Region Kalmar län

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

A

Abakavir + Lamivudin oralt 600 + 300 mg (ex Kivexa) tablett Kivexa 2022-10-06
Abakavir oralt 20 mg/mL (Ziagen) oral lösning Ziagen 2022-10-06
Abakavir oralt 300 mg (ex Ziagen) tablett Ziagen 2022-10-06
Abatacept intravenös inf (Orencia) dos tillsätts till spädningsvätska Orencia 2019-12-11
Acetazolamid intravenös inj 5 mg/mL (Diamox) barn under 10 kg Diamox 2022-01-20
Acetazolamid intravenös inj 50 mg/mL (Diamox) Diamox 2022-01-20
Acetazolamid oralt 250 mg (Diamox) tablett Diamox 2021-02-18
Acetylcystein + Amidotrizoinsyra rektalt 25 mg/mL + 185 mg I/mL (Acetylcystein + Gastrografin) lavemang DIOS CF 2022-12-01
Acetylcystein inhalation CF 2021-10-07
Acetylcystein intravenös inf 18 mg/mL CF 2020-11-19
Acetylcystein intravenös inf 33,3 mg/mL vid paracetamolintoxikation Paracetamolintox 2022-03-03
Acetylcystein intravenös inf 33,3 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg Paracetamolintox 2022-03-03
Acetylcystein oralt 200 mg/mL 2022-06-02
Acetylcystein oralt 50 mg/mL 2022-06-02
Acetylcystein oralt brustablett 2021-02-18
Acetylcystein rektalt 100 mg/mL 2020-11-19
Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar ASA 2021-02-18
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat 2022-03-03
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver Geavir 2022-03-03
Aciklovir konjunktivalt 30 mg/g = 3 % (ex Xorox) ögonsalva Xorox 2021-02-18
Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2022-03-03
Aciklovir oralt 80 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2022-03-03
Aciklovir oralt tabletter 2022-03-03
Aciklovir utvärtes 5 % (ex Zovirax) kräm/stift 2020-12-17
Acitretin oralt 2 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-06-10
Adalimumab subkutan inj (ex Amgevita, Humira) Humira 2021-09-02
Addex-Kalium 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA VID T.EX. KETOACIDOS Addex-kalium 2020-03-25
Addex/Addens-Kaliumklorid 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA addex-kaliumklorid 2020-03-25
Addex/Addens-Natriumklorid 4 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA Addex-natriumklorid 2020-03-25
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2022-06-02
Adenosin intravenös inj 5 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2022-06-02
Adrenalin inhalation 2020-03-25
Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringsvägar 2020-03-25
Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna 2019-01-10
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL 2020-03-25
Adrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL infusion! 2020-02-26
Agalsidas beta intravenös inf (Fabrazyme) dos tillsätts till spädningsvätska Fabrazyme 2021-11-11
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) 2020-03-25
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) 2020-03-25
Alfentanil intravenös inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Rapifen) Rapifen 2022-06-02
Alfentanil intravenös inj 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL (ex Rapifen) Rapifen 2022-06-02
Alginsyra + tillsatser oralt (ex Gaviscon) oral suspension Gaviscon 2022-06-02
Alginsyra + tillsatser oralt (ex Gaviscon) tuggtablett Gaviscon 2022-06-02
Alglukosidas alfa intravenös inf (Myozyme) dos tillsätts till spädningsvätska Myozyme 2021-04-22
Alimemazin oralt 40 mg/mL (fd Theralen) orala droppar Theralen 2022-11-03
Allopurinol intravenös inf 6 mg/mL (Extempore) 2021-12-09
Allopurinol oralt (ex Zyloric) tabletter 2022-11-03
Alprostadil intravenös inf 0,002 mg/mL = 2 mikrog/mL (ex Prostivas) Prostivas 2021-12-09
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) Actilyse 2022-06-02
