Länkar till Region Stockholm Barn läkemedelsinstruktioner

Sedan måndag 6 nov 2023 går det att söka i listan även när den öppnas via TakeCare.

För information om hur instruktionerna tolkas finns en guide här:
https://eped.se/wp-content/uploads/2021/03/ePed-006-Tolkning-av-barnlakemedelsinstruktioner-i-ePed-version-2.0liten.pdf

Barn = Finns i TakeCare med prefix PED
BIVA = Finns i Clinisoft för BIVA

För Neo i TakeCare och Clinisoft, se egen specifik lista

För kommentarer kontakta barnlakemedel@regionstockholm.se

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

Abakavir

Abakavir oralt 20 mg/mL (Ziagen) oral lösning Barn 2022-09-22
Abakavir oralt 300 mg (ex Ziagen) tablett Barn 2022-09-22

Abakavir + Lamivudin

Abakavir + Lamivudin oralt 600 + 300 mg (ex Kivexa) tablett Barn 2022-09-29

Abatacept

Abatacept intravenös inf (Orencia) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2017-09-07

Acetazolamid

Acetazolamid intravenös inj 5 mg/mL (Diamox) barn under 10 kg Barn, BIVA 2022-01-13
Acetazolamid intravenös inj 50 mg/mL (Diamox) Barn, BIVA 2022-01-13
Acetazolamid oralt 250 mg (Diamox) tablett Barn, BIVA 2021-01-28

Acetylcystein

Acetylcystein inhalation Barn, BIVA 2024-05-30
Acetylcystein intravenös inf 18 mg/mL Barn 2020-10-08
Acetylcystein intravenös inf 33,3 mg/mL vid paracetamolintoxikation Barn, BIVA 2022-02-03
Acetylcystein intravenös inf 33,3 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg Barn, BIVA 2022-02-03
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL Barn, BIVA 2019-08-22
Acetylcystein oralt 200 mg/mL Barn 2022-05-25
Acetylcystein oralt brustablett Barn 2021-02-04
Acetylcystein rektalt 100 mg/mL Barn, BIVA 2020-10-08

Acetylcystein + Amidotrizoinsyra

Acetylcystein + Amidotrizoinsyra rektalt 25 mg/mL + 185 mg I/mL (Acetylcystein + Gastrografin) lavemang Barn 2022-11-17

Acetylsalicylsyra (ASA)

Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar Barn, BIVA 2021-01-28

Acitretin

Acitretin oralt 2 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn 2018-04-26

Acyklovir

Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver och koncentrat Barn, BIVA 2022-02-24
Aciklovir konjunktivalt 30 mg/g = 3 % (ex Xorox) ögonsalva Barn 2016-10-06
Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension Barn 2022-02-24
Aciklovir oralt 80 mg/mL (Zovirax) oral suspension Barn 2022-02-24
Aciklovir oralt tabletter Barn 2022-02-24
Aciklovir utvärtes 5 % (ex Zovirax) kräm/stift Barn 2018-12-20

Adalimumab

Adalimumab subkutan inj (ex Hyrimoz, Humira) Barn 2021-07-01

Adenosin

Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) Barn, BIVA 2022-05-19
Adenosin intravenös inj 5 mg/mL (Adenosin Life Medical) Barn, BIVA 2022-05-19

Adrenalin

Adrenalin inhalation Barn, BIVA 2024-02-01
Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringsvägar Barn, BIVA 2019-02-07
Adrenalin intramuskulär inj (ex EpiPen) förfylld injektionspenna Barn 2018-05-31
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL Barn 2019-03-28
Adrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL Barn, BIVA 2020-02-20
Adrenalin intravenös inf 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL BIVA 2021-09-16
Adrenalin intravenös inf 0,08 mg/mL = 80 mikrog/mL BIVA 2021-09-16
Adrenalin intravenös inf 0,16 mg/mL = 160 mikrog/mL BIVA 2021-09-16

Agalsidas beta

Agalsidas beta intravenös inf (Fabrazyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2024-02-22

Albumin

Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) Barn, BIVA 2019-12-19
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) Barn, BIVA 2019-12-19

Alginsyra + tillsatser

Alginsyra + tillsatser oralt (ex Gaviscon) oral suspension Barn 2022-06-02
Alginsyra + tillsatser oralt (ex Gaviscon) tuggtablett Barn 2022-05-25

Alglukosidas alfa

Alglukosidas alfa intravenös inf (Myozyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2024-03-21

Alimemazin

Alimemazin oralt 40 mg/mL (fd Theralen) orala droppar Barn, BIVA 2022-10-20

Allopurinol

Allopurinol intravenös inf 6 mg/mL (Extempore) Barn, BIVA 2021-11-25
Allopurinol oralt (ex Zyloric) tabletter Barn, BIVA 2022-10-13

Alprostadil

Alprostadil intravenös inf 0,005 mg/mL = 5 mikrog/mL (ex Prostivas) Barn, BIVA 2021-11-25
Alprostadil intravenös inf 0,010 mg/mL = 10 mikrog/mL (ex Prostivas) Barn, BIVA 2021-12-02

Alteplas

Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) Barn, BIVA 2022-04-28
Alteplas intrapleural instillation 0,1 mg/mL (Actilyse) pleuradränage Barn 2022-10-13
Alteplas intravenös inf 1 mg/mL (Actilyse) BIVA 2021-12-16

Amfotericin B

Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (ex AmBisome liposomal) Barn, BIVA 2023-08-17
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (ex AmBisome liposomal) Barn, BIVA 2023-08-17

Amidotrizoinsyra

Amidotrizoinsyra oralt 370 mg I/mL (Gastrografin) oral lösning Barn 2022-04-21

Amikacin

Amikacin inhalation 250 mg/mL (ex Biklin) Barn 2020-11-19
Amikacin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Biklin, Extempore) Barn, BIVA 2021-04-29
Amikacin intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Biklin, Extempore) Barn, BIVA 2021-04-29

Amilorid

Amilorid oralt 5 mg (ex Midamor licens) tablett Barn 2020-10-08

Amiodaron

Amiodaron intravenös inf 1,5 mg/mL (ex Cordarone) BIVA 2022-11-17
Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL (ex Cordarone) Barn, BIVA 2022-11-17
Amiodaron oralt (ex Cordarone) Barn 2023-01-19

Amitriptylin

Amitriptylin (ex Saroten) tabletter Barn 2023-02-09

Amlodipin

amLODIPin oralt (ex Norvasc) tabletter Barn 2023-12-07
amLODIPin oralt 1 mg/mL (Licens) oral lösning Barn, BIVA 2023-12-07

Amoxicillin

Amoxicillin oralt (ex Amimox) tabletter Barn, BIVA 2020-11-05
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension Barn, BIVA 2020-11-05
Amoxicillin oralt 50 mg/mL (ex Amimox) oral suspension Barn, BIVA 2020-11-05

Amoxicillin + Klavulansyra

Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (ex Spektramox) oral suspension Barn, BIVA 2022-03-24
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett Barn, BIVA 2022-03-24
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (Spektramox) oral suspension Barn, BIVA 2020-03-26
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett Barn, BIVA 2020-03-26

Ampicillin

Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL (ex Doktacillin, Ampitar) Barn 2024-05-16
Ampicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Doktacillin, Ampitar) Barn, BIVA 2024-05-16

Anakinra

Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) Barn, BIVA 2022-05-19
Anakinra subkutan inj 100 mg/0,67 mL = 150 mg/mL (Kineret) Barn, BIVA 2022-04-21

Anidulafungin

Anidulafungin intravenös inf 0,7 mg/mL (ex Ecalta) Barn, BIVA 2020-10-08

Antitrombin III

Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Antithrombin III Baxalta) Barn, BIVA 2017-06-08
Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Atenativ) Barn, BIVA 2017-06-08

Aprepitant

Aprepitant oralt (ex Emend) kapslar Barn 2022-06-09
Aprepitant oralt 25 mg/mL (Emend) oral suspension Barn 2022-06-09

Arginin

Arginin intravenös inf 100 mg/mL (Extempore) Barn, BIVA 2022-08-10
Arginin oralt 100 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn 2022-08-10

Aripiprazol

Aripiprazol oralt (ex Abilify) tabletter Barn 2019-05-09
Aripiprazol oralt 1 mg/mL (ex Abilify) oral lösning Barn 2019-05-09

Artesunat

Artesunat intravenös inj 10 mg/mL (ex Artesun licens) Barn 2023-01-19

Atomoxetin

Atomoxetin oralt (f.d Strattera) kapslar Barn 2023-08-24
Atomoxetin oralt 4 mg/mL (Strattera) oral lösning Barn 2023-08-24

Atovakvon

Atovakvon oralt 150 mg/mL (ex Wellvone) oral suspension Barn 2022-08-04

Atrakurium

Atrakurium intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Atracurium-hameln) BIVA 2022-03-10
Atrakurium intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Atracurium-hameln) BIVA 2022-03-10

Atropin

Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt Barn 2020-03-12
Atropin 0,5 mg/mL flera administreringssätt Barn, BIVA 2020-03-09
Atropin intravenös inj 1 mg/mL (Licens) vid nervgasangrepp Barn, BIVA 2024-02-29

Azatioprin

azatioPRIN oralt (ex Imurel) tabletter Barn, BIVA 2021-11-25
azatioPRIN oralt 10 mg/mL (Azathioprine 50 mg/5 mL, licens) oral suspension Barn 2021-11-25

Azitromycin

azitroMYCIN intravenös inf 2 mg/mL (ex Azitromax) Barn 2023-02-09
azitroMYCIN oralt (ex Azitromax) tabletter Barn 2020-03-26
azitroMYCIN oralt 40 mg/mL (ex Azitromax) oral suspension Barn 2020-03-26

Aztreonam

Aztreonam intravenös inj 100 mg/mL (Azactam) Barn, BIVA 2024-01-25

Baloxavir

Baloxavir oralt (Xofluza) tabletter Barn, BIVA 2023-04-20

Bedakilin

Bedakilin oralt (Sirturo) tabletter Barn 2023-08-17

Beklometason

Beklometason inhalation (ex Aerobec, Beclomet Easyhaler) Barn 2023-11-30

Bensylpenicillin, Penicillin G

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL Barn, BIVA 2023-02-16

Betain

Betain oralt (Cystadane) oralt pulver Barn 2022-09-08

Betametason

Betametason intravenös inj 0,1 mg/mL (ex Betapred) Barn 2023-03-02
Betametason intravenös inj 1 mg/mL (ex Betapred) Barn 2023-03-02
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) Barn, BIVA 2023-03-02
Betametason oralt 0,1 mg/mL (ex Betapred) oral lösning från tablett Barn 2021-06-17
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett Barn, BIVA 2021-11-18

