Länkar till Region Stockholm Barn läkemedelsinstruktioner

Tryck Ctrl+F för att söka i listan (funktionen kan ej användas om listan öppnas via TakeCare)

För information om hur instruktionerna tolkas finns en guide här:
https://eped.se/wp-content/uploads/2021/03/ePed-006-Tolkning-av-barnlakemedelsinstruktioner-i-ePed-version-2.0liten.pdf

Barn = Finns i TakeCare med prefix PED
BIVA = Finns i Clinisoft för BIVA

För Neo i TakeCare och Clinisoft, se egen specifik lista

För kommentarer kontakta barnlakemedel@regionstockholm.se

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

Abakavir

Abakavir oralt 20 mg/mL (Ziagen) oral lösning Barn 2022-09-22
Abakavir oralt 300 mg (ex Ziagen) tablett Barn 2022-09-22

Abakavir + Lamivudin

Abakavir + Lamivudin oralt 600 + 300 mg (ex Kivexa) tablett Barn 2022-09-29

Abatacept

Abatacept intravenös inf (Orencia) dos tillsätts till spädningsvätska Barn

Acetazolamid

Acetazolamid intravenös inj 5 mg/mL (Diamox) barn under 10 kg Barn, BIVA 2022-01-13
Acetazolamid intravenös inj 50 mg/mL (Diamox) Barn, BIVA 2022-01-13
Acetazolamid oralt 250 mg (Diamox) tablett Barn, BIVA 2021-01-28

Acetylcystein

Acetylcystein inhalation Barn, BIVA 2021-09-09
Acetylcystein intravenös inf 18 mg/mL Barn 2020-10-08
Acetylcystein intravenös inf 33,3 mg/mL vid paracetamolintoxikation Barn, BIVA 2022-02-03
Acetylcystein intravenös inf 33,3 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg Barn, BIVA 2022-02-03
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL Barn, BIVA 2019-08-22
Acetylcystein oralt 200 mg/mL Barn 2022-05-25
Acetylcystein oralt brustablett Barn 2021-02-04
Acetylcystein rektalt 100 mg/mL Barn, BIVA 2020-10-08

Acetylcystein + Amidotrizoinsyra

Acetylcystein + Amidotrizoinsyra rektalt 25 mg/mL + 185 mg I/mL (Acetylcystein + Gastrografin) lavemang Barn 2022-11-17

Acetylsalicylsyra (ASA)

Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar Barn, BIVA 2021-01-28

Acitretin

Acitretin oralt 2 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn 2018-04-26

Acyklovir

Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver och koncentrat Barn, BIVA 2022-02-24
Aciklovir konjunktivalt 30 mg/g = 3 % (ex Xorox) ögonsalva Barn
Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension Barn 2022-02-24
Aciklovir oralt 80 mg/mL (Zovirax) oral suspension Barn 2022-02-24
Aciklovir oralt tabletter Barn 2022-02-24
Aciklovir utvärtes 5 % (ex Zovirax) kräm/stift Barn 2018-12-20

Adalimumab

Adalimumab subkutan inj (ex Amgevita, Humira) Barn 2021-07-01

Adenosin

Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) Barn, BIVA 2022-05-19
Adenosin intravenös inj 5 mg/mL (Adenosin Life Medical) Barn, BIVA 2022-05-19

Adrenalin

Adrenalin inhalation Barn, BIVA 2020-01-16
Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringsvägar Barn, BIVA 2019-02-07
Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna Barn 2018-05-31
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL Barn 2019-03-28
Adrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL Barn, BIVA 2020-02-20
Adrenalin intravenös inf 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL BIVA 2021-09-16
Adrenalin intravenös inf 0,08 mg/mL = 80 mikrog/mL BIVA 2021-09-16
Adrenalin intravenös inf 0,16 mg/mL = 160 mikrog/mL BIVA 2021-09-16

Agalsidas beta

Agalsidas beta intravenös inf (Fabrazyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2021-11-11

Albumin

Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) Barn, BIVA 2019-12-19
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) Barn, BIVA 2019-12-19

Alginsyra + tillsatser

Alginsyra + tillsatser oralt (ex Gaviscon) oral suspension Barn 2022-06-02
Alginsyra + tillsatser oralt (ex Gaviscon) tuggtablett Barn 2022-05-25

Alglukosidas alfa

Alglukosidas alfa intravenös inf (Myozyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2020-12-10

Alimemazin

Alimemazin oralt 40 mg/mL (fd Theralen) orala droppar Barn, BIVA 2022-10-20

Allopurinol

Allopurinol intravenös inf 6 mg/mL (Extempore) Barn, BIVA 2021-11-25
Allopurinol oralt (ex Zyloric) tabletter Barn, BIVA 2022-10-13

Alprostadil

Alprostadil intravenös inf 0,005 mg/mL = 5 mikrog/mL (ex Prostivas) Barn, BIVA 2021-11-25
Alprostadil intravenös inf 0,010 mg/mL = 10 mikrog/mL (ex Prostivas) Barn, BIVA 2021-12-02

Alteplas

Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) Barn, BIVA 2022-04-28
Alteplas intrapleural instillation 0,1 mg/mL (Actilyse) pleuradränage Barn 2022-10-13
Alteplas intravenös inf 1 mg/mL (Actilyse) BIVA 2021-12-16

Amfotericin B

Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome liposomal) Barn, BIVA 2021-11-04
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (AmBisome liposomal) Barn, BIVA 2021-11-04

Amidotrizoinsyra

Amidotrizoinsyra oralt 370 mg I/mL (Gastrografin) oral lösning Barn 2022-04-21

Amikacin

Amikacin inhalation 250 mg/mL (ex Biklin) Barn 2020-11-19
Amikacin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Biklin, Extempore) Barn, BIVA 2021-04-29
Amikacin intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Biklin, Extempore) Barn, BIVA 2021-04-29

Amilorid

Amilorid oralt 5 mg (ex Midamor licens) tablett Barn 2020-10-08

Amiodaron

Amiodaron intravenös inf 1,5 mg/mL (ex Cordarone) BIVA 2022-11-17
Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL (ex Cordarone) Barn, BIVA 2022-11-17
Amiodaron oralt (ex Cordarone) Barn 2023-01-19

Amitriptylin

Amitriptylin (ex Saroten) tabletter Barn 2022-08-25

Amlodipin

Amlodipin oralt (ex Norvasc) tabletter Barn 2020-10-08
Amlodipin oralt 1 mg/mL (Licens) oral lösning Barn, BIVA 2020-10-08

Amoxicillin

Amoxicillin oralt (ex Amimox) tabletter Barn, BIVA 2020-11-05
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension Barn, BIVA 2020-11-05
Amoxicillin oralt 50 mg/mL (ex Amimox) oral suspension Barn, BIVA 2020-11-05

Amoxicillin + Klavulansyra

Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (Spektramox) oral suspension Barn, BIVA 2022-03-24
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett Barn, BIVA 2022-03-24
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (Spektramox) oral suspension Barn, BIVA 2020-03-26
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett Barn, BIVA 2020-03-26

Ampicillin

Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL (Doktacillin) Barn 2018-03-22
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) Barn, BIVA 2020-05-07

Anakinra

Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) Barn, BIVA 2022-05-19
Anakinra subkutan inj 100 mg/0,67 mL = 150 mg/mL (Kineret) Barn, BIVA 2022-04-21

Anidulafungin

Anidulafungin intravenös inf 0,7 mg/mL (ex Ecalta) Barn, BIVA 2020-10-08

Antitrombin III

Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Antithrombin III Baxalta) Barn, BIVA
Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Atenativ) Barn, BIVA

Aprepitant

Aprepitant oralt (ex Emend) kapslar Barn 2022-06-09
Aprepitant oralt 25 mg/mL (Emend) oral suspension Barn 2022-06-09

Arginin

Arginin intravenös inf 100 mg/mL (Extempore) Barn, BIVA 2022-08-10
Arginin oralt 100 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn 2022-08-10

Aripiprazol

Aripiprazol oralt (ex Abilify) tabletter Barn 2019-05-09
Aripiprazol oralt 1 mg/mL (ex Abilify) oral lösning Barn 2019-05-09

Artesunat

Artesunat intravenös inj 10 mg/mL (ex Artesun licens) Barn 2023-01-19

Atomoxetin

Atomoxetin oralt (ex Strattera) kapslar Barn 2019-04-04
Atomoxetin oralt 4 mg/mL (Strattera) oral lösning Barn 2019-04-04

Atovakvon

Atovakvon oralt 150 mg/mL (ex Wellvone) oral suspension Barn 2022-08-04

Atrakurium

Atrakurium intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Atracurium-hameln) BIVA 2022-03-10
Atrakurium intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Atracurium-hameln) BIVA 2022-03-10

Atropin

Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt Barn 2020-03-12
Atropin 0,5 mg/mL flera administreringssätt Barn, BIVA 2020-03-09

Azatioprin

Azatioprin oralt (ex Imurel) tabletter Barn, BIVA 2021-11-25
Azatioprin oralt 10 mg/mL (Azathioprine 50 mg/5 mL, licens) oral suspension Barn 2021-11-25

Azitromycin

Azitromycin oralt (ex Azitromax) tabletter Barn 2020-03-26
Azitromycin oralt 40 mg/mL (ex Azitromax) oral suspension Barn 2020-03-26

Aztreonam

Aztreonam intravenös inj 100 mg/mL (Azactam) Barn, BIVA 2020-05-07

Bensylpenicillin, Penicillin G

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL Barn, BIVA 2021-03-04

Betain

Betain oralt (Cystadane) oralt pulver Barn 2022-09-08

Betametason

Betametason intravenös inj 0,1 mg/mL (ex Betapred) Barn 2021-12-08
Betametason intravenös inj 1 mg/mL (ex Betapred) Barn 2021-12-08
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) Barn, BIVA 2021-12-08
Betametason oralt 0,1 mg/mL (ex Betapred) oral lösning från tablett Barn 2021-06-17
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett Barn, BIVA 2021-11-18

