Länkar till läkemedelsinstruktion Barnsjukvård skåne

Barn= Godkänd av medicinskt ansvarig för  Barnmedicin i Skåne
Neo= Godkänd av medicinskt ansvarig för Verksamheterna Barnkirurgi/Barnkardiologi//Neonatalvård på SUS samt Neonatalvård i Skåne 

ePed-redaktionen i Skåne:
Charlotta Schaedel, medicinskt ansvarig för Barnmedicin från 20160301
Kristina Bergentz, medicinskt ansvarig för Barnkirurgi/Barnkardiologi/Neonatalvård från 2022-03-01

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

A

Abakavir + Lamivudin oralt 600 + 300 mg (ex Kivexa) tablett Barn 2022-11-29
Abakavir oralt 20 mg/mL (Ziagen) oral lösning Barn, Neo 2022-11-29
Abakavir oralt 300 mg (ex Ziagen) tablett Barn, Neo 2022-11-29
Abatacept intravenös inf (Orencia) dos tillsätts till spädningsvätska Barn, Neo 2017-12-28
Acetazolamid intravenös inj 5 mg/mL (Diamox) barn under 10 kg Barn, Neo 2022-03-07
Acetazolamid intravenös inj 50 mg/mL (Diamox) Barn, Neo 2022-03-07
Acetazolamid oralt 250 mg (Diamox) tablett Barn, Neo 2021-03-03
Acetylcystein + Amidotrizoinsyra rektalt 25 mg/mL + 185 mg I/mL (Acetylcystein + Gastrografin) lavemang Barn, Neo 2022-12-22
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL Barn, Neo 2019-11-27
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation Barn 2022-03-07
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg Barn, Neo 2022-03-07
Acetylcystein oralt 50 mg/mL Barn, Neo 2022-09-12
Acetylcystein oralt brustablett Barn, Neo 2021-06-23
Acetylcystein rektalt 100 mg/mL Barn, Neo 2021-03-10
Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar Barn, Neo 2021-03-03
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat Barn, Neo 2022-03-18
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver Barn, Neo 2022-03-18
Aciklovir konjunktivalt 30 mg/g = 3 % (ex Xorox) ögonsalva Barn, Neo 2017-12-28
Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension Barn, Neo 2022-03-18
Aciklovir oralt 80 mg/mL (Zovirax) oral suspension Barn, Neo 2022-03-18
Aciklovir oralt tabletter Barn, Neo 2022-03-18
Aciklovir utvärtes 5 % (ex Zovirax) kräm/stift Barn, Neo 2019-01-11
Acitretin oralt 2 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn. Neo 2018-06-11
Adalimumab subkutan inj (ex Amgevita, Humira) Barn 2021-08-24
Addex-Kalium 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA VID T.EX. KETOACIDOS Barn, Neo 2020-04-03
Addex/Addens-Kaliumklorid 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA Barn, Neo 2020-04-03
Addex/Addens-Natriumklorid 4 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA Barn, Neo 2020-04-03
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) Neo 2022-09-12
Adenosin intravenös inj 5 mg/mL (Adenosin Life Medical) Neo 2022-09-12
Adrenalin inhalation Barn, Neo 2020-03-11
Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringsvägar Barn, Neo 2019-02-18
Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna Barn, Neo 2018-06-15
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL Barn, Neo 2019-05-13
Adrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL Neo 2022-03-07
Agalsidas beta intravenös inf (Fabrazyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2021-11-22
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) Barn, Neo 2020-01-31
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) Barn, Neo 2020-01-31
Alfentanil intravenös inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Rapifen) Barn, Neo 2022-11-24
Alfentanil intravenös inj 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL (ex Rapifen) Barn, Neo 2022-11-24
Alginsyra + tillsatser oralt (ex Gaviscon) oral suspension Barn, Neo 2022-09-12
Alginsyra + tillsatser oralt (ex Gaviscon) tuggtablett Barn, Neo 2022-09-12
Alglukosidas alfa intravenös inf (Myozyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2021-01-13
Alimemazin oralt (ex Nedeltran licens, f.d Theralen) kapslar/tabletter Barn 2022-12-22
Alimemazin oralt 40 mg/mL (fd Theralen) orala droppar Barn 2022-12-22
Allopurinol intravenös inf 6 mg/mL (Extempore) Barn 2021-12-23
Allopurinol oralt (ex Zyloric) tabletter Barn 2022-11-29
Alprostadil intravenös inf 0,002 mg/mL = 2 mikrog/mL (ex Prostivas) Neo 2021-12-06
Alprostadil intravenös inf 0,005 mg/mL = 5 mikrog/mL (ex Prostivas) Neo 2021-12-06
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) Barn 2022-06-07
Alteplas intrapleural instillation 0,1 mg/mL (Actilyse) pleuradränage Barn, Neo 2022-11-29
Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome liposomal) Barn, Neo 2021-12-03
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (AmBisome liposomal) Barn, Neo 2021-12-03
Amidotrizoinsyra oralt 370 mg I/mL (Gastrografin) oral lösning Barn, Neo 2022-06-07
Amikacin inhalation 250 mg/mL (ex Biklin) Barn, Neo 2020-12-09
Amikacin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Biklin, Extempore) Barn, Neo 2021-06-02
Amikacin intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Biklin, Extempore) Barn, Neo 2021-06-02
Amilorid oralt 5 mg (ex Midamor licens) tablett Barn, Neo 2020-11-25
Aminofyllin intravenös inf/inj 23 mg/mL (Teofyllamin) Barn, Neo 2022-01-14
Aminofyllin oralt 23 mg/mL (Teofyllamin) Barn, Neo 2021-01-20
Amiodaron intravenös inf 1,5 mg/mL (ex Cordarone) Neo 2018-03-02
Amitriptylin (ex Saroten) tabletter Barn, Neo 2022-11-24
Amlodipin oralt (ex Norvasc) tabletter Barn, Neo 2020-11-25
Amlodipin oralt 1 mg/mL (Licens) oral lösning Barn, Neo 2020-11-25
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (Spektramox) oral suspension Barn, Neo 2022-04-25
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett Barn, Neo 2022-04-25
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (Spektramox) oral suspension Barn, Neo 2020-04-24
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett Barn, Neo 2020-04-24
Amoxicillin oralt (ex Amimox) tabletter Barn, Neo 2020-11-30
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension Barn, Neo 2020-11-30
Amoxicillin oralt 50 mg/mL (ex Amimox) oral suspension Barn, Neo 2020-11-30
Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL (Doktacillin) Barn, Neo 2021-03-03
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) Barn, Neo 2020-06-15
Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) Barn 2022-09-12
Anakinra intravenös inj 100 mg (Kineret) förfylld spruta Barn 2022-06-07
Anakinra subkutan inj 100 mg/0,67 mL = 150 mg/mL (Kineret) Barn 2022-06-07
Anidulafungin intravenös inf 0,7 mg/mL (ex Ecalta) Barn, Neo 2020-11-25
Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Antithrombin III Baxalta) Barn, Neo 2018-11-29
Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Atenativ) Barn, Neo 2019-09-06
Antitymocytimmunglobulin intravenös inf (ATGAM licens) häst, dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2022-08-29
Antitymocytimmunglobulin intravenös inf 0,5 mg/mL (Thymoglobuline) kanin Barn 2022-08-29
Aprepitant oralt (ex Emend) kapslar Barn 2022-08-29
Aprepitant oralt 25 mg/mL (Emend) oral suspension Barn 2022-08-29
Arginin intravenös inf 100 mg/mL (Extempore) Barn, Neo 2022-09-12
Argipressin intravenös inf 0,1 E/mL = 100 mE/mL (ex Empressin) Neo 2021-11-22
Aripiprazol oralt (ex Abilify) tabletter Barn 2019-05-27
Aripiprazol oralt 1 mg/mL (ex Abilify) oral lösning Barn 2019-05-27
Artesunat intravenös inj 10 mg/mL (ex Artesunate Licens) Barn 2018-11-29
Atomoxetin oralt (ex Strattera) kapslar Barn 2019-05-13
Atomoxetin oralt 4 mg/mL (Strattera) oral lösning Barn 2019-05-13
Atovakvon oralt 150 mg/mL (ex Wellvone) oral suspension Barn, Neo 2022-11-24
Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt Barn, Neo 2020-04-03
Atropin 0,5 mg/mL flera administreringssätt Barn, Neo 2020-04-03
Azitromycin intravenös inf 2 mg/mL (Azitromax) Barn, Neo 2021-03-03
Azitromycin oralt (ex Azitromax) tabletter Barn, Neo 2020-04-24
Azitromycin oralt 40 mg/mL (ex Azitromax) oral suspension Barn, Neo 2020-04-24
Aztreonam intravenös inj 100 mg/mL (Azactam) Barn 2020-06-15

