Länkar till läkemedelsinstruktion Barnsjukvård skåne

Barn= Godkänd av medicinskt ansvarig för  Barnmedicin i Skåne
Neo= Godkänd av medicinskt ansvarig för Verksamheterna Barnkirurgi/Barnkardiologi//Neonatalvård på SUS samt Neonatalvård i Skåne 

ePed-redaktionen i Skåne:
Charlotta Schaedel, medicinskt ansvarig för Barnmedicin från 20160301
Kristina Bergentz, medicinskt ansvarig för Barnkirurgi/Barnkardiologi/Neonatalvård från 2022-03-01

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

A

Abakavir + Lamivudin oralt 600 + 300 mg (ex Kivexa) tablett Barn
Abakavir oralt 20 mg/mL (Ziagen) oral lösning Barn, Neo
Abakavir oralt 300 mg (ex Ziagen) tablett Barn, Neo
Abatacept intravenös inf (Orencia) dos tillsätts till spädningsvätska Barn, Neo
Acetazolamid intravenös inj 5 mg/mL (Diamox) barn under 10 kg Barn, Neo
Acetazolamid intravenös inj 50 mg/mL (Diamox) Barn, Neo
Acetazolamid oralt 250 mg (Diamox) tablett Barn, Neo
Acetylcystein + Amidotrizoinsyra rektalt 25 mg/mL + 185 mg I/mL (Acetylcystein + Gastrografin) lavemang Barn, Neo
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL Barn, Neo
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation Barn
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg Barn, Neo
Acetylcystein oralt 50 mg/mL Barn, Neo
Acetylcystein oralt brustablett Barn, Neo
Acetylcystein rektalt 100 mg/mL Barn, Neo
Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar Barn, Neo
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat Barn, Neo
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver Barn, Neo
Aciklovir konjunktivalt 30 mg/g = 3 % (ex Xorox) ögonsalva Barn, Neo
Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension Barn, Neo
Aciklovir oralt 80 mg/mL (Zovirax) oral suspension Barn, Neo
Aciklovir oralt tabletter Barn, Neo
Aciklovir utvärtes 5 % (ex Zovirax) kräm/stift Barn, Neo
Acitretin oralt 2 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn. Neo
Adalimumab subkutan inj (ex Hukyndra, Humira) Barn
Addex-Kalium 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA VID T.EX. KETOACIDOS Barn, Neo
Addex/Addens-Kaliumklorid 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA Barn, Neo
Addex/Addens-Natriumklorid 4 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA Barn, Neo
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) Neo
Adenosin intravenös inj 5 mg/mL (Adenosin Life Medical) Neo
Adrenalin inhalation Barn, Neo
Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringsvägar Barn, Neo
Adrenalin intramuskulär inj (ex EpiPen) förfylld injektionspenna Barn, Neo
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL Barn, Neo
Adrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL Neo
Agalsidas beta intravenös inf (Fabrazyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) Barn, Neo
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) Barn, Neo
Alfentanil intravenös inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Rapifen) Barn, Neo
Alfentanil intravenös inj 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL (ex Rapifen) Barn, Neo
Alginsyra + tillsatser oralt (ex Gaviscon) oral suspension Barn, Neo
Alginsyra + tillsatser oralt (ex Gaviscon) tuggtablett Barn, Neo
Alglukosidas alfa intravenös inf (Myozyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn
Alimemazin oralt (ex Nedeltran licens, f.d Theralen) kapslar/tabletter Barn
Alimemazin oralt 40 mg/mL (fd Theralen) orala droppar Barn
Allopurinol intravenös inf 6 mg/mL (Extempore) Barn
Allopurinol oralt (ex Zyloric) tabletter Barn
Alprostadil intravenös inf 0,002 mg/mL = 2 mikrog/mL (ex Prostivas) Neo
Alprostadil intravenös inf 0,005 mg/mL = 5 mikrog/mL (ex Prostivas) Neo
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) Barn
Alteplas intrapleural instillation 0,1 mg/mL (Actilyse) pleuradränage Barn, Neo
Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome liposomal) Barn, Neo
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (AmBisome liposomal) Barn, Neo
Amidotrizoinsyra oralt 370 mg I/mL (Gastrografin) oral lösning Barn, Neo
Amikacin inhalation 250 mg/mL (ex Biklin) Barn, Neo
Amikacin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Biklin, Extempore) Barn, Neo
Amikacin intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Biklin, Extempore) Barn, Neo
Amilorid oralt 5 mg (ex Midamor licens) tablett Barn, Neo
Aminofyllin intravenös inf/inj 23 mg/mL (Teofyllamin) Barn, Neo
Aminofyllin oralt 23 mg/mL (Teofyllamin) Barn, Neo
Amiodaron intravenös inf 1,5 mg/mL (ex Cordarone) Neo
Amiodaron oralt (ex Cordarone) Barn, Neo
Amitriptylin (ex Saroten) tabletter Barn, Neo
Amlodipin oralt (ex Norvasc) tabletter Barn, Neo
Amlodipin oralt 1 mg/mL (Licens) oral lösning Barn, Neo
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (ex Spektramox) oral suspension Barn, Neo
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett Barn, Neo
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (Spektramox) oral suspension Barn, Neo
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett Barn, Neo
Amoxicillin oralt (ex Amimox) tabletter Barn, Neo
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension Barn, Neo
Amoxicillin oralt 50 mg/mL (ex Amimox) oral suspension Barn, Neo
Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL (ex Doktacillin) Barn, Neo
Ampicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Doktacillin) Barn, Neo
Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) Barn
Anakinra intravenös inj 100 mg (Kineret) förfylld spruta Barn
Anakinra subkutan inj 100 mg/0,67 mL = 150 mg/mL (Kineret) Barn
Anidulafungin intravenös inf 0,7 mg/mL (ex Ecalta) Barn, Neo
Anti-T-lymfocytimmunglobulin intravenös inf (ATGAM) häst, dos tillsätts till spädningsvätska Barn
Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Antithrombin III Baxalta) Barn, Neo
Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Atenativ) Barn, Neo
Antitymocytimmunglobulin intravenös inf 0,5 mg/mL (Thymoglobuline) kanin Barn
Aprepitant oralt (ex Emend) kapslar Barn
Aprepitant oralt 25 mg/mL (Emend) oral suspension Barn
Arginin intravenös inf 100 mg/mL (Extempore) Barn, Neo
Arginin oralt 100 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn, Neo
Argipressin intravenös inf 0,1 E/mL = 100 mE/mL (ex Empressin) Neo
Aripiprazol oralt (ex Abilify) tabletter Barn
Aripiprazol oralt 1 mg/mL (ex Abilify) oral lösning Barn
Artesunat intravenös inj 10 mg/mL (ex Artesun licens) Barn
Atomoxetin oralt (f.d Strattera) kapslar Barn 2023-09-15
Atomoxetin oralt 4 mg/mL (Strattera) oral lösning Barn 2023-09-15
Atovakvon oralt 150 mg/mL (ex Wellvone) oral suspension Barn, Neo
Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt Barn, Neo
Atropin 0,5 mg/mL flera administreringssätt Barn, Neo
AZITROmycin intravenös inf 2 mg/mL (ex Azitromax) Barn, Neo
AZITROmycin oralt (ex Azitromax) tabletter Barn, Neo
AZITROmycin oralt 40 mg/mL (ex Azitromax) oral suspension Barn, Neo
Aztreonam intravenös inj 100 mg/mL (Azactam) Barn