Biktegravir + Emtricitabin + Tenofoviralafenamid

Biktegravir + Emtricitabin + Tenofoviralafenamid (Biktarvy) tabletter Barn 2024-05-23

Biperiden

Biperiden intramuskulär/intravenös inj 0,4 mg/mL (Akineton) Barn, BIVA 2022-02-10
Biperiden intramuskulär/intravenös inj 5 mg/mL (Akineton) Barn, BIVA 2022-02-10

Bosentan

Bosentan oralt (ex Tracleer) kapslar/tabletter Barn, BIVA 2020-09-24

Botulinumtoxin typ A

Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 10 E/mL (Botox) Barn 2022-10-27
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 50 E/mL (Botox) Barn 2022-10-27
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 100 E/mL (Botox) Barn 2022-10-27
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 100 E/mL (Dysport) Barn 2022-10-27
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 200 E/mL (Dysport) Barn 2022-10-27

Bromhexin

Bromhexin oralt 0,8 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning Barn 2018-05-03
Bromhexin oralt 1,6 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning Barn 2018-05-03
Bromhexin oralt 2 mg/mL (Bisolvon licens) orala droppar Barn 2018-05-03
Bromhexin oralt 8 mg (ex Bisolvon) tablett Barn 2018-05-03

Budesonid

Budesonid inhalation (ex Pulmicort) Barn, BIVA 2024-02-01
Budesonid lokalt (ex Pulmicort) Barn 2024-02-15
Budesonid lokalt (Jorveza) munsönderfallande tablett Barn 2024-02-15
Budesonid nasalt (ex Desonix) nässpray Barn 2021-05-12
Budesonid oralt (ex Entocort) Barn 2022-10-20

C1-esterashämmare

C1-esterashämmare intravenös inf/inj (ex Berinert) Barn 2018-09-06

Cefadroxil

cefADROXil oralt (ex Cefamox löslig) kapsel/tablett Barn 2023-11-23
cefADROXil oralt 100 mg/mL oral suspension Barn 2023-11-23

Cefixim

cefIXim oralt (ex Suprax licens) tabletter Barn 2021-12-16
cefIXim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension Barn 2021-12-16

cefOTAXim

cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) Barn, BIVA 2021-04-22

cefTAZidim

cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) Barn, BIVA 2023-10-19

Ceftazidim + Avibaktam

Ceftazidim + Avibaktam intravenös inf 20 + 5 mg/mL (Zavicefta) Barn 2023-10-26

cefTIBUten

cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension Barn, BIVA 2019-01-31
cefTIBUten oralt 400 mg (ex Wincef licens) tablett/kapsel Barn 2022-07-28

cefTRIAXon

cefTRIAXon intramuskulär inj 250 mg/mL spädning med lidokain Barn 2024-02-22
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn, BIVA 2024-02-22
cefTRIAXon intravenös inf/inj 20 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn 2024-02-22

cefUROXim

cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) Barn, BIVA 2024-05-08

Celecoxib

Celecoxib oralt (ex Celebra) kapslar Barn, BIVA 2020-05-07

Cetirizin

Cetirizin oralt 10 mg (ex Zyrlex) tablett Barn 2015-10-23

Cidofovir

Cidofovir intravenös inf 3 mg/mL Barn 2023-01-12

Ciklosporin

Ciklosporin intravenös inf (Sandimmun) barn under 20 kg, 50 mL Barn, BIVA 2019-03-07
Ciklosporin intravenös inf (Sandimmun) barn över 20 kg, 100 mL Barn, BIVA 2019-03-07
Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral) kapslar Barn 2022-11-10
Ciklosporin oralt 100 mg/mL (ex Sandimmun Neoral) oral lösning Barn, BIVA 2022-11-10

Ciprofloxacin

Ciprofloxacin aurikulärt 2 mg/mL (Cetraxal) örondroppar Barn 2020-09-10
Ciprofloxacin aurikulärt 3 mg/mL (Ciloxan) örondroppar Barn 2020-09-10
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL Barn, BIVA 2020-02-06
Ciprofloxacin oralt 100 mg/mL (Ciproxin) oral suspension Barn, BIVA 2022-03-03
Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL (Ciproxin) oral suspension Barn, BIVA 2022-03-03
Ciprofloxacin oralt tabletter Barn, BIVA 2020-02-06

Ciprofloxacin + Fluocinolon

Ciprofloxacin + Fluocinolon aurikulärt 3 + 0,25 mg/mL (Cetraxal Comp) örondroppar Barn 2020-09-10

Cloxacillin

Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn, BIVA 2023-01-12
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn, BIVA 2023-01-12

Cocillana + Etylmorfin + Senegaextrakt

Cocillana + Etylmorfin + Senegaextrakt oralt (Cocillana-Etyfin) oral lösning Barn 2021-06-24

Cyklopentolat + Fenylefrin

Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år Barn, BIVA 2015-10-23
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,85 + 1,5 % (Extempore) barn ÖVER 1 år Barn 2015-10-23

Dalteparin

Dalteparin subkutan inj 2 500 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 250 - 1 000 E Barn, BIVA 2021-11-04
Dalteparin subkutan inj 10 000 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 1 000 - 5 000 E Barn 2021-11-04
Dalteparin subkutan inj förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta Barn, BIVA 2021-11-04

Dapson

Dapson oralt (Licens) tabletter Barn 2022-08-18

Daptomycin

Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (ex Cubicin) Barn, BIVA 2019-10-31

Darbepoetin alfa

Darbepoetin alfa intravenös/subkutan inj (Aranesp) Barn 2017-08-24

Deferasirox

Deferasirox oralt (ex Exjade) tabletter Barn 2022-04-07

Deferipron

Deferipron oralt (ex Ferriprox) tabletter Barn 2020-07-02
Deferipron oralt 100 mg/mL (Ferriprox) oral lösning Barn 2020-07-02

Deferoxamin

Deferoxamin intravenös inf 10 mg/mL (ex Desferal) Barn, BIVA 2022-08-25
Deferoxamin subkutan inf/intramuskulär inj 100 mg/mL (ex Desferal) Barn, BIVA 2020-06-25

Defibrotid

Defibrotid intravenös inf 20 mg/mL (Defitelio) Barn, BIVA 2022-08-25
Defibrotid intravenös inf 4 mg/mL (Defitelio) Barn, BIVA 2022-08-25

Deflazakort

Deflazakort oralt tabletter Barn 2023-11-30

Desloratadin

Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter Barn 2022-06-02
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning Barn, BIVA 2022-06-02

Desmopressin

Desmopressin intravenös inf (Octostim) dos tillsätts till spädningsvätska Barn, BIVA 2017-10-26
Desmopressin intravenös inj 0,2 mikrog/mL (Minirin) Barn 2023-03-15
Desmopressin intravenös inj 4 mikrog/mL (Minirin) Barn, BIVA 2023-03-15
Desmopressin oralt (ex Minirin) tabletter Barn 2022-04-07

Dexametason

dexAMETason intravenös inj 4 mg/mL (ex Dexavit) Barn, BIVA 2023-03-09
dexAMETason konjunktivalt 1 mg/mL (ex Opnol) ögondroppar Barn 2021-04-22
dexAMETason oralt 0,4 mg/mL (Licens) oral lösning Barn, BIVA 2021-12-08
dexAMETason oralt 2 mg/mL (Licens) oral lösning Barn, BIVA 2021-12-08
dexAMETason oralt tabletter Barn, BIVA 2021-12-08

Dexamfetamin

Dexamfetamin oralt (Attentin) tablett Barn 2019-04-04

Dexmedetomidin

dexmedeTOMidin intravenös inf 4 mikrog/mL (ex Dexdor) Barn, BIVA 2023-09-21
dexmedeTOMidin intravenös inf 8 mikrog/mL (ex Dexdor) Barn, BIVA 2023-09-21
dexmedeTOMidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) Barn, BIVA 2024-03-27

Dialys

Dialys: Peritonealdialyslösning med tillsatser Barn 2021-11-11

Diazepam

Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Diazepam-Lipuro licens) Barn, BIVA 2023-03-02
Diazepam oralt (ex Stesolid) tabletter Barn, BIVA 2020-10-22
Diazepam rektalt (ex Stesolid) rektallösning Barn, BIVA 2022-10-20

Diazoxid

Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension Barn, BIVA 2020-06-18

Digoxin

Digoxin intravenös inj 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL Barn 2021-02-25
Digoxin oralt 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Digoxin Aspen Pharma licens, f.d Lanoxin) oral lösning Barn, BIVA 2022-10-27
Digoxin oralt tabletter Barn 2021-02-25

Dihydralazin

Dihydralazin intravenös inj 12,5 mg/mL (Nepresol licens) BIVA 2018-05-17

Dihydrotestosteron

Dihydrotestosteron utvärtes 2,5 % (Andractim Licens) gel Barn 2020-09-10

Diklofenak

Diklofenak oralt (ex Voltaren) tabletter Barn 2018-12-13
Diklofenak rektalt (ex Voltaren) suppositorier Barn 2018-12-13

Dimetikon

Dimetikon utvärtes (ex Linicin) lösning/spraygel Barn 2023-10-19
Simetikon oralt 100 mg/mL (Minifom) droppar Barn 2020-06-18

Dimetylsulfoxid

Dimetylsulfoxid utvärtes 990 mg/mL = 99 % (Extempore) Barn 2020-12-17

Dobutamin

DOBUTamin intravenös inf 2 mg/mL = 2000 mikrog/mL BIVA 2022-05-05

Dokusatnatrium + Sorbitol

Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) Barn, BIVA 2019-01-17

Dopamin

DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) BIVA 2021-11-25
DOPamin intravenös inf 2 mg/mL = 2000 mikrog/mL (Giludop licens) BIVA 2021-11-25
DOPamin intravenös inf 4 mg/mL = 4000 mikrog/mL (Giludop licens) BIVA 2021-11-25

Dornas alfa

Dornas alfa, inhalation 1 mg/mL (Pulmozyme) Barn 2020-03-05

Doxycyklin

Doxycyklin intravenös inf 1 mg/mL (Doxyferm) Barn 2019-04-10
Doxycyklin oralt 10 mg/mL (ex Vibranord) oral suspension Barn 2019-04-10
Doxycyklin oralt 100 mg (ex Doxyferm) tablett Barn 2022-09-22

Droperidol

Droperidol intravenös inj 1 mg/mL = 1 000 mikrog/mL (ex Dridol) Barn 2020-09-10

Efedrin + Etylmorfin

Efedrin + Etylmorfin oralt (Lepheton) oral lösning Barn 2021-07-01

Emicizumab

Emicizumab subkutan inj 150 mg/mL (Hemlibra) Barn 2020-06-25
Emicizumab subkutan inj 30 mg/mL (Hemlibra) Barn 2020-06-25