Alteplas intrapleural instillation 0,1 mg/mL (Actilyse) pleuradränage 2022-11-03
Alteplas intravenös inf 1 mg/mL (Actilyse) Actilyse infusion 2022-01-20
Amfotericin B intravenös inf 0,5 mg/mL (AmBisome liposomal) 2021-11-11
Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome liposomal) 2021-11-11
Amidotrizoinsyra oralt 370 mg I/mL (Gastrografin) oral lösning Gastrografin DIOS CF 2022-06-02
Amikacin inhalation 250 mg/mL (ex Biklin) 2020-11-19
Amikacin intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Biklin, Extempore) Biklin i.v. 2021-05-20
Amilorid oralt 5 mg (ex Midamor licens) tablett Midamor 2020-11-19
Aminofyllin intravenös inf 1,5 mg/mL (Teofyllamin) Teofyllamin 2022-01-20
Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL (ex Cordarone) 2022-12-01
Amiodaron oralt (ex Cordarone) 2020-03-25
Amitriptylin (ex Saroten) tabletter Saroten 2022-09-01
Amlodipin oralt (ex Norvasc) tabletter Norvasc 2020-10-22
Amlodipin oralt 1 mg/mL (Licens) oral lösning 2020-11-19
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (Spektramox) oral suspension Bioclavid, Spektramox 2022-04-07
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett Bioclavid, Spektramox 2022-04-07
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (Spektramox) oral suspension Bioclavid, Spektramox 2020-05-27
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett Bioclavid, Spektramox 2020-05-27
Amoxicillin oralt (ex Amimox) tabletter 2020-11-11
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-11-11
Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL (Doktacillin) 2018-11-28
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) 2020-05-07
Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) Kineret i.v. 2022-06-02
Anakinra intravenös inj 100 mg (Kineret) förfylld spruta Kineret i.v. 2022-06-02
Anakinra subkutan inj 100 mg/0,67 mL = 150 mg/mL (Kineret) Kineret s.c. 2022-06-02
Anidulafungin intravenös inf 0,7 mg/mL (ex Ecalta) 2020-10-22
Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Antithrombin III Baxalta) Baxalta 2021-03-18
Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Atenativ) 2021-03-18
Aprepitant oralt (ex Emend) kapslar Emend 2022-08-02
Aprepitant oralt 25 mg/mL (Emend) oral suspension Emend 2022-08-02
Arginin intravenös inf 100 mg/mL (Extempore) 2022-09-01
Arginin oralt 100 mg/mL (Extempore) oral vätska 2022-09-01
Argipressin intravenös inf 0,4 E/mL = 400 mE/mL (ex Empressin) Empressin 2021-06-10
Aripiprazol oralt (ex Abilify) tabletter 2020-09-03
Aripiprazol oralt 1 mg/mL (ex Abilify) oral lösning 2021-02-18
Atomoxetin oralt (ex Strattera) kapslar Strattera 2020-11-19
Atomoxetin oralt 4 mg/mL (Strattera) oral lösning Strattera 2020-12-17
Atovakvon oralt 150 mg/mL (ex Wellvone) oral suspension Wellvone 2022-09-01
Atrakurium intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Atracurium-hameln) 2022-04-07
Atrakurium intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Atracurium-hameln) 2022-04-07
Atrakurium intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Atracurium-hameln) 2022-04-07
Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt Intubation 2020-03-25
Atropin 0,5 mg/mL flera administreringssätt 2020-03-25
Azatioprin oralt (ex Imurel) tabletter Imurel 2021-12-09
Azatioprin oralt 10 mg/mL (Azathioprine 50 mg/5 mL, licens) oral suspension 2021-12-09
Azitromycin intravenös inf 2 mg/mL (Azitromax) 2021-02-18
Azitromycin oralt (ex Azitromax) tabletter 2020-05-27
Azitromycin oralt 40 mg/mL (ex Azitromax) oral suspension 2020-05-27
Aztreonam intravenös inj 100 mg/mL (Azactam) 2020-05-27
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 100 E/mL (Dysport) Dysport 2022-11-03
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 200 E/mL (Dysport) Dysport 2022-11-03