B

Benelyte intravenös inf Barn, Neo 2023-01-17
Bensylpenicillin intramuskulär inj 250 mg/mL Neo 2021-03-23
Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL Barn, Neo 2021-03-23
Betametason intravenös inj 0,5 mg/mL (ex Betapred) Neo 2022-01-14
Betametason intravenös inj 1 mg/mL (ex Betapred) Barn, Neo 2022-01-14
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) Barn, Neo 2022-01-14
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett Barn, Neo 2021-12-06
Betametason oralt 0,5 mg/mL (ex Betapred) oral lösning från tablett Neo 2021-08-24
Biktegravir + Emtricitabin + Tenofoviralafenamid 50 + 200 + 25 mg (Biktarvy) tablett Barn 2022-11-29
Biotin intravenös inj 5 mg/mL (Vitamin B7, licens) Barn, Neo 2020-11-25
Biotin oralt (Vitamin B7, licens) tabletter Barn, Neo 2020-11-25
Biperiden intramuskulär/intravenös inj 0,4 mg/mL (Akineton) Barn 2022-03-07
Biperiden intramuskulär/intravenös inj 5 mg/mL (Akineton) Barn 2022-03-07
Bosentan oralt (ex Tracleer) kapslar/tabletter Neo 2020-10-13
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 10 E/mL (Botox) Barn, Neo 2022-12-22
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 100 E/mL (Botox) Barn, Neo 2022-12-22
Bromhexin + Efedrin oralt 0,5 + 1 mg/mL (ex Mollipect) oral lösning Barn, Neo 2020-11-30
Bromhexin oralt 0,8 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning Barn, Neo 2018-06-11
Bromhexin oralt 1,6 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning Barn, Neo 2018-06-18
Bromhexin oralt 2 mg/mL (Bisolvon licens) orala droppar Barn, Neo 2018-06-18
Bromhexin oralt 8 mg (ex Bisolvon) tabletter Barn, Neo 2018-06-11
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) Barn, Neo 2020-03-11
Budesonid nasalt (ex Desonix) nässpray Barn, Neo 2021-06-02
Budesonid oralt (ex Entocort) Barn, Neo 2022-12-22

C

C1-esterashämmare intravenös inf/inj (ex Berinert) Barn 2020-04-03
Cefadroxil oralt (ex Cefamox löslig) kapsel/tablett Barn, Neo 2020-04-03
Cefadroxil oralt 100 mg/mL oral suspension Barn, Neo 2020-04-03
Cefixim oralt (ex Suprax licens) tabletter Barn, Neo 2022-01-17
Cefixim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension Barn, Neo 2022-01-17
CefOTAXim intramuskulär inj 250 mg/mL (f.d Claforan) Barn 2022-01-14
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) Barn, Neo 2021-06-02
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) Barn, Neo 2020-06-15
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension Barn, Neo 2019-02-18
cefTIBUten oralt 400 mg (ex Wincef licens) tablett/kapsel Barn, Neo 2022-09-12
cefTRIAXon intramuskulär inj 250 mg/mL spädning med lidokain Barn 2021-10-12
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn, Neo 2018-06-15
cefTRIAXon intravenös inf/inj 20 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn, Neo 2020-06-15
cefTRIAXon intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn, Neo 2018-06-15
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) Barn, Neo 2020-09-09
Celecoxib oralt (ex Celebra) kapslar Barn 2020-05-20
Cetirizin oralt 1 mg/mL (Zyrlex) oral lösning Barn, Neo 2019-12-02
Cetirizin oralt 10 mg (ex Zyrlex) tablett Barn, Neo
Cetirizin oralt 10 mg/mL (Zyrlex) orala droppar Barn, Neo 2019-12-02
Cidofovir intravenös inf 3 mg/mL (Licens) Barn, Neo 2022-09-12
Ciklosporin intravenös inf (Sandimmun) barn under 20 kg, 50 mL Barn, Neo 2019-03-25
Ciklosporin intravenös inf (Sandimmun) barn över 20 kg, 100 mL Barn, Neo 2019-03-25
Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral) kapsel Barn, Neo 2022-12-22
Ciklosporin oralt 100 mg/mL (ex Sandimmun Neoral) oral lösning Barn, Neo 2022-12-22
Ciprofloxacin + Fluocinolon aurikulärt 3 + 0,25 mg/mL (Cetraxal Comp) örondroppar Barn, Neo 2020-11-25
Ciprofloxacin aurikulärt 2 mg/mL (Cetraxal) örondroppar Barn, Neo 2020-11-25
Ciprofloxacin aurikulärt 3 mg/mL (Ciloxan) örondroppar Barn, Neo 2020-11-25
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL Barn, Neo 2020-03-11
Ciprofloxacin oralt 100 mg/mL (Ciproxin) oral suspension Barn, Neo 2022-03-18
Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL (Ciproxin) oral suspension Barn, Neo 2022-03-18
Ciprofloxacin oralt tabletter Barn, Neo 2020-03-11
Cocillana + Etylmorfin + Senegaextrakt oralt (Cocillana-Etyfin) oral lösning Barn, Neo 2021-10-12
Cyanokobalamin oralt 1 mg (Vitamin B12, ex Betolvex) tablett Barn, Neo 2021-03-03
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,2 + 1 % (Cyclomydril licens) ögondroppar Neo 2018-06-12
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år Barn, Neo 2017-11-17
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,85 + 1,5 % (Extempore) barn ÖVER 1 år Barn 2019-06-20

D

Dalteparin subkutan inj 2 500 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 250 - 1 000 E Barn, Neo 2021-12-03
Dalteparin subkutan inj 10 000 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 1 000 - 5 000 E Barn, Neo 2021-12-03
Dalteparin subkutan inj förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta Barn, Neo 2021-12-03
Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (ex Cubicin) Barn, Neo 2019-12-02
Darbepoetin alfa intravenös, subkutan inj (Aranesp) Barn
Deferasirox oralt (ex Exjade) tabletter Barn, Neo 2022-04-25
Deferipron oralt (ex Ferriprox) tabletter Barn, Neo 2020-09-09
Deferipron oralt 100 mg/mL (Ferriprox) oral lösning Barn, Neo 2020-09-09
Deferoxamin intravenös inf 10 mg/mL (ex Desferal) Barn, Neo 2022-09-12
Deferoxamin subkutan inf/intramuskulär inj 100 mg/mL (ex Desferal) Barn, Neo 2020-09-09
Defibrotid intravenös inf 20 mg/mL (Defitelio) Barn 2022-09-02
Defibrotid intravenös inf 4 mg/mL (Defitelio) Barn 2022-09-02
Deflazakort oralt (ex Calcort licens) tabletter Barn 2021-11-22
Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter Barn 2022-11-24
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning Barn 2022-11-24
Desmopressin intravenös inf (Octostim) dos tillsätts till spädningsvätska Barn, Neo 2018-04-04
Desmopressin intravenös inj 4 mikrog/mL (Minirin) Barn 2018-01-30
Desmopressin oralt (ex Minirin) tabletter Barn, Neo 2022-04-25
Dexametason intravenös inj 4 mg/mL (ex Dexavit) Barn, Neo 2022-01-14
Dexametason konjunktivalt 1 mg/mL (ex Opnol) ögondroppar Neo 2021-06-02
Dexametason oralt 0,4 mg/mL (Licens) oral lösning Barn 2022-01-14
Dexametason oralt 2 mg/mL (Licens) oral lösning Barn 2022-01-14
Dexametason oralt tabletter Barn, Neo 2022-01-14
Dexamfetamin oralt (Attentin) tablett Barn 2019-05-13
Dexmedetomidin intravenös inf 4 mikrog/mL (ex Dexdor) Barn, Neo 2022-09-12
Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) Barn, Neo 2022-09-12
Dialys: Peritonealdialyslösning med tillsatser Barn 2021-11-22
Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) Barn, Neo 2021-10-12
Diazepam oralt (ex Stesolid) tabletter Barn, Neo 2021-04-27
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg Barn, Neo 2022-12-22
Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning Barn, Neo 2021-10-12
Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension Barn, Neo 2020-08-06
Dicykloverin oralt 2 mg/mL (ex Dicyclomine, licens) sirap Barn, Neo 2019-01-10
Digoxin intravenös inj 0,025 mg/mL = 25 mikrog/mL Barn, Neo 2021-03-10
Digoxin oralt 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Digoxin VistaPharm licens, fd Lanoxin) oral lösning Barn, Neo 2022-12-22
Digoxin oralt tabletter Barn, Neo 2021-03-10
Dihydrotestosteron utvärtes 2,5 % (Andractim Licens) gel Barn 2020-10-06
Diklofenak oralt (ex Voltaren) kapsel/tabletter Barn, Neo 2019-01-10
Diklofenak rektalt (ex Voltaren) suppositorier Barn, Neo 2019-01-10
Dimetylsulfoxid utvärtes 990 mg/mL = 99 % (Extempore) Barn 2021-01-15
DOBUTamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL Neo 2022-06-07
Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) Barn, Neo 2019-02-18
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) Neo 2021-12-06
Dornas alfa, inhalation 1 mg/mL (Pulmozyme) Barn 2020-04-03
Doxycyklin intravenös inf 1 mg/mL (Doxyferm) Barn, Neo 2019-05-13
Doxycyklin oralt 10 mg/mL (ex Vibranord) oral suspension Barn, Neo 2019-05-13
Doxycyklin oralt 100 mg (ex Doxyferm) tablett Barn, Neo 2022-11-29