B

Baloxavir oralt (Xofluza) tabletter Barn, Neo
Benelyte intravenös inf Barn, Neo
Bensylpenicillin intramuskulär inj 250 mg/mL Barn, Neo
Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL Barn, Neo
Betain oralt (Cystadane) oralt pulver Barn, Neo
Betametason intravenös inj 0,5 mg/mL (ex Betapred) Neo
Betametason intravenös inj 1 mg/mL (ex Betapred) Barn, Neo
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) Barn, Neo
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett Barn, Neo
Betametason oralt 0,5 mg/mL (ex Betapred) oral lösning från tablett Neo
Biktegravir + Emtricitabin + Tenofoviralafenamid 50 + 200 + 25 mg (Biktarvy) tablett Barn
Biotin intravenös inj 5 mg/mL (Vitamin B7, licens) Barn, Neo
Biotin oralt (Vitamin B7, licens) tabletter Barn, Neo
Biperiden intramuskulär/intravenös inj 0,4 mg/mL (Akineton) Barn
Biperiden intramuskulär/intravenös inj 5 mg/mL (Akineton) Barn
Bosentan oralt (ex Tracleer) kapslar/tabletter Neo
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 10 E/mL (Botox) Barn, Neo
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 100 E/mL (Botox) Barn, Neo
Bromhexin + Efedrin oralt 0,5 + 1 mg/mL (ex Mollipect) oral lösning Barn, Neo
Bromhexin oralt 0,8 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning Barn, Neo
Bromhexin oralt 1,6 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning Barn, Neo
Bromhexin oralt 2 mg/mL (Bisolvon licens) orala droppar Barn, Neo
Bromhexin oralt 8 mg (ex Bisolvon) tabletter Barn, Neo
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) Barn, Neo
Budesonid nasalt (ex Desonix) nässpray Barn, Neo
Budesonid oralt (ex Entocort) Barn, Neo

C

C1-esterashämmare intravenös inf/inj (ex Berinert) Barn
cefADROXil oralt (ex Cefamox löslig) kapsel/tablett Barn, Neo
cefADROXil oralt 100 mg/mL oral suspension Barn, Neo
Cefixim oralt (ex Suprax licens) tabletter Barn, Neo
Cefixim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension Barn, Neo
cefOTAXim intramuskulär inj 250 mg/mL (f.d Claforan) Barn
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) Barn, Neo
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) Barn, Neo
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension Barn, Neo
cefTIBUten oralt 400 mg (ex Wincef licens) tablett/kapsel Barn, Neo
cefTRIAXon intramuskulär inj 250 mg/mL spädning med lidokain Barn
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn, Neo
cefTRIAXon intravenös inf/inj 20 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn, Neo
cefTRIAXon intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn, Neo
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) Barn, Neo
Celecoxib oralt (ex Celebra) kapslar Barn
Cetirizin oralt 1 mg/mL (Zyrlex) oral lösning Barn, Neo
Cetirizin oralt 10 mg (ex Zyrlex) tablett Barn, Neo
Cidofovir intravenös inf 3 mg/mL Barn, Neo
Ciklosporin intravenös inf (Sandimmun) barn under 20 kg, 50 mL Barn, Neo
Ciklosporin intravenös inf (Sandimmun) barn över 20 kg, 100 mL Barn, Neo
Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral) kapslar Barn, Neo
Ciklosporin oralt 100 mg/mL (ex Sandimmun Neoral) oral lösning Barn, Neo
Ciprofloxacin + Fluocinolon aurikulärt 3 + 0,25 mg/mL (Cetraxal Comp) örondroppar Barn, Neo
Ciprofloxacin aurikulärt 2 mg/mL (Cetraxal) örondroppar Barn, Neo
Ciprofloxacin aurikulärt 3 mg/mL (Ciloxan) örondroppar Barn, Neo
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL Barn, Neo
Ciprofloxacin oralt 100 mg/mL (Ciproxin) oral suspension Barn, Neo
Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL (Ciproxin) oral suspension Barn, Neo
Ciprofloxacin oralt tabletter Barn, Neo
Cocillana + Etylmorfin + Senegaextrakt oralt (Cocillana-Etyfin) oral lösning Barn, Neo
Cyanokobalamin oralt 1 mg (Vitamin B12, ex Betolvex) tablett Barn, Neo
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,2 + 1 % (Cyclomydril licens) ögondroppar Neo
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år Barn, Neo
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,85 + 1,5 % (Extempore) barn ÖVER 1 år Barn

D

Dalteparin subkutan inj 2 500 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 250 - 1 000 E Barn, Neo
Dalteparin subkutan inj 10 000 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 1 000 - 5 000 E Barn, Neo
Dalteparin subkutan inj förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta Barn, Neo
Dapson oralt (Licens) tabletter Barn, Neo
Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (ex Cubicin) Barn, Neo
Darbepoetin alfa intravenös/subkutan inj (Aranesp) Barn
Deferasirox oralt (ex Exjade) tabletter Barn, Neo
Deferipron oralt (ex Ferriprox) tabletter Barn, Neo
Deferipron oralt 100 mg/mL (Ferriprox) oral lösning Barn, Neo
Deferoxamin intravenös inf 10 mg/mL (ex Desferal) Barn, Neo
Deferoxamin subkutan inf/intramuskulär inj 100 mg/mL (ex Desferal) Barn, Neo
Defibrotid intravenös inf 20 mg/mL (Defitelio) Barn
Defibrotid intravenös inf 4 mg/mL (Defitelio) Barn
Deflazakort oralt (ex Calcort licens) tabletter Barn
Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter Barn
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning Barn
Desmopressin intravenös inf (Octostim) dos tillsätts till spädningsvätska Barn, Neo
Desmopressin intravenös inj 0,2 mikrog/mL (Minirin) Barn, neo
Desmopressin intravenös inj 4 mikrog/mL (Minirin) Barn
Desmopressin oralt (ex Minirin) tabletter Barn, Neo
dexAMETason intravenös inj 4 mg/mL (ex Dexavit) Barn, Neo
dexAMETason konjunktivalt 1 mg/mL (ex Opnol) ögondroppar Neo
dexAMETason oralt 0,4 mg/mL (Licens) oral lösning Barn
dexAMETason oralt 2 mg/mL (Licens) oral lösning Barn
dexAMETason oralt tabletter Barn, Neo
Dexamfetamin oralt (Attentin) tablett Barn
dexmedeTOMidin intravenös inf 4 mikrog/mL (ex Dexdor) Barn, Neo
dexmedeTOMidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) Barn, Neo
Dialys: Peritonealdialyslösning med tillsatser Barn
Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Diazepam-Lipuro licens) Barn, Neo
Diazepam oralt (ex Stesolid) tabletter Barn, Neo
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg Barn, Neo
Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension Barn, Neo
Dicykloverin oralt 2 mg/mL (ex Dicyclomine, licens) oral lösning Barn, Neo
Digoxin intravenös inj 0,025 mg/mL = 25 mikrog/mL Barn, Neo
Digoxin oralt 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Digoxin Aspen Pharma licens, fd Lanoxin) oral lösning Barn, Neo
Digoxin oralt tabletter Barn, Neo
Dihydrotestosteron utvärtes 2,5 % (Andractim Licens) gel Barn
Diklofenak oralt (ex Voltaren) kapsel/tabletter Barn, Neo
Diklofenak rektalt (ex Voltaren) suppositorier Barn, Neo
Dimetylsulfoxid utvärtes 990 mg/mL = 99 % (Extempore) Barn
DOBUTamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL Neo
Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) Barn, Neo
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) Neo
Dornas alfa, inhalation 1 mg/mL (Pulmozyme) Barn
Doxycyklin intravenös inf 1 mg/mL (Doxyferm) Barn, Neo
Doxycyklin oralt 10 mg/mL (ex Vibranord) oral suspension Barn, Neo
Doxycyklin oralt 100 mg (ex Doxyferm) tablett Barn, Neo