Biktegravir + Emtricitabin + Tenofoviralafenamid

Biktegravir + Emtricitabin + Tenofoviralafenamid 50 + 200 + 25 mg (Biktarvy) tablett Barn 2022-10-06

Biperiden

Biperiden intramuskulär/intravenös inj 0,4 mg/mL (Akineton) Barn, BIVA 2022-02-10
Biperiden intramuskulär/intravenös inj 5 mg/mL (Akineton) Barn, BIVA 2022-02-10

Bosentan

Bosentan oralt (ex Tracleer) kapslar/tabletter Barn, BIVA 2020-09-24

Botulinumtoxin typ A

Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 10 E/mL (Botox) Barn 2022-10-27
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 50 E/mL (Botox) Barn 2022-10-27
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 100 E/mL (Botox) Barn 2022-10-27
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 100 E/mL (Dysport) Barn 2022-10-27
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 200 E/mL (Dysport) Barn 2022-10-27

Bromhexin

Bromhexin oralt 0,8 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning Barn 2018-05-03
Bromhexin oralt 1,6 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning Barn 2018-05-03
Bromhexin oralt 2 mg/mL (Bisolvon licens) orala droppar Barn 2018-05-03
Bromhexin oralt 8 mg (ex Bisolvon) tabletter Barn 2018-05-03

Budesonid

Budesonid inhalation (ex Pulmicort) Barn, BIVA 2020-01-16
Budesonid nasalt (ex Desonix) nässpray Barn 2021-05-12
Budesonid oralt (ex Entocort) Barn 2022-10-20

C1-esterashämmare

C1-esterashämmare intravenös inf/inj (ex Berinert) Barn 2018-09-06

Cefadroxil

Cefadroxil oralt (ex Cefamox löslig) kapsel/tablett Barn 2020-03-12
Cefadroxil oralt 100 mg/mL oral suspension Barn 2020-03-12

Cefixim

Cefixim oralt (ex Suprax licens) tabletter Barn 2021-12-16
Cefixim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension Barn 2021-12-16

cefOTAXim

cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) Barn, BIVA 2021-04-22

cefTAZidim

cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) Barn, BIVA 2020-05-07

cefTIBUten

cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension Barn, BIVA 2019-01-31
cefTIBUten oralt 400 mg (ex Wincef licens) tablett/kapsel Barn 2022-07-28

cefTRIAXon

cefTRIAXon intramuskulär inj 250 mg/mL spädning med lidokain Barn 2018-05-24
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn, BIVA 2018-05-24
cefTRIAXon intravenös inf/inj 20 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn 2019-09-05
cefTRIAXon intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn 2020-11-26

cefUROXim

cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) Barn, BIVA 2020-07-02

Celecoxib

Celecoxib oralt (ex Celebra) kapslar Barn, BIVA 2020-05-07

Cetirizin

Cetirizin oralt 1 mg/mL (Zyrlex) oral lösning Barn 2019-10-31
Cetirizin oralt 10 mg (ex Zyrlex) tablett Barn
Cetirizin oralt 10 mg/mL (Zyrlex) orala droppar Barn 2019-10-31

Cidofovir

Cidofovir intravenös inf 3 mg/mL Barn 2023-01-12

Ciklosporin

Ciklosporin intravenös inf (Sandimmun) barn under 20 kg, 50 mL Barn, BIVA 2019-03-07
Ciklosporin intravenös inf (Sandimmun) barn över 20 kg, 100 mL Barn, BIVA 2019-03-07
Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral) kapsel Barn 2022-11-10
Ciklosporin oralt 100 mg/mL (ex Sandimmun Neoral) oral lösning Barn, BIVA 2022-11-10

Ciprofloxacin

Ciprofloxacin aurikulärt 2 mg/mL (Cetraxal) örondroppar Barn 2020-09-10
Ciprofloxacin aurikulärt 3 mg/mL (Ciloxan) örondroppar Barn 2020-09-10
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL Barn, BIVA 2020-02-06
Ciprofloxacin oralt 100 mg/mL (Ciproxin) oral suspension Barn, BIVA 2022-03-03
Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL (Ciproxin) oral suspension Barn, BIVA 2022-03-03
Ciprofloxacin oralt tabletter Barn, BIVA 2020-02-06

Ciprofloxacin + Fluocinolon

Ciprofloxacin + Fluocinolon aurikulärt 3 + 0,25 mg/mL (Cetraxal Comp) örondroppar Barn 2020-09-10

Cloxacillin

Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn, BIVA 2023-01-12
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn, BIVA 2023-01-12

Cocillana + Etylmorfin + Senegaextrakt

Cocillana + Etylmorfin + Senegaextrakt oralt (Cocillana-Etyfin) oral lösning Barn 2021-06-24

Cyklopentolat + Fenylefrin

Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år Barn, BIVA
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,85 + 1,5 % (Extempore) barn ÖVER 1 år Barn

Dalteparin

Dalteparin subkutan inj 2 500 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 250 - 1 000 E Barn, BIVA 2021-11-04
Dalteparin subkutan inj 10 000 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 1 000 - 5 000 E Barn 2021-11-04
Dalteparin subkutan inj förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta Barn, BIVA 2021-11-04

Dapson

Dapson oralt (Licens) tabletter Barn 2022-08-18

Daptomycin

Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (ex Cubicin) Barn, BIVA 2019-10-31

Darbepoetin alfa

Darbepoetin alfa intravenös, subkutan inj (Aranesp) Barn

Deferasirox

Deferasirox oralt (ex Exjade) tabletter Barn 2022-04-07

Deferipron

Deferipron oralt (ex Ferriprox) tabletter Barn 2020-07-02
Deferipron oralt 100 mg/mL (Ferriprox) oral lösning Barn 2020-07-02

Deferoxamin

Deferoxamin intravenös inf 10 mg/mL (ex Desferal) Barn, BIVA 2022-08-25
Deferoxamin subkutan inf/intramuskulär inj 100 mg/mL (ex Desferal) Barn, BIVA 2020-06-25

Defibrotid

Defibrotid intravenös inf 20 mg/mL (Defitelio) Barn, BIVA 2022-08-25
Defibrotid intravenös inf 4 mg/mL (Defitelio) Barn, BIVA 2022-08-25

Deflazakort

Deflazakort oralt (ex Calcort licens) tabletter Barn 2021-10-14

Desloratadin

Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter Barn 2022-06-02
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning Barn, BIVA 2022-06-02

Desmopressin

Desmopressin intravenös inf (Octostim) dos tillsätts till spädningsvätska Barn, BIVA 2017-10-26
Desmopressin intravenös inj 4 mikrog/mL (Minirin) Barn, BIVA 2018-01-18
Desmopressin oralt (ex Minirin) tabletter Barn 2022-04-07

Dexametason

Dexametason intravenös inj 4 mg/mL (ex Dexavit) Barn, BIVA 2021-12-08
Dexametason konjunktivalt 1 mg/mL (ex Opnol) ögondroppar Barn 2021-04-22
Dexametason oralt 0,4 mg/mL (Licens) oral lösning Barn, BIVA 2021-12-08
Dexametason oralt 2 mg/mL (Licens) oral lösning Barn, BIVA 2021-12-08
Dexametason oralt tabletter Barn, BIVA 2021-12-08

Dexamfetamin

Dexamfetamin oralt (Attentin) tablett Barn 2019-04-04

Dexmedetomidin

Dexmedetomidin intravenös inf 4 mikrog/mL (ex Dexdor) Barn, BIVA 2022-05-19
Dexmedetomidin intravenös inf 8 mikrog/mL (ex Dexdor) Barn, BIVA 2022-06-02
Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) Barn, BIVA 2022-05-19

Dialys

Dialys: Peritonealdialyslösning med tillsatser Barn 2021-11-11

Diazepam

Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) Barn, BIVA 2021-08-19
Diazepam oralt (ex Stesolid) tabletter Barn, BIVA 2020-10-22
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg Barn, BIVA 2022-10-20
Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning Barn, BIVA 2021-09-16

Diazoxid

Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension Barn, BIVA 2020-06-18

Digoxin

Digoxin intravenös inj 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL Barn 2021-02-25
Digoxin oralt 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Digoxin VistaPharm licens, fd Lanoxin) oral lösning Barn, BIVA 2022-10-27
Digoxin oralt tabletter Barn 2021-02-25

Dihydralazin

Dihydralazin intravenös inj 12,5 mg/mL (Nepresol licens) BIVA 2018-05-17

Dihydrotestosteron

Dihydrotestosteron utvärtes 2,5 % (Andractim Licens) gel Barn 2020-09-10

Diklofenak

Diklofenak oralt (ex Voltaren) kapsel/tabletter Barn 2018-12-13
Diklofenak rektalt (ex Voltaren) suppositorier Barn 2018-12-13

Dimetikon

Simetikon oralt 100 mg/mL (Minifom) droppar Barn 2020-06-18

Dimetylsulfoxid

Dimetylsulfoxid utvärtes 990 mg/mL = 99 % (Extempore) Barn 2020-12-17

Dobutamin

DOBUTamin intravenös inf 2 mg/mL = 2000 mikrog/mL BIVA 2022-05-05

Dokusatnatrium + Sorbitol

Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) Barn, BIVA 2019-01-17

Dopamin

DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) BIVA 2021-11-25
DOPamin intravenös inf 2 mg/mL = 2000 mikrog/mL (Giludop licens) BIVA 2021-11-25
DOPamin intravenös inf 4 mg/mL = 4000 mikrog/mL (Giludop licens) BIVA 2021-11-25

Dornas alfa

Dornas alfa, inhalation 1 mg/mL (Pulmozyme) Barn 2020-03-05

Doxycyklin

Doxycyklin intravenös inf 1 mg/mL (Doxyferm) Barn 2019-04-10
Doxycyklin oralt 10 mg/mL (ex Vibranord) oral suspension Barn 2019-04-10
Doxycyklin oralt 100 mg (ex Doxyferm) tablett Barn 2022-09-22