B

Benelyte intravenös inf 2022-12-01
Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2021-03-18
Betain oralt (Cystadane) oralt pulver Cystadane 2022-10-06
Betametason intravenös inj 1 mg/mL (ex Betapred) 2021-12-09
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) 2021-12-09
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett 2021-12-09
Biktegravir + Emtricitabin + Tenofoviralafenamid 50 + 200 + 25 mg (Biktarvy) tablett 2022-10-06
Biotin intravenös inj 5 mg/mL (Vitamin B7, licens) Vitamin B7 i.v. 2020-11-19
Biotin oralt (Vitamin B7, licens) tabletter Vitamin B7 2020-11-19
Bosentan oralt (ex Tracleer) kapslar/tabletter Tracleer 2020-09-24
Bromhexin + Efedrin oralt 0,5 + 1 mg/mL (ex Mollipect) oral lösning Mollipect 2020-11-11
Bromhexin oralt 0,8 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning 2020-10-22
Bromhexin oralt 1,6 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning 2020-10-22
Bromhexin oralt 8 mg (ex Bisolvon) tabletter 2020-10-22
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) 2020-03-25
Budesonid nasalt (ex Desonix) nässpray Desonix, Rhinocort 2021-05-20
Budesonid oralt (ex Entocort) Entocort 2022-11-03

C

C1-esterashämmare intravenös inf/inj (ex Berinert) Berinert 2021-06-10
Cefadroxil oralt (ex Cefamox löslig) kapsel/tablett 2020-06-05
Cefadroxil oralt 100 mg/mL oral suspension 2020-06-05
Cefixim oralt (ex Suprax licens) tabletter Suprax 2022-01-20
Cefixim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension 2022-01-20
CefOTAXim intramuskulär inj 250 mg/mL (f.d Claforan) OBS i.m. 2021-12-09
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2021-04-22
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2020-05-07
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension 2019-02-06
cefTIBUten oralt 400 mg (ex Wincef licens) tablett/kapsel 2022-08-02
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) 2019-02-06
cefTRIAXon intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Rocephalin) 2019-02-06
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) 2020-09-03
Celecoxib oralt (ex Celebra) kapslar 2020-05-27
Cetirizin oralt 1 mg/mL (Zyrlex) oral lösning 2020-03-25
Cetirizin oralt 10 mg (ex Zyrlex) tablett 2020-03-25
Cetirizin oralt 10 mg/mL (Zyrlex) orala droppar 2020-03-25
Cidofovir intravenös inf 3 mg/mL 2023-01-12
Ciklosporin intravenös inf 2,5 mg/mL (Sandimmun) Sandimmun 2021-05-20
Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral) kapsel Sandimmun 2022-12-01
Ciklosporin oralt 100 mg/mL (ex Sandimmun Neoral) oral lösning Sandimmun 2022-12-01
Ciprofloxacin + Fluocinolon aurikulärt 3 + 0,25 mg/mL (Cetraxal Comp) örondroppar 2020-11-19
Ciprofloxacin aurikulärt 2 mg/mL (Cetraxal) örondroppar 2020-11-19
Ciprofloxacin aurikulärt 3 mg/mL (Ciloxan) örondroppar 2020-11-19
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL 2020-04-22
Ciprofloxacin oralt 100 mg/mL (Ciproxin) oral suspension 2022-03-03
Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL (Ciproxin) oral suspension 2022-03-03
Ciprofloxacin oralt tabletter 2020-04-22
Cocillana + Etylmorfin + Senegaextrakt oralt (Cocillana-Etyfin) oral lösning 2021-06-24
Cyanokobalamin oralt 1 mg (Vitamin B12, ex Betolvex) tablett Vitamin B12, Betolvex 2021-01-21
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år Babydroppar 2020-10-22
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,85 + 1,5 % (Extempore) barn ÖVER 1 år 2020-10-22