E

Efedrin + Etylmorfin oralt (Lepheton) oral lösning Barn, Neo
Emtricitabin + Tenofoviralafenamid oralt (Descovy) tabletter Barn
Enalapril oralt (ex Renitec) tabletter/kapslar Barn
Enalaprilat intravenös inj 0,025 mg/mL = 25 mikrog/mL (Enap licens) Barn
Enoxaparinnatrium subkutan inj 1 000 E/mL = 10 mg/mL (ex Klexane) Barn, Neo
Enoxaparinnatrium subkutan inj 2 000 E/mL = 20 mg/mL (ex Klexane) Barn, Neo
Epoetin alfa intravenös/subkutan inj (Eprex) Barn
Epoetin beta intravenös/subkutan inj (NeoRecormon) Barn
Epoetin beta intravenös/subkutan inj för doser upp till 2000 E (NeoRecormon) Neo
Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) Barn
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) Barn, Neo
Erytromycin oralt (ex Abboticin) Barn, Neo
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension Barn, Neo
Erytromycin oralt 50 mg/mL (Ery-Max) från dospåse Barn, Neo
Escitalopram oralt (ex Cipralex) tabletter Barn
Escitalopram oralt 20 mg/mL (Cipralex) orala droppar Barn
Esketamin intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketanest) Neo
Esketamin intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Ketanest) Neo
Esomeprazol intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Nexium) Barn, Neo
Esomeprazol intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi Barn, Neo
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi Barn, Neo
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter Barn, Neo
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension Barn, Neo
Etakrynsyra intravenös inj 1 mg/mL (Reomax, Edecrin licens) Barn
Etambutol oralt (ex Myambutol) tabletter/kapslar Barn, Neo
Etosuximid oralt 250 mg kapsel Barn, Neo
Etosuximid oralt 50 mg/mL (ex Suxinutin) oral lösning Barn, Neo

F

Felodipin oralt (ex Plendil) depottablett Barn, Neo
Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) Barn, Neo
Fenobarbital oralt (ex Aphenylbarbit licens) tabletter/kapslar Barn, Neo
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo
Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter Barn, Neo
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension Barn, Neo
Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL (ex Kåvepenin) orala droppar/oral lösning Barn, Neo
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension/lösning Barn
FentaNYL intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Extempore) Neo
FentaNYL nasalt 50 mikrog/mL (ex Leptanal) Barn, Neo
Fentanyl utvärtes (ex Durogesic, Matrifen) depotplåster Barn, Neo
Fibrinogen intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Fibryga) Barn, Neo
Filgrastim intravenös inf 0,006 mg/mL = 6 mikrog/mL (ex Zarzio) Barn, Neo
Filgrastim subkutan inj 0,3 mg/mL = 30 ME/mL = 300 mikrog/mL (Neupogen) Barn, Neo
Filgrastim subkutan inj 0,6 mg/mL = 60 ME/mL = 600 mikrog/mL (ex Neupogen Novum) Barn, Neo
Filgrastim subkutan inj 0,96 mg/mL = 96 ME/mL = 960 mikrog/mL (ex Neupogen Novum) Barn, Neo
Flekainid oralt (Tambocor) tablett/kapsel Barn, Neo
Flekainid oralt 5 mg/mL (licens) oral lösning Barn, Neo
Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter Barn, Neo
Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension Barn, Neo
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) Barn, Neo
Flukonazol oralt (ex Diflucan) kapslar Barn, Neo
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension Barn
Flukonazol oralt 40 mg/mL (ex Diflucan) oral suspension Barn
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) Barn, Neo
Fluoxetin oralt (ex Fontex) tablett/kapsel Barn
Fluoxetin oralt 4 mg/mL (Fontex) oral lösning Barn
Flutikason inhalation/lokalt (ex Flutide Evohaler) Barn, Neo
FlutikasonFUROAT nasalt 27,5 mikrog/spraydos (Avamys) nässpray Barn, Neo
FlutikasonPROPIONAT nasalt 50 mikrog/spraydos (ex Flutikason) nässpray Barn, Neo
Folsyra oralt 0,1 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn
Folsyra oralt 10 mg/mL (Folix) orala droppar Barn, Neo
Folsyra oralt tabletter Barn, Neo
Fomepizol intravenös inf 5 mg/mL (Fomepizole SERB) Barn
Fosaprepitant intravenös inf 1 mg/mL (Ivemend) Barn
Fosfat intravenös inf 0,1 mmol/mL (Glycophos) Neo
Fosfat intravenös inf 0,5 mmol/mL (Glycophos) Barn, Neo
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo
Fosfat oralt 30,4 mg (Extempore) kapsel Barn
Fosfenytoin intravenös inj 37,5 mg/mL = 25 mg FE/mL (Pro-Epanutin) dos i mg fosfenytoin Barn, Neo
Fosfenytoin intravenös inj 7,5 mg/mL = 5 mg FE/mL (Pro-Epanutin) dos i mg fosfenytoin Barn, Neo
Foskarnet intravenös inf 12 mg/mL (Foscavir licens) Barn
Foskarnet intravenös inf 24 mg/mL (Foscavir licens) via central infart Barn
Furosemid intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Furix) Barn, Neo
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) Barn, Neo
Furosemid intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Furix) Barn, Neo
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar Barn, Neo
Fusidinsyra konjunktivalt 1 % (Fucithalmic) ögonsalva Barn, Neo
Fusidinsyra utvärtes 2 % (ex Fucidin) kräm/salva Barn, Neo
Fysostigmin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL (Anticholium licens) Barn, Neo
Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Neo
Fytomenadion intravenös inj 1 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Neo
Fytomenadion oralt 1 mg (Vitamin K, NeoKay licens) kapsel Neo
Fytomenadion oralt 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Neo