Droperidol

Droperidol intravenös inj 1 mg/mL = 1 000 mikrog/mL (ex Dridol) Barn 2020-09-10

Efedrin + Etylmorfin

Efedrin + Etylmorfin oralt (Lepheton) oral lösning Barn 2021-07-01

Emicizumab

Emicizumab subkutan inj 150 mg/mL (Hemlibra) Barn 2020-06-25
Emicizumab subkutan inj 30 mg/mL (Hemlibra) Barn 2020-06-25

Emtricitabin + Tenofoviralafenamid

Emtricitabin + Tenofoviralafenamid oralt (Descovy) tabletter Barn 2022-10-06

Enalapril

Enalapril oralt (ex Renitec) tabletter/kapslar Barn, BIVA 2020-11-12

Enalaprilat

Enalaprilat intravenös inj 0,025 mg/mL = 25 mikrog/mL (Enap licens) Barn, BIVA 2022-05-16

Enoxaparinnatrium

Enoxaparinnatrium subkutan inj 1 000 E/mL = 10 mg/mL (ex Klexane) Barn, BIVA 2021-05-27

epoPROSTenol

epoPROSTenol intravenös inf 2 mikrog/mL (Veletri licens) BIVA 2022-12-15

Ertapenem

Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) Barn 2021-06-17

Erythromycin

Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) Barn, BIVA 2020-05-20
Erytromycin oralt (ex Abboticin) Barn 2022-04-07
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension Barn, BIVA 2020-10-01
Erytromycin oralt 50 mg/mL (Ery-Max) från dospåse Barn 2020-10-01

Erythropoietin

Erytropoietin subkutan inj 2 000 E/0,3 mL (NeoRecormon) nyfödda Barn, BIVA 2018-01-11

Escitalopram

Escitalopram oralt (ex Cipralex) tabletter Barn 2019-04-25
Escitalopram oralt 20 mg/mL (Cipralex) orala droppar Barn 2019-04-25

Esketamin

Esketamin intravenös inf, 1 mL = 100 mikrog/kg (ex Ketanest) individuell spädning BIVA 2021-12-16
Esketamin intravenös inf/inj 0,5 mg/mL (ex Ketanest) Barn 2021-12-16
Esketamin intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketanest) Barn 2021-12-16
Esketamin intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Ketanest) Barn 2021-12-16
Esketamin nasalt 25 mg/mL (ex Ketanest) Barn, BIVA 2021-12-08
Esketamin oralt 25 mg/mL (ex Ketanest) Barn 2021-12-08

Esmolol

Esmolol intravenös inf/inj 10 mg/mL (Brevibloc) BIVA 2019-08-15

Esomeprazol

Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi Barn, BIVA 2019-04-25
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter Barn 2021-11-25
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension Barn, BIVA 2022-05-05

Etakrynsyra

Etakrynsyra intravenös inj 1 mg/mL (Reomax, Edecrin licens) BIVA 2021-12-16

Etambutol

Etambutol oralt (ex Myambutol) tablett/kapslar Barn, BIVA 2020-11-19

Etosuximid

Etosuximid oralt 250 mg kapsel Barn 2020-08-06
Etosuximid oralt 50 mg/mL (ex Suxinutin) oral lösning Barn 2019-11-28

Felodipin

Felodipin oralt (ex Plendil) depottablett Barn, BIVA 2019-10-31

Fenobarbital

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) Barn, BIVA 2021-10-07
Fenobarbital intravenös inf/inj 200 mg/mL (ex Luminal licens) BIVA 2021-10-07
Fenobarbital oralt (ex Fenemal Meda) tabletter/kapslar Barn 2018-02-08
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2021-03-18

Fenoximetylpenicillin, Penicillin V

Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter Barn 2020-06-11
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension Barn, BIVA 2022-04-28
Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL (ex Kåvepenin) orala droppar/oral lösning Barn 2020-06-11
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension/lösning Barn, BIVA 2022-04-28

Fentanyl

FentaNYL intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Extempore) Barn 2019-01-10
FentaNYL intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Leptanal) intensivvård BIVA 2019-01-24
FentaNYL nasalt 50 mikrog/mL (ex Leptanal) Barn 2022-03-03
Fentanyl utvärtes (ex Durogesic, Matrifen) depotplåster Barn 2021-10-07

FenylEFRIN

fenylEFRIN intravenös inf/inj 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL BANE 2022-11-10
fenylEFRIN intravenös inf/inj 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL BANE 2022-11-10

Fibrinogen

Fibrinogen intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Fibryga) Barn, BIVA 2018-09-27

Filgrastim

Filgrastim intravenös inf 0,015 mg/mL = 15 mikrog/mL (Neupogen) Barn, BIVA 2018-06-28
Filgrastim subkutan inj 0,3 mg/mL = 30 ME/mL = 300 mikrog/mL (Neupogen) Barn, BIVA 2020-09-24
Filgrastim subkutan inj 0,6 mg/mL = 60 ME/mL = 600 mikrog/mL (ex Neupogen Novum) Barn 2020-09-24
Filgrastim subkutan inj 0,96 mg/mL = 96 ME/mL = 960 mikrog/mL (ex Neupogen Novum) Barn 2020-09-24

Flekainid

Flekainid oralt (Tambocor) tablett/kapsel Barn 2018-08-09
Flekainid oralt 5 mg/mL (licens) oral lösning Barn 2018-08-09

Fluconazol

Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) Barn, BIVA 2022-12-01
Flukonazol oralt (ex Diflucan) kapslar Barn 2019-11-14
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension Barn, BIVA 2019-11-14
Flukonazol oralt 40 mg/mL (ex Diflucan) oral suspension Barn, BIVA 2019-11-14

Flukloxacillin

Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter Barn 2022-10-06
Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension Barn, BIVA 2022-10-06

Flumazenil

Flumazenil intravenös inf 9 mikrog/mL (f.d Lanexat) Barn 2018-09-06
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) Barn, BIVA 2018-09-06

Fluoxetin

Fluoxetin oralt (ex Fontex) tablett/kapsel Barn 2019-04-25
Fluoxetin oralt 4 mg/mL (Fontex) oral lösning Barn 2019-04-25

Flutikason

Flutikason inhalation/lokalt (ex Flutide Evohaler) Barn 2022-12-15
FlutikasonFUROAT nasalt 27,5 mikrog/spraydos (Avamys) nässpray Barn 2020-01-16
FlutikasonPROPIONAT nasalt 50 mikrog/spraydos (ex Flutikason) nässpray Barn 2021-02-18

Folsyra

Folsyra oralt 0,1 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn 2022-12-15
Folsyra oralt 10 mg/mL (Folix) orala droppar Barn 2023-01-12
Folsyra oralt tabletter Barn 2022-12-15

Fomepizol

Fomepizol intravenös inf 5 mg/mL (Fomepizole SERB) Barn, BIVA 2021-06-17

Fosaprepitant

Fosaprepitant intravenös inf 1 mg/mL (Ivemend) Barn 2021-11-11

Foscarnet

Foskarnet intravenös inf 12 mg/mL (Foscavir licens) Barn, BIVA 2021-04-15
Foskarnet intravenös inf 24 mg/mL (Foscavir licens) via central infart Barn, BIVA 2021-04-15

Fosfat

Fosfat intravenös inf 0,12 mmol/mL (Glycophos) Barn, BIVA 2020-06-04
Fosfat intravenös inf 0,5 mmol/mL (Glycophos) BIVA 2020-06-04
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2021-09-09
Fosfat oralt 30,4 mg (Extempore) kapsel Barn 2021-09-09

Fosfenytoin, Proepanutin

Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE Barn, BIVA 2021-05-06

Furosemid

Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) Barn, BIVA 2020-10-22
Furosemid intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Furix) Barn, BIVA 2022-05-19
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar Barn, BIVA 2020-10-22

Fusidinsyra

Fusidinsyra konjunktivalt 1 % (Fucithalmic) ögonsalva Barn, BIVA
Fusidinsyra utvärtes 2 % (ex Fucidin) kräm/salva Barn 2020-04-02

Fysostigmin

Fysostigmin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL (Anticholium licens) Barn, BIVA 2021-06-17

Gabapentin

Gabapentin oralt (ex Neurontin) kapslar/tabletter Barn, BIVA 2018-02-22
Gabapentin oralt 50 mg/mL (ex Neurontin licens) oral lösning Barn, BIVA 2018-02-22

Galsulfas

Galsulfas intravenös inf (Naglazyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2020-12-10

Ganciklovir

Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) Barn, BIVA 2021-07-01

Gentamicin

Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) Barn, BIVA 2019-11-07
Gentamicin intravenös inf/inj 40 mg/mL (Gensumycin) Barn, BIVA 2019-09-05

Glukagon

Glukagon inj 1 mg/mL (Glucagon) flera administreringsvägar Barn, BIVA 2022-04-07
Glukagon intranasalt 3 mg (Baqsimi) näspulver Barn 2022-05-05

Glukarpidas

Glukarpidas intravenös inf/inj 1000 E/mL (Voraxaze licens) Barn 2020-02-20

Glukos

Glukos buffrad intravenös inf 50 mg/mL med eller utan tillsats Barn, BIVA 2022-11-10
Glukos buffrad intravenös inf 25 mg/mL med eller utan tillsats Barn, BIVA 2022-11-10
Glukos intravenös inf 50 mg/mL (+ 40 Na + 20 K) (ex Glucose-Na-K Baxter 50 mg/mL) Barn 2022-10-20
Glukos intravenös inf 100 mg/mL (+ 100 Na + valfri mängd K) vid diabetes ketoacidos Barn 2020-05-28
Glukos intravenös inf 100 mg/mL (+ 140 Na + 40 K) vid diabetes ketoacidos Barn 2020-05-28
Glukos intravenös inf 100 mg/mL (+ 40 Na + 20 K) (ex Glucose-Na-K Baxter 100 mg/mL) Barn 2022-10-20
Glukos intravenös inf 150 mg/mL BIVA 2022-10-20
Glukos intravenös inf 50 mg/mL (+ 140 Na + 40 K) vid diabetes ketoacidos Barn 2020-05-28
Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % Barn, BIVA 2019-12-12
Glukoslösning oralt 75 g/200 mL (TopStar) oral lösning Barn 2021-10-14