Emtricitabin + Tenofoviralafenamid

Emtricitabin + Tenofoviralafenamid oralt (Descovy) tabletter Barn 2022-10-06

Enalapril

Enalapril oralt (ex Renitec) tabletter/kapslar Barn, BIVA 2020-11-12

Enalaprilat

Enalaprilat intravenös inj 0,025 mg/mL = 25 mikrog/mL (Enap licens) Barn, BIVA 2022-05-16

Enoxaparinnatrium

Enoxaparinnatrium subkutan inj 1 000 E/mL = 10 mg/mL (ex Klexane) Barn, BIVA 2021-05-27

Epoetin beta

Epoetin beta intravenös/subkutan inj (NeoRecormon) Barn, BIVA 2023-06-29
Epoetin beta intravenös/subkutan inj för doser upp till 2000 E (NeoRecormon) Barn, BIVA 2023-06-29

Epoetin zeta

Epoetin zeta intravenös/subkutan inj (Retacrit) Barn, BIVA 2023-06-29

epoPROSTenol

epoPROSTenol intravenös inf 1 mikrog/mL (ex Veletri licens) BIVA 2023-12-14
epoPROSTenol intravenös inf 2 mikrog/mL (ex Veletri licens) BIVA 2023-12-14

Ertapenem

Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) Barn 2021-06-17

Erythromycin

Erytromycin intravenös inf 10 mg/mL (ex Abboticin) vid vätskerestriktion BIVA 2024-05-08
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) Barn, BIVA 2024-05-08
Erytromycin oralt (ex Abboticin) Barn 2022-04-07
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension Barn, BIVA 2020-10-01
Erytromycin oralt 50 mg/mL (Ery-Max) från dospåse Barn 2020-10-01

Escitalopram

Escitalopram oralt (ex Cipralex) tabletter Barn 2019-04-25
Escitalopram oralt 20 mg/mL (Cipralex) orala droppar Barn 2019-04-25

Esketamin

Esketamin intravenös inf, 1 mL = 100 mikrog/kg (ex Ketanest) individuell spädning Barn, BIVA 2024-06-05
Esketamin intravenös inf/inj 0,5 mg/mL (ex Ketanest) Barn 2024-06-05
Esketamin intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketanest) Barn, BIVA 2024-06-05
Esketamin intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Ketanest) Barn 2024-06-05
Esketamin intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Ketanest) Barn, BIVA 2024-06-05
Esketamin nasalt 25 mg/mL (ex Ketanest) Barn, BIVA 2021-12-08
Esketamin oralt 25 mg/mL (ex Ketanest) Barn 2021-12-08

Esmolol

esMOLol intravenös inf/inj 10 mg/mL (Brevibloc) BIVA 2019-08-15

Esomeprazol

Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi Barn, BIVA 2019-04-25
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter Barn 2021-11-25
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension Barn, BIVA 2024-02-22

Etakrynsyra

Etakrynsyra intravenös inj 1 mg/mL (Reomax, Edecrin licens) BIVA 2021-12-16

Etambutol

Etambutol oralt (ex EMB-Fatol licens) tabletter/kapslar Barn, BIVA 2020-11-19

Etanercept

Etanercept subkutan inj (ex Enbrel, Benepali) förfyllda sprutor/injektionspenna Barn 2023-09-14
Etanercept subkutan inj 10 mg/mL (Enbrel) Barn 2023-09-14
Etanercept subkutan inj 25 mg/mL (Enbrel) Barn 2023-10-12

Etosuximid

Etosuximid oralt 250 mg kapsel Barn 2020-08-06
Etosuximid oralt 50 mg/mL (ex Suxinutin) oral lösning Barn 2019-11-28

Felodipin

Felodipin oralt (ex Plendil) depottablett Barn, BIVA 2019-10-31

Fenobarbital

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) Barn, BIVA 2021-10-07
Fenobarbital intravenös inf/inj 200 mg/mL (ex Luminal licens) BIVA 2021-10-07
Fenobarbital oralt (ex Aphenylbarbit licens) tabletter/kapslar Barn 2018-02-08
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2021-03-18

Fenoximetylpenicillin, Penicillin V

Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter Barn 2020-06-11
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension Barn, BIVA 2022-04-28
Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL (ex Kåvepenin) orala droppar/oral lösning Barn 2020-06-11
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension/lösning Barn, BIVA 2022-04-28

Fentanyl

FentaNYL intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Extempore) Barn 2019-01-10
FentaNYL intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Leptanal) intensivvård BIVA 2019-01-24
FentaNYL nasalt 50 mikrog/mL (ex Leptanal) Barn 2022-03-03
Fentanyl utvärtes (ex Durogesic, Matrifen) depotplåster Barn 2021-10-07

FenylEFRIN

fenylEFRIN intravenös inf/inj 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL BANE 2022-11-10
fenylEFRIN intravenös inf/inj 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL BANE 2022-11-10

Fibrinogen

Fibrinogen intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Fibryga) Barn, BIVA 2018-09-27

Filgrastim

Filgrastim intravenös inf 0,015 mg/mL = 15 mikrog/mL (Neupogen) Barn, BIVA 2018-06-28
Filgrastim subkutan inj 0,3 mg/mL = 30 ME/mL = 300 mikrog/mL (Neupogen) Barn, BIVA 2020-09-24
Filgrastim subkutan inj 0,6 mg/mL = 60 ME/mL = 600 mikrog/mL (ex Nivestim) Barn 2020-09-24
Filgrastim subkutan inj 0,96 mg/mL = 96 ME/mL = 960 mikrog/mL (ex Nivestim) Barn 2020-09-24

Flekainid

Flekainid oralt (ex Tambocor) tablett/kapsel Barn 2024-03-27
Flekainid oralt 5 mg/mL (Licens) oral lösning Barn 2024-03-27

Fluconazol

Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) Barn, BIVA 2022-12-01
Flukonazol oralt (ex Diflucan) kapslar Barn 2019-11-14
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension Barn, BIVA 2019-11-14
Flukonazol oralt 40 mg/mL (ex Diflucan) oral suspension Barn, BIVA 2019-11-14

Flukloxacillin

Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter Barn 2022-10-06
Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension Barn, BIVA 2022-10-06

Flumazenil

Flumazenil intravenös inf 9 mikrog/mL (f.d Lanexat) Barn 2018-09-06
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) Barn, BIVA 2018-09-06

Fluoxetin

Fluoxetin oralt (ex Fontex) tablett/kapsel Barn 2019-04-25
Fluoxetin oralt 4 mg/mL (Fontex) oral lösning Barn 2019-04-25

Flutikason

Flutikason inhalation (ex Flutide, Icsori) Barn 2024-02-15
Flutikason lokalt (ex Flutide, Icsori) Barn 2024-02-15
FlutikasonFUROAT nasalt 27,5 mikrog/spraydos (Avamys) nässpray Barn 2020-01-16
FlutikasonPROPIONAT nasalt 50 mikrog/spraydos (ex Flutikason) nässpray Barn 2021-02-18

Folsyra

Folsyra oralt 0,1 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn 2022-12-15
Folsyra oralt 10 mg/mL (Folix) orala droppar Barn 2023-01-12
Folsyra oralt tabletter Barn 2022-12-15

Fomepizol

Fomepizol intravenös inf 5 mg/mL (Fomepizole SERB) Barn, BIVA 2021-06-17

Fosaprepitant

Fosaprepitant intravenös inf 1 mg/mL (Ivemend) Barn 2021-11-11

Foscarnet

Foskarnet intravenös inf 12 mg/mL (ex Virafosc) Barn, BIVA 2023-11-23
Foskarnet intravenös inf 24 mg/mL (ex Virafosc) via central infart Barn, BIVA 2023-11-23

Fosfat

Fosfat intravenös inf 0,12 mmol/mL (Glycophos) Barn, BIVA 2020-06-04
Fosfat intravenös inf 0,5 mmol/mL (Glycophos) BIVA 2020-06-04
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2021-09-09
Fosfat oralt 120 mg/mL = 1,26 mmol/mL (Extempore) oral lösning Barn 2024-05-16
Fosfat oralt 30,4 mg = 0,32 mmol (Extempore) kapsel Barn 2024-02-15

Fosfenytoin, Proepanutin

Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (ex Pro-Epanutin) doseras i mg FE Barn, BIVA 2021-05-06

Furosemid

Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) Barn, BIVA 2024-04-18
Furosemid intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Furix) Barn, BIVA 2024-04-18
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar Barn, BIVA 2020-10-22

Fusidinsyra

Fusidinsyra konjunktivalt 1 % (Fucithalmic) ögonsalva Barn, BIVA 2017-04-27
Fusidinsyra utvärtes 2 % (ex Fucidin) kräm/salva Barn 2020-04-02

Fysostigmin

Fysostigmin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL (Anticholium 2 mg/5 mL licens) Barn, BIVA 2023-10-19

Gabapentin

Gabapentin oralt (ex Neurontin) kapslar/tabletter Barn, BIVA 2018-02-22
Gabapentin oralt 50 mg/mL (ex Neurontin licens) oral lösning Barn, BIVA 2018-02-22

Galsulfas

Galsulfas intravenös inf (Naglazyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2023-12-14

Ganciklovir

Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) Barn, BIVA 2023-10-19

Gentamicin

Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) Barn, BIVA 2019-11-07
Gentamicin intravenös inf/inj 40 mg/mL (Gensumycin) Barn, BIVA 2019-09-05

Glukagon

Glukagon inj 1 mg/mL (Glucagon) flera administreringsvägar Barn, BIVA 2022-04-07
Glukagon intranasalt 3 mg (Baqsimi) näspulver Barn 2022-05-05

Glukarpidas

Glukarpidas intravenös inf/inj 1000 E/mL (Voraxaze licens) Barn 2020-02-20

Glukos

Glukos buffrad intravenös inf 50 mg/mL med eller utan tillsats Barn, BIVA 2022-11-10
Glukos buffrad intravenös inf 25 mg/mL med eller utan tillsats Barn, BIVA 2022-11-10
Glukos intravenös inf 50 mg/mL (+ 40 Na + 20 K) (ex Glucose-Na-K Baxter 50 mg/mL) Barn 2022-10-20
Glukos intravenös inf 100 mg/mL (+ 100 Na + valfri mängd K) vid diabetes ketoacidos Barn 2020-05-28
Glukos intravenös inf 100 mg/mL (+ 140 Na + 40 K) vid diabetes ketoacidos Barn 2020-05-28
Glukos intravenös inf 100 mg/mL (+ 40 Na + 20 K) (ex Glucose-Na-K Baxter 100 mg/mL) Barn 2022-10-20
Glukos intravenös inf 150 mg/mL BIVA 2022-10-20
Glukos intravenös inf 50 mg/mL (+ 140 Na + 40 K) vid diabetes ketoacidos Barn 2020-05-28
Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % Barn, BIVA 2019-12-12
Glukoslösning oralt 75 g/200 mL (TopStar) oral lösning Barn 2021-10-14