G

Gabapentin oralt (ex Neurontin) kapslar/tabletter Barn
Gabapentin oralt 50 mg/mL (ex Neurontin licens) oral lösning Barn
Galsulfas intravenös inf (Naglazyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn
Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) Barn, Neo
Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) Neo
Gentamicin intravenös inf/inj 40 mg/mL (Gensumycin) Barn, Neo
Glukagon inj 1 mg/mL (Glucagon) flera administreringsvägar Barn, Neo
Glukagon intranasalt 3 mg (Baqsimi) näspulver Barn, Neo
Glukarpidas intravenös inf/inj 1000 E/mL (Voraxaze licens) Barn, Neo
Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (ex Dextrogel, extempore) munhålegel Barn, Neo
Glukos buffrad intravenös inf 50 mg/mL med eller utan tillsats Barn, Neo
Glukos buffrad intravenös inf 25 mg/mL med eller utan tillsats Barn, Neo
Glukos intravenös inf 50 mg/mL (+ 40 Na + 20 K) (ex Glucose-Na-K Baxter 50 mg/mL) Barn, Neo
Glukos intravenös inf 50 mg/mL med eller utan tillsats Barn, Neo
Glukos intravenös inf 100 mg/mL (+ 40 Na + 20 K) (ex Glucose-Na-K Baxter 100 mg/mL) Barn, Neo
Glukos intravenös inf 100 mg/mL med eller utan tillsats Barn, Neo
Glukos intravenös inf 150 mg/mL Barn, Neo
Glukos intravenös inf 200 mg/mL (ex Glucos Fresenius Kabi) Barn, Neo
Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % Neo
Glukoslösning oralt 75 g/200 mL (TopStar) oral lösning Barn, Neo
Glyceryltrinitrat utvärtes kräm/salva Barn, Neo
Glycin oralt (L-glycin, extempore) kapslar Barn, Neo
Granisetron intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Kytril) Barn
Granisetron oralt (f.d Kytril) tabletter Barn
Guanfacin oralt (Intuniv) depottabletter Barn

H

Haloperidol intramuskulär inj 5 mg/mL (Haldol) Barn
Heparin instillation 100 E/mL (HeparinLÅS) Barn, Neo
Heparin instillation 20 E/mL (HeparinLÅS) Barn, Neo
Heparin intravenös inf 100 E/mL (ex Extempore) Barn, Neo
Heparin intravenös inf 5 E/mL (Heparin APL) vid katetervård och koagulationsrubbning Barn
Hepatit B-immunglobulin intramuskulär inj 180 E/mL (Umanbig) Barn, Neo
Hyaluronidas subkutan inj 1500 E/mL (ex Hylase Dessau licens) Barn
Hydrokortison + lidokain rektalt (Xyloproct) salva Barn, Neo
Hydrokortison + Mikonazol utvärtes 10 + 20 mg/g (Cortimyk, Daktacort) kräm Barn, Neo
Hydrokortison + Oxitetracyklin + Polymyxin B lokalt (Terracortril med Polymyxin B) droppar/salva Barn, Neo
Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Solu-Cortef) Neo
Hydrokortison intravenös inj 1 mg/mL (ex Solu-Cortef) Neo
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (ex Solu-Cortef) Barn
Hydrokortison oralt (ex Alkindi) tabletter/kapslar Barn
Hydrokortison oralt 1 mg/mL (Extempore) oral suspension Barn, Neo
Hydrokortison utvärtes 1 % (ex Mildison Lipid) kräm/salva Barn
Hydroxiklorokin oralt 200 mg (Plaquenil) tablett Barn, Neo
Hydroxizin oralt (ex Atarax) tabletter Barn
Hydroxizin oralt 2 mg/mL (Atarax) oral lösning Barn
Hydroxokobalamin intramuskulär inj 1 mg/mL (Vitamin B12, f.d Behepan) Barn, Neo
Hydroxokobalamin intravenös inf 25 mg/mL (Cyanokit) Barn

I

Ibuprofen intravenös inf 4 mg/mL Barn, Neo
Ibuprofen intravenös inf 6 mg/mL Barn
Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) Neo
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter Barn, Neo
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension Barn, Neo
Ibuprofen oralt 40 mg/mL (ex Nurofen Apelsin) oral suspension Barn, Neo
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier Barn, Neo
Idursulfas intravenös inf (Elaprase) dos tillsätts till spädningsvätska Barn
Iloprost inhalation 2 mikrog/mL (Ilomedin) Neo
Iloprost inhalation 2,5 mikrog/mL (Ilomedin) Neo
Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) Barn, Neo
Immunglobulin intramuskulär inj 160 mg/mL (Beriglobin) Barn, Neo
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) Barn, Neo
Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska Barn
Insulin subkutan inj 100 E/mL (Levemir) Barn
Insulin: Långverkande subkutan inj 100 E/mL (ex Lantus, Levemir, Tresiba) Barn
Insulin: Långverkande subkutan inj 200 E/mL (Tresiba) Barn
Insulin: Långverkande subkutan inj 300 E/mL (Toujeo) Barn
Insulin: Snabb- alt. direktverkande intravenös inf/inj 0,1 E/mL (ex Extempore, Actrapid Penfill) Neo
Insulin: Snabb- alt. direktverkande intravenös inf/inj 0,2 E/mL (ex Extempore) bl.a. spädning från 10 E/mL Neo
Insulin: Snabb- alt. direktverkande intravenös inf/inj 1 E/mL (ex Actrapid Penfill) Barn, Neo
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) Barn, Neo
Isoniazid intravenös inj 50 mg/mL (Extempore) Barn, Neo
Isoniazid oralt 20 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo
Isoniazid oralt 300 mg (Tibinide) tablett Barn, Neo
Isoprenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL (ex Isoprenaline) Neo
Ispaghula oralt (ex Vi-Siblin) Barn, Neo
Ivakaftor + Tezakaftor + Elexakaftor oralt (Kaftrio) tabletter Barn
Ivakaftor oralt (Kalydeco) tabletter/granulat Barn

J

Järn(II)sulfat oralt 100 mg Fe2+ (ex Niferex) Barn, Neo
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar Barn, Neo
Järn(III)isomaltosid intravenös inf 5 mg Fe/mL (MonoFer) Barn, Neo
Järn(III)karboximaltos intravenös inf (Ferinject) dos tillsätts till spädningsvätska Barn
Järn(III)karboximaltos intravenös inf 5 mg Fe/mL (Ferinject) Barn, Neo
Järnsackaros intravenös inf 1 mg Fe/mL (ex Venofer) Barn
Järnsackaros intravenös inj 20 mg Fe/mL (ex Venofer) Barn, Neo