Glukospolymer

Glukospolymer enteralt/oralt (Resource Energipulver/Fantomalt) Barn

Glycin

Glycin oralt (L-glycin, extempore) kapslar Barn 2022-09-08

Glykopyrroniumbromid

Glykopyrroniumbromid intravenös inj 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL (ex Robinul) Barn, BIVA 2020-12-10

Granisetron

Granisetron intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Kytril) Barn, BIVA 2020-09-17
Granisetron oralt (f.d Kytril) tabletter Barn 2022-09-01

Guanfacin

Guanfacin oralt (Intuniv) depottabletter Barn 2019-05-02

Heparin

Heparin instillation 100 E/mL (HeparinLÅS) Barn, BIVA 2021-01-21
Heparin instillation 20 E/mL (HeparinLÅS) Barn, BIVA 2021-01-21
Heparin intravenös inf 100 E/mL (ex Extempore) Barn, BIVA 2022-02-24
Natriumklorid 9 mg/mL med heparin 1 E/mL ocklusionsförebyggande spoldropp, flera administreringsvägar Barn, BIVA 2020-09-10

Hyaluronidas

Hyaluronidas subkutan inj 1500 E/mL (ex Hylase Dessau licens) Barn 2020-04-23

Hydrokortison

Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Solu-Cortef) Barn, BIVA 2022-04-28
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (ex Solu-Cortef) Barn, BIVA 2022-04-28
Hydrokortison oralt (ex Alkindi) tabletter/kapslar Barn, BIVA 2021-02-18
Hydrokortison oralt 1 mg/mL (Extempore) oral suspension Barn 2022-10-20
Hydrokortison utvärtes 1 % (ex Mildison Lipid) kräm/salva Barn, BIVA 2020-04-08

Hydrokortison + Lidokain

Hydrokortison + lidokain rektalt (Xyloproct) salva Barn 2022-09-22

Hydrokortison + Oxitetracyklin + Polymyxin B

Hydrokortison + Oxitetracyklin + Polymyxin B lokalt (Terracortril med Polymyxin B) droppar/salva Barn 2020-12-10

Hydroxiklorokin

Hydroxiklorokin oralt 200 mg (Plaquenil) tablett Barn, BIVA 2020-06-04

Hydroxizin

Hydroxizin oralt (ex Atarax) tabletter Barn, BIVA 2019-05-02
Hydroxizin oralt 2 mg/mL (Atarax) oral lösning Barn, BIVA 2019-05-02

Högflödesgrimma

Högflödesgrimma (ex Optiflow, Airvo) Barn 2021-10-14

Ibuprofen

Ibuprofen intravenös inf 6 mg/mL Barn, BIVA 2021-11-11
Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) Barn, BIVA 2019-04-25
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter Barn, BIVA 2021-11-11
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension Barn, BIVA 2021-11-11
Ibuprofen oralt 40 mg/mL (ex Nurofen Apelsin) oral suspension Barn 2022-05-25
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier Barn, BIVA 2021-11-11

Idursulfas

Idursulfas intravenös inf (Elaprase) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2020-12-10

Iloprost

Iloprost inhalation 0,5 mikrog/mL (Ilomedin) Barn, BIVA 2017-10-19

Imipenem + Cilastatin

Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) Barn, BIVA 2019-11-21

Immunglobulin

Antitymocytimmunglobulin intravenös inf (ATGAM licens) häst, dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2022-06-09
Antitymocytimmunglobulin intravenös inf 0,5 mg/mL (Thymoglobuline) kanin Barn 2022-08-04
Hepatit B-immunglobulin intramuskulär inj 180 E/mL (Umanbig) Barn 2019-09-05
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) Barn, BIVA 2021-01-21
Rabies-immunglobulin humant, intramuskulär inj 150 E/mL (Berirab/Berirab P licens) Barn 2019-08-22
Tetanus-immunglobulin humant, intramuskulär inj 250 E/mL (Tetagam P licens) Barn 2019-09-05
Varicella Zoster-immunglobulin intravenös inf 25 E/mL (Varitect CP licens) Barn 2020-08-20

Infliximab

Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2018-09-20

Insulin

Insulin intravenös inf/inj 0,2 E/mL (ex Actrapid Penfill) Barn 2020-07-02
Insulin intravenös inf/inj 1 E/mL (ex Actrapid Penfill) Barn, BIVA 2020-07-02
Insulin subkutan inj 100 E/mL (Levemir) Barn 2018-02-08

Intralipid

Intralipid intravenös inf/inj 200 mg/mL Vid hjärtstillestånd orsakat av lokalanestetika Barn, BIVA 2020-06-11

Ipratropiumbromid

Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) Barn, BIVA 2021-09-09

Isoniazid

Isoniazid intravenös inj 50 mg/mL (Extempore) Barn, BIVA 2020-11-12
Isoniazid oralt 20 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn 2020-11-12
Isoniazid oralt 300 mg (Tibinide) tablett Barn 2020-11-12

Isoprenalin

Isoprenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL (ex Isoprenaline) BIVA 2021-11-25
Isoprenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL (ex Isoprenaline) BIVA 2021-10-21
Isoprenalin intravenös inf 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Isoprenaline) BIVA 2021-11-25
Isoprenalin intravenös inf 0,08 mg/mL = 80 mikrog/mL (ex Isoprenaline) BIVA 2021-10-21

Ispaghula

Ispaghula oralt (ex Vi-Siblin) Barn 2021-05-12

Ivakaftor

Ivakaftor oralt (Kalydeco) tabletter/granulat Barn 2022-12-08

Ivakaftor + Lumakaftor

Lumakaftor + Ivakaftor oralt (Orkambi) tabletter/granulat Barn 2022-12-15

Ivakaftor + Tezakaftor

Tezakaftor + Ivakaftor oralt (Symkevi) tabletter Barn 2022-12-15

Ivakaftor + Tezakaftor + Elexakaftor

Ivakaftor + Tezakaftor + Elexakaftor oralt (Kaftrio) tabletter Barn 2022-12-08

Johexol

Johexol intravenös inj 300 mg I/mL (Omnipaque) för iohexolclearance Barn 2022-03-03

Järn

Järn(II)sulfat oralt 100 mg Fe2+ (ex Niferex) Barn 2020-09-10
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar Barn, BIVA 2020-09-10
Järn(III)karboximaltos intravenös inf (Ferinject) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2020-06-25
Järnsackaros intravenös inf 1 mg Fe/mL (ex Venofer) Barn, BIVA 2021-03-18

Kalcitriol

Kalcitriol oralt 1 mikrog/mL (Rocaltrol licens) oral lösning Barn 2022-11-03

Kalcium

Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) Barn, BIVA 2019-08-15
Kalcium oralt 15 mg (Extempore) kapsel Barn, BIVA 2021-06-24
Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2021-06-24

Kalium

Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning Barn, BIVA 2022-06-02
Kaliumcitrat oralt 0,93 mmol K/mL (Kaliumcitrat APL 100mg/mL, extempore) oral lösning Barn, BIVA 2022-12-01
Kaliumjodid oralt 65 mg Barn 2022-04-07

Kaliumkanrenoat

Kaliumkanrenoat intravenös inj 10 mg/mL (ex Kanrenol licens, f.d Soldactone) Barn, BIVA 2020-12-17
Kaliumkanrenoat intravenös inj 100 mg/mL (Kanrenol licens, f.d Soldactone) Barn, BIVA 2019-09-12

Kaliumklorid

Kaliumklorid intravenös inf 1 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) BIVA 2020-11-12
Kaliumklorid oralt 2 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska Barn 2018-08-23

Kandesartan

Kandesartan oralt (ex Atacand) tabletter Barn 2020-11-12

Kaptopril

Kaptopril oralt (ex Extempore) tabletter/kapslar Barn, BIVA 2022-01-13
Kaptopril oralt 1 mg/mL (ex Noyada 5mg/5mL licens) oral lösning Barn, BIVA 2022-05-25
Kaptopril oralt 5 mg/mL (ex Noyada 25 mg/5 mL licens) oral lösning Barn 2022-05-25

Karayagummi

Karayagummi oralt (Inolaxol) Barn 2021-05-12

Karbomer

Karbomer konjunktivalt (ex Viscotears) ögongel Barn 2020-09-10

Kargluminsyra

Kargluminsyra oralt 200 mg (ex Carbaglu) dispergerbar tablett Barn, BIVA 2019-01-17

Kaspofungin (Caspofungin)

Kaspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas) Barn, BIVA 2021-04-15

Ketobemidon

Ketobemidon intravenös inf, 1 mL = 20 mikrog/kg (Ketogan Novum) individuell spädning BIVA 2018-05-31
Ketobemidon intravenös inf/inj 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Ketogan Novum) Barn 2020-12-17
Ketobemidon intravenös inf/inj 0,2 mg/mL (ex Ketogan Novum) Barn 2020-12-17
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketogan Novum) Barn, BIVA 2020-12-17

Ketorolak

Ketorolak intravenös inj 3 mg/mL (ex Toradol) Barn, BIVA 2019-03-07

Klemastin

Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL (ex Tavegyl licens) Barn, BIVA 2022-11-17
Klemastin oralt 1 mg (Tavegyl) tablett Barn, BIVA 2018-12-06