E

Efedrin + Etylmorfin oralt (Lepheton) oral lösning Barn, Neo 2021-10-12
Emtricitabin + Tenofoviralafenamid oralt (Descovy) tabletter Barn 2022-11-29
Enalapril oralt (ex Renitec) tabletter/kapslar Barn 2020-11-30
Enalaprilat intravenös inj 0,025 mg/mL = 25 mikrog/mL (Enap licens) Barn 2022-11-24
Enoxaparinnatrium subkutan inj 1 000 E/mL = 10 mg/mL (ex Klexane) Barn, Neo 2021-06-23
Enoxaparinnatrium subkutan inj 2 000 E/mL = 20 mg/mL (ex Klexane) Barn, Neo 2021-06-23
Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) Barn 2021-08-24
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) Barn, Neo 2020-06-16
Erytromycin oralt (ex Abboticin) Barn, Neo 2022-04-25
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension Barn, Neo 2020-11-25
Erytromycin oralt 50 mg/mL (Ery-Max) från dospåse Barn, Neo 2020-11-25
Erytropoietin subkutan inj 2 000 E/0,3 mL (NeoRecormon) nyfödda Neo 2018-03-02
Escitalopram oralt (ex Cipralex) tabletter Barn 2019-05-27
Escitalopram oralt 20 mg/mL (Cipralex) orala droppar Barn 2019-05-27
Esketamin intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketanest) Neo 2022-01-17
Esketamin intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Ketanest) Neo 2022-01-14
Esomeprazol intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Nexium) Barn, Neo 2019-10-08
Esomeprazol intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi Barn, Neo 2019-10-08
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi Barn, Neo 2022-01-17
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter Barn, Neo 2022-01-14
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension Barn, Neo 2022-06-07
Etakrynsyra intravenös inj 1 mg/mL (Reomax, Edecrin licens) Barn 2022-01-14
Etambutol oralt (ex Myambutol) tablett/kapslar Barn, Neo 2020-12-09
Etosuximid oralt 250 mg kapsel Barn, Neo 2020-09-09
Etosuximid oralt 50 mg/mL (ex Suxinutin) oral lösning Barn, Neo 2020-04-03

F

Felodipin oralt (ex Plendil) depottablett Barn, Neo 2019-12-02
Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) Barn, Neo 2021-11-12
Fenobarbital oralt (ex Fenemal Meda) tabletter/kapslar Barn, Neo 2018-03-02
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo 2021-04-22
Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter Barn, Neo 2020-09-09
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension Barn, Neo 2022-06-07
Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL (ex Kåvepenin) orala droppar/oral lösning Barn, Neo 2020-09-09
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension/lösning Barn 2022-06-07
FentaNYL intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Extempore) Neo 2019-03-04
FentaNYL nasalt 50 mikrog/mL (ex Leptanal) Barn, Neo 2022-03-18
Fentanyl utvärtes (ex Durogesic, Matrifen) depotplåster Barn, Neo 2021-11-22
Fibrinogen intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Fibryga) Barn, Neo 2020-06-15
Filgrastim intravenös inf 0,006 mg/mL = 6 mikrog/mL (ex Zarzio) Barn, Neo 2018-09-04
Filgrastim subkutan inj 0,3 mg/mL = 30 ME/mL = 300 mikrog/mL (Neupogen) Barn, Neo 2020-12-09
Filgrastim subkutan inj 0,6 mg/mL = 60 ME/mL = 600 mikrog/mL (ex Neupogen Novum) Barn, Neo 2020-12-09
Filgrastim subkutan inj 0,96 mg/mL = 96 ME/mL = 960 mikrog/mL (ex Neupogen Novum) Barn, Neo 2020-12-09
Flekainid oralt (Tambocor) tablett/kapsel Barn, Neo 2018-09-04
Flekainid oralt 5 mg/mL (licens) oral lösning Barn, Neo 2018-09-04
Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter Barn, Neo 2022-11-29
Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension Barn, Neo 2022-11-29
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) Barn, Neo 2020-05-08
Flukonazol oralt (ex Diflucan) kapslar Barn, Neo 2020-05-08
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension Barn 2020-05-08
Flukonazol oralt 40 mg/mL (ex Diflucan) oral suspension Barn 2020-05-08
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) Barn, Neo 2018-09-27
Fluoxetin oralt (ex Fontex) tablett/kapsel Barn 2019-05-27
Fluoxetin oralt 4 mg/mL (Fontex) oral lösning Barn 2019-05-27
Flutikason inhalation (ex Flutide Evohaler) Barn, Neo 2020-04-03
FlutikasonFUROAT nasalt 27,5 mikrog/spraydos (Avamys) nässpray Barn, Neo 2020-04-03
FlutikasonPROPIONAT nasalt 50 mikrog/spraydos (ex Flutikason) nässpray Barn, Neo 2020-04-03
Folsyra oralt 0,1 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn 2019-03-20
Folsyra oralt 1 mg (ex Folacin) tablett Barn, Neo 2019-03-20
Fomepizol intravenös inf 5 mg/mL (Fomepizole SERB) Barn 2021-08-24
Fosaprepitant intravenös inf 1 mg/mL (Ivemend) Barn 2021-11-22
Fosfat intravenös inf 0,1 mmol/mL (Glycophos) Neo 2022-12-22
Fosfat intravenös inf 0,5 mmol/mL (Glycophos) Barn, Neo 2020-08-06
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo 2021-10-15
Fosfat oralt 30,4 mg (Extempore) kapsel Barn 2021-11-12
Fosfenytoin intravenös inj 37,5 mg/mL = 25 mg FE/mL (Pro-Epanutin) dos i mg fosfenytoin Barn, Neo 2021-06-02
Fosfenytoin intravenös inj 7,5 mg/mL = 5 mg FE/mL (Pro-Epanutin) dos i mg fosfenytoin Barn, Neo 2021-06-02
Foskarnet intravenös inf 12 mg/mL (Foscavir licens) Barn 2021-04-22
Foskarnet intravenös inf 24 mg/mL (Foscavir licens) via central infart Barn 2021-04-22
Furosemid intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Furix) Barn, Neo 2022-09-12
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) Barn, Neo 2020-11-30
Furosemid intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Furix) Barn, Neo 2022-09-12
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar Barn, Neo 2020-11-30
Fusidinsyra konjunktivalt 1 % (Fucithalmic) ögonsalva Barn, Neo 2017-12-28
Fusidinsyra utvärtes 2 % (ex Fucidin) kräm/salva Barn, Neo 2021-11-12
Fysostigmin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL (Anticholium licens) Barn, Neo 2021-08-24
Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Neo 2018-10-29
Fytomenadion intravenös inj 1 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Neo 2023-01-17
Fytomenadion oralt 1 mg (Vitamin K, NeoKay licens) kapsel Neo 2019-12-02
Fytomenadion oralt 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Neo 2018-01-19