K

Kalcitriol oralt 1 mikrog/mL (Rocaltrol licens) oral lösning Barn, Neo
Kalcium intravenös inf/inj 0,225 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) Barn, Neo
Kalcium oralt 15 mg (Extempore) kapsel Barn, Neo
Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning Neo
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning Barn, Neo
Kaliumcitrat oralt 0,93 mmol K/mL (Kaliumcitrat APL 100mg/mL, extempore) oral lösning Barn, Neo
Kaliumklorid intravenös inf 0,2 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) Barn, Neo
Kaliumklorid oralt 2 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska Barn
Kandesartan oralt (ex Atacand) tabletter Barn, Neo
Kaptopril oralt (ex Extempore) tabletter/kapslar Barn, Neo
Kaptopril oralt 1 mg/mL (ex Noyada 5mg/5mL licens) oral lösning Barn, Neo
Kaptopril oralt 5 mg/mL (ex Noyada 25 mg/5 mL licens) oral lösning Barn, Neo
Karayagummi oralt (Inolaxol) Barn, Neo
Karbomer konjunktivalt (ex Viscotears) ögongel Barn, Neo
Kargluminsyra oralt 200 mg (ex Carbaglu) dispergerbar tablett Barn, Neo
Kaspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas) Barn, Neo
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketogan Novum) Barn, Neo
Ketorolak intravenös inj 3 mg/mL (ex Toradol) Barn, Neo
Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL (ex Tavegyl licens) Barn
Klemastin oralt 1 mg (Tavegyl) tablett Barn, Neo
Klindamycin intravenös inf 10 mg/mL (ex Dalacin) Barn, Neo
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar Barn, Neo
Klindamycin oralt 15 mg/mL (ex Dalacin) oral lösning Barn, Neo
Klobazam oralt 10 mg (ex Frisium licens) tablett Barn, Neo
Klobetasolpropionat utvärtes (ex Dermovat) Barn, Neo
Klonazepam intravenös inj 0,5 mg/mL (Rivotril licens) Barn, Neo
Klonazepam oralt (ex Iktorivil) tabletter Barn, Neo
Klonazepam oralt 2,5 mg/mL (Iktorivil) orala droppar Barn, Neo
Klonidin intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Catapresan) Barn, Neo
Klonidin intravenös inf/inj 10 mikrog/mL (ex Catapresan) Barn, Neo
Klonidin intravenös inf/inj 3 mikrog/mL (ex Catapresan, Extempore) Neo
Klonidin oralt (ex Catapresan licens) tabletter Barn
Klonidin oralt 10 mikrog/mL (ex Catapresan) Barn, Neo
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning Barn, Neo
Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo
Kloralhydrat rektalt 70 mg/mL (Extempore) Neo
Kloramfenikol konjunktivalt 10 mg/g = 1 % ögonsalva Barn, Neo
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar Barn, Neo
Klorokinfosfat oralt 15 mg/mL (Extempore) oral suspension Barn, Neo
Klorokinfosfat oralt tabletter Barn, Neo
Klortiazid oralt 50 mg/mL (Diuril licens) oral suspension Neo
Klotrimazol utvärtes 1 % (Canesten) kräm Barn, Neo
Kloxacillin intravenös inf 10 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn, Neo
Kloxacillin intravenös inf 25 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn, Neo
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn, Neo
Koagulationsfaktor IX intravenös inj plasmaderivat, hel ampull Barn, Neo
Koagulationsfaktor IX intravenös inj rekombinant, hel ampull Barn, Neo
Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj (Novoseven) rekombinant, AKTIVERAD, hel ampull Barn, Neo
Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj 1 mg/mL (Novoseven) rekombinant, aktiverat, nyfödda Barn, Neo
Koagulationsfaktor VIII + von Willebrandfaktor intravenös inj (Haemate) Barn, Neo
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 100 E/mL (ex Kovaltry) rekombinant Neo
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 125 E/mL (ex Advate) rekombinant Neo
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 200 E/mL rekombinant, nyfödda Neo
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 250 E/mL rekombinant, nyfödda Neo
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 62,5 E/mL (ex NovoEight) rekombinant Barn, Neo
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj plasmaderivat Barn, Neo
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant Barn, Neo
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant, långverkande Barn, Neo
Koffeincitrat intravenös inf/inj 20 mg/mL (Peyona) Neo
Koffeincitrat oralt 10 mg/mL (Peyona, Gencebok, extempore) Barn, Neo
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) Neo
Kolekalciferol oralt (Vitamin D3, ex Divisun) tabletter/kapslar Barn, Neo
Kolekalciferol oralt 20 000 E/mL (Vitamin D3, ex Detremin) orala droppar Barn, Neo
Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar Barn, Neo
Kolistimetat intravenös inf 20 000 E/mL (Tadim) prodrug till kolistin Barn, Neo
Kreatin oralt (Extempore) dospulver/kapslar Barn, Neo

L

Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning Barn, Neo
Lamivudin oralt (ex Epivir) tabletter Barn, Neo
Lamivudin oralt 10 mg/mL (Epivir) oral lösning Barn, Neo
Lamotrigin oralt (ex Lamictal) tabletter Barn
LANSOprazol oralt (ex Lanzo) tabletter/kapslar Barn, Neo
Laronidas intravenös inf (Aldurazyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn
Levetiracetam intravenös inf 10 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) Barn, Neo
Levetiracetam intravenös inf 15 mg/mL (ex Keppra) Barn, Neo
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter Barn
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning Barn
Levofloxacin intravenös inf 5 mg/mL (Tavanic) Barn, Neo
Levofloxacin oralt (ex Tavanic) tabletter Barn, Neo
Levokarnitin intravenös inf/inj 200 mg/mL (ex Carnitene licens) Barn, Neo
Levokarnitin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Carnitene licens) Barn, Neo
Levokarnitin oralt 200 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning Barn, Neo
Levokarnitin oralt 300 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning Barn, Neo
Levotyroxin oralt (ex Levaxin) tabletter Barn, Neo
Lidokain + Adrenalin + Tetrakain utvärtes 4 + 0,05 + 0,5 % (LAT-gel, extempore) gel Barn
Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster Barn, Neo
Lidokain + Tetrakain utvärtes (Rapydan) plåster Barn, Neo
Lidokain intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) Neo
Lidokain intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Xylocard) Neo
Lidokain lokalbedövning 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) Barn, Neo
Lidokain lokalbedövning av yta (Xylocain) spray 10 mg/dos = 100 mg/mL Barn, Neo
Lidokain utvärtes 40 mg/g (LidoGalen licens) kräm Barn, Neo
Lidokain utvärtes gel 2 % (Xylocain) Barn, Neo
Linezolid intravenös inf 2 mg/mL (ex Zyvoxid) Barn, Neo
Linezolid oralt 20 mg/mL (Zyvoxid) oral suspension Barn, Neo
Linezolid oralt 600 mg (ex Zyvoxid) tablett Barn, Neo
Lisdexamfetamin oralt (Elvanse) kapslar Barn
Litium oralt 42 mg (Lithionit) depottablett Barn
Loperamid oralt 2 mg (ex Dimor) kapsel/tablett Barn
Lopinavir + Ritonavir oralt 80 + 20 mg/mL (Kaletra) oral lösning Barn, Neo
Loratadin oralt 10 mg (ex Clarityn) tablett Barn, Neo
Lorazepam intramuskulär inj 4 mg/mL Barn
Lorazepam intravenös inj 1 mg/mL (ex Ativan licens) Barn, Neo
Lorazepam intravenös inj 2 mg/mL Barn, Neo
Lorazepam oralt 1 mg (ex Temesta) tablett Barn, Neo
Losartan oralt (ex Cozaar) tabletter Barn, Neo
Losartan oralt 10 mg/mL (Extempore) oral suspension Barn, Neo
Lumakaftor + Ivakaftor oralt (Orkambi) tabletter/granulat Barn