Klindamycin

Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) Barn, BIVA 2018-09-20
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar Barn 2021-01-14
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning Barn, BIVA 2018-09-06

Klobazam

Klobazam oralt 10 mg (ex Frisium licens) tablett Barn, BIVA

Klobetasolpropionat

Klobetasolpropionat utvärtes (ex Dermovat) Barn 2022-09-22

Klonazepam

Klonazepam intravenös inj 0,5 mg/mL (Rivotril licens) Barn, BIVA 2018-05-03
Klonazepam oralt (ex Iktorivil) tabletter Barn, BIVA 2021-11-18
Klonazepam oralt 2,5 mg/mL (Iktorivil) orala droppar Barn, BIVA 2021-11-18

Klonidin

Klonidin intravenös inf, 1 mL = 0,5 mikrog/kg (ex Catapresan) individuell spädning Barn, BIVA 2022-05-19
Klonidin intravenös inf/inj 3 mikrog/mL (ex Catapresan) Barn,BIVA 2021-01-07
Klonidin intravenös inf/inj 10 mikrog/mL (ex Catapresan) BIVA 2021-05-31
Klonidin intravenös inf/inj 15 mikrog/mL (ex Catapresan) Barn, BIVA 2021-01-07
Klonidin oralt 5 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Barn 2022-02-10
Klonidin oralt (ex Catapresan licens) tabletter Barn 2022-02-10
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2022-02-10

Kloralhydrat

Kloralhydrat oralt 140 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn 2021-06-03
Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2021-06-03
Kloralhydrat rektalt 200 mg/mL (Extempore) rektal lösning Barn, BIVA 2021-06-03

Kloramfenikol

Kloramfenikol konjunktivalt 10 mg/g = 1 % ögonsalva Barn, BIVA 2021-05-12
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar Barn, BIVA 2021-05-12

Klorokinfosfat

Klorokinfosfat oralt 15 mg/mL (Extempore) oral suspension Barn, BIVA 2020-06-04
Klorokinfosfat oralt tabletter Barn, BIVA 2020-06-04

Klortiazid

Klortiazid oralt 50 mg/mL (Diuril licens) oral suspension Barn, BIVA 2019-12-12

Klotrimazol

Klotrimazol utvärtes 1 % (Canesten) kräm Barn 2021-01-28

Koagulationsfaktor IX

Koagulationsfaktor IX intravenös inj plasmaderivat, hel ampull Barn 2019-05-23
Koagulationsfaktor IX intravenös inj rekombinant, hel ampull Barn 2019-05-23

Koagulationsfaktor VIIa (ex Novoseven)

Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj (Novoseven) rekombinant, AKTIVERAD, hel ampull Barn, BIVA

Koagulationsfaktor VIII

Koagulationsfaktor VIII intravenös inj plasmaderivat Barn
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant Barn
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant, långverkande Barn

Koagulationsfaktor VIII + von Willebrandfaktor

Koagulationsfaktor VIII + von Willebrandfaktor intravenös inj (Haemate) Barn 2017-12-14

Koffeincitrat

Koffeincitrat intravenös inf/inj 20 mg/mL (Peyona) Barn 2019-08-15
Koffeincitrat oralt 10 mg/mL (Peyona, Gencebok, extempore) Barn, BIVA 2022-09-15
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) Barn 2022-09-15

Kol, medicinskt

Medicinskt kol oralt (Carbomix) oral suspension Barn 2019-12-12
Medicinskt kol oralt 150 mg/mL (Kolsuspension) oral suspension Barn 2020-04-23

Kolistimetat

Kolistimetat intravenös inf 20 000 E/mL (Tadim) prodrug till kolistin Barn, BIVA 2018-08-30

Kreatin

Kreatin oralt (Extempore) dospulver/kapslar Barn 2022-03-10

Labetalol

Labetalol intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Trandate) Barn, BIVA 2018-11-29
Labetalol intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Trandate) Barn, BIVA 2018-11-29

Lactobacillus reuteri

Lactobacillus reuteri oralt (Protectis) tuggtablett Barn
Lactobacillus reuteri oralt (Semper magdroppar) Barn

Laktulos

Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning Barn, BIVA 2019-01-17

Lamivudin

Lamivudin oralt (ex Epivir) tabletter Barn 2022-09-29
Lamivudin oralt 10 mg/mL (Epivir) oral lösning Barn 2022-09-29

Lamotrigin

Lamotrigin oralt (ex Lamictal) tabletter Barn 2021-11-25

Lansoprazol

LANSOprazol oralt (ex Lanzo) tabletter/kapslar Barn, BIVA 2022-05-05

Laronidas

Laronidas intravenös inf (Aldurazyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2020-12-10

Levetiracetam

Levetiracetam intravenös inf 15 mg/mL (ex Keppra) BIVA 2022-10-13
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter Barn, BIVA 2022-06-23
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning Barn, BIVA 2022-06-23

Levobupivakain

Levobupivakain 0,625 mg/mL (Chirocaine) flera administreringssätt Barn, BIVA 2019-01-24
Levobupivakain 1,25 mg/mL (Chirocaine) flera administreringssätt Barn, BIVA 2018-11-01
Levobupivakain 2,5 mg/mL (Chirocaine) sårkateter Barn, BIVA

Levobupivakain + Klonidin

Levobupivakain + Klonidin intravenös inf 0,625 mg/mL + 1 mikrog/mL (Chirocaine + ex Catapresan) Barn, BIVA 2022-03-03
Levobupivakain + Klonidin intravenös inf 1,25 mg/mL + 1 mikrog/mL (Chirocaine + ex Catapresan) Barn, BIVA 2022-03-03

Levofloxacin

Levofloxacin intravenös inf 5 mg/mL (Tavanic) Barn, BIVA 2020-02-06
Levofloxacin oralt (ex Tavanic) tabletter Barn 2022-08-18

Levokarnitin

Levokarnitin intravenös inf/inj 200 mg/mL (ex Carnitene licens) Barn, BIVA 2021-11-04
Levokarnitin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Carnitene licens) Barn 2021-11-04
Levokarnitin oralt 200 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning Barn 2018-02-01
Levokarnitin oralt 300 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning Barn 2021-11-04

Levosimendan

Levosimendan intravenös inf 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (Simdax) Barn, BIVA 2022-03-17

Levotyroxin

Levotyroxin oralt (ex Levaxin) tabletter Barn 2020-08-06

Lidokain

Lidokain intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Xylocard) BIVA 2019-12-12
Lidokain lokalbedövning 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) Barn, BIVA 2021-10-14
Lidokain lokalbedövning 8,33 mg/mL (ex Xylocain utan kons.) buffrad med Natriumbikarbonat Barn 2021-10-14
Lidokain utvärtes 40 mg/g (LidoGalen licens) kräm Barn 2022-09-22

Lidokain + Adrenalin + Tetrakain

Lidokain + Adrenalin + Tetrakain utvärtes 4 + 0,05 + 0,5 % (LAT-gel, extempore) gel Barn

Lidokain + Prilokain

Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster Barn 2021-12-08

Lidokain + Tetrakain

Lidokain + Tetrakain utvärtes (Rapydan) plåster Barn

Linezolid

Linezolid intravenös inf 2 mg/mL (ex Zyvoxid) Barn, BIVA 2020-05-07
Linezolid oralt 20 mg/mL (Zyvoxid) oral suspension Barn 2023-01-26
Linezolid oralt 600 mg (ex Zyvoxid) tablett Barn 2023-01-26

Lisdexamfetamin

Lisdexamfetamin oralt (Elvanse) kapslar Barn 2019-04-04

Litium

Litium oralt 42 mg (Lithionit) depottablett Barn 2020-10-01

Lopinavir + Ritonavir

Lopinavir + Ritonavir oralt 80 + 20 mg/mL (Kaletra) oral lösning Barn 2019-09-12

Loratadin

Loratadin oralt 1 mg/mL (Clarityn) sirap Barn 2021-05-20
Loratadin oralt 10 mg (ex Clarityn) tablett Barn 2021-05-20

Lorazepam

Lorazepam intravenös inj 2 mg/mL Barn, BIVA 2022-05-25

Losartan

Losartan oralt (ex Cozaar) tabletter Barn 2020-11-19

Magnesium

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 Barn, BIVA 2022-06-23
Magnesium intravenös inf/inj 0,5 mmol/mL = 123 mg/mL MgSO4 Barn, BIVA 2022-06-23
Magnesium oralt 12 mg/mL = 0,5 mmol/mL (ex Extempore) oral lösning BIVA 2022-09-22

Makrogol

Makrogol oralt (ex Forlax Junior) Barn 2021-04-22
Makrogol oralt (ex Forlax) Barn 2019-12-19

Makrogol + elektrolyter

Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) Barn, BIVA 2019-12-19
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) barn under 6 mån Barn 2019-01-17
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) Barn, BIVA 2019-01-17
Makrogol + elektrolyter oralt (Laxabon) Barn 2022-10-27

Mannitol

Mannitol intravenös inf 150 mg/mL Barn, BIVA 2022-11-03

Melatonin

Melatonin oralt (ex Mellozzan) Barn, BIVA 2021-05-20
Melatonin oralt 1 mg/mL oral lösning Barn, BIVA 2021-05-20

Merkaptopurin

Merkaptopurin oralt 20 mg/mL (Xaluprine) oral suspension Barn 2021-11-25
Merkaptopurin oralt 50 mg (ex Puri-nethol) tablett Barn 2021-11-25

Meropenem

Meropenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Meronem) BIVA 2021-05-06
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) Barn, BIVA 2021-05-06

Metadon

Metadon intravenös inf/inj 1 mg/mL (Metadon Meda) Barn, BIVA 2022-11-17
Metadon intravenös inj/inf 0,075 mg/mL = 75 mikrog/mL Barn, BIVA 2022-11-10
Metadon oralt (ex Metadon Abcur) tabletter Barn 2018-01-18
Metadon oralt 1 mg/mL (ex Metadon DnE) oral lösning Barn