G

Gabapentin oralt (ex Neurontin) kapslar/tabletter Barn 2018-03-13
Gabapentin oralt 50 mg/mL (ex Neurontin licens) oral lösning Barn 2018-03-13
Galsulfas intravenös inf (Naglazyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2021-01-13
Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) Barn, Neo 2021-09-14
Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) Neo 2019-12-02
Gentamicin intravenös inf/inj 40 mg/mL (Gensumycin) Barn, Neo 2019-11-27
Glukagon inj 1 mg/mL (Glucagon) flera administreringsvägar Barn, Neo 2022-11-24
Glukagon intranasalt 3 mg (Baqsimi) näspulver Barn, Neo 2022-06-07
Glukarpidas intravenös inf/inj 1000 E/mL (Voraxaze licens) Barn, Neo 2020-03-03
Glukos buffrad intravenös inf 50 mg/mL med eller utan tillsats Barn, Neo 2022-12-22
Glukos buffrad intravenös inf 25 mg/mL med eller utan tillsats Barn, Neo 2023-01-17
Glukos intravenös inf 50 mg/mL (+ 40 Na + 20 K) (ex Glucose-Na-K Baxter 50 mg/mL) Barn, Neo 2022-12-22
Glukos intravenös inf 50 mg/mL med eller utan tillsats Barn, Neo 2022-12-22
Glukos intravenös inf 100 mg/mL (+ 40 Na + 20 K) (ex Glucose-Na-K Baxter 100 mg/mL) Barn, Neo 2022-12-22
Glukos intravenös inf 100 mg/mL med eller utan tillsats Barn, Neo 2022-12-22
Glukos intravenös inf 150 mg/mL Barn, Neo 2022-12-22
Glukos intravenös inf 200 mg/mL (ex Glucos Fresenius Kabi) Barn, Neo 2022-12-22
Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % Neo 2020-01-31
Glukoslösning oralt 75 g/200 mL (TopStar) oral lösning Barn, Neo 2021-12-03
Glyceryltrinitrat utvärtes kräm/salva Barn, Neo 2021-04-22
Glycin oralt (L-glycin, extempore) kapslar Barn, Neo 2022-11-24
Granisetron intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Kytril) Barn 2020-10-06
Granisetron oralt (f.d Kytril) tabletter Barn 2022-11-24
Guanfacin oralt (Intuniv) depottabletter Barn 2019-05-27

H

Haloperidol intramuskulär inj 5 mg/mL (Haldol) Barn 2019-08-26
Heparin instillation 100 E/mL (HeparinLÅS) Barn, Neo 2021-03-03
Heparin instillation 20 E/mL (HeparinLÅS) Barn, Neo 2021-03-03
Heparin intravenös inf 100 E/mL (ex Extempore) Barn, Neo 2022-03-18
Heparin intravenös inf 5 E/mL (Heparin APL) vid katetervård och koagulationsrubbning Barn 2017-12-05
Hepatit B-immunglobulin intramuskulär inj 180 E/mL (Umanbig) Barn, Neo 2019-11-27
Hyaluronidas subkutan inj 1500 E/mL (ex Hylase Dessau licens) Barn 2020-05-04
Hydrokortison + lidokain rektalt (Xyloproct) salva Barn, Neo 2022-11-29
Hydrokortison + Mikonazol utvärtes 10 + 20 mg/g (Cortimyk, Daktacort) kräm Barn, Neo 2021-06-23
Hydrokortison + Oxitetracyklin + Polymyxin B lokalt (Terracortril med Polymyxin B) droppar/salva Barn, Neo 2021-01-13
Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Solu-Cortef) Neo 2022-06-07
Hydrokortison intravenös inj 1 mg/mL (ex Solu-Cortef) Neo 2022-12-22
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (ex Solu-Cortef) Barn 2022-06-07
Hydrokortison oralt (ex Alkindi) tabletter/kapslar Barn 2021-04-22
Hydrokortison oralt 1 mg/mL (Extempore) oral suspension Barn, Neo 2022-12-22
Hydrokortison utvärtes 1 % (ex Mildison Lipid) kräm/salva Barn 2020-05-05
Hydroxiklorokin oralt 200 mg (Plaquenil) tablett Barn, Neo 2020-06-16
Hydroxizin oralt (ex Atarax) tabletter Barn 2019-05-27
Hydroxizin oralt 2 mg/mL (Atarax) oral lösning Barn 2019-08-26
Hydroxokobalamin intramuskulär inj 1 mg/mL (Vitamin B12, f.d Behepan) Barn, Neo 2021-03-03
Hydroxokobalamin intravenös inf 25 mg/mL (Cyanokit) Barn 2022-01-14

I

Ibuprofen intravenös inf 4 mg/mL Barn, Neo 2021-12-03
Ibuprofen intravenös inf 6 mg/mL Barn 2021-12-03
Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) Neo 2019-05-13
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter Barn, Neo 2021-12-03
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension Barn, Neo 2021-12-03
Ibuprofen oralt 40 mg/mL (ex Nurofen Apelsin) oral suspension Barn, Neo 2021-12-03
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier Barn, Neo 2021-12-03
Idursulfas intravenös inf (Elaprase) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2021-01-13
Iloprost inhalation 2 mikrog/mL (Ilomedin) Neo 2018-04-06
Iloprost inhalation 2,5 mikrog/mL (Ilomedin) Neo 2021-10-12
Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) Barn, Neo 2019-12-02
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) Barn, Neo 2022-11-29
Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2018-09-27
Insulin intravenös inf/inj 0,1 E/mL (ex Extempore) Neo 2019-08-30
Insulin intravenös inf/inj 0,2 E/mL (ex Extempore) bl.a. spädning från 10 E/mL Neo 2020-09-09
Insulin intravenös inf/inj 1 E/mL (ex Actrapid Penfill) Barn, Neo 2020-10-06
Insulin subkutan inj 100 E/mL (Levemir) Barn 2018-04-04
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) Barn, Neo 2021-10-12
Isoniazid intravenös inj 50 mg/mL (Extempore) Barn, Neo 2020-11-30
Isoniazid oralt 20 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo 2020-11-30
Isoniazid oralt 300 mg (Tibinide) tablett Barn, Neo 2020-11-30
Isoprenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL (ex Isoprenaline) Neo 2021-12-06
Ispaghula oralt (ex Vi-Siblin) Barn, Neo 2021-06-02

J

Järn(II)sulfat oralt 100 mg Fe2+ (ex Niferex) Barn, Neo 2020-10-06
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar Barn, Neo 2020-10-06
Järn(III)isomaltosid intravenös inf 5 mg Fe/mL (MonoFer) Barn, Neo 2021-04-22
Järn(III)karboximaltos intravenös inf (Ferinject) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2020-09-09
Järn(III)karboximaltos intravenös inf 5 mg Fe/mL (Ferinject) Barn, Neo 2020-09-09
Järnsackaros intravenös inf 1 mg Fe/mL (ex Venofer) Barn 2021-04-22
Järnsackaros intravenös inj 20 mg Fe/mL (ex Venofer) Barn, Neo 2021-04-22