Glukospolymer

Glukospolymer enteralt/oralt (Resource Energipulver/Fantomalt) Barn 2017-06-29

Glycin

Glycin oralt (L-glycin, extempore) kapslar Barn 2022-09-08

Glykopyrronium

Glykopyrronium oralt 160 mikrog/mL (Rybrila) oral lösning Barn 2024-02-29
Glykopyrronium oralt 320 mikrog/mL (Sialanar) oral lösning Barn 2024-02-29

Glykopyrroniumbromid

Glykopyrroniumbromid intravenös inj 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL (ex Robinul) Barn, BIVA 2020-12-10

Granisetron

Granisetron intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Kytril) Barn, BIVA 2020-09-17
Granisetron oralt (f.d Kytril) tabletter Barn 2022-09-01

Guanfacin

Guanfacin oralt (Intuniv) depottabletter Barn 2019-05-02

Heparin

Heparin instillation 100 E/mL (HeparinLÅS) Barn, BIVA 2021-01-21
Heparin instillation 20 E/mL (HeparinLÅS) Barn, BIVA 2021-01-21
Heparin intravenös inf 100 E/mL (ex Extempore) Barn, BIVA 2022-02-24
Natriumklorid 9 mg/mL med heparin 1 E/mL ocklusionsförebyggande spoldropp, flera administreringsvägar Barn, BIVA 2020-09-10

Hyaluronidas

Hyaluronidas subkutan inj 1500 E/mL (ex Hylase Dessau licens) Barn 2020-04-23

Hydrokortison

Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Solu-Cortef) Barn, BIVA 2022-04-28
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (ex Solu-Cortef) Barn, BIVA 2022-04-28
Hydrokortison oralt (ex Alkindi) tabletter/kapslar Barn, BIVA 2021-02-18
Hydrokortison oralt 1 mg/mL (Extempore) oral suspension Barn 2022-10-20
Hydrokortison utvärtes 1 % (ex Mildison Lipid) kräm/salva Barn, BIVA 2020-04-08

Hydrokortison + Lidokain

Hydrokortison + Lidokain rektalt (Xyloproct) salva/suppositorium Barn 2024-02-15

Hydrokortison + Oxitetracyklin + Polymyxin B

Hydrokortison + Oxitetracyklin + Polymyxin B lokalt (Terracortril med Polymyxin B) droppar/salva Barn 2020-12-10

Hydroxiklorokin

Hydroxiklorokin oralt 200 mg (Plaquenil) tablett Barn, BIVA 2024-02-22

Hydroxizin

Hydroxizin oralt (ex Atarax) tabletter Barn, BIVA 2019-05-02
Hydroxizin oralt 2 mg/mL (Atarax) oral lösning Barn, BIVA 2019-05-02

Högflödesgrimma

Högflödesgrimma (ex Optiflow, Airvo) Barn 2021-10-14

Ibuprofen

Ibuprofen intravenös inf 4 mg/mL 2023-04-13
Ibuprofen intravenös inf 6 mg/mL Barn, BIVA 2021-11-11
Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) Barn, BIVA 2019-04-25
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter/kapsel Barn, BIVA 2023-02-23
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension Barn, BIVA 2021-11-11
Ibuprofen oralt 40 mg/mL (ex Nurofen Apelsin) oral suspension Barn 2022-05-25
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier Barn, BIVA 2023-12-14

Idursulfas

Idursulfas intravenös inf (Elaprase) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2023-12-14

Iloprost

Iloprost inhalation 0,5 mikrog/mL (Ilomedin) Barn, BIVA 2017-10-19

Imipenem + Cilastatin

Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) Barn, BIVA 2019-11-21

Immunglobulin

Anti-T-lymfocytimmunglobulin intravenös inf (ATGAM) häst, dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2022-06-09
Antitymocytimmunglobulin intravenös inf 0,5 mg/mL (Thymoglobuline) kanin Barn 2023-02-16
Hepatit B-immunglobulin intramuskulär inj 180 E/mL (Umanbig) Barn 2019-09-05
Immunglobulin intramuskulär/subkutan inj 160 mg/mL (Beriglobin) Barn 2024-03-27
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) Barn, BIVA 2024-03-27
Immunglobulin subkutan inj 200 mg/mL (ex Cuvitru) Barn 2024-03-27
Rabies-immunglobulin humant, intramuskulär inj 150 E/mL (Berirab/Berirab P licens) Barn 2019-08-22
Tetanus-immunglobulin humant, intramuskulär inj 250 E/mL (Tetagam P licens) Barn 2019-09-05
Varicella Zoster-immunglobulin intravenös inf 25 E/mL (Varitect CP licens) Barn 2020-08-20

Infliximab

Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2024-03-21

Insulin

Insulin: Direktverkande subkutan inj 200 E/mL (Humalog KwikPen) förfylld penna Barn 2023-09-14
Insulin: Långverkande subkutan inj 100 E/mL (ex Lantus, Levemir, Tresiba) Barn 2023-06-29
Insulin: Långverkande subkutan inj 200 E/mL (Tresiba) Barn 2023-06-29
Insulin: Snabb- alt. direktverkande intravenös inf/inj 0,2 E/mL (ex Actrapid Penfill) Barn 2023-06-15
Insulin: Snabb- alt. direktverkande intravenös inf/inj 1 E/mL (ex Actrapid Penfill) Barn, BIVA 2023-06-15
Insulin: Snabb- alt. direktverkande subkutan inj 100 E/mL (ex Actrapid Penfill, Humalog) Barn 2023-09-14

Intralipid

Intralipid intravenös inf/inj 200 mg/mL Vid hjärtstillestånd orsakat av lokalanestetika Barn, BIVA 2024-03-21

Ipratropiumbromid

Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) Barn, BIVA 2021-09-09

Isoniazid

Isoniazid intravenös inj 50 mg/mL (Extempore) Barn, BIVA 2023-11-02
Isoniazid oralt (ex Tibinide) tabletter Barn 2023-11-02
Isoniazid oralt 20 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn 2023-11-02

Isoprenalin

Isoprenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL (ex Isoprenaline) BIVA 2021-11-25
Isoprenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL (ex Isoprenaline) BIVA 2021-10-21
Isoprenalin intravenös inf 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Isoprenaline) BIVA 2021-11-25
Isoprenalin intravenös inf 0,08 mg/mL = 80 mikrog/mL (ex Isoprenaline) BIVA 2021-10-21

Ispaghula

Ispaghula oralt (ex Vi-Siblin) Barn 2021-05-12

Ivakaftor

Ivakaftor oralt (Kalydeco) tabletter/granulat Barn 2022-12-08

Ivakaftor + Lumakaftor

Lumakaftor + Ivakaftor oralt (Orkambi) tabletter/granulat Barn 2024-01-11

Ivakaftor + Tezakaftor

Tezakaftor + Ivakaftor oralt (Symkevi) tabletter Barn 2022-12-15

Ivakaftor + Tezakaftor + Elexakaftor

Ivakaftor + Tezakaftor + Elexakaftor oralt (Kaftrio) tabletter/granulat Barn 2024-03-07

Johexol

Johexol intravenös inj 300 mg I/mL (Omnipaque) för iohexolclearance Barn 2022-03-03

Järn

Järn(II)sulfat oralt 100 mg Fe2+ (ex Niferex) Barn 2020-09-10
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Glutaferro licens, f.d Niferex) oral lösning/orala droppar Barn, BIVA 2024-02-08
Järn(III)karboximaltos intravenös inf (ex Ferinject) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2023-12-07
Järnsackaros intravenös inf 1 mg Fe/mL (Venofer) Barn, BIVA 2023-12-07

Kalcitriol

Kalcitriol oralt 1 mikrog/mL (Rocaltrol licens) oral lösning Barn 2022-11-03

Kalcium

Kalcium intravenös inf/inj 0,225 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) Barn, BIVA 2023-02-16
Kalcium oralt 15 mg (Extempore) kapsel Barn, BIVA 2021-06-24
Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2021-06-24

Kalium

Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning Barn, BIVA 2022-06-02
Kaliumcitrat oralt 0,93 mmol K/mL (Kaliumcitrat APL 100mg/mL, extempore) oral lösning Barn, BIVA 2022-12-01
Kaliumjodid oralt 65 mg Barn 2022-04-07

Kaliumkanrenoat

Kaliumkanrenoat intravenös inj 20 mg/mL (ex Aldactone licens) Barn, BIVA 2024-05-08

Kaliumklorid

Kaliumklorid intravenös inf 1 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) BIVA 2024-05-08
Kaliumklorid oralt 2 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska Barn 2024-05-08

Kandesartan

Kandesartan oralt (ex Atacand) tabletter Barn 2020-11-12

Kaptopril

Kaptopril oralt (ex Extempore) tabletter/kapslar Barn, BIVA 2022-01-13
Kaptopril oralt 1 mg/mL (ex Noyada 5mg/5mL licens) oral lösning Barn, BIVA 2022-05-25
Kaptopril oralt 5 mg/mL (ex Noyada 25 mg/5 mL licens) oral lösning Barn 2022-05-25

Karayagummi

Karayagummi oralt (Inolaxol) Barn 2021-05-12

Karbamazepin

Karbamazepin oralt (ex Tegretol) tabletter Barn 2023-10-26
Karbamazepin oralt 20 mg/mL (Tegretol) oral suspension Barn 2023-10-26

Karbomer

Karbomer konjunktivalt (ex Viscotears) ögongel Barn 2020-09-10

Kargluminsyra

Kargluminsyra oralt 200 mg (ex Carbaglu) dispergerbar tablett Barn, BIVA 2019-01-17

Karperitid

Karperitid intravenös inf 25 mikrog/mL (hANP, licens) BIVA 2023-11-16
Karperitid intravenös inf 100 mikrog/mL (hANP, licens) BIVA 2023-11-16

Kaspofungin (Caspofungin)

Kaspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas) Barn, BIVA 2021-04-15

Ketobemidon

Ketobemidon intravenös inf, 1 mL = 20 mikrog/kg (ex Ketogan Novum) individuell spädning Barn 2024-03-27
Ketobemidon intravenös inf/inj 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Ketogan Novum) Barn 2024-03-27
Ketobemidon intravenös inf/inj 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL (ex Ketogan Novum) Barn, BIVA 2024-03-27
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketobemidon Unimedic) Barn, BIVA 2024-03-27