D

Dalteparin subkutan inj 625 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 60 - 250 E Fragmin 2021-11-11
Dalteparin subkutan inj 2 500 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 250 - 1 000 E Fragmin 2021-11-11
Dalteparin subkutan inj 10 000 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 1 000 - 5 000 E Fragmin 2021-11-11
Dalteparin subkutan inj förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta Fragmin 2021-11-11
Dapson oralt (Licens) tabletter Sulfa 2022-09-01
Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (ex Cubicin) Cubicin 2020-04-22
Darbepoetin alfa intravenös, subkutan inj (Aranesp) Aranesp 2021-05-20
Deferasirox oralt (ex Exjade) tabletter Exjade 2022-06-02
Deferipron oralt (ex Ferriprox) tabletter Ferriprox, tabl 2020-11-11
Deferipron oralt 100 mg/mL (Ferriprox) oral lösning Ferriprox 2020-11-11
Deferoxamin intravenös inf 10 mg/mL (ex Desferal) 2022-09-01
Deferoxamin subkutan inf/intramuskulär inj 100 mg/mL (ex Desferal) 2020-10-22
Deflazakort oralt (ex Calcort licens) tabletter Calcort 2021-11-11
Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter 2022-06-02
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning 2022-06-02
Desmopressin intravenös inf (Octostim) dos tillsätts till spädningsvätska Octostim 2020-09-03
Desmopressin intravenös inj 4 mikrog/mL (Minirin) Minirin i.v. 2021-03-18
Desmopressin oralt (ex Minirin) tabletter Minirin 2022-06-02
Dexametason intravenös inj 4 mg/mL (ex Dexavit) Dexavit, Soldesam 2021-12-09
Dexametason oralt 0,4 mg/mL (Licens) oral lösning Dexsol 2021-12-09
Dexametason oralt tabletter 2021-12-09
Dexamfetamin oralt (Attentin) tablett Attentin 2021-05-20
Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) 2022-06-02
Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) 2021-09-02
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg 2022-11-03
Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning 2021-10-07
Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension Proglycem 2020-08-18
Dicykloverin oralt 2 mg/mL (ex Dicyclomine, licens) sirap 2020-10-22
Digoxin intravenös inj 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL 2021-03-18
Digoxin oralt 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Digoxin VistaPharm licens, fd Lanoxin) oral lösning Lanoxin 2022-11-03
Digoxin oralt tabletter 2021-03-18
Dihydralazin intravenös inj 12,5 mg/mL (Nepresol licens) Nepresol 2021-06-10
Diklofenak oralt (ex Voltaren) kapsel/tabletter 2020-10-22
Diklofenak rektalt (ex Voltaren) suppositorier Voltaren 2020-09-03
DOBUTamin intravenös inf 2 mg/mL = 2000 mikrog/mL 2022-06-02
Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) Klyx 2020-09-03
DOPamin intravenös inf 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL (Giludop licens) 2021-07-01
Dornas alfa, inhalation 1 mg/mL (Pulmozyme) Pulmozyme 2020-03-25
Doxycyklin intravenös inf 1 mg/mL (Doxyferm) 2020-04-22
Doxycyklin oralt 10 mg/mL (ex Vibranord) oral suspension 2019-09-18
Doxycyklin oralt 100 mg (ex Doxyferm) tablett 2022-10-06
Droperidol intravenös inj 0,125 mg/mL = 125 mikrog/mL (ex Dridol) 2020-09-14
Droperidol intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL (ex Dridol) 2020-09-14