K

Kalcitriol oralt 1 mikrog/mL (Rocaltrol licens) oral lösning Barn, Neo 2022-12-22
Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) Barn, Neo 2019-09-06
Kalcium oralt 15 mg (Extempore) kapsel Barn, Neo 2022-03-11
Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning Neo 2021-09-14
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning Barn, Neo 2022-09-12
Kaliumklorid intravenös inf 0,2 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) Barn, Neo 2020-12-09
Kaliumklorid oralt 2 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska Barn 2018-09-25
Kandesartan oralt (ex Atacand) tabletter Barn, Neo 2020-12-09
Kaptopril oralt (ex Extempore) tabletter/kapslar Barn, Neo 2022-02-07
Kaptopril oralt 0,2 mg/mL oral lösning Barn, Neo 2022-02-07
Kaptopril oralt 1 mg/mL (ex Noyada 5mg/5mL licens) oral lösning Barn, Neo 2022-09-12
Kaptopril oralt 5 mg/mL (ex Noyada 25 mg/5 mL licens) oral lösning Barn, Neo 2022-09-12
Karayagummi oralt (Inolaxol) Barn, Neo 2021-06-23
Karbomer konjunktivalt (ex Viscotears) ögongel Barn, Neo 2020-10-06
Kargluminsyra oralt 200 mg (ex Carbaglu) dispergerbar tablett Barn, Neo 2019-03-04
Kaspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas) Barn, Neo 2021-05-10
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketogan Novum) Barn, Neo 2021-01-20
Ketorolak intravenös inj 3 mg/mL (ex Toradol) Barn, Neo 2019-03-25
Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL (ex Tavegyl licens) Barn 2022-12-22
Klemastin oralt 1 mg (Tavegyl) tablett Barn, Neo 2019-01-08
Klindamycin intravenös inf 10 mg/mL (ex Dalacin) Barn, Neo 2018-09-27
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar Barn, Neo 2021-03-03
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning Barn, Neo 2018-09-25
Klobazam oralt 10 mg (ex Frisium licens) tablett Barn, Neo
Klobetasolpropionat utvärtes (ex Dermovat) Barn, Neo 2022-11-29
Klonazepam intravenös inj 0,5 mg/mL (Rivotril licens) Barn, Neo 2018-06-14
Klonazepam oralt (ex Iktorivil) tabletter Barn, Neo 2021-12-06
Klonazepam oralt 2,5 mg/mL (Iktorivil) orala droppar Barn, Neo 2021-12-06
Klonidin intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Catapresan) Barn, Neo 2021-01-20
Klonidin intravenös inf/inj 3 mikrog/mL (ex Catapresan) Neo 2021-02-03
Klonidin intravenös inf/inj 10 mikrog/mL (ex Catapresan) Barn, Neo 2021-02-03
Klonidin oralt (ex Catapresan licens) tabletter Barn 2022-03-11
Klonidin oralt 10 mikrog/mL (ex Catapresan) Barn, Neo 2022-03-11
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning Barn, Neo 2022-03-11
Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo 2021-06-23
Kloralhydrat rektalt 70 mg/mL (Extempore) Neo 2021-06-23
Kloramfenikol konjunktivalt 10 mg/g = 1 % ögonsalva Barn, Neo 2021-06-02
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar Barn, Neo 2021-06-02
Klorokinfosfat oralt 15 mg/mL (Extempore) oral suspension Barn, Neo 2020-06-16
Klorokinfosfat oralt tabletter Barn, Neo 2020-06-16
Klortiazid oralt 50 mg/mL (Diuril licens) oral suspension Neo 2022-12-22
Klotrimazol utvärtes 1 % (Canesten) kräm Barn, Neo 2021-03-03
Kloxacillin intravenös inf 10 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn, Neo 2022-11-24
Kloxacillin intravenös inf 25 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn, Neo 2022-09-12
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn, Neo 2022-09-12
Koagulationsfaktor IX intravenös inj plasmaderivat, hel ampull Barn, Neo 2019-09-06
Koagulationsfaktor IX intravenös inj rekombinant, hel ampull Barn, Neo 2019-09-06
Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj (Novoseven) rekombinant, AKTIVERAD, hel ampull Barn, Neo 2018-10-29
Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj 1 mg/mL (Novoseven) rekombinant, aktiverat, nyfödda Barn, Neo 2018-10-29
Koagulationsfaktor VIII + von Willebrandfaktor intravenös inj (Haemate) Barn, Neo 2019-09-06
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 100 E/mL (ex Kovaltry) rekombinant Neo 2019-03-04
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 125 E/mL (ex Advate) rekombinant Neo 2020-01-31
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 200 E/mL rekombinant, nyfödda Neo 2020-01-31
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 250 E/mL rekombinant, nyfödda Neo 2020-01-31
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 62,5 E/mL (ex NovoEight) rekombinant Barn, Neo 2019-01-11
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj plasmaderivat Barn, Neo 2018-11-29
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant Barn, Neo 2018-11-29
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant, långverkande Barn, Neo 2018-11-29
Koffeincitrat intravenös inf/inj 20 mg/mL (Peyona) Neo 2019-08-30
Koffeincitrat oralt 10 mg/mL (Peyona, Gencebok, extempore) Barn, Neo 2022-11-24
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) Neo 2022-11-24
Kolekalciferol oralt (Vitamin D3, ex Divisun) tabletter/kapslar Barn, Neo 2021-01-20
Kolekalciferol oralt 20 000 E/mL (Vitamin D3, ex Detremin) orala droppar Barn, Neo 2021-03-10
Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar Barn, Neo 2019-02-18
Kolistimetat intravenös inf 20 000 E/mL (Tadim) prodrug till kolistin Barn, Neo 2018-09-25
Kreatin oralt (Extempore) dospulver/kapslar Barn, Neo 2022-04-11

L

Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning Barn, Neo 2019-02-18
Lamivudin oralt (ex Epivir) tabletter Barn, Neo 2022-11-29
Lamivudin oralt 10 mg/mL (Epivir) oral lösning Barn, Neo 2022-11-29
Lamotrigin oralt (ex Lamictal) tabletter Barn 2022-01-14
LANSOprazol oralt (ex Lanzo) tabletter/kapslar Barn, Neo 2022-06-07
Laronidas intravenös inf (Aldurazyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2021-01-13
Levetiracetam intravenös inf 10 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) Barn, Neo 2022-09-12
Levetiracetam intravenös inf 15 mg/mL (ex Keppra) Barn, Neo 2022-11-29
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter Barn 2022-09-12
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning Barn 2022-09-12
Levofloxacin intravenös inf 5 mg/mL (Tavanic) Barn, Neo 2020-03-11
Levofloxacin oralt (ex Tavanic) tabletter Barn, Neo 2022-09-12
Levokarnitin intravenös inf/inj 200 mg/mL (ex Carnitene licens) Barn, Neo 2021-12-03
Levokarnitin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Carnitene licens) Barn, Neo 2021-12-03
Levokarnitin oralt 200 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning Barn, Neo 2018-04-06
Levokarnitin oralt 300 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning Barn, Neo 2021-12-03
Levotyroxin oralt (ex Levaxin) tabletter Barn, Neo 2020-09-09
Lidokain + Adrenalin + Tetrakain utvärtes 4 + 0,05 + 0,5 % (LAT-gel, extempore) gel Barn 2020-05-29
Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster Barn, Neo 2022-01-14
Lidokain + Tetrakain utvärtes (Rapydan) plåster Barn, Neo
Lidokain intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) Neo 2020-10-06
Lidokain intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Xylocard) Neo 2020-01-31
Lidokain lokalbedövning 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) Barn, Neo 2021-11-22
Lidokain lokalbedövning av yta (Xylocain) spray 10 mg/dos = 100 mg/mL Barn, Neo 2021-12-03
Lidokain utvärtes 40 mg/g (LidoGalen licens) kräm Barn, Neo 2022-12-06
Lidokain utvärtes gel 2 % (Xylocain) Barn, Neo 2021-11-22
Linezolid intravenös inf 2 mg/mL (ex Zyvoxid) Barn, Neo 2020-06-15
Linezolid oralt 20 mg/mL (Zyvoxid) oral suspension Barn, Neo 2017-12-05
Linezolid oralt 600 mg (ex Zyvoxid) tablett Barn, Neo 2020-12-09
Lisdexamfetamin oralt (Elvanse) kapslar Barn 2019-05-13
Litium oralt 42 mg (Lithionit) depottablett Barn 2020-10-13
Loperamid oralt 2 mg (ex Dimor) kapsel/tablett Barn 2021-06-23
Lopinavir + Ritonavir oralt 80 + 20 mg/mL (Kaletra) oral lösning Barn, Neo 2019-11-27
Loratadin oralt 10 mg (ex Clarityn) tablett Barn, Neo 2021-06-02
Lorazepam intramuskulär inj 4 mg/mL Barn 2020-08-25
Lorazepam intravenös inj 1 mg/mL (ex Ativan licens) Barn, Neo 2022-09-12
Lorazepam intravenös inj 2 mg/mL Barn, Neo 2022-09-12
Lorazepam oralt 1 mg (ex Temesta) tablett Barn, Neo 2019-11-27
Losartan oralt (ex Cozaar) tabletter Barn, Neo 2020-12-09