Metoklopramid

Metoklopramid intravenös inj 5 mg/mL (Primperan) Barn, BIVA 2021-09-23
Metoklopramid oralt 10 mg (ex Primperan) tablett Barn 2021-09-23

Metoprolol

Metoprolol intravenös inj/inf 1 mg/mL (Seloken) 2018-08-30
Metoprolol oralt (ex Seloken) tabletter Barn 2018-08-09

Metotrexat

Metotrexat oralt (ex Metotab) tabletter Barn 2022-09-15
Metotrexat oralt 2 mg/mL (Jylamvo) oral lösning Barn 2022-10-20

Metronidazol

Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) Barn, BIVA 2022-11-10
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter Barn 2021-11-18
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension Barn, BIVA 2021-11-18

Metylfenidat

Metylfenidat oralt (ex Concerta) tabletter/kapslar Barn 2019-03-14

Metylnaltrexonbromid

Metylnaltrexonbromid subkutan inj 12 mg/0,6 mL = 20 mg/mL (Relistor) Barn, BIVA 2020-08-20

Metylprednisolon

Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) Barn, BIVA 2020-09-03
Metylprednisolon intravenös inf/inj 40 mg/mL (Solu-Medrol) Barn, BIVA 2022-01-20
Metylprednisolon intravenös inf/inj 62,5 mg/mL (Solu-Medrol) BIVA 2022-01-20

Metyltionin

Metyltionin intravenös inf/inj 5 mg/mL (Methylthioninium chloride Proveblue) Barn, BIVA 2020-01-30
Metyltionin intravenös inj 10 mg/mL (Extempore) Barn, BIVA

Midazolam

Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning Barn 2021-09-16
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) Barn, BIVA 2022-11-17
Midazolam intravenös inf/inj 5 mg/mL (f.d Dormicum) BIVA 2022-11-17
Midazolam nasalt (Nazolam Licens) spray Barn 2018-02-22
Midazolam oralt 1 mg/mL (ex Extempore) Barn, BIVA 2022-11-10
Midazolam rektalt 1 mg/mL (ex Extempore) Barn 2022-12-15
Midazolam rektalt 3 mg/mL (ex Extempore) rektalgel Barn 2018-06-14

Mikafungin

Mikafungin intravenös inf 0,5 mg/mL (Mycamine) Barn, BIVA 2020-08-06

Milrinon

Milrinon intravenös inf 200 mikrog/mL = 0,2 mg/mL (ex Corotrop) Barn, BIVA 2020-04-23
Milrinon intravenös inf 400 mikrog/mL = 0,4 mg/mL (ex Corotrop) BIVA 2020-04-23

Minoxidil

Minoxidil oralt (ex Loniten licens) tabletter Barn 2017-10-12

Mirtazapin

Mirtazapin oralt (ex Mirtin) tabletter Barn 2019-04-25

Montelukast

Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat Barn, BIVA 2020-08-27

Morfin

Morfin intravenös inf, 1 mL = 20 mikrog/kg individuell spädning BIVA 2022-03-31
Morfin intravenös inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL Barn 2022-04-13
Morfin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL Barn 2022-04-13
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL Barn, BIVA 2022-04-13
Morfin oralt 2 mg/mL oral lösning Barn, BIVA 2021-01-14
Morfin oralt tabletter Barn 2018-11-01

Naloxegol

Naloxegol oralt (Moventig) tabletter Barn 2020-08-20

Naloxon

Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL Barn, BIVA 2022-05-12
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL Barn, BIVA 2022-05-12
Naloxon nasalt 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL Barn 2020-11-19
Naloxon oralt 10 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2018-02-15
Naloxon oralt 30 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2018-02-15

Naproxen

Naproxen oralt (ex Pronaxen) tabletter Barn 2021-11-18

Natrium-bensoat

Natriumbensoat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) Barn, BIVA 2022-09-15
Natriumbensoat intravenös inf 50 mg/mL (Extempore) Barn, BIVA 2022-09-15
Natriumbensoat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn, BIVA

Natrium-dikloracetat

Natriumdikloracetat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) Barn, BIVA
Natriumdikloracetat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn

Natriumcitrat + natriumlaurylsulfoacetat

Natriumcitrat + natriumlaurylsulfoacetat rektalt (Microlax) Barn 2019-01-17

Natriumfenylbutyrat

Natriumfenylbutyrat oralt (Ammonaps, Pheburane) Barn, BIVA 2022-09-08

Natriumklorid

Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn, BIVA 2021-10-28
Natriumklorid hyperton inhalation 40 mg/mL = 4 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn 2021-10-28
Natriumklorid hyperton inhalation 50 mg/mL = 5 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn 2021-10-28
Natriumklorid hyperton inhalation 60 mg/mL = 6 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn 2021-10-28
Natriumklorid hyperton inhalation 70 mg/mL = 7 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn 2021-10-28
Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL ersättning av vätskeförlust enl. 1 %-regeln Barn 2018-03-22
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL Barn, BIVA 2021-09-09
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska Barn 2018-08-23

Natriumpikosulfat

Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL (ex Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar Barn 2021-05-27

Natriumpolystyrensulfonat

Natriumpolystyrensulfonat oralt (Resonium) Barn, BIVA 2022-01-20
Natriumpolystyrensulfonat rektalt 0,15 gram/mL (Resonium) Barn, BIVA 2022-01-20

Natriumvätekarbonat

Natriumvätekarbonat intravenös inf/inj 50 mg/mL (Natriumbikarbonat Fresenius Kabi) Barn 2022-06-02
Natriumvätekarbonat oralt 50 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2022-11-03

Naturliga fosfolipider

Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) BIVA 2018-08-13

Neostigmin

Neostigmin inj 150 mikrog/mL flera administreringssätt BIVA 2021-10-07

Nevirapin

Nevirapin oralt 10 mg/mL (Viramune) oral suspension Barn

Nifedipin

Nifedipin oralt (ex Adalat) kapslar/tabletter Barn, BIVA 2019-12-05
Nifedipin oralt 20 mg/mL (Licens) orala droppar Barn, BIVA 2019-12-05

Nimodipin

Nimodipin intravenös inf 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL (Nimotop) BIVA 2020-11-12

Nitrofurantoin

Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter Barn, BIVA 2021-04-15

Nitroprussid

Nitroprussid intravenös inf 0,12 mg/mL = 120 mikrog/mL (Nipruss) BIVA 2021-11-25
Nitroprussid intravenös inf 0,24 mg/mL = 240 mikrog/mL (Nipruss) BIVA 2021-11-25

NORadrenalin

NORadrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL BIVA 2021-03-31
NORadrenalin intravenös inf 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL BIVA 2021-03-31
NORadrenalin intravenös inf 0,08 mg/mL = 80 mikrog/mL BIVA 2021-03-31
NORadrenalin intravenös inf 0,16 mg/mL = 160 mikrog/mL BIVA 2021-03-31

Nusinersen

Nusinersen intratekalt 12 mg (Spinraza) Barn 2021-11-25

Nystatin

Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension Barn, BIVA 2020-12-17

Okrelizumab

Okrelizumab intravenös inf 1,2 mg/mL (Ocrevus) Barn 2019-06-20

Oktreotid

Oktreotid intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn 2019-01-24
Oktreotid intravenös inf/inj 8 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn, BIVA 2019-01-24
Oktreotid subkutan inf/inj 50 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn, BIVA 2018-04-26

Olanzapin

OLANZapin oralt (ex Zyprexa) tabletter Barn 2019-05-16

Omalizumab

Omalizumab subkutan inj (Xolair) Barn 2022-10-13

Omeprazol

Omeprazol 4 mg/mL (Licens) oral suspension Barn 2022-09-15
Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter Barn, BIVA 2021-11-25

Ondansetron

Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL Barn, BIVA 2023-01-26
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter Barn 2022-02-03
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (Zofran) oral lösning Barn 2022-01-27

Oseltamivir

Oseltamivir oralt (ex Tamiflu) kapslar Barn 2019-09-26
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension Barn, BIVA 2019-09-26

Oxazepam

Oxazepam oralt (ex Sobril) tabletter Barn 2022-06-23

Oximetazolin

Oximetazolin nasalt 0,1 mg/mL (ex Rhinox licens) näsdroppar Barn 2021-10-14
Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL spädning från Nezeril Barn 2022-12-08
Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray Barn 2021-10-21
Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray Barn 2018-09-06

Oxkarbazepin

Oxkarbazepin oralt (Trileptal) tabletter Barn 2021-09-23
Oxkarbazepin oralt 60 mg/mL (Trileptal) oral suspension Barn 2021-09-23

Oxybutynin

Oxibutynin intravesikal instillation 0,5 mg/mL (Oxybutynin Unimedic) Barn 2020-12-10

Oxycodon + Naloxon

Oxikodon + Naloxon oralt (ex Targiniq) depottabletter Barn 2019-05-23

Oxycodon/oxykodon

Oxikodon intravenös inf, 1 mL = 20 mikrog/kg (ex OxyNorm) individuell spädning Barn 2020-01-30
Oxikodon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex OxyNorm) Barn 2020-12-17
Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning Barn 2018-08-23

Palivizumab

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) Barn, BIVA 2022-04-07

Palonosetron

Palonosetron intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Aloxi 250 mikrog/5 mL) Barn 2020-10-29

Pamidronat

Pamidronat intravenös inf (ex Pamifos, f.d Aredia) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2022-03-17
Pamidronat intravenös inf 0,1 mg/mL (ex Pamifos, f.d Aredia) Barn

Pankreasenzym

Pankreatin oralt (ex Creon) kapslar Barn 2021-03-25
Pankreatin oralt (Kreon für kinder licens) granulat Barn 2021-03-25

Pantoprazol

Pantoprazol intravenös inf/inj 4 mg/mL (ex Pantoloc) kan även ges i jejunostomi Barn, BIVA 2020-06-18