M

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 Barn, Neo
Magnesium intravenös inf/inj 0,5 mmol/mL = 123 mg/mL MgSO4 Barn, Neo
Magnesium oralt 12 mg/mL = 0,5 mmol/mL (ex Extempore) oral lösning Barn, Neo
Magnesium oralt 2,4 mg/mL = 0,1 mmol/mL Barn, Neo
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) Barn, Neo
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) Barn, Neo
Makrogol + elektrolyter oralt (Laxabon) Barn, Neo
Makrogol oralt (ex Forlax Junior) Barn, Neo
Makrogol oralt (ex Forlax) Barn, Neo
Mannitol intravenös inf 150 mg/mL Barn
Medicinskt kol oralt (Carbomix) oral suspension Barn, Neo
Medicinskt kol oralt 150 mg/mL (Kolsuspension) oral suspension Barn
Melatonin oralt (ex Mellozzan) Barn
Melatonin oralt 1 mg/mL oral lösning Barn
Merkaptopurin oralt 20 mg/mL (Xaluprine) oral suspension Barn, Neo
Merkaptopurin oralt 50 mg (ex Puri-nethol) tablett Barn, Neo
Meropenem intravenös inf 10 mg/mL (ex Meronem) Barn, Neo
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) Barn, Neo
Metadon intravenös inf/inj 1 mg/mL Barn, Neo
Metadon intravenös inj/inf 0,075 mg/mL = 75 mikrog/mL Barn, Neo
Metadon oralt (ex Metadon Abcur) tabletter Barn, Neo
Metadon oralt 1 mg/mL (ex Metadon DnE) oral lösning Barn, Neo
Metoklopramid intravenös inj 5 mg/mL (ex Primperan) Neo
Metoklopramid oralt 10 mg (ex Primperan) tablett Barn
Metoprolol intravenös inj/inf 1 mg/mL (Seloken) Barn, Neo
Metoprolol oralt (ex Seloken, extempore) tablett/kapsel/depottablett Barn, Neo
Metotrexat oralt (ex Metotab) tabletter Barn, Neo
Metotrexat oralt 2 mg/mL (Jylamvo) oral lösning Barn, Neo
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) Barn, Neo
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter Barn, Neo
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension Barn, Neo
Metylfenidat oralt (ex Concerta) tabletter/kapslar Barn
Metylnaltrexonbromid subkutan inj 12 mg/0,6 mL = 20 mg/mL (Relistor) Barn
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) Barn, Neo
Metylprednisolon intravenös inf/inj 40 mg/mL (Solu-Medrol) Barn
Metylprednisolon intravenös inf/inj 62,5 mg/mL (Solu-Medrol) Barn
Metyltionin intravenös inf/inj 5 mg/mL (Methylthioninium chloride Proveblue) Barn, Neo
Metyltionin intravenös inj 10 mg/mL (Extempore) Barn
Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) Barn, Neo
Midazolam intramuskulär inj 5 mg/mL (f.d Dormicum) Barn, Neo
Midazolam intravenös inf/inj 0,1 mg/mL (f.d Dormicum) Barn, Neo
Midazolam intravenös inf/inj 0,5 mg/mL (f.d Dormicum) Neo
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) Barn, Neo
Midazolam intravenös inf/inj 5 mg/mL (f.d Dormicum) Barn, Neo
Midazolam nasalt (Nazolam Licens) spray Barn, Neo
Midazolam oralt 1 mg/mL (ex Extempore) Barn, Neo
Midazolam rektalt 3 mg/mL (ex Extempore) rektalgel Barn, Neo
Mikafungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Mycamine) Barn, Neo
Mikafungin intravenös inf 2 mg/mL (ex Mycamine) Barn, Neo
Milrinon intravenös inf 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (ex Corotrop) Neo
Minoxidil oralt (ex Loniten licens) tabletter Barn
Mirtazapin oralt (ex Mirtin) tabletter Barn
Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat Barn, Neo
Montelukast oralt 1 mg/mL (ex Singulair) oral lösning Barn, Neo
Morfin intravenös inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL (ex Extempore) Neo
Morfin intravenös inf/inj 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL Barn, Neo
Morfin intravenös inf/inj 0,08 mg/mL = 80 mikrog/mL (ex Morfin Epidural Meda) Neo
Morfin intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL Barn, Neo
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL Barn, Neo
Morfin intravenös inj 0,4 mg/mL Barn, Neo
Morfin oralt 0,5 mg/mL (ex Extempore) oral lösning Barn, Neo
Morfin oralt 2 mg/mL oral lösning Barn, Neo
Morfin oralt tabletter Barn, Neo
Multivitamin oralt (Abidec multivitamin drops, licens) orala droppar Barn, Neo
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar Barn, Neo
Mykofenolsyra intravenöst 6 mg/mL (CellCept) Barn, Neo
Mykofenolsyra oralt (ex CellCept) tablett/kapsel Barn, Neo
Mykofenolsyra oralt 1 g/5 mL = 200 mg/mL (CellCept) oral suspension Barn, Neo

N

Naloxegol oralt (Moventig) tabletter Barn
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL Barn, Neo
Naloxon nasalt 1,8 mg (Nyxoid) Barn, Neo
Naloxon oralt 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo
Naloxon oralt 1 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo
Naloxon oralt 10 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Neo
Naproxen oralt (ex Pronaxen) tabletter Barn, Neo
Natriumbensoat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) Barn
Natriumbensoat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn, Neo
Natriumcitrat + natriumlaurylsulfoacetat rektalt (Microlax) Barn, Neo
Natriumdikloracetat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) Barn, Neo
Natriumdikloracetat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo
Natriumfenylbutyrat oralt (Ammonaps, Pheburane) Barn, Neo
Natriumfenylbutyrat oralt 100 mg/mL = 0,1 gram/mL (Ammonaps) oral lösning från tablett Barn, Neo
Natriumklorid 9 mg/mL med heparin 1 E/mL ocklusionsförebyggande spoldropp, flera administreringsvägar Barn, Neo
Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn, Neo
Natriumklorid hyperton inhalation 40 mg/mL = 4 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn, Neo
Natriumklorid hyperton inhalation 45 mg/mL = 4,5 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn, Neo
Natriumklorid hyperton inhalation 50 mg/mL = 5 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn, Neo
Natriumklorid hyperton inhalation 60 mg/mL = 6 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn, Neo
Natriumklorid hyperton inhalation 70 mg/mL = 7 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn, Neo
Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL ersättning av vätskeförlust enl. 1 %-regeln Barn, Neo
Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL med eller utan tillsats Barn, Neo
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL Barn, Neo
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska Barn, Neo
Natriumoxibat oralt 500 mg/mL = 0,5 gram/mL (ex Xyrem) oral lösning Barn
Natriumpikosulfat + Magnesiumcitrat oralt (Picoprep) pulver till oral lösning Barn
Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL (ex Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar Barn
Natriumpolystyrensulfonat oralt (Resonium) Barn, Neo
Natriumpolystyrensulfonat rektalt 0,15 gram/mL (Resonium) Barn, Neo
Natriumvätekarbonat intravenös inf/inj 50 mg/mL (Natriumbikarbonat Fresenius Kabi) Barn, Neo
Natriumvätekarbonat oralt 50 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo
Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) Neo
Neostigmin inj 150 mikrog/mL flera administreringssätt Neo
Nevirapin oralt 10 mg/mL (Viramune) oral suspension Barn, Neo
Nifedipin oralt (ex Adalat) kapslar/tabletter Barn, Neo
Nifedipin oralt 20 mg/mL (Licens) orala droppar Barn
Nimodipin intravenös inf 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL (Nimotop) Barn, Neo
Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter Barn, Neo
NORadrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL Neo
Nusinersen intratekalt 12 mg (Spinraza) Barn
Nutrilock instillation Barn
Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension Barn, Neo
Vätsketerapi: Hyponatrem encefalopati hyperton Natriumklorid 30 mg/mL=3%, från ex Addex Natriumklorid Barn, Neo