M

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 Barn, Neo 2022-09-12
Magnesium intravenös inf/inj 0,5 mmol/mL = 123 mg/mL MgSO4 Barn, Neo 2022-09-12
Magnesium oralt 12 mg/mL = 0,5 mmol/mL (ex Extempore) oral lösning Barn, Neo 2022-11-29
Magnesium oralt 2,4 mg/mL = 0,1 mmol/mL Barn, Neo 2022-11-29
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) Barn, Neo 2020-03-06
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) Barn, Neo 2019-02-18
Makrogol + elektrolyter oralt (Laxabon) Barn, Neo 2022-12-22
Makrogol oralt (ex Forlax Junior) Barn, Neo 2021-06-23
Makrogol oralt (ex Forlax) Barn, Neo 2020-01-31
Mannitol intravenös inf 150 mg/mL Barn 2022-12-22
Medicinskt kol oralt (Carbomix) oral suspension Barn, Neo 2020-01-31
Medicinskt kol oralt 150 mg/mL (Kolsuspension) oral suspension Barn 2020-05-05
Melatonin oralt (ex Mellozzan) Barn 2021-06-02
Melatonin oralt 1 mg/mL oral lösning Barn 2021-06-02
Merkaptopurin oralt 20 mg/mL (Xaluprine) oral suspension Barn, Neo 2021-12-09
Merkaptopurin oralt 50 mg (ex Puri-nethol) tablett Barn, Neo 2021-12-09
Meropenem intravenös inf 10 mg/mL (ex Meronem) Barn, Neo 2019-11-27
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) Barn, Neo 2021-06-02
Metadon intravenös inf/inj 1 mg/mL (Metadon Meda) Barn, Neo 2022-12-22
Metadon intravenös inj/inf 0,075 mg/mL = 75 mikrog/mL Barn, Neo 2022-12-22
Metadon oralt (ex Metadon Abcur) tabletter Barn, Neo 2018-02-01
Metadon oralt 1 mg/mL (ex Metadon DnE) oral lösning Barn, Neo 2018-02-01
Metoklopramid intravenös inj 5 mg/mL (Primperan) Neo 2021-10-12
Metoklopramid oralt 10 mg (ex Primperan) tablett Barn 2021-10-12
Metoprolol intravenös inj/inf 1 mg/mL (Seloken) Barn, Neo 2018-09-25
Metoprolol oralt (ex Seloken) tabletter Barn, Neo 2018-08-29
Metotrexat oralt (ex Metotab) tabletter Barn, Neo 2022-11-24
Metotrexat oralt 2 mg/mL (Jylamvo) oral lösning Barn, Neo 2022-12-22
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) Barn, Neo 2022-12-22
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter Barn, Neo 2021-12-06
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension Barn, Neo 2021-12-06
Metylfenidat oralt (ex Concerta) tabletter/kapslar Barn 2019-05-27
Metylnaltrexonbromid subkutan inj 12 mg/0,6 mL = 20 mg/mL (Relistor) Barn 2020-09-22
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) Barn, Neo 2020-10-06
Metylprednisolon intravenös inf/inj 40 mg/mL (Solu-Medrol) Barn 2022-03-07
Metylprednisolon intravenös inf/inj 62,5 mg/mL (Solu-Medrol) Barn 2022-03-07
Metyltionin intravenös inf/inj 5 mg/mL (Methylthioninium chloride Proveblue) Barn, Neo 2020-04-03
Metyltionin intravenös inj 10 mg/mL (Extempore) Barn 2020-01-10
Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning Barn, Neo 2021-10-12
Midazolam intramuskulär inj 5 mg/mL (f.d Dormicum) Barn, Neo 2022-12-22
Midazolam intravenös inf/inj 0,1 mg/mL (f.d Dormicum) Barn, Neo 2022-12-22
Midazolam intravenös inf/inj 0,5 mg/mL (f.d Dormicum) Neo 2022-12-22
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) Barn, Neo 2022-12-22
Midazolam intravenös inf/inj 5 mg/mL (f.d Dormicum) Barn, Neo 2022-12-22
Midazolam nasalt (Nazolam Licens) spray Barn, Neo 2018-06-18
Midazolam oralt 1 mg/mL (ex Extempore) Barn, Neo 2022-12-22
Midazolam rektalt 1 mg/mL (ex Extempore) Barn, Neo 2022-12-22
Midazolam rektalt 3 mg/mL (ex Extempore) rektalgel Barn, Neo 2018-06-19
Mikafungin intravenös inf 0,5 mg/mL (Mycamine) Barn, Neo 2020-09-09
Mikafungin intravenös inf 2 mg/mL (Mycamine) Barn, Neo 2020-09-09
Milrinon intravenös inf 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (ex Corotrop) Neo 2020-06-22
Minoxidil oralt (ex Loniten licens) tabletter Barn 2017-12-05
Mirtazapin oralt (ex Mirtin) tabletter Barn 2019-05-27
Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat Barn, Neo 2020-10-06
Montelukast oralt 1 mg/mL (ex Singulair) oral lösning Barn, Neo 2020-10-06
Morfin intravenös inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL (ex Extempore) Neo 2021-03-23
Morfin intravenös inf/inj 0,08 mg/mL = 80 mikrog/mL (ex Morfin Epidural Meda) Neo 2021-01-20
Morfin intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Morfin Abcur) Barn, Neo 2020-03-06
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Morfin Abcur) Barn, Neo 2020-12-18
Morfin intravenös inj 0,4 mg/mL Barn, Neo 2021-03-23
Morfin oralt 0,4 mg/mL Neo 2021-03-03
Morfin oralt 0,5 mg/mL (ex Extempore) oral lösning Barn, Neo 2021-11-12
Morfin oralt 2 mg/mL oral lösning Barn, Neo 2021-03-03
Morfin oralt tabletter Barn, Neo 2018-11-29
Multivitamin oralt (Abidec multivitamin drops, licens) orala droppar Barn, Neo 2021-06-02
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar Barn, Neo 2020-10-06

N

Naloxegol oralt (Moventig) tabletter Barn 2020-09-22
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL Barn, Neo 2022-09-12
Naloxon nasalt 1,8 mg (Nyxoid) Barn, Neo 2021-06-02
Naloxon oralt 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo 2018-03-02
Naloxon oralt 1 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo 2019-05-13
Naloxon oralt 10 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Neo 2018-03-02
Naproxen oralt (ex Pronaxen) tabletter Barn, Neo 2021-12-06
Natriumbensoat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) Barn 2022-11-29
Natriumbensoat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn, Neo 2020-10-13
Natriumcitrat + natriumlaurylsulfoacetat rektalt (Microlax) Barn, Neo 2019-02-18
Natriumdikloracetat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) Barn, Neo 2017-12-28
Natriumdikloracetat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo 2017-12-28
Natriumfenylbutyrat oralt (Ammonaps, Pheburane) Barn, Neo 2022-11-24
Natriumfenylbutyrat oralt 100 mg/mL = 0,1 gram/mL (Ammonaps) oral lösning från tablett Barn, Neo 2022-12-22
Natriumklorid 9 mg/mL med heparin 1 E/mL ocklusionsförebyggande spoldropp, flera administreringsvägar Barn, Neo 2020-10-06
Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn, Neo 2021-12-03
Natriumklorid hyperton inhalation 40 mg/mL = 4 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn, Neo 2021-12-03
Natriumklorid hyperton inhalation 45 mg/mL = 4,5 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn, Neo 2021-12-03
Natriumklorid hyperton inhalation 50 mg/mL = 5 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn, Neo 2021-12-03
Natriumklorid hyperton inhalation 60 mg/mL = 6 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn, Neo 2021-12-03
Natriumklorid hyperton inhalation 70 mg/mL = 7 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn, Neo 2021-12-03
Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL ersättning av vätskeförlust enl. 1 %-regeln Barn, Neo 2018-06-18
Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL med eller utan tillsats Barn, Neo 2020-04-03
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL Barn, Neo 2021-10-12
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska Barn, Neo 2018-08-29
Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL (ex Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar Barn 2021-06-23
Natriumpolystyrensulfonat oralt (Resonium) Barn, Neo 2022-03-07
Natriumpolystyrensulfonat rektalt 0,15 gram/mL (Resonium) Barn, Neo 2022-03-07
Natriumvätekarbonat intravenös inf/inj 50 mg/mL (Natriumbikarbonat Fresenius Kabi) Barn, Neo 2022-09-12
Natriumvätekarbonat oralt 50 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo 2022-12-22
Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) Neo 2017-11-17
Neostigmin inj 150 mikrog/mL flera administreringssätt Neo 2022-03-07
Nevirapin oralt 10 mg/mL (Viramune) oral suspension Barn, Neo 2018-02-01
Nifedipin oralt (ex Adalat) kapslar/tabletter Barn, Neo 2020-01-31
Nifedipin oralt 20 mg/mL (Licens) orala droppar Barn 2020-01-31
Nimodipin intravenös inf 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL (Nimotop) Barn, Neo 2020-12-15
Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter Barn, Neo 2021-05-10
NORadrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL Neo 2021-07-01
Nusinersen intratekalt 12 mg (Spinraza) Barn 2021-12-09
Nutrilock instillation Barn 2021-06-23
Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension Barn, Neo 2021-01-20
Vätsketerapi: Hyponatrem encefalopati hyperton Natriumklorid 30 mg/mL=3%, från ex Addex Natriumklorid Barn, Neo 2021-04-22