Paracetamol

Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) Barn, BIVA 2021-07-01
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) Barn, BIVA 2022-03-24
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning Barn, BIVA 2022-03-24
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier Barn, BIVA 2022-03-24
Paracetamol rektalt 20 mg/mL (Extempore) rektalgel Barn, BIVA 2022-03-24

Parecoxib

Parecoxib intravenös inf/inj 4 mg/mL (ex Dynastat) Barn, BIVA 2022-02-03
Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL (ex Dynastat) Barn, BIVA 2022-02-03

Peginterferon alfa-2b

Peginterferon alfa-2b subkutan inj 100 mikrog/0,5 mL = 200 mikrog/mL (PegIntron) förfylld injektionsPENNA 2019-03-14
Peginterferon alfa-2b subkutan inj 50 mikrog/0,5 mL= 100 mikrog/mL (PegIntron) 2019-03-14
Peginterferon alfa-2b subkutan inj 50 mikrog/0,5 mL= 100 mikrog/mL (PegIntron) förfylld injektionsPENNA 2019-03-14

Piperacillin + Tazobaktam

Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) Barn, BIVA 2021-01-21

Pivmecillinam

Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter Barn 2019-06-20

Plasmalyte Glucos

Plasmalyte Glucos intravenös inf (+ 35 K) vid diabetes ketoacidos Barn 2020-05-28

Posakonazol

Posakonazol oralt 40 mg/mL (ex Noxafil) oral suspension 2022-10-27

Prednisolon

Prednisolon oralt 1 mg/mL (Pediapred 5 mg/5 mL licens) oral lösning Barn 2021-05-27
Prednisolon oralt 5 mg/mL (Prednisolone Sodium Phosphate 25 mg/5 mL licens) oral lösning Barn 2020-10-08
Prednisolon oralt tabletter/kapslar Barn 2022-06-02
Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum) Barn, BIVA 2020-02-13

Proklorperazin

Proklorperazin intravenös inj 1 mg/mL (Stemetil licens) Barn, BIVA 2022-09-22

Prometazin

Prometazin intramuskulär inj 25 mg/mL (Phenergan licens) Barn 2019-10-31
Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL (Phenergan licens) Barn 2020-10-15
Prometazin oralt (ex Lergigan) tabletter Barn 2019-12-12

Propofol

Propofol intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Diprivan) BIVA 2020-12-10
Propofol intravenös inf/inj 5 mg/mL (Propofol Lipuro) BANE 2021-04-15

Propranolol

Propranolol oralt 3,75 mg/mL (Hemangiol) oral lösning Barn 2021-04-29

Propranololhydroklorid

Propranololhydroklorid oralt (ex Inderal) tabletter/depotkapslar Barn, BIVA 2019-08-29
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn 2021-07-01
Propranololhydroklorid oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn, BIVA 2021-07-01

Propylenglykol

Propylenglykol utvärtes 20 % (ex Propyderm) kräm/emulsion Barn 2022-08-10

Propylenglykol + mjölksyra

Propylenglykol + mjölksyra utvärtes 200 + 45 mg/g (Locobase LPL) kräm Barn 2022-08-10

Protein C

Protein C intravenös inj 100 E/mL (Ceprotin) Barn 2017-12-07

Protrombinkomplex

Protrombinkomplex AKTIVERAD intravenös inf (Feiba) Barn 2022-06-09
Protrombinkomplex intravenös inf/inj 25 E/mL (ex Confidex) Barn, BIVA 2018-10-18

Pyrazinamid

Pyrazinamid oralt (Extempore, licens) kapslar/tablett Barn 2020-11-12

Racekadotril

Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat Barn
Racekadotril oralt 30 mg/15 mL (Hidrasec) oral suspension Barn 2019-09-05

Rasburikas

Rasburikas intravenös inf 0,3 mg/mL (Fasturtec) Barn, BIVA 2022-09-15

Remdesivir

Remdesivir intravenös inf (Veklury) dos tillsätts till spädningsvätska, barn från 40 kg Barn, BIVA 2022-04-07
Remdesivir intravenös inf 1 mg/mL (Veklury) Barn, BIVA 2022-03-24

Remifentanil

Remifentanil intravenös inf/inj 100 mikrog/mL (ex Ultiva) BIVA 2021-11-04

Ribavirin

Ribavirin oralt 40 mg/mL (Rebetol) oral lösning Barn 2020-11-19

Rifampicin

Rifampicin intravenös inf 6 mg/mL (ex Rifadin) Barn, BIVA 2018-11-15
Rifampicin oralt (ex Rimactan) kapslar Barn 2019-05-29
Rifampicin oralt 20 mg/mL (Rifadin) oral suspension Barn 2019-05-29

Risperidon

Risperidon oralt (ex Risperdal) tablett Barn 2019-05-02
Risperidon oralt 1 mg/mL (ex Risperdal) oral lösning Barn 2019-05-02

Rituximab

Rituximab intravenös inf (ex Mabthera) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2020-09-10
Rituximab intravenös inf 1 mg/mL (ex Mabthera) Barn 2020-09-10
Rituximab intravenös inf 2 mg/mL (ex Mabthera) Barn 2020-09-03

Rokuroniumbromid

Rokuroniumbromid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Esmeron) BIVA 2020-10-15

Salbutamol

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) Barn, BIVA 2021-02-11
Salbutamol oralt 0,4 mg/mL (Ventoline) oral lösning Barn, BIVA 2019-05-02

Salicylsyra

Salicylsyra utvärtes 1 % (Salsyvase) salva Barn
Salicylsyra utvärtes 2 % (f.d. Salsyvase) kräm/salva Barn 2019-05-02

Sertralin

Sertralin oralt (ex Zoloft) tabletter Barn 2019-03-28
Sertralin oralt 20 mg/mL (Zoloft) koncentrat till oral lösning Barn 2019-03-28

Serum

Serum mot huggormsgift intravenös inf (ex European Viper Venom Antiserum, licens) hästserum Barn, BIVA 2020-07-02
Serum mot huggormsgift intravenös inf (ViperaTAb licens) fårserum Barn, BIVA 2022-05-05
Serum mot huggormsgift intravenös inf (Viperfav licens) hästserum Barn, BIVA 2022-05-05

Sildenafil

Sildenafil intravenös inf 0,16 mg/mL (Revatio) BIVA 2019-09-12
Sildenafil intravenös inf/inj 0,8 mg/mL (Revatio) BIVA 2021-09-23
Sildenafil oralt (ex Revatio) tablett/kapslar Barn 2021-11-11
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension Barn, BIVA 2019-09-12

Sorbitol

Sorbitol rektalt (Resulax) Barn, BIVA 2019-01-17

Sotalol

Sotalol oralt (ex Sotacor) tabletter/kapslar Barn 2019-04-25
Sotalol oralt 10 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2019-04-25

Spironolakton

Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel Barn, BIVA 2019-03-07
Spironolakton oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn, BIVA 2019-03-07

Sufentanil

SUFentanil nasalt 50 mikrog/mL (Sufenta) Barn, BIVA 2022-03-10

Suxameton

Suxametoniumklorid intravenös inj 50 mg/mL (Celocurin) Barn, BIVA 2020-02-06

Tacrolimus

Takrolimus oralt/sublingualt (ex Prograf) Barn, BIVA 2021-01-07

Talidomid

Talidomid oralt (Thalidomide Celgene) kapslar Barn 2020-08-20

Taurolock

Taurolock instillation Barn 2020-10-22
Taurolock instillation (Extempore) med heparin 70 E/mL Barn 2020-10-22
Taurolock instillation (TauroLockHep 100) med heparin 100 E/mL Barn 2020-10-22
Taurolock instillation med heparin 20 E/mL Barn 2020-10-22

Teikoplanin

Teikoplanin intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Targocid) Barn, BIVA 2021-02-04
Teikoplanin intravenös inf/inj 133,3 mg/mL (ex Targocid) spädning från 400 mg BIVA 2021-02-04
Teikoplanin intravenös inf/inj 67,7 mg/mL (ex Targocid) spädning från 200 mg BIVA 2021-02-04

Teofyllamin (Aminofyllin)

Aminofyllin intravenös inf 1,5 mg/mL (Teofyllamin) BIVA 2021-12-16
Aminofyllin intravenös inf/inj 23 mg/mL (Teofyllamin) Barn, BIVA 2021-12-16

Testosteron

Testosteron intramuskulär inj 250 mg/mL (Testoviron-Depot licens) Barn 2020-06-04

Tetrakosaktid

Tetrakosaktid intramuskulär inj 1 mg/mL (Synacthen Depot) Barn 2021-02-25
Tetrakosaktid intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL (Synacthen) Barn 2022-03-24
Tetrakosaktid intravenös inj 0,5 mikrog/mL (Synacthen) Barn 2022-02-03

Tiamazol

Tiamazol oralt 5 mg (ex Thacapzol) tablett Barn 2021-09-09

Tigecyklin

Tigecyklin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Tygacil) Barn 2020-02-20

Tiopental

Tiopental intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Pentocur) Barn, BIVA barn under 10 kg 2022-04-28
Tiopental intravenös inf/inj 25 mg/mL (ex Pentocur) Barn, BIVA barn över 10 kg 2022-04-28

Tobramycin

Tobramycin inhalation 300 mg (ex Tobi) Barn 2022-04-21
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) Barn, BIVA 2020-03-26
Tobramycin intravenös/intramuskulär inj 40 mg/mL (Nebcina) Barn, BIVA 2020-03-26

Tocilizumab

Tocilizumab intravenös inf (RoActemra) dos tillsätts till spädningsvätska Barn, BIVA 2020-06-04