Ketorolak

Ketorolak intravenös inj 3 mg/mL (ex Toradol) Barn, BIVA 2023-03-23

Klemastin

Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL (ex Tavegyl licens) Barn, BIVA 2022-11-17
Klemastin oralt 1 mg (Tavegyl) tablett Barn, BIVA 2018-12-06

Klindamycin

Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) Barn, BIVA 2024-05-23
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar Barn 2024-05-23
Klindamycin oralt 15 mg/mL (ex Dalacin) oral lösning Barn, BIVA 2024-05-23

Klobazam

Klobazam oralt 10 mg (ex Frisium licens) tablett Barn, BIVA 2017-06-08

Klobetasolpropionat

Klobetasolpropionat utvärtes (ex Dermovat) Barn 2022-09-22

Klonazepam

Klonazepam intravenös inj 0,5 mg/mL (Rivotril licens) Barn, BIVA 2018-05-03
Klonazepam oralt (ex Iktorivil) tabletter Barn, BIVA 2021-11-18
Klonazepam oralt 2,5 mg/mL (Iktorivil) orala droppar Barn, BIVA 2021-11-18

Klonidin

Klonidin intravenös inf, 1 mL = 0,5 mikrog/kg (ex Catapresan) individuell spädning Barn 2024-06-05
Klonidin intravenös inf/inj 10 mikrog/mL (ex Catapresan) BIVA 2024-06-05
Klonidin intravenös inf/inj 15 mikrog/mL (ex Catapresan, Extempore) Barn, BIVA 2024-06-05
Klonidin intravenös inf/inj 3 mikrog/mL (ex Catapresan, Extempore) Barn,BIVA 2024-06-05
Klonidin oralt (ex Catapresan licens) tabletter Barn 2024-06-05
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2024-06-05

Kloralhydrat

Kloralhydrat oralt 140 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn 2021-06-03
Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2021-06-03
Kloralhydrat rektalt 200 mg/mL (Extempore) rektal lösning Barn, BIVA 2021-06-03

Kloramfenikol

Kloramfenikol konjunktivalt 10 mg/g = 1 % ögonsalva Barn, BIVA 2021-05-12
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar Barn, BIVA 2021-05-12

Klorokinfosfat

Klorokinfosfat oralt 15 mg/mL (Extempore) oral suspension Barn, BIVA 2024-02-22
Klorokinfosfat oralt tabletter Barn, BIVA 2024-02-22

Klortiazid

Klortiazid oralt 50 mg/mL (Diuril licens) oral suspension Barn, BIVA 2019-12-12

Klotrimazol

Klotrimazol utvärtes 1 % (Canesten) kräm Barn 2021-01-28

Koagulationsfaktor IX

Koagulationsfaktor IX intravenös inj plasmaderivat, hel ampull Barn 2019-05-23
Koagulationsfaktor IX intravenös inj rekombinant, hel ampull Barn 2019-05-23

Koagulationsfaktor VIIa (ex Novoseven)

Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj (Novoseven) rekombinant, AKTIVERAD, hel ampull Barn, BIVA 2017-09-07

Koagulationsfaktor VIII

Koagulationsfaktor VIII intravenös inj plasmaderivat Barn 2017-09-07
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant Barn 2017-09-07
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant, långverkande Barn 2017-09-07

Koagulationsfaktor VIII + von Willebrandfaktor

Koagulationsfaktor VIII + von Willebrandfaktor intravenös inj (Haemate) Barn 2017-12-14

Koffeincitrat

Koffeincitrat intravenös inf/inj 20 mg/mL (Peyona) Barn 2019-08-15
Koffeincitrat oralt 10 mg/mL (Peyona, Gencebok, extempore) Barn, BIVA 2022-09-15
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) Barn 2022-09-15

Kol, medicinskt

Medicinskt kol oralt (Carbomix) oral suspension Barn, BIVA 2023-05-17
Medicinskt kol oralt 150 mg/mL (Kolsuspension) oral suspension Barn, BIVA 2023-05-17

Kolistimetat

Kolistimetat intravenös inf 20 000 E/mL (Tadim) prodrug till kolistin Barn, BIVA 2018-08-30

Kreatin

Kreatin oralt (Extempore) dospulver/kapslar Barn 2022-03-10

Labetalol

Labetalol intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Trandate) Barn, BIVA 2018-11-29
Labetalol intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Trandate) Barn, BIVA 2018-11-29

Lactobacillus reuteri

Lactobacillus reuteri oralt (Protectis) tuggtablett Barn 2015-10-23
Lactobacillus reuteri oralt (Semper magdroppar) Barn 2015-10-23

Laktulos

Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning Barn, BIVA 2024-03-07

Lamivudin

Lamivudin oralt (ex Epivir) tabletter Barn 2022-09-29
Lamivudin oralt 10 mg/mL (Epivir) oral lösning Barn 2022-09-29

Lamotrigin

Lamotrigin oralt (ex Lamictal) tabletter Barn 2021-11-25

Lansoprazol

lansoPRAZOL oralt (ex Lanzo) tabletter/kapslar Barn, BIVA 2022-05-05

Laronidas

Laronidas intravenös inf (Aldurazyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2023-12-14

Levetiracetam

Levetiracetam intravenös inf 15 mg/mL (ex Keppra) Barn, BIVA 2023-03-15
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter Barn, BIVA 2022-06-23
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning Barn, BIVA 2022-06-23

Levobupivakain

Levobupivakain 2,5 mg/mL (fd Chirocaine, licens) sårkateter Barn, BIVA 2024-01-18
Levobupivakain inf/inj 0,625 mg/mL (fd Chirocaine, licens) flera administreringssätt Barn, BIVA 2024-01-18
Levobupivakain inf/inj 1,25 mg/mL (fd Chirocaine, licens) flera administreringssätt Barn, BIVA 2024-01-18

Levobupivakain + Klonidin

Levobupivakain + Klonidin inf 0,625 mg/mL + 1 mikrog/mL (fd Chirocaine, licens + ex Catapresan) flera administreringssätt Barn, BIVA 2024-01-18
Levobupivakain + Klonidin inf 1,25 mg/mL + 1 mikrog/mL (fd Chirocaine, licens + ex Catapresan) flera administreringssätt Barn, BIVA 2024-01-18

Levofloxacin

Levofloxacin intravenös inf 5 mg/mL (Tavanic) Barn, BIVA 2020-02-06
Levofloxacin oralt 25 mg/mL (licens) oral lösning Barn 2023-11-02
Levofloxacin oralt tabletter Barn 2023-11-02

Levokarnitin

Levokarnitin intravenös inf/inj 200 mg/mL (ex Carnitene licens) Barn, BIVA 2021-11-04
Levokarnitin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Carnitene licens) Barn 2021-11-04
Levokarnitin oralt 200 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning Barn 2018-02-01
Levokarnitin oralt 300 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning Barn 2021-11-04

Levosimendan

Levosimendan intravenös inf 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Simdax) Barn, BIVA 2022-03-17

Levotyroxin

Levotyroxin oralt (ex Levaxin) tabletter Barn 2020-08-06

Lidokain

Lidokain intravenös inf/inj 20 mg/mL (Xylocard) BIVA 2024-01-25
Lidokain lokalbedövning 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) Barn, BIVA 2021-10-14
Lidokain lokalbedövning 8,33 mg/mL (ex Xylocain utan kons.) buffrad med Natriumbikarbonat Barn 2021-10-14
Lidokain utvärtes 40 mg/g (LidoGalen licens) kräm Barn 2022-09-22
Lidokain utvärtes gel 2 % (Xylocain) Barn 2023-09-21

Lidokain + Adrenalin + Tetrakain

Lidokain + Adrenalin + Tetrakain utvärtes 4 + 0,05 + 0,5 % (LAT-gel, extempore) gel Barn 2017-08-24

Lidokain + Prilokain

Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster Barn 2021-12-08

Lidokain + Tetrakain

Lidokain + Tetrakain utvärtes (Rapydan, Pliaglis licens) kräm, plåster Barn 2024-05-30

Linezolid

Linezolid intravenös inf 2 mg/mL (ex Zyvoxid) Barn, BIVA 2020-05-07
Linezolid oralt 20 mg/mL (Zyvoxid) oral suspension Barn 2023-01-26
Linezolid oralt 600 mg (ex Zyvoxid) tablett Barn 2023-01-26

Lisdexamfetamin

Lisdexamfetamin oralt (Elvanse) kapslar Barn 2019-04-04

Litium

Litium oralt 42 mg (Lithionit) depottablett Barn 2020-10-01

Lopinavir + Ritonavir

Lopinavir + Ritonavir oralt 80 + 20 mg/mL (Kaletra) oral lösning Barn 2019-09-12

Loratadin

Loratadin oralt 1 mg/mL (Clarityn) sirap Barn 2021-05-20
Loratadin oralt 10 mg (ex Clarityn) tablett Barn 2021-05-20

Lorazepam

Lorazepam intravenös inj 2 mg/mL Barn, BIVA 2024-05-08

Losartan

Losartan oralt (ex Cozaar) tabletter Barn 2020-11-19
Losartan oralt 10 mg/mL (Extempore) oral suspension Barn 2023-05-11

Magnesium

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 Barn, BIVA 2023-06-29
Magnesium intravenös inf/inj 0,5 mmol/mL = 123 mg/mL MgSO4 Barn, BIVA 2023-06-29
Magnesium oralt 12 mg/mL = 0,5 mmol/mL (ex Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2022-09-22

Makrogol

Makrogol oralt (ex Forlax Junior) Barn 2021-04-22
Makrogol oralt (ex Forlax) Barn 2019-12-19

Makrogol + elektrolyter

Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) Barn, BIVA 2019-12-19
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) barn under 6 mån Barn 2019-01-17
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) Barn, BIVA 2019-01-17
Makrogol + elektrolyter oralt (Laxabon) Barn 2022-10-27

Mannitol

Mannitol intravenös inf 150 mg/mL Barn, BIVA 2022-11-03

Melatonin

Melatonin oralt (ex Mellozzan) Barn, BIVA 2021-05-20
Melatonin oralt 1 mg/mL oral lösning Barn, BIVA 2021-05-20

Merkaptopurin

Merkaptopurin oralt 20 mg/mL (Xaluprine) oral suspension Barn 2021-11-25
Merkaptopurin oralt 50 mg (ex Puri-nethol) tablett Barn 2021-11-25

Meropenem

Meropenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Meronem) BIVA 2023-12-07
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) Barn, BIVA 2023-12-07

Metadon

Metadon intravenös inf/inj 1 mg/mL Barn, BIVA 2022-11-17
Metadon intravenös inj/inf 0,075 mg/mL = 75 mikrog/mL Barn, BIVA 2022-11-10
Metadon oralt 1 mg/mL (ex Extempore) oral lösning Barn 2017-09-21
Metadon oralt tabletter Barn 2018-01-18