O

Okrelizumab intravenös inf 1,2 mg/mL (Ocrevus) Barn 2020-04-03
Oktreotid intravenös inf 10 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn, Neo 2019-02-18
Oktreotid intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn, Neo 2019-02-18
Oktreotid intravenös inf/inj 8 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn, Neo 2019-02-18
Oktreotid subkutan inf/inj 50 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn, Neo 2018-06-18
OLANZapin oralt (ex Zyprexa) tabletter Barn 2020-04-03
Omalizumab subkutan inj (Xolair) Barn, Neo 2022-11-29
Omeprazol 4 mg/mL (Licens) oral suspension Barn, Neo 2022-11-24
Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter Barn, Neo 2022-01-14
Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL (ex Zofran) Barn, Neo 2022-03-07
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter Barn 2022-03-18
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (Zofran) oral lösning Barn, Neo 2022-03-18
Oseltamivir oralt (ex Tamiflu) kapslar Barn, Neo 2019-11-27
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension Barn, Neo 2019-11-27
Oxazepam oralt (ex Sobril) tabletter Barn 2020-05-05
Oxibutynin intravesikal instillation 0,5 mg/mL (Oxybutynin Unimedic) Barn, Neo 2021-02-03
Oxikodon + Naloxon oralt (ex Targiniq) depottabletter Barn, Neo 2019-10-08
Oxikodon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex OxyNorm) Barn, Neo 2021-01-20
Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning Barn, Neo 2018-08-29
Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL spädning från Nezeril Barn, Neo 2022-11-29
Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray Barn, Neo 2021-12-03
Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray Barn, Neo 2018-09-27
Oxkarbazepin oralt (Trileptal) tabletter Barn, Neo 2021-10-12
Oxkarbazepin oralt 60 mg/mL (Trileptal) oral suspension Barn, Neo 2021-10-12

P

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) Barn, Neo 2022-04-25
Palonosetron intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Aloxi 250 mikrog/5 mL) Barn 2020-12-09
Pamidronat intravenös inf (ex Pamifos, f.d Aredia) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2022-03-28
Pankreatin oralt (ex Creon) kapslar Barn 2021-05-10
Pankreatin oralt (Kreon für kinder licens) granulat Barn 2021-05-10
Pantoprazol intravenös inf/inj 4 mg/mL (ex Pantoloc) kan även ges i jejunostomi Barn 2020-08-06
Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) Barn, Neo 2021-09-14
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) Barn, Neo 2022-04-11
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning Barn, Neo 2022-04-11
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier Barn, Neo 2022-04-11
Paracetamol rektalt 20 mg/mL (Extempore) rektalgel Barn, Neo 2022-04-11
Parecoxib intravenös inf/inj 4 mg/mL (ex Dynastat) Barn, Neo 2022-03-07
Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL (ex Dynastat) Barn, Neo 2022-03-07
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) Barn, Neo 2021-03-03
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) Barn, Neo 2021-03-03
Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter Barn, Neo 2019-09-06
Plasmalyte GLUCOS intravenös inf Barn, Neo 2019-12-16
Plasmalyte intravenös inf Barn 2022-12-22
Posakonazol oralt 40 mg/mL (ex Noxafil) oral suspension Barn, Neo 2022-12-22
Prazosin oralt (ex Minipress licens) tabletter/kapsel Barn 2022-03-28
Prednisolon + cinkokain rektalt (Scheriproct) suppositorium/salva Barn, Neo 2022-11-24
Prednisolon oralt 1 mg/mL (Pediapred 5 mg/5 mL licens) oral lösning Barn, Neo 2020-12-09
Prednisolon oralt 5 mg/mL (Prednisolone Sodium Phosphate 25 mg/5 mL licens) oral lösning Barn, Neo 2020-11-25
Prednisolon oralt tabletter/kapslar Barn, Neo 2022-09-12
Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum) Barn, Neo 2020-04-03
Prometazin intramuskulär inj 25 mg/mL (Phenergan licens) Barn 2019-08-26
Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL (Phenergan licens) Barn 2020-11-25
Prometazin oralt (ex Lergigan) tabletter Barn 2019-08-26
Propiomazin oralt 25 mg (Propavan) tablett Barn 2019-08-26
Propofol intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Diprivan) Neo 2022-03-07
Propranolol oralt 3,75 mg/mL (Hemangiol) oral lösning Barn, Neo 2021-06-02
Propranololhydroklorid oralt (ex Inderal) tabletter/depotkapslar Barn, Neo 2020-01-10
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn, Neo 2021-09-14
Propylenglykol + mjölksyra utvärtes 200 + 45 mg/g (Locobase LPL) kräm Barn, Neo 2022-09-12
Propylenglykol utvärtes 20 % (ex Propyderm) kräm/emulsion Barn, Neo 2022-09-12
Protein C intravenös inj 100 E/mL (Ceprotin) Barn, Neo 2020-04-03
Protrombinkomplex AKTIVERAD intravenös inf (Feiba) Barn, Neo 2022-09-12
Protrombinkomplex intravenös inf/inj 25 E/mL (ex Confidex) Barn, Neo 2020-06-15
Pyrazinamid oralt (Extempore, licens) kapslar/tablett Barn, Neo 2020-11-30
Pyridoxal-5-fosfat oralt (Vitamin B6, Extempore) kapslar Barn, Neo 2019-05-13
Pyridoxal-5-fosfat oralt 10 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral lösning från kapsel Barn, Neo 2021-10-12
Pyridoxin intravenös inf/inj 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Barn, Neo 2020-01-31
Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Barn, Neo 2020-01-31
Pyridoxin oralt (Vitamin B6, ex Extempore) tabletter/kapslar Barn 2022-09-12
Pyridoxin oralt 10 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral vätska Barn, Neo 2021-01-13
Pyridoxin oralt 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Barn, Neo 2021-01-13
Pyridoxin oralt 50 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral vätska Barn, Neo 2021-01-13

R

Rabies-immunglobulin humant, intramuskulär inj 150 E/mL (Berirab/Berirab P licens) Barn, Neo 2019-11-27
Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat Barn 2017-12-05
Racekadotril oralt 30 mg/15 mL (Hidrasec) oral suspension Barn 2019-12-16
Rasburikas intravenös inf 0,3 mg/mL (Fasturtec) Barn 2022-11-24
Remdesivir intravenös inf (Veklury) dos tillsätts till spädningsvätska, barn från 40 kg Barn, Neo 2022-04-11
Remdesivir intravenös inf 1 mg/mL (Veklury) Barn, Neo 2022-04-11
Remifentanil intravenös inj 10 mikrog/mL (ex Ultiva) Neo 2021-11-22
Retinol oralt 250 mikrog/mL (Vitamin A, extempore) oral vätska Barn 2021-08-24
Ribavirin oralt 40 mg/mL (Rebetol) oral lösning Barn, Neo 2020-12-09
Riboflavin oralt 20 mg/mL (Vitamin B2, Extempore) oral vätska Barn, Neo 2018-09-27
Rifampicin oralt (ex Rimactan) kapslar Barn, Neo 2019-09-06
Rifampicin oralt 20 mg/mL (Rifadin) oral suspension Barn, Neo 2019-09-06
Ringer-Acetat intravenös inf/inj Barn, Neo 2022-06-07
Risperidon oralt (ex Risperdal) tablett Barn 2019-05-27
Risperidon oralt 1 mg/mL (ex Risperdal) oral lösning Barn 2019-05-27
Rituximab intravenös inf (ex Mabthera) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2020-10-06
Rituximab intravenös inf 2 mg/mL (ex Mabthera) Barn 2023-01-02
Rokuroniumbromid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Esmeron) Barn, Neo 2020-11-30

