Gå till huvudinnehållet

Cytostatika och toxiska läkemedel

Instruktionsfilmer

Läkemedelsspecifik information

För några specifika läkemedel finns här extra informationsbroschyrer om just det läkemedlet.