Metoklopramid

Metoklopramid intravenös inj 5 mg/mL (ex Primperan) Barn, BIVA 2021-09-23
Metoklopramid oralt 10 mg (ex Primperan) tablett Barn 2021-09-23

Metoprolol

Metoprolol intravenös inj/inf 1 mg/mL (ex Seloken) 2018-08-30
Metoprolol oralt 1 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2023-08-17
Metoprolol oralt (ex Seloken, extempore) tablett/kapsel/depottabletter Barn 2023-08-17
Metoprolol oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2023-08-17

Metotrexat

Metotrexat oralt (ex Metotab) tabletter Barn 2022-09-15
Metotrexat oralt 2 mg/mL (Jylamvo) oral lösning Barn 2022-10-20

Metronidazol

Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) Barn, BIVA 2022-11-10
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter Barn 2021-11-18
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension Barn, BIVA 2021-11-18

Metylfenidat

Metylfenidat oralt (ex Concerta) tabletter/kapslar Barn 2019-03-14

Metylnaltrexonbromid

Metylnaltrexonbromid subkutan inj 12 mg/0,6 mL = 20 mg/mL (Relistor) Barn, BIVA 2020-08-20

Metylprednisolon

Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) Barn, BIVA 2020-09-03
Metylprednisolon intravenös inf/inj 40 mg/mL (Solu-Medrol) Barn, BIVA 2022-01-20
Metylprednisolon intravenös inf/inj 62,5 mg/mL (Solu-Medrol) BIVA 2023-12-07

Metyltionin

Metyltionin intravenös inf/inj 5 mg/mL (Methylthioninium chloride Proveblue) Barn, BIVA 2020-01-30
Metyltionin intravenös inj 10 mg/mL (Extempore) Barn, BIVA 2015-11-18

Midazolam

Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) Barn 2023-05-11
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) Barn, BIVA 2022-11-17
Midazolam intravenös inf/inj 5 mg/mL (f.d Dormicum) BIVA 2022-11-17
Midazolam nasalt (ex Midazolam HCl licens) Barn 2024-02-08
Midazolam oralt 1 mg/mL (ex Extempore) Barn, BIVA 2022-11-10
Midazolam rektalt 1 mg/mL (ex Extempore) Barn 2022-12-15
Midazolam rektalt 3 mg/mL (ex Extempore) rektalgel Barn 2018-06-14

Mikafungin

Mikafungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Mycamine) Barn, BIVA 2020-08-06

Milrinon

Milrinon intravenös inf 200 mikrog/mL = 0,2 mg/mL (ex Corotrop) Barn, BIVA 2020-04-23
Milrinon intravenös inf 400 mikrog/mL = 0,4 mg/mL (ex Corotrop) BIVA 2020-04-23

Minoxidil

Minoxidil oralt (ex Loniten licens) tabletter Barn 2017-10-12

Mirtazapin

Mirtazapin oralt (ex Mirtin) tabletter Barn 2019-04-25

Montelukast

Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat Barn, BIVA 2023-10-19

Morfin

Morfin intravenös inf, 1 mL = 20 mikrog/kg individuell spädning Barn 2024-06-05
Morfin intravenös inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL Barn, BIVA 2024-06-05
Morfin intravenös inf/inj 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL Barn, BIVA 2024-06-05
Morfin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL Barn 2024-06-05
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL Barn, BIVA 2024-06-05
Morfin oralt 2 mg/mL oral lösning Barn, BIVA 2021-01-14
Morfin oralt tabletter Barn 2018-11-01

Mykofenolsyra

Mykofenolsyra intravenöst inf 6 mg/mL (CellCept) Barn 2024-04-25
Mykofenolsyra oralt (ex CellCept) tablett/kapsel Barn 2024-04-25
Mykofenolsyra oralt 1 g/5 mL = 200 mg/mL (CellCept) oral suspension Barn 2024-04-25

Naloxegol

Naloxegol oralt (Moventig) tabletter Barn 2020-08-20

Naloxon

Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL Barn, BIVA 2022-05-12
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL Barn, BIVA 2022-05-12
Naloxon nasalt 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL Barn 2020-11-19
Naloxon oralt 10 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2018-02-15
Naloxon oralt 30 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2018-02-15

Naproxen

Naproxen oralt (ex Pronaxen) tabletter Barn 2021-11-18

Natrium-bensoat

Natriumbensoat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) Barn, BIVA 2022-09-15
Natriumbensoat intravenös inf 50 mg/mL (Extempore) Barn, BIVA 2022-09-15
Natriumbensoat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn, BIVA 2017-07-13

Natrium-dikloracetat

Natriumdikloracetat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) Barn, BIVA 2017-09-21
Natriumdikloracetat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn 2017-09-21

Natriumcitrat + natriumlaurylsulfoacetat

Natriumcitrat + Natriumlaurylsulfoacetat rektalt (Microlax) Barn 2023-09-28

Natriumfenylbutyrat

Natriumfenylbutyrat oralt (Ammonaps, Pheburane) Barn, BIVA 2022-09-08

Natriumklorid

Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn, BIVA 2024-02-08
Natriumklorid hyperton inhalation 40 mg/mL = 4 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn 2024-02-08
Natriumklorid hyperton inhalation 50 mg/mL = 5 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn 2024-02-08
Natriumklorid hyperton inhalation 60 mg/mL = 6 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn 2024-02-08
Natriumklorid hyperton inhalation 70 mg/mL = 7 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn 2024-02-08
Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL ersättning av vätskeförlust enl. 1 %-regeln Barn 2018-03-22
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL Barn, BIVA 2024-02-01
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska Barn 2024-05-23

Natriumoxibat

Natriumoxibat oralt 500 mg/mL = 0,5 gram/mL (ex Xyrem) oral lösning Barn 2023-03-15

Natriumpikosulfat

Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL (ex Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar Barn 2023-02-23

Natriumpolystyrensulfonat

Natriumpolystyrensulfonat oralt (Resonium) Barn, BIVA 2022-01-20
Natriumpolystyrensulfonat rektalt 0,15 gram/mL (Resonium) Barn, BIVA 2022-01-20

Natriumvätekarbonat

Natriumvätekarbonat intravenös inf/inj 50 mg/mL (Natriumbikarbonat Fresenius Kabi) Barn 2022-06-02
Natriumvätekarbonat oralt 50 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2022-11-03

Naturliga fosfolipider

Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) BIVA 2023-03-15

Neostigmin

Neostigmin inj 150 mikrog/mL flera administreringssätt BIVA 2021-10-07

Nevirapin

Nevirapin oralt 10 mg/mL (Viramune) oral suspension Barn 2023-09-28

Nifedipin

Nifedipin oralt (ex Adalat) kapslar/tabletter Barn, BIVA 2023-03-15
Nifedipin oralt 20 mg/mL (Licens) orala droppar Barn, BIVA 2023-03-23

Nimodipin

niMODipin intravenös inf 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL (Nimotop) BIVA 2020-11-12

Nirsevimab

Nirsevimab intramuskulär inj 100 mg/mL (Beyfortus) Barn 2023-12-14

Nitrofurantoin

Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter Barn, BIVA 2021-04-15

Nitroprussid

Nitroprussid intravenös inf 0,12 mg/mL = 120 mikrog/mL (Nipruss) BIVA 2021-11-25
Nitroprussid intravenös inf 0,24 mg/mL = 240 mikrog/mL (Nipruss) BIVA 2021-11-25

NORadrenalin

NORadrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL BIVA 2021-03-31
NORadrenalin intravenös inf 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL BIVA 2021-03-31
NORadrenalin intravenös inf 0,08 mg/mL = 80 mikrog/mL BIVA 2021-03-31
NORadrenalin intravenös inf 0,16 mg/mL = 160 mikrog/mL BIVA 2021-03-31

Nusinersen

Nusinersen intratekalt 12 mg (Spinraza) Barn 2021-11-25

Nystatin

Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension Barn, BIVA 2020-12-17

Obidoxim

Obidoxim intramuskulär/intravenös inf/inj 250 mg/mL = 0,25 g/mL (Toxogonin, licens) vid nervgasangrepp Barn, BIVA 2024-02-29

Okrelizumab

Okrelizumab intravenös inf 1,2 mg/mL (Ocrevus) Barn 2019-06-20

Oktreotid

Oktreotid intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn 2019-01-24
Oktreotid intravenös inf/inj 8 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn, BIVA 2019-01-24
Oktreotid subkutan inf/inj 50 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn, BIVA 2018-04-26

Olanzapin

olanZAPIN oralt (ex Zyprexa) tabletter Barn 2019-05-16

Omalizumab

Omalizumab subkutan inj (Xolair) Barn 2022-10-13

Omeprazol

Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter Barn, BIVA 2021-11-25
Omeprazol oralt 2 mg/mL (Pedippi) oral suspension Barn 2023-06-22
Omeprazol oralt 4 mg/mL (Licens) oral suspension Barn 2022-09-15

Ondansetron

Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL (f.d Zofran) Barn, BIVA 2023-03-09
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter Barn 2022-02-03
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (ex Zofran) oral lösning Barn 2022-01-27

Oseltamivir

Oseltamivir oralt (ex Tamiflu) kapslar Barn 2019-09-26
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension Barn, BIVA 2019-09-26

Oxazepam

oxAZEpam oralt (ex Oxascand) tabletter Barn 2022-06-23

Oxibutynin/Oxybutynin

Oxibutynin intravesikal instillation 0,5 mg/mL (Oxybutynin Unimedic) Barn 2020-12-10
Oxibutynin oralt 5 mg (Oxybutynin, Ditropan) tablett Barn 2023-11-23

Oximetazolin

Oximetazolin nasalt 0,1 mg/mL (ex Rhinox licens) näsdroppar Barn 2021-10-14
Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL spädning från Nezeril Barn 2022-12-08
Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray Barn 2021-10-21
Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray Barn 2018-09-06

Oxkarbazepin

oxKARBazepin oralt (Trileptal) tabletter Barn 2021-09-23
oxKARBazepin oralt 60 mg/mL (Trileptal) oral suspension Barn 2021-09-23

Oxycodon + Naloxon

Oxikodon + Naloxon oralt (ex Targiniq) depottabletter Barn 2019-05-23

Oxycodon/oxykodon

Oxikodon intravenös inf, 1 mL = 20 mikrog/kg (ex OxyNorm) individuell spädning Barn 2020-01-30
Oxikodon intravenös inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL (ex OxyNorm) BIVA 2024-04-04
Oxikodon intravenös inf/inj 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL (ex OxyNorm) BIVA 2024-04-04
Oxikodon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex OxyNorm) Barn, BIVA 2023-06-22
Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning Barn 2018-08-23