E

Efedrin + Etylmorfin oralt (Lepheton) oral lösning Lepheton 2021-09-02
Emicizumab subkutan inj 150 mg/mL (Hemlibra) Hemlibra 2021-04-22
Emicizumab subkutan inj 30 mg/mL (Hemlibra) Hemlibra 2021-04-22
Emtricitabin + Tenofoviralafenamid oralt (Descovy) tabletter Descovy 2022-10-06
Enalapril oralt (ex Renitec) tabletter/kapslar 2020-11-16
Enalaprilat intravenös inj 0,025 mg/mL = 25 mikrog/mL (Enap licens) 2022-06-02
epoPROSTenol intravenös inf 1 mikrog/mL (Veletri licens) 2022-12-20
Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) Invanz 2021-06-17
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) 2020-05-27
Erytromycin oralt (ex Abboticin) 2022-06-02
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension 2020-10-22
Erytromycin oralt 50 mg/mL (Ery-Max) från dospåse 2020-10-22
Erytropoietin subkutan inj 2 000 E/0,3 mL (NeoRecormon) nyfödda NeoRecormon 2021-01-21
Escitalopram oralt (ex Cipralex) tabletter Cipralex 2020-09-03
Escitalopram oralt 20 mg/mL (Cipralex) orala droppar Cipralex 2020-11-19
Esketamin intravenös inf/inj 0,15 mg/mL (ex Ketanest) Ketanest 2022-11-03
Esketamin nasalt 25 mg/mL (ex Ketanest) Ketalar 2021-12-09
Esmolol intravenös inf/inj 1 mg/mL = 1 000 mikrog/mL (Brevibloc) Brevibloc 2020-11-19
Esomeprazol intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Nexium) Nexium 2019-08-29
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi Nexium 2019-08-29
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter Nexium 2021-12-09
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension Nexium 2022-06-02
Etambutol oralt (ex Myambutol) tablett/kapslar Myambutol 2020-11-19
Etosuximid oralt 250 mg kapsel Petnidan 2020-09-03
Etosuximid oralt 50 mg/mL (ex Suxinutin) oral lösning Suxinutin 2020-05-27

F

Felodipin oralt (ex Plendil) depottablett Plendil 2020-09-03
Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) 2021-10-07
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-03-18
Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter Kåvepenin tablett 2020-06-23
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension Kåvepenin oralt 2022-06-02
Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL (ex Kåvepenin) orala droppar/oral lösning Kåvepenin droppar 2020-06-23
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension/lösning Kåvepenin oralt 2022-06-02
FentaNYL intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Extempore) Intubation 2019-08-29
FentaNYL nasalt 50 mikrog/mL (ex Leptanal) 2022-03-03
Fentanyl utvärtes (ex Durogesic, Matrifen) depotplåster 2021-11-11
fenylEFRIN intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL 2022-12-01
Fibrinogen intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Fibryga) Riastap 2020-05-27
Filgrastim subkutan inj 0,3 mg/mL = 30 ME/mL = 300 mikrog/mL (Neupogen) Neupogen 2020-09-24
Flekainid oralt (Tambocor) tablett/kapsel Tambocor 2020-09-03
Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter Heracillin 2022-10-06
Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension Heracillin 2022-10-06
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2022-12-01
Flukonazol oralt (ex Diflucan) kapslar Diflucan 2020-03-25
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension Diflucan 2020-10-22
Flukonazol oralt 40 mg/mL (ex Diflucan) oral suspension Diflucan 2020-03-25
Flumazenil intravenös inf 9 mikrog/mL (f.d Lanexat) 2019-03-06
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) 2019-03-06
Fluoxetin oralt (ex Fontex) tablett/kapsel 2020-12-17
Fluoxetin oralt 4 mg/mL (Fontex) oral lösning 2020-12-17
Flutikason inhalation/lokalt (ex Flutide Evohaler) 2023-01-12
FlutikasonFUROAT nasalt 27,5 mikrog/spraydos (Avamys) nässpray Avamys 2021-01-21
FlutikasonPROPIONAT nasalt 50 mikrog/spraydos (ex Flutikason) nässpray 2020-11-19
Folsyra oralt 0,1 mg/mL (Extempore) oral lösning 2023-01-12
Folsyra oralt 10 mg/mL (Folix) orala droppar 2023-01-12
Folsyra oralt tabletter 2023-01-12
Fomepizol intravenös inf 5 mg/mL (Fomepizole SERB) 2021-06-17
Fosaprepitant intravenös inf 1 mg/mL (Ivemend) Ivemend 2021-11-11
Fosfat intravenös inf 0,1 mmol/mL (Glycophos) Glucophos 2021-05-20
Fosfat intravenös inf 0,5 mmol/mL (Glycophos) Glycophos 2021-04-22
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning 2021-10-07
Fosfat oralt 30,4 mg (Extempore) kapsel 2021-10-07
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE Pro-epanutin 2021-05-20
Foskarnet intravenös inf 12 mg/mL (Foscavir licens) 2021-04-16
Foskarnet intravenös inf 24 mg/mL (Foscavir licens) via central infart 2021-04-16
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) 2020-10-22
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar Impugan 2020-10-22
Fusidinsyra konjunktivalt 1 % (Fucithalmic) ögonsalva 2020-10-23
Fusidinsyra utvärtes 2 % (ex Fucidin) kräm/salva 2020-05-27
Fysostigmin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL (Anticholium licens) Anticholium licens 2021-06-17
Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Vitamin K 2020-06-05
Fytomenadion intravenös inj 1 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Konakion 2019-08-29
Fytomenadion oralt 1 mg (Vitamin K, NeoKay licens) kapsel Vitamin K NeoKey 2020-06-05
Fytomenadion oralt 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Vitamin K, Konakion oralt 2020-06-05