O

Okrelizumab intravenös inf 1,2 mg/mL (Ocrevus) Barn
Oktreotid intravenös inf 10 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn, Neo
Oktreotid intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn, Neo
Oktreotid intravenös inf/inj 8 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn, Neo
Oktreotid subkutan inf/inj 50 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn, Neo
OLANZapin oralt (ex Zyprexa) tabletter Barn
Omalizumab subkutan inj (Xolair) Barn, Neo
Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter Barn, Neo
Omeprazol oralt 2 mg/mL (Pedippi) oral suspension Barn, Neo
Omeprazol oralt 4 mg/mL (Licens) oral suspension Barn, Neo
Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL (f.d Zofran) Barn, Neo
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter Barn
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (Zofran) oral lösning Barn, Neo
Oseltamivir oralt (ex Tamiflu) kapslar Barn, Neo
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension Barn, Neo
Oxazepam oralt (ex Sobril) tabletter Barn
Oxibutynin intravesikal instillation 0,5 mg/mL (Oxybutynin Unimedic) Barn, Neo
Oxikodon + Naloxon oralt (ex Targiniq) depottabletter Barn, Neo
Oxikodon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex OxyNorm) Barn, Neo
Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning Barn, Neo
Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL spädning från Nezeril Barn, Neo
Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray Barn, Neo
Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray Barn, Neo
oxKARBazepin oralt (Trileptal) tabletter Barn, Neo
oxKARBazepin oralt 60 mg/mL (Trileptal) oral suspension Barn, Neo

P

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) Barn, Neo
Palonosetron intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Aloxi 250 mikrog/5 mL) Barn
Pamidronat intravenös inf (ex Pamifos, f.d Aredia) dos tillsätts till spädningsvätska Barn
Pankreatin oralt (ex Creon) kapslar Barn
Pankreatin oralt (Kreon für kinder licens) granulat Barn
Pantoprazol intravenös inf/inj 4 mg/mL (ex Pantoloc) kan även ges i jejunostomi Barn
Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) Barn, Neo
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) Barn, Neo
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning/suspension Barn, Neo
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier Barn, Neo
Paracetamol rektalt 20 mg/mL (Extempore) rektalgel Barn, Neo
Parecoxib intravenös inf/inj 4 mg/mL (ex Dynastat) Barn, Neo
Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL (ex Dynastat) Barn, Neo
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) Barn, Neo
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) Barn, Neo
Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter Barn, Neo
Plasmalyte GLUCOS intravenös inf Barn, Neo
Plasmalyte intravenös inf Barn
Posakonazol oralt 40 mg/mL (ex Noxafil) oral suspension Barn, Neo
Prazosin oralt (ex Minipress licens) tabletter/kapsel Barn
Prednisolon + cinkokain rektalt (Scheriproct) suppositorium/salva Barn, Neo
Prednisolon oralt 1 mg/mL (Pediapred 5 mg/5 mL licens) oral lösning Barn, Neo
Prednisolon oralt 5 mg/mL (Prednisolone Sodium Phosphate 25 mg/5 mL licens) oral lösning Barn, Neo
Prednisolon oralt tabletter/kapslar Barn, Neo
Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum) Barn, Neo
Prometazin intramuskulär inj 25 mg/mL (Phenergan licens) Barn
Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL (Phenergan licens) Barn
Prometazin oralt (ex Lergigan) tabletter Barn
Propiomazin oralt 25 mg (Propavan) tablett Barn
Propofol intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Diprivan) Neo
Propranolol oralt 3,75 mg/mL (Hemangiol) oral lösning Barn, Neo
Propranololhydroklorid intravenös inj 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (ex Dociton licens) Barn, Neo
Propranololhydroklorid oralt (ex Inderal) tabletter/depotkapslar Barn, Neo
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn, Neo
Propylenglykol + mjölksyra utvärtes 200 + 45 mg/g (Locobase LPL) kräm Barn, Neo
Propylenglykol utvärtes 20 % (ex Propyderm) kräm/emulsion Barn, Neo
Protein C intravenös inf/inj 100 E/mL (Ceprotin) Barn, Neo
Protrombinkomplex AKTIVERAD intravenös inf (Feiba) Barn, Neo
Protrombinkomplex intravenös inf/inj 25 E/mL (ex Confidex) Barn, Neo
Pyrazinamid oralt (Extempore, licens) kapslar/tablett Barn, Neo
Pyridoxal-5-fosfat oralt (Vitamin B6, Extempore) kapslar Barn, Neo
Pyridoxal-5-fosfat oralt 10 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral lösning från kapsel Barn, Neo
Pyridoxin intravenös inf/inj 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Barn, Neo
Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Barn, Neo
Pyridoxin oralt (Vitamin B6, ex Extempore) tabletter/kapslar Barn
Pyridoxin oralt 10 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral vätska Barn, Neo
Pyridoxin oralt 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Barn, Neo
Pyridoxin oralt 50 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral vätska Barn, Neo
Pyrimetamin oralt 2 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo

Parenteral nutrition

Parenteral nutrition: Numeta G13E intravenös inf standardkomposition Neo
Parenteral nutrition: Numeta G16E intravenös inf standardkomposition Barn, Neo
Parenteral nutrition: Numeta G19E intravenös inf standardkomposition Barn, Neo
Parenteral nutrition: Olimel N7E intravenös inf standardkomposition Barn, Neo
Parenteral nutrition: Olimel perifer N4E intravenös inf standardkomposition Barn, Neo
Parenteral nutrition: Perifer Numeta G10E intravenös inf standardkomposition, spädning från G13E Neo
Parenteral nutrition: Perifer Numeta G11E intravenös inf standardkomposition, spädning från G16E Neo

R

Rabies-immunglobulin humant, intramuskulär inj 150 E/mL (Berirab/Berirab P licens) Barn, Neo
Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat Barn
Racekadotril oralt 30 mg/15 mL (Hidrasec) oral suspension Barn
Rasburikas intravenös inf 0,3 mg/mL (Fasturtec) Barn
Remdesivir intravenös inf (Veklury) dos tillsätts till spädningsvätska, barn från 40 kg Barn, Neo
Remdesivir intravenös inf 1 mg/mL (Veklury) Barn, Neo
Remifentanil intravenös inj 10 mikrog/mL (ex Ultiva) Neo
Retinol oralt 250 mikrog/mL (Vitamin A, extempore) oral vätska Barn
Ribavirin oralt 40 mg/mL (Rebetol) oral lösning Barn, Neo
Riboflavin oralt 20 mg/mL (Vitamin B2, Extempore) oral vätska Barn, Neo
Rifampicin oralt (ex Rimactan) kapslar Barn, Neo
Rifampicin oralt 20 mg/mL (Rifadin) oral suspension Barn, Neo
Ringer-Acetat intravenös inf/inj Barn, Neo
Risperidon oralt (ex Risperdal) tablett Barn
Risperidon oralt 1 mg/mL (ex Risperdal) oral lösning Barn
Rituximab intravenös inf (ex Mabthera) dos tillsätts till spädningsvätska Barn
Rituximab intravenös inf 1 mg/mL (ex Mabthera) Barn, Neo
Rituximab intravenös inf 2 mg/mL (ex Mabthera) Barn
Rokuroniumbromid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Esmeron) Barn, Neo