Palivizumab

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) Barn, BIVA 2022-04-07

Palonosetron

Palonosetron intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Aloxi 250 mikrog/5 mL) Barn 2023-11-09

Pamidronat

Pamidronat intravenös inf (ex Pamifos, f.d Aredia) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2022-03-17
Pamidronat intravenös inf 0,1 mg/mL (ex Pamifos, f.d Aredia) Barn 2017-09-07

Pankreasenzym

Pankreatin oralt (ex Creon) kapslar Barn 2021-03-25
Pankreatin oralt (Kreon für kinder licens) granulat Barn 2021-03-25

Pantoprazol

Pantoprazol intravenös inf/inj 4 mg/mL (ex Pantoloc) kan även ges i jejunostomi Barn, BIVA 2020-06-18

Paracetamol

Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL Barn, BIVA 2024-01-25
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) Barn, BIVA 2024-01-25
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning/suspension Barn, BIVA 2024-01-25
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier Barn, BIVA 2024-01-25
Paracetamol rektalt 20 mg/mL (Extempore) rektalgel Barn, BIVA 2024-01-25

Parecoxib

Parecoxib intravenös inf/inj 4 mg/mL (ex Dynastat) Barn, BIVA 2022-02-03
Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL (ex Dynastat) Barn, BIVA 2022-02-03

Parenteral nutrition

Parenteral nutrition: Numeta G13E intravenös inf standardkomposition Barn 2023-02-23
Parenteral nutrition: Numeta G16E intravenös inf standardkomposition Barn, BIVA 2023-02-23
Parenteral nutrition: Numeta G19E intravenös inf standardkomposition Barn, BIVA 2023-02-23
Parenteral nutrition: Olimel N5E intravenös inf standardkomposition Barn 2023-11-02
Parenteral nutrition: Olimel N7E intravenös inf standardkomposition Barn 2024-02-29
Parenteral nutrition: Olimel perifer N4E intravenös inf standardkomposition Barn 2023-11-02

Piperacillin + Tazobaktam

Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) Barn, BIVA 2023-12-07

Pivmecillinam

Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter Barn 2019-06-20

Posakonazol

Posakonazol oralt 40 mg/mL (ex Noxafil) oral suspension 2022-10-27

Prednisolon

Prednisolon oralt 1 mg/mL (Pediapred 5 mg/5 mL licens) oral lösning Barn 2021-05-27
Prednisolon oralt 5 mg/mL (Prednisolone Sodium Phosphate 25 mg/5 mL licens) oral lösning Barn 2020-10-08
Prednisolon oralt tabletter/kapslar Barn 2022-06-02
Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum) Barn, BIVA 2020-02-13

Proklorperazin

Proklorperazin intravenös inj 1 mg/mL (Stemetil licens) Barn, BIVA 2022-09-22

Prometazin

Prometazin intramuskulär inj 25 mg/mL (Phenergan licens) Barn 2019-10-31
Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL (Phenergan licens) Barn 2020-10-15
Prometazin oralt (ex Lergigan) tabletter Barn 2019-12-12

Propofol

Propofol intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Diprivan) BIVA 2020-12-10
Propofol intravenös inf/inj 5 mg/mL (Propofol Lipuro) BANE 2021-04-15

Propranolol

Propranolol oralt 3,75 mg/mL (Hemangiol) oral lösning Barn 2021-04-29

Propranololhydroklorid

Propranololhydroklorid oralt (ex Inderal) tabletter/depotkapslar Barn, BIVA 2019-08-29
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn 2021-07-01
Propranololhydroklorid oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn, BIVA 2021-07-01

Propylenglykol

Propylenglykol utvärtes 20 % (ex Propyderm) kräm/emulsion Barn 2022-08-10

Propylenglykol + mjölksyra

Propylenglykol + mjölksyra utvärtes 200 + 45 mg/g (Locobase LPL) kräm Barn 2022-08-10

Protein C

Protein C intravenös inf/inj 100 E/mL (Ceprotin) Barn 2023-05-11

Protrombinkomplex

Protrombinkomplex AKTIVERAD intravenös inf (Feiba) Barn 2022-06-09
Protrombinkomplex intravenös inf/inj 25 E/mL (ex Confidex) Barn, BIVA 2018-10-18

Pyrazinamid

Pyrazinamid oralt (ex Pyrafat licens, extempore) kapslar/tablett Barn 2023-11-09

Pyrimetamin

Pyrimetamin oralt 2 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn 2023-03-15

Racekadotril

Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat Barn 2016-06-30
Racekadotril oralt 30 mg/15 mL (Hidrasec) oral suspension Barn 2019-09-05

Rasburikas

Rasburikas intravenös inf 0,3 mg/mL (Fasturtec) Barn, BIVA 2023-06-08

Remdesivir

Remdesivir intravenös inf (Veklury) dos tillsätts till spädningsvätska, barn från 40 kg Barn, BIVA 2022-04-07
Remdesivir intravenös inf 1 mg/mL (Veklury) Barn, BIVA 2022-03-24

Remifentanil

Remifentanil intravenös inf/inj 100 mikrog/mL (ex Ultiva) BIVA 2021-11-04

Rifampicin

Rifampicin intravenös inf 6 mg/mL (ex Rifadin) Barn, BIVA 2023-11-02
Rifampicin oralt (ex Rimactan) kapslar Barn 2023-11-02
Rifampicin oralt 20 mg/mL (Rifadin) oral suspension Barn 2023-11-02

Risperidon

Risperidon oralt (ex Risperdal) tablett Barn 2019-05-02
Risperidon oralt 1 mg/mL (ex Risperdal) oral lösning Barn 2019-05-02

Rituximab

Rituximab intravenös inf (ex Mabthera) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2020-09-10
Rituximab intravenös inf 1 mg/mL (ex Mabthera) Barn 2020-09-10
Rituximab intravenös inf 2 mg/mL (ex Mabthera) Barn 2020-09-03

Rokuroniumbromid

Rokuroniumbromid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Esmeron) BIVA 2020-10-15

Ropivakain + Klonidin

Ropivakain + Klonidin inf/inj 2 mg/mL + 1 mikrog/mL (ex Ropivacain Fresenius Kabi + ex Catapressan) flera administreringssätt Barn 2023-12-14

Salbutamol

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) Barn, BIVA 2024-05-30
Salbutamol oralt 0,4 mg/mL (Ventoline) oral lösning Barn, BIVA 2019-05-02

Salicylsyra

Salicylsyra utvärtes 1 % (Salsyvase) salva Barn 2017-04-27
Salicylsyra utvärtes 2 % (f.d. Salsyvase) kräm/salva Barn 2019-05-02

Sertralin

Sertralin oralt (ex Zoloft) tabletter Barn 2019-03-28
Sertralin oralt 20 mg/mL (Zoloft) koncentrat till oral lösning Barn 2019-03-28

Serum

Serum mot huggormsgift intravenös inf (ex European Viper Venom Antiserum, licens) hästserum Barn, BIVA 2020-07-02
Serum mot huggormsgift intravenös inf (ViperaTAb licens) fårserum Barn, BIVA 2022-05-05
Serum mot huggormsgift intravenös inf (Viperfav licens) hästserum Barn, BIVA 2022-05-05

Sildenafil

Sildenafil intravenös inf 0,16 mg/mL (Revatio) BIVA 2019-09-12
Sildenafil intravenös inf/inj 0,8 mg/mL (Revatio) BIVA 2021-09-23
Sildenafil oralt (ex Revatio) tablett/kapslar Barn 2021-11-11
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension Barn, BIVA 2019-09-12

Silibinin

Silibinin intravenös inf 3,5 mg/mL (Legalon SIL licens) Barn, BIVA 2023-10-12

Sirolimus

Sirolimus oralt (Rapamune) tabletter Barn 2023-10-19
Sirolimus oralt 1 mg/mL (Rapamune) oral lösning Barn 2024-03-21

Sorbitol

Sorbitol rektalt 8,5 gram (Resulax) Barn, BIVA 2019-01-17

Sotalol

Sotalol oralt (ex Sotacor) tabletter/kapslar Barn 2019-04-25
Sotalol oralt 10 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2019-04-25

Spironolakton

Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel Barn, BIVA 2019-03-07
Spironolakton oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn, BIVA 2019-03-07

Sufentanil

SUFentanil nasalt 50 mikrog/mL (ex Sufenta) Barn, BIVA 2022-03-10

Sugammadex

Sugammadex intravenös inj 100 mg/mL (ex Bridion) BANE 2024-03-27

Sulfadiazin

Sulfadiazin oralt (ex extempore) tablett/kapslar Barn 2023-03-23

Sumatriptan

Sumatriptan nasalt (Imigran) nässpray Barn 2023-11-23

Suxameton

Suxametoniumklorid intravenös inj 50 mg/mL (Celocurin) Barn, BIVA 2020-02-06

Tacrolimus

Takrolimus oralt/sublingualt (ex Prograf) Barn, BIVA 2021-01-07

Talidomid

Talidomid oralt 50 mg (Thalidomide BMS) kapsel Barn 2020-08-20

Taurolock

Taurolock instillation Barn 2020-10-22
Taurolock instillation (Extempore) med heparin 70 E/mL Barn 2020-10-22
Taurolock instillation (TauroLockHep 100) med heparin 100 E/mL Barn 2020-10-22
Taurolock instillation med heparin 20 E/mL Barn 2020-10-22

Teikoplanin

Teikoplanin intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Targocid) Barn, BIVA 2021-02-04

Teofyllamin (Aminofyllin)

Aminofyllin intravenös inf 1,5 mg/mL (Teofyllamin) BIVA 2023-12-14
Aminofyllin intravenös inf/inj 23 mg/mL (Teofyllamin) Barn, BIVA 2023-12-14

Testosteron

Testosteron intramuskulär inj 250 mg/mL (Testoviron-Depot licens) Barn 2020-06-04

Tetrakosaktid

Tetrakosaktid intramuskulär inj 1 mg/mL (ex Synacthene Retard licens) Barn 2021-02-25
Tetrakosaktid intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL (Synacthen) Barn 2022-03-24
Tetrakosaktid intravenös inj 0,5 mikrog/mL (Synacthen) Barn 2022-02-03

Tiamazol

Tiamazol oralt 5 mg (ex Thacapzol) tablett Barn 2021-09-09

Tigecyklin

Tigecyklin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Tygacil) Barn 2020-02-20

Tiopental

Tiopental intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Pentocur) Barn, BIVA barn under 10 kg 2022-04-28
Tiopental intravenös inf/inj 25 mg/mL (ex Pentocur) Barn, BIVA barn över 10 kg 2022-04-28