S

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) Barn, Neo 2021-03-23
Salicylsyra utvärtes 1 % (Salsyvase) salva Barn, Neo 2018-01-12
Salicylsyra utvärtes 2 % (f.d. Salsyvase) kräm/salva 2019-06-20
Saltsyra instillation 2,5 mmol/mL (Extempore) i CVK/venport Barn 2022-04-11
Sertralin oralt (ex Zoloft) tabletter Barn 2019-05-13
Sertralin oralt 20 mg/mL (Zoloft) koncentrat till oral lösning Barn 2019-05-13
Serum mot huggormsgift intravenös inf (ex European Viper Venom Antiserum, licens) hästserum Barn 2020-08-10
Serum mot huggormsgift intravenös inf (ViperaTAb licens) fårserum Barn 2022-06-07
Serum mot huggormsgift intravenös inf (Viperfav licens) hästserum Barn 2022-06-07
Sildenafil intravenös inf 0,4 mg/mL (Revatio) Barn, Neo 2021-12-03
Sildenafil oralt (ex Revatio) tablett/kapslar Barn, Neo 2021-12-03
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension Barn, Neo 2019-11-27
Simetikon oralt 100 mg/mL (Minifom) droppar Barn, Neo 2020-09-09
Sorbitol rektalt (Resulax) Barn, Neo 2019-02-18
Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel Barn, Neo 2019-05-10
Spironolakton oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska Neo 2019-05-10
Spironolakton oralt 5 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn, Neo 2020-01-10
Sukros oralt 240 mg/mL = 24 % (Algopedol-Sucrose) oral vätska Neo 2020-06-15
Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (Celocurin) Barn, Neo 2020-03-20

T

Takrolimus oralt/sublingualt (ex Prograf) Barn, Neo 2021-01-15
Talidomid oralt (Thalidomide Celgene) kapslar Barn 2020-08-25
Taurolock instillation Barn, Neo 2020-12-09
Taurolock instillation (TauroLockHep 100) med heparin 100 E/mL Barn 2020-12-09
Taurolock instillation med heparin 20 E/mL Barn 2020-12-09
Teikoplanin intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Targocid) Barn, Neo 2021-03-23
Teikoplanin intravenös inf/inj 133,3 mg/mL (ex Targocid) spädning från 400 mg Barn, Neo 2021-03-23
Teikoplanin intravenös inf/inj 67,7 mg/mL (ex Targocid) spädning från 200 mg Barn, Neo 2021-03-23
Terbutalin intravenös inf 20 mikrog/mL (Bricanyl) Barn, Neo 2021-01-13
Testosteron intramuskulär inj 250 mg/mL (Testoviron-Depot licens) Barn 2020-06-16
Tetanus-immunglobulin humant, intramuskulär inj 250 E/mL (Tetagam P licens) Barn, Neo 2019-11-27
Tetrakosaktid intramuskulär inj 1 mg/mL (Synacthen Depot) Barn, Neo 2021-03-23
Tetrakosaktid intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL (Synacthen) Barn, Neo 2022-04-11
Tetrakosaktid intravenös inj 0,5 mikrog/mL (Synacthen) Barn 2022-03-07
Tiamazol oralt 5 mg (ex Thacapzol) tablett Barn, Neo 2021-10-12
Tiamin intravenös inf 50 mg/mL (Vitamin B1,Thiamine Sterop, f.d. licens) Barn, Neo 2022-09-12
Tiamin oralt (Vitamin B1, Benerva licens, extempore) Barn, Neo 2021-05-10
Tiamin oralt 100 mg/mL (Vitamin B1, extempore) oral lösning Barn, Neo 2021-05-10
Tiamin oralt 50 mg/mL (Vitamin B1, extempore) Barn, Neo 2021-10-12
Tigecyklin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Tygacil) Barn, Neo 2020-03-11
Tiopental intravenös inf/inj 2,5 mg/mL (ex Pentocur) Neo 2022-06-07
Tiopental intravenös inf/inj 25 mg/mL (ex Pentocur) Neo 2022-06-07
Tobramycin inhalation 300 mg (ex Tobi) Barn, Neo 2022-06-07
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) Barn, Neo 2020-04-24
Tobramycin intravenös/intramuskulär inj 40 mg/mL (Nebcina) Barn, Neo 2020-04-24
Tocilizumab intravenös inf (RoActemra) dos tillsätts till spädningsvätska Barn, Neo 2020-06-16
Tokoferol oralt 100 mg (Vitamin E, E-vimin) kapsel Barn, Neo 2020-12-09
Tokofersolan oralt 50 mg/mL (Vitamin E, Vedrop) oral lösning Barn, Neo 2021-06-23
Topiramat oralt (ex Topimax) kapslar/tabletter Barn, Neo 2021-12-03
Trametinib oralt 0,05 mg/mL (Mekinist) oral lösning Barn 2020-04-03
Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) Barn, Neo 2022-06-07
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mg trimetoprim Barn, Neo 2020-11-30
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 1 + 5 mg/mL (Eusaprim) vätskerestr., dos i mg trimetoprim Barn, Neo 2020-11-30
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter Barn, Neo 2020-01-31
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mg trimetoprim, oral suspension Barn, Neo 2019-11-27
Trimetoprim oralt (Idotrim) tabletter Barn, Neo 2021-05-10
Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension Barn, Neo 2021-05-10
Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat) Barn, Neo 2022-09-12
Tropikamid konjunktivalt 0,5 % ögondroppar Barn, Neo 2019-12-02

U

Ubidekarenon = Q10 i olivolja oralt 8 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo 2018-02-01
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (Resorb) brustablett Barn, Neo 2017-12-05
Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension Barn, Neo 2019-05-13
Ursodeoxicholsyra oralt (ex Ursofalk) kapsel/tablett Barn, Neo 2020-12-09

V

Valaciklovir oralt (ex Valtrex) tabletter Barn, Neo 2022-03-18
Valganciklovir oralt 50 mg/mL (Valcyte) Barn, Neo 2018-04-06
Valproat intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Ergenyl) Barn, Neo 2021-11-22
Valproat oralt (ex Ergenyl) Barn, Neo 2021-11-22
Valproat oralt 200 mg/mL (Absenor) orala droppar Barn 2021-11-22
Valproat oralt 60 mg/mL (Absenor) oral lösning Barn 2021-12-03
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) Barn, Neo 2022-09-12
Vankomycin oralt (ex Vancocin) kapslar Barn, Neo 2020-04-24
Vankomycin oralt 50 mg/mL (ex Extempore) oral lösning Barn 2018-02-01
Varicella Zoster-immunglobulin intramuskulär inj 104 E/mL (Varizig licens) Barn, Neo 2020-09-09
Varicella Zoster-immunglobulin intravenös inf 25 E/mL (Varitect CP licens) Barn, Neo 2020-09-09
Vedolizumab intravenös inf 1,2 mg/mL (Entyvio) Barn 2021-10-12
Venlafaxin oralt (ex Efexor Depot) depotkapslar/depottablett Barn 2019-05-27
Vigabatrin oralt 100 mg/mL (Sabrilex) oral lösning Barn, Neo 2021-03-23
Vigabatrin oralt 500 mg (Sabrilex) tablett/granulat till oral lösning Barn, Neo 2021-03-23
Vorikonazol intravenös inf 5 mg/mL (ex Vfend) Barn, Neo 2018-11-29
Vorikonazol oralt (ex Vfend) tabletter Barn, Neo 2018-11-29
Vorikonazol oralt 40 mg/mL (Vfend) oral suspension Barn, Neo 2018-11-29
Väteperoxid utvärtes 1 % (Microcid) kräm Barn, Neo 2020-05-05

Vaccin

Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 10 mikrog/dos mot covid-19, barn 5 - 11 år Barn, Neo 2022-03-07
Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 30 mikrog/dos mot covid-19, barn från 12 år Barn, Neo 2022-03-07
Vaccin: Engerix-B intramuskulär inj mot hepatit B Barn, Neo 2019-11-27
Vaccin: Fluenz Tetra intranasalt mot influensa Barn 2019-11-27
Vaccin: Hexyon intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B Barn, Neo 2020-04-03
Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B Barn, Neo 2020-04-03
Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj, mot pneumokockinfektioner Barn, Neo 2020-04-03
Vaccin: Rabipur intramuskulär inj 2,5 E/mL mot rabies Barn 2019-11-27
Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension Barn, Neo 2020-12-09
Vaccin: RotaTeq oralt mot rotavirus, oral lösning Barn, Neo 2020-03-06
Vaccin: Synflorix intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner Barn, Neo 2020-04-03
Vaccin: Verorab intramuskulär inj 2,5 E/0,5 mL (licens) mot rabies Barn 2019-11-27

Z

Zanamivir intravenös inf 10 mg/mL (Dectova) Barn, Neo 2020-04-24
Zidovudin intravenös inf 4 mg/mL (Retrovir) Barn, Neo 2018-01-10
Zidovudin oralt 10 mg/mL (Retrovir) oral lösning Barn, Neo 2018-01-10
Zinksulfat oralt 1,5 mg Zn2+/mL (Solvezink) Barn 2020-10-06
Zolmitriptan nasalt (Zomig Nasal) nässpray Barn 2022-11-29
Zopiklon oralt (ex Imovane) tabletter Barn 2019-08-26