S

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) Barn, Neo
Salicylsyra utvärtes 1 % (Salsyvase) salva Barn, Neo
Salicylsyra utvärtes 2 % (f.d. Salsyvase) kräm/salva
Saltsyra instillation 2,5 mmol/mL (Extempore) i CVK/venport Barn
Sertralin oralt (ex Zoloft) tabletter Barn
Sertralin oralt 20 mg/mL (Zoloft) koncentrat till oral lösning Barn
Serum mot huggormsgift intravenös inf (ex European Viper Venom Antiserum, licens) hästserum Barn
Serum mot huggormsgift intravenös inf (ViperaTAb licens) fårserum Barn
Serum mot huggormsgift intravenös inf (Viperfav licens) hästserum Barn
Sildenafil intravenös inf 0,4 mg/mL (Revatio) Barn, Neo
Sildenafil oralt (ex Revatio) tablett/kapslar Barn, Neo
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension Barn, Neo
Simetikon oralt 100 mg/mL (Minifom) droppar Barn, Neo
Sorbitol rektalt 8,5 gram (Resulax) Barn, Neo
Sotalol oralt (ex Sotacor) tabletter/kapslar Barn, Neo
Sotalol oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo
Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel Barn, Neo
Spironolakton oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska Neo
Spironolakton oralt 5 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn, Neo
Sukros oralt 240 mg/mL = 24 % (Algopedol-Sucrose) oral vätska Neo
Sulfadiazin oralt (ex extempore) tablett/kapslar Barn, Neo
Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (Celocurin) Barn, Neo

T

Takrolimus oralt/sublingualt (ex Prograf) Barn, Neo
Talidomid oralt 50 mg (Thalidomide Celgene) kapsel Barn
Taurolock instillation Barn, Neo
Taurolock instillation (TauroLockHep 100) med heparin 100 E/mL Barn
Taurolock instillation med heparin 20 E/mL Barn
Teikoplanin intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Targocid) Barn, Neo
Teikoplanin intravenös inf/inj 133,3 mg/mL (ex Targocid) spädning från 400 mg Barn, Neo
Teikoplanin intravenös inf/inj 67,7 mg/mL (ex Targocid) spädning från 200 mg Barn, Neo
Terbutalin intravenös inf 20 mikrog/mL (Bricanyl) Barn, Neo
Testosteron intramuskulär inj 250 mg/mL (Testoviron-Depot licens) Barn
Tetanus-immunglobulin humant, intramuskulär inj 250 E/mL (Tetagam P licens) Barn, Neo
Tetrakosaktid intramuskulär inj 1 mg/mL (Synacthen Depot) Barn, Neo
Tetrakosaktid intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL (Synacthen) Barn, Neo
Tetrakosaktid intravenös inj 0,5 mikrog/mL (Synacthen) Barn
Tezakaftor + Ivakaftor oralt (Symkevi) tabletter Barn
Tiamazol oralt 5 mg (ex Thacapzol) tablett Barn, Neo
Tiamin intravenös inf 50 mg/mL (Vitamin B1, ex Thiatum) Barn, Neo
Tiamin oralt (Vitamin B1, Benerva licens, extempore) Barn, Neo
Tiamin oralt 100 mg/mL (Vitamin B1, extempore) oral lösning Barn, Neo
Tiamin oralt 50 mg/mL (Vitamin B1, extempore) oral lösning Barn, Neo
Tigecyklin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Tygacil) Barn, Neo
Tiopental intravenös inf/inj 2,5 mg/mL (ex Pentocur) Neo
Tiopental intravenös inf/inj 25 mg/mL (ex Pentocur) Neo
Tobramycin inhalation 300 mg (ex Tobi) Barn, Neo
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) Barn, Neo
Tobramycin intravenös/intramuskulär inj 40 mg/mL (Nebcina) Barn, Neo
Tocilizumab intravenös inf (RoActemra) dos tillsätts till spädningsvätska Barn, Neo
Tokoferol oralt 100 mg (Vitamin E, E-vimin) kapsel Barn, Neo
Tokofersolan oralt 50 mg/mL (Vitamin E, Vedrop) oral lösning Barn, Neo
Topiramat oralt (ex Topimax) kapslar/tabletter Barn, Neo
Trametinib oralt 0,05 mg/mL (Mekinist) oral lösning Barn
Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) Barn, Neo
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mg trimetoprim Barn, Neo
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 1 + 5 mg/mL (Eusaprim) vätskerestr., dos i mg trimetoprim Barn, Neo
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter Barn, Neo
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mg trimetoprim, oral suspension Barn, Neo
Trimetoprim oralt (Idotrim) tabletter Barn, Neo
Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension Barn, Neo
Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat) Barn, Neo
Tropikamid konjunktivalt 0,5 % ögondroppar Barn, Neo

U

Ubidekarenon = Q10 oralt 8 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (Resorb) brustablett Barn, Neo
Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension Barn, Neo
Ursodeoxicholsyra oralt (ex Ursofalk) kapsel/tablett Barn, Neo

V

Valaciklovir oralt (ex Valtrex) tabletter Barn, Neo
Valganciklovir oralt 50 mg/mL (Valcyte) Barn, Neo
Valproat intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Ergenyl) Barn, Neo
Valproat oralt (ex Ergenyl) Barn, Neo
Valproat oralt 200 mg/mL (Absenor) orala droppar Barn
Valproat oralt 60 mg/mL (Absenor) oral lösning Barn
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) Barn, Neo
Vankomycin oralt (ex Vancocin) kapslar Barn, Neo
Vankomycin oralt 50 mg/mL (ex Extempore) oral lösning Barn
Varicella Zoster-immunglobulin intramuskulär inj 104 E/mL (Varizig licens) Barn, Neo
Varicella Zoster-immunglobulin intravenös inf 25 E/mL (Varitect CP licens) Barn, Neo
Vedolizumab intravenös inf 1,2 mg/mL (Entyvio) Barn
Venlafaxin oralt (ex Efexor Depot) depotkapslar/depottablett Barn
Vigabatrin oralt 100 mg/mL (Sabrilex) oral lösning Barn, Neo
Vigabatrin oralt 500 mg (Sabrilex) tablett/granulat till oral lösning Barn, Neo
Vorikonazol intravenös inf 5 mg/mL (ex Vfend) Barn, Neo
Vorikonazol oralt (ex Vfend) tabletter Barn, Neo
Vorikonazol oralt 40 mg/mL (Vfend) oral suspension Barn, Neo
Väteperoxid utvärtes 1 % (Microcid) kräm Barn, Neo

Vaccin

Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 10 mikrog/dos mot covid-19, barn 5 - 11 år Barn, Neo
Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 30 mikrog/dos mot covid-19, barn från 12 år Barn, Neo
Vaccin: Engerix-B intramuskulär inj mot hepatit B Barn, Neo
Vaccin: Fluenz Tetra intranasalt mot influensa Barn
Vaccin: Hexyon intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B Barn, Neo
Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B Barn, Neo
Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj, mot pneumokockinfektioner Barn, Neo
Vaccin: Rabipur intramuskulär inj 2,5 E/mL mot rabies Barn
Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension Barn, Neo
Vaccin: RotaTeq oralt mot rotavirus, oral lösning Barn, Neo
Vaccin: Synflorix intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner Barn, Neo
Vaccin: Verorab intramuskulär inj 2,5 E/0,5 mL (licens) mot rabies Barn

Z

Zanamivir inhalation 5 mg/dos (Relenza) Barn, Neo
Zanamivir intravenös inf 10 mg/mL (Dectova) Barn, Neo
Zidovudin intravenös inf 4 mg/mL (Retrovir) Barn, Neo
Zidovudin oralt 10 mg/mL (Retrovir) oral lösning Barn, Neo
Zinksulfat oralt 1,5 mg Zn2+/mL (Solvezink) Barn
Zolmitriptan nasalt (Zomig Nasal) nässpray Barn
Zopiklon oralt (ex Imovane) tabletter Barn