G

Gabapentin oralt (ex Neurontin) kapslar/tabletter Neurontin 2020-05-27
Gabapentin oralt 50 mg/mL (ex Neurontin licens) oral lösning Neurontin 2020-11-19
Galsulfas intravenös inf (Naglazyme) dos tillsätts till spädningsvätska 2021-04-22
Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) Cymevene 2021-09-02
Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) 2020-03-25
Glukagon inj 1 mg/mL (Glucagon) flera administreringsvägar 2022-04-07
Glukagon intranasalt 3 mg (Baqsimi) näspulver Baqsimi 2022-06-02
Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (Dextrogel) oral gel Dextrogel 2019-05-16
Glukos intravenös inf 100 mg/mL (+ 100 Na + valfri mängd K) vid diabetes ketoacidos 2020-10-22
Glukos intravenös inf 200 mg/mL (ex Glucos Fresenius Kabi) 2022-11-03
Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % 2019-12-13
Glukoslösning oralt 75 g/200 mL (TopStar) oral lösning 2021-11-11
Glukospolymer enteralt/oralt (Resource Energipulver/Fantomalt) 2019-05-16
Glycin oralt (L-glycin, extempore) kapslar 2022-10-06
Glykopyrroniumbromid intravenös inj 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL (ex Robinul) Robinul 2020-12-17
Granisetron intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Kytril) Kytril 2020-09-24
Granisetron oralt (f.d Kytril) tabletter Kytril 2022-09-01
Guanfacin oralt (Intuniv) depottabletter Intuniv 2021-03-18