Topiramat

Topiramat oralt (ex Topimax) kapslar/tabletter Barn 2021-10-21

TPN

TPN: Numeta G13E intravenös inf parenteralt energibehov hos barn under 2,5 kg, upp till 273 kcal/d Barn
TPN: Numeta G16E intravenös inf, parenteralt energibehov upp till 515 kcal/d Barn, BIVA
TPN: Numeta G19E intravenös inf, parenteralt energibehov 515 - 1140 kcal/d Barn, BIVA

Trametinib

Trametinib oralt 0,05 mg/mL (Mekinist) oral lösning Barn 2018-10-18

Tranexamsyra

Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) Barn, BIVA 2022-04-28

Trientin

Trientine dihydroklorid oralt (Licens), kapslar Barn

Trimetoprim

Trimetoprim oralt (Idotrim) tabletter Barn, BIVA 2021-04-15
Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension Barn, BIVA 2021-04-15

Trimetoprim + Sulfametoxazol

Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf (Eusaprim) dos i mL koncentrat Barn, BIVA 2022-05-05
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf (Eusaprim) vätskerestriktion, dos i mL koncentrat Barn, BIVA 2022-05-05
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mg trimetoprim 2020-11-12
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 1 + 5 mg/mL (Eusaprim) vätskerestr., dos i mg trimetoprim 2020-11-12
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter Barn, BIVA 2019-03-14
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mg trimetoprim, oral suspension 2019-03-14
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mL vätska, oral suspension Barn, BIVA 2022-02-24

Trometamol + flera komponenter

Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat) Barn, BIVA 2022-06-23

Tropikamid

Tropikamid konjunktivalt 0,5 % ögondroppar Barn 2019-09-26

Ubidekarenon

Ubidekarenon = Q10 i olivolja oralt 8 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA

Ursodeoxicholsyra

Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension Barn, BIVA 2019-03-28
Ursodeoxicholsyra oralt (ex Ursofalk) kapsel/tablett Barn 2020-11-05

Vaccin

Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 10 mikrog/dos mot covid-19, barn 5 - 11 år Barn 2022-02-10
Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 30 mikrog/dos mot covid-19, barn från 12 år Barn 2022-02-10
Vaccin: Engerix-B intramuskulär inj mot hepatit B Barn 2019-10-10
Vaccin: Fluenz Tetra intranasalt mot influensa Barn 2019-10-10
Vaccin: Hexyon intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B Barn 2020-03-12
Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B Barn 2020-03-12
Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj, mot pneumokockinfektioner Barn 2020-03-12
Vaccin: Rabipur intramuskulär inj 2,5 E/mL mot rabies Barn 2019-08-22
Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension Barn 2020-11-05
Vaccin: RotaTeq oralt mot rotavirus, oral lösning Barn 2019-12-05
Vaccin: Synflorix intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner 2020-03-12
Vaccin: Verorab intramuskulär inj 2,5 E/0,5 mL (licens) mot rabies Barn 2019-08-22

Valaciclovir

Valaciklovir oralt (ex Valtrex) tabletter Barn 2022-02-24

Valganciclovir

Valganciklovir oralt 50 mg/mL (Valcyte) Barn, BIVA

Valproinsyra

Valproat intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Ergenyl) Barn, BIVA 2021-10-07
Valproat oralt (ex Ergenyl) Barn, BIVA 2021-10-07
Valproat oralt 200 mg/mL (Absenor) orala droppar Barn 2021-10-07
Valproat oralt 60 mg/mL (Absenor) oral lösning Barn, BIVA 2021-10-07

Vancomycin

Vankomycin intravenös inf 10 mg/mL BIVA 2022-05-25
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) Barn, BIVA 2022-05-25
Vankomycin oralt (ex Vancocin) kapslar Barn 2020-03-26
Vankomycin oralt 50 mg/mL (ex Extempore) oral lösning Barn

Vancomycin + Heparin

Vankomycin + Heparin instillation 2,5 mg/mL + 50 E/mL (Vankomycin + HeparinLÅS ) Barn 2022-11-24

Vasopressin (Argipressin)

Argipressin intravenös inf 0,1 E/mL = 100 mE/mL (ex Empressin) BIVA 2021-06-03
Argipressin intravenös inf 0,5 E/mL = 500 mE/mL (ex Empressin) BIVA 2021-06-03
Argipressin intravenös inf 1 E/mL = 1 000 mE/mL (ex Empressin) BIVA 2021-06-03

Vedolizumab

Vedolizumab intravenös inf 1,2 mg/mL (Entyvio) Barn 2021-04-29

Venlafaxin

Venlafaxin oralt (ex Efexor Depot) depotkapslar/depottablett Barn 2019-04-25

Vigabatrin

Vigabatrin oralt 100 mg/mL (Sabrilex) oral lösning Barn, BIVA 2021-02-11
Vigabatrin oralt 500 mg (Sabrilex) tablett/granulat till oral lösning Barn 2021-02-11

Vitamin A

Retinol oralt 250 mikrog/mL (Vitamin A, extempore) oral vätska Barn, BIVA 2021-07-01

Vitamin B 1

Tiamin intravenös inf 50 mg/mL (Vitamin B1,Thiamine Sterop, f.d. licens) Barn, BIVA 2022-05-12
Tiamin oralt (Vitamin B1, Benerva licens, extempore) Barn 2021-02-11
Tiamin oralt 100 mg/mL (Vitamin B1, extempore) oral lösning Barn 2021-02-11
Tiamin oralt 50 mg/mL (Vitamin B1, extempore) Barn 2021-08-26

Vitamin B 2

Riboflavin oralt 20 mg/mL (Vitamin B2, Extempore) oral vätska Barn 2018-09-06

Vitamin B 6

Pyridoxal-5-fosfat oralt (Vitamin B6, Extempore) kapslar Barn, BIVA 2019-04-04
Pyridoxin intravenös inf/inj 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Barn, BIVA 2019-12-05
Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Barn 2019-12-05
Pyridoxin oralt (Vitamin B6, ex Extempore) tabletter/kapslar Barn, BIVA 2022-08-04
Pyridoxin oralt 10 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral vätska Barn 2020-12-03
Pyridoxin oralt 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Barn 2020-12-03
Pyridoxin oralt 50 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral vätska Barn 2020-12-03

Vitamin B 7

Biotin intravenös inj 5 mg/mL (Vitamin B7, licens) Barn, BIVA 2020-10-01
Biotin oralt (Vitamin B7, licens) tabletter Barn, BIVA 2020-10-01

Vitamin B12

Cyanokobalamin oralt 1 mg (Vitamin B12, ex Betolvex) tablett Barn 2021-01-21
Hydroxokobalamin intramuskulär inj 1 mg/mL (Vitamin B12, f.d Behepan) Barn, BIVA 2021-01-21
Hydroxokobalamin intravenös inf 25 mg/mL (Cyanokit) Barn, BIVA 2021-12-08

Vitamin D

Kolekalciferol oralt (Vitamin D3, ex Divisun) tabletter/kapslar Barn 2021-01-07
Kolekalciferol oralt 20 000 E/mL (Vitamin D3, ex Detremin) orala droppar Barn 2021-01-07
Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar Barn, BIVA 2019-01-10

Vitamin E

Tokoferol oralt 100 mg (Vitamin E, E-vimin) kapsel Barn 2020-11-19
Tokofersolan oralt 50 mg/mL (Vitamin E, Vedrop) oral lösning Barn 2021-06-10

Vitamin K

Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Barn, BIVA 2018-10-18
Fytomenadion oralt 1 mg (Vitamin K, NeoKay licens) kapsel Barn 2018-01-18
Fytomenadion oralt 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Barn, BIVA 2018-01-18
Fytomenadion oralt 20 mg/mL (Vitamin K, Ka-Vit Tropfen licens) orala droppar Barn 2018-01-18

Vitamin, multi

Multivitamin oralt (Abidec multivitamin drops, licens) orala droppar Barn, BIVA 2021-05-20
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar Barn, BIVA 2020-09-03

Voriconazol

Vorikonazol intravenös inf 5 mg/mL (ex Vfend) Barn, BIVA 2018-11-08
Vorikonazol oralt (ex Vfend) tabletter Barn 2018-11-08
Vorikonazol oralt 40 mg/mL (Vfend) oral suspension Barn 2018-11-08

Väteperoxid

Väteperoxid utvärtes 1 % (Microcid) kräm Barn 2020-04-08

Vätskeersättning

Uppvätskning: Snabb 4 tim, enteralt i sond (Semper Vätskeersättning) oral lösning Barn
Uppvätskning: Underhåll 24 tim, enteralt i sond Barn
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (blandas själv) oral lösning Barn
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (Resorb) brustablett Barn
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (Semper vätskeersättning) oral lösning Barn

Vätsketerapi

Benelyte intravenös inf Barn 2022-11-10
Vätsketerapi: Basal underhållsbehandling, långsam rehydrering (ex Plasmalyte-GLUCOS, glukos med tillsatser) Barn 2018-12-20
Vätsketerapi: Chock (ex Ringer-Acetat, Plasmalyte, Natriumklorid 9 mg/mL) Barn 2022-11-17
Vätsketerapi: Ersättning av kvarvarande deficit och förluster, långsam rehydrering Barn 2019-09-05
Vätsketerapi: Hyponatrem encefalopati hyperton Natriumklorid 30 mg/mL=3%, från ex Addex Natriumklorid Barn 2018-12-20
Vätsketerapi: Snabb uppvätskning (ex Ringer-Acetat, buffrad Glukos 25 mg/mL med tillsatser) Barn 2019-09-05

Zanamivir

Zanamivir intravenös inf 10 mg/mL (Dectova) BIVA 2023-01-12

Zidovudin

Zidovudin intravenös inf 4 mg/mL (Retrovir) Barn
Zidovudin oralt 10 mg/mL (Retrovir) oral lösning Barn

Zink

Zinksulfat oralt 1,5 mg Zn2+/mL (Solvezink) Barn, BIVA 2020-08-27

Zolmitriptan

Zolmitriptan nasalt (Zomig Nasal) nässpray Barn 2022-10-06