Tobramycin

Tobramycin inhalation 300 mg (ex Tobi) Barn 2022-04-21
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) Barn, BIVA 2020-03-26
Tobramycin intravenös/intramuskulär inj 40 mg/mL (Nebcina) Barn, BIVA 2020-03-26

Tocilizumab

Tocilizumab intravenös inf (RoActemra) dos tillsätts till spädningsvätska Barn, BIVA 2020-06-04

Topiramat

Topiramat oralt (ex Topimax) kapslar/tabletter Barn 2021-10-21

Trametinib

Trametinib oralt (Mekinist) tabletter Barn 2024-05-30
Trametinib oralt 0,05 mg/mL (Spexotras) oral lösning Barn 2024-05-30

Tranexamsyra

Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) Barn, BIVA 2022-04-28

Trientin

Trientin oralt (ex Cufence, Cuprior) kapslar/tablett Barn 2023-05-11

Trimetoprim

Trimetoprim oralt (Idotrim) tabletter Barn, BIVA 2024-02-29
Trimetoprim oralt 10 mg/mL oral suspension Barn, BIVA 2024-02-29

Trimetoprim + Sulfametoxazol

Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf (Eusaprim) dos i mL koncentrat Barn, BIVA 2022-05-05
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf (Eusaprim) vätskerestriktion, dos i mL koncentrat Barn, BIVA 2022-05-05
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mg trimetoprim 2020-11-12
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 1 + 5 mg/mL (Eusaprim) vätskerestr., dos i mg trimetoprim 2020-11-12
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter Barn, BIVA 2019-03-14
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mg trimetoprim, oral suspension 2019-03-14
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mL vätska, oral suspension Barn, BIVA 2022-02-24

Trometamol + flera komponenter

Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat) Barn, BIVA 2022-06-23

Tropikamid

Tropikamid konjunktivalt 0,5 % ögondroppar Barn 2019-09-26

Ubidekarenon

Ubidekarenon = Q10 oralt 8 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2023-03-15

Ursodeoxicholsyra

Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension Barn, BIVA 2019-03-28
Ursodeoxicholsyra oralt (ex Ursofalk) kapsel/tablett Barn 2020-11-05

Vaccin

Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 10 mikrog/dos mot covid-19, barn 5 - 11 år Barn 2022-02-10
Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 30 mikrog/dos mot covid-19, barn från 12 år Barn 2022-02-10
Vaccin: Engerix-B intramuskulär inj mot hepatit B Barn 2019-10-10
Vaccin: Fluenz Tetra intranasalt mot influensa Barn 2019-10-10
Vaccin: Hexyon intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B Barn 2020-03-12
Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B Barn 2020-03-12
Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj, mot pneumokockinfektioner Barn 2020-03-12
Vaccin: Rabipur intramuskulär inj 2,5 E/mL mot rabies Barn 2019-08-22
Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension Barn 2023-03-09
Vaccin: RotaTeq oralt mot rotavirus, oral lösning Barn 2023-03-09
Vaccin: Synflorix intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner 2020-03-12
Vaccin: Vaxneuvance intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner Barn 2023-11-23
Vaccin: Verorab intramuskulär inj 3,25 E/0,5 mL mot rabies Barn 2024-01-18

Valaciclovir

valAciklovir oralt (ex Valtrex) tabletter Barn 2022-02-24

Valganciclovir

valGANciklovir oralt 450 mg tablett Barn 2023-09-21
valGANciklovir oralt 50 mg/mL (Valcyte) oral lösning Barn, BIVA 2023-10-19

Valproinsyra

Valproinsyra intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Ergenyl) Barn, BIVA 2023-08-17
Valproinsyra oralt (ex Ergenyl) Barn, BIVA 2023-08-17
Valproinsyra oralt 200 mg/mL (Absenor) orala droppar Barn 2023-08-17
Valproinsyra oralt 60 mg/mL (Absenor) oral lösning Barn, BIVA 2023-08-17

Vancomycin

Vankomycin intravenös inf 10 mg/mL BIVA 2022-05-25
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) Barn, BIVA 2022-05-25
Vankomycin oralt (ex Vancocin) kapslar Barn 2020-03-26
Vankomycin oralt 50 mg/mL (ex Extempore) oral lösning Barn 2023-08-31

Vancomycin + Heparin

Vankomycin + Heparin instillation 2,5 mg/mL + 50 E/mL (Vankomycin + HeparinLÅS ) Barn 2022-11-24

Vasopressin (Argipressin)

Argipressin intravenös inf 0,1 E/mL = 100 mE/mL (ex Empressin) BIVA 2021-06-03
Argipressin intravenös inf 0,5 E/mL = 500 mE/mL (ex Empressin) BIVA 2021-06-03
Argipressin intravenös inf 1 E/mL = 1 000 mE/mL (ex Empressin) BIVA 2021-06-03

Vedolizumab

Vedolizumab intravenös inf 1,2 mg/mL (Entyvio) Barn 2021-04-29

Venlafaxin

Venlafaxin oralt (ex Efexor Depot) depotkapslar/depottablett Barn 2019-04-25

Vigabatrin

Vigabatrin oralt 100 mg/mL (Sabrilex) oral lösning Barn, BIVA 2021-02-11
Vigabatrin oralt 500 mg (Sabrilex) tablett/granulat till oral lösning Barn 2021-02-11

Vitamin A

Retinol oralt 250 mikrog/mL (Vitamin A, extempore) oral vätska Barn, BIVA 2021-07-01

Vitamin B 1

Tiamin intravenös inf 50 mg/mL (Vitamin B1, ex Thiatum) Barn, BIVA 2022-05-12
Tiamin oralt (Vitamin B1, Benerva licens, extempore) Barn 2021-02-11
Tiamin oralt 100 mg/mL (Vitamin B1, extempore) oral lösning Barn 2021-02-11
Tiamin oralt 50 mg/mL (Vitamin B1, extempore) oral lösning Barn 2021-08-26

Vitamin B 2

Riboflavin oralt 20 mg/mL (Vitamin B2, Extempore) oral vätska Barn 2018-09-06

Vitamin B 6

Pyridoxal-5-fosfat oralt (Vitamin B6, Extempore) kapslar Barn, BIVA 2024-03-21
Pyridoxin intravenös inf/inj 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Barn, BIVA 2023-06-29
Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Barn 2024-03-07
Pyridoxin oralt (Vitamin B6, ex Extempore) tabletter/kapslar Barn, BIVA 2024-03-21
Pyridoxin oralt 10 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral vätska Barn 2024-03-21
Pyridoxin oralt 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Barn 2024-03-21
Pyridoxin oralt 50 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral vätska Barn 2024-03-21

Vitamin B 7

Biotin intravenös inj 5 mg/mL (Vitamin B7, ex Medebiotin Fuerte licens) Barn, BIVA 2020-10-01
Biotin oralt (Vitamin B7, licens) tabletter Barn, BIVA 2020-10-01

Vitamin B12

Cyanokobalamin oralt 1 mg (Vitamin B12, ex Betolvex) tablett Barn 2024-03-27
Hydroxokobalamin intramuskulär inj 1 mg/mL (Vitamin B12, f.d Behepan) Barn, BIVA 2024-03-27
Hydroxokobalamin intravenös inf 25 mg/mL (Cyanokit) Barn, BIVA 2021-12-08

Vitamin D

Kolekalciferol oralt (Vitamin D3, ex Divisun) tabletter/kapslar Barn 2021-01-07
Kolekalciferol oralt 20 000 E/mL (Vitamin D3, ex Detremin) orala droppar Barn 2021-01-07
Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar Barn, BIVA 2019-01-10

Vitamin E

Tokoferol oralt 100 mg (Vitamin E, E-vimin) kapsel Barn 2020-11-19
Tokofersolan oralt 50 mg/mL (Vitamin E, Vedrop) oral lösning Barn 2021-06-10

Vitamin K

Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Barn, BIVA 2024-04-25
Fytomenadion oralt 1 mg (Vitamin K, NeoKay licens) kapsel Barn 2018-01-18
Fytomenadion oralt 10 mg (Vitamin K, Vitacon licens) tablett Barn 2024-04-25
Fytomenadion oralt 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Barn, BIVA 2018-01-18
Fytomenadion oralt 20 mg/mL (Vitamin K, Ka-Vit Tropfen licens) orala droppar Barn 2018-01-18

Vitamin, multi

Multivitamin oralt (Abidec multivitamin drops, licens) orala droppar Barn, BIVA 2021-05-20
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar Barn, BIVA 2020-09-03

Voriconazol

Vorikonazol intravenös inf 5 mg/mL (ex Vfend) Barn, BIVA 2018-11-08
Vorikonazol oralt (ex Vfend) tabletter Barn 2018-11-08
Vorikonazol oralt 40 mg/mL (Vfend) oral suspension Barn 2018-11-08

Väteperoxid

Väteperoxid utvärtes 1 % (Microcid) kräm Barn 2020-04-08

Vätskeersättning

Uppvätskning: Snabb 4 tim, enteralt i sond (Semper Vätskeersättning) oral lösning Barn 2017-01-19
Uppvätskning: Underhåll 24 tim, enteralt i sond Barn 2017-01-19
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (blandas själv) oral lösning Barn 2015-10-23
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (Resorb) brustablett Barn 2017-01-19
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (Semper vätskeersättning) oral lösning Barn 2017-01-19

Vätsketerapi

Benelyte intravenös inf Barn 2022-11-10
Plasmalyte Glucos intravenös inf (+ 35 K) vid diabetes ketoacidos Barn 2020-05-28
Vätsketerapi: Basal underhållsbehandling, långsam rehydrering (ex Plasmalyte-GLUCOS, glukos med tillsatser) Barn 2018-12-20
Vätsketerapi: Chock (ex Ringer-Acetat, Plasmalyte, Natriumklorid 9 mg/mL) Barn 2022-11-17
Vätsketerapi: Ersättning av kvarvarande deficit och förluster, långsam rehydrering Barn 2019-09-05
Vätsketerapi: Hyponatrem encefalopati hyperton Natriumklorid 30 mg/mL=3%, från ex Addex Natriumklorid Barn 2018-12-20
Vätsketerapi: Snabb uppvätskning (ex Ringer-Acetat, buffrad Glukos 25 mg/mL med tillsatser) Barn 2019-09-05

Zanamivir

Zanamivir intravenös inf 10 mg/mL (Dectova) BIVA 2023-01-12

Zidovudin

Zidovudin intravenös inf 4 mg/mL (Retrovir) Barn 2017-06-29
Zidovudin oralt 10 mg/mL (Retrovir) oral lösning Barn 2017-06-29

Zink

Zinksulfat oralt 1,5 mg Zn2+/mL (Solvezink) Barn, BIVA 2020-08-27

Zolmitriptan

Zolmitriptan nasalt (Zomig Nasal) nässpray Barn 2022-10-06