2023-01-03
Sorbitol rektalt (Resulax) 2019-01-23
Sotalol oralt (ex Sotacor) tabletter/kapslar 2019-05-09
Sotalol oralt 10 mg/mL (Extempore) oral lösning 2019-05-09
Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel 2019-03-15
Spironolakton oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2019-03-15
Sukros oralt 240 mg/mL = 24 % (Algopedol-Sucrose) oral vätska 2020-05-26

T

Teikoplanin intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Targocid) 2021-02-11
Terbutalin intravenös inf 20 mikrog/mL (Bricanyl) 2021-03-02
Testosteron intramuskulär inj 250 mg/mL (Testoviron-Depot licens) 2020-06-09
Tetrakosaktid intramuskulär inj 1 mg/mL (Synacthen Depot) 2020-04-14
Tiamazol oralt 5 mg (ex Thacapzol) tablett 2023-01-24
Tiamin intravenös inf 50 mg/mL (Vitamin B1,Thiamine Sterop, f.d. licens) 2022-05-17
Tiamin oralt (Vitamin B1, Benerva licens, extempore) 2021-05-11
Tiamin oralt 100 mg/mL (Vitamin B1, extempore) oral lösning 2021-05-11
Tiamin oralt 50 mg/mL (Vitamin B1, extempore) 2021-08-31
Tigecyklin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Tygacil) 2021-01-05
Tiopental intravenös inf/inj 25 mg/mL (ex Pentocur) 2022-05-03
Tobramycin inhalation 300 mg (ex Tobi) 2023-01-03
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) 2020-04-07
Tocilizumab intravenös inf (RoActemra) dos tillsätts till spädningsvätska 2022-10-25
Tokoferol oralt 100 mg (Vitamin E, E-vimin) kapsel 2021-01-19
Tokofersolan oralt 50 mg/mL (Vitamin E, Vedrop) oral lösning 2021-06-15
Topiramat oralt (ex Topimax) kapslar/tabletter 2021-12-07
Trametinib oralt 0,05 mg/mL (Mekinist) oral lösning 2021-05-11
Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) 2022-05-03
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mg trimetoprim 2020-12-22
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 1 + 5 mg/mL (Eusaprim) vätskerestr., dos i mg trimetoprim 2020-12-22
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter 2019-03-19
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mg trimetoprim, oral suspension 2019-03-19
Trimetoprim oralt (Idotrim) tabletter 2021-05-04
Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension 2021-05-04
Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat) 2022-07-15
Tropikamid konjunktivalt 0,5 % ögondroppar 2019-10-02

U

Ubidekarenon = Q10 i olivolja oralt 8 mg/mL (Extempore) oral lösning 2022-06-21
Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension 2019-04-17
Ursodeoxicholsyra oralt (ex Ursofalk) kapsel/tablett 2020-11-10

V

Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 10 mikrog/dos mot covid-19, barn 5 - 11 år 2022-02-17
Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 30 mikrog/dos mot covid-19, barn från 12 år 2022-02-17
Valganciklovir oralt 50 mg/mL (Valcyte) 2018-05-22
Valproat intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Ergenyl) 2021-11-09
Valproat oralt (ex Ergenyl) 2021-11-09
Valproat oralt 200 mg/mL (Absenor) orala droppar 2021-11-09
Valproat oralt 60 mg/mL (Absenor) oral lösning 2021-11-09
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) 2022-05-31
Vankomycin oralt (ex Vancocin) kapslar 2021-02-11
Vankomycin oralt 50 mg/mL (ex Extempore) oral lösning 2021-02-11
Venlafaxin oralt (ex Efexor Depot) depotkapslar/depottablett 2019-12-18
Vigabatrin oralt 100 mg/mL (Sabrilex) 2018-01-30
Vorikonazol intravenös inf 5 mg/mL (ex Vfend) 2018-11-27
Vorikonazol oralt (ex Vfend) tabletter 2018-11-27
Vorikonazol oralt 40 mg/mL (Vfend) oral suspension 2018-11-27
Väteperoxid utvärtes 1 % (Microcid) kräm 2020-04-14

Vaccin

Vaccin: Engerix-B intramuskulär inj mot hepatit B 2019-10-16
Vaccin: Hexyon intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2020-03-19
Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2020-03-19
Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj, mot pneumokockinfektioner 2020-03-19
Vaccin: Rabipur intramuskulär inj 2,5 E/mL mot rabies 2019-10-16
Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension 2020-11-10
Vaccin: RotaTeq oralt mot rotavirus, oral lösning 2019-12-11
Vaccin: Synflorix intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner 2020-03-19
Vaccin: Verorab intramuskulär inj 2,5 E/0,5 mL (licens) mot rabies 2019-10-16

Z

Zanamivir inhalation 5 mg/dos (Relenza) 2023-01-24
Zanamivir intravenös inf 10 mg/mL (Dectova) 2023-01-24
Zidovudin intravenös inf 4 mg/mL (Retrovir) 2021-06-01
Zidovudin oralt 10 mg/mL (Retrovir) oral lösning 2021-06-01
Zinksulfat oralt 1,5 mg Zn2+/mL (Solvezink) 2022-07-15
Zolmitriptan nasalt (Zomig Nasal) nässpray 2022-10-12
Zopiklon oralt (ex Imovane) tabletter 2019-12-18