H

Heparin instillation 100 E/mL (HeparinLÅS) heparinlås CVK 2021-01-21
Heparin instillation 20 E/mL (HeparinLÅS) heparinlås CVK 2021-01-21
Heparin intravenös inf 100 E/mL (ex Extempore) trombosbehandling 2022-03-03
Heparin intravenös inf 25 E/mL trombosbehandling 2022-03-03
Heparin intravenös inf 50 E/mL (ex Extempore) trombosbehandling 2022-01-20
Hepatit B-immunglobulin intramuskulär inj 180 E/mL (Umanbig) Umanbig 2020-12-17
Hydrokortison + lidokain rektalt (Xyloproct) salva Xyloproct 2022-10-06
Hydrokortison + Mikonazol utvärtes 10 + 20 mg/g (Cortimyk, Daktacort) kräm Daktacort 2021-06-10
Hydrokortison + Oxitetracyklin + Polymyxin B lokalt (Terracortril med Polymyxin B) droppar/salva Terracortril med Polymyxin B 2020-12-17
Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Solu-Cortef) Solu-cortef Neo 2022-06-02
Hydrokortison intravenös inj 0,5 mg/mL (ex Solu-Cortef) Solu-Cortef 2022-03-03
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (ex Solu-Cortef) Solu-Cortef 2022-06-02
Hydrokortison oralt (ex Alkindi) tabletter/kapslar Alkindi 2021-02-18
Hydrokortison oralt 1 mg/mL (Extempore) oral suspension 2022-11-03
Hydrokortison utvärtes 1 % (ex Mildison Lipid) kräm/salva 2020-10-22
Hydroxiklorokin oralt 200 mg (Plaquenil) tablett Plaquenil 2021-02-18
Hydroxizin oralt (ex Atarax) tabletter Atarax 2020-09-03
Hydroxizin oralt 2 mg/mL (Atarax) oral lösning Atarax 2020-09-03
Hydroxokobalamin intramuskulär inj 1 mg/mL (Vitamin B12, f.d Behepan) Vitamin B12 2021-01-21
Hydroxokobalamin intravenös inf 25 mg/mL (Cyanokit) Cyanokit 2021-12-09
Högflödesgrimma (ex Optiflow, Airvo) 2021-11-11

I

Ibuprofen intravenös inf 4 mg/mL 2021-11-11
Ibuprofen intravenös inf 6 mg/mL 2021-11-11
Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) Pedea 2019-06-12
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter 2021-11-11
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2021-11-11
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier 2021-11-11
Idursulfas intravenös inf (Elaprase) dos tillsätts till spädningsvätska 2021-04-22
Iloprost inhalation 2 mikrog/mL (Ilomedin) 2019-11-13
Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) 2020-03-25
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) 2021-01-21
Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska Remicade, Remsima 2019-12-11
Insulin intravenös inf/inj 0,2 E/mL (ex Actrapid Penfill) Neonatal diabetes 2020-09-03
Insulin intravenös inf/inj 1 E/mL (ex Actrapid Penfill) Insulindropp, Novorapid 2020-08-18
Intralipid intravenös inf/inj 200 mg/mL Vid hjärtstillestånd orsakat av lokalanestetika 2020-09-03
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) Atrovent 2021-10-07
Isoniazid intravenös inj 50 mg/mL (Extempore) 2020-11-19
Isoniazid oralt 20 mg/mL (Extempore) oral lösning 2020-11-19
Isoniazid oralt 300 mg (Tibinide) tablett Tibinide 2020-11-19
Isoprenalin intravenös inf 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Isoprenaline) 2021-12-09
Ispaghula oralt (ex Vi-Siblin) Vi-Siblin 2021-05-20
Ivakaftor + Tezakaftor + Elexakaftor oralt (Kaftrio) tabletter Kaftrio 2023-01-12
Ivakaftor oralt (Kalydeco) tabletter/granulat Kalydeco 2023-01-12
Lumakaftor + Ivakaftor oralt (Orkambi) tabletter/granulat Orkambi 2023-01-12
Tezakaftor + Ivakaftor oralt (Symkevi) tabletter Symkevi 2023-01-12

J

Johexol intravenös inj 300 mg I/mL (Omnipaque) för iohexolclearance Omnipaque 2022-03-03
Järn(II)sulfat oralt 100 mg Fe2+ (ex Niferex) Niferex 2020-09-14
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar Niferex 2020-09-14
Järn(III)isomaltosid intravenös inf 5 mg Fe/mL (MonoFer) MonoFer 2021-03-22
Järn(III)karboximaltos intravenös inf 5 mg Fe/mL (Ferinject) Ferinject 2020-10-22
Järnsackaros intravenös inf 1 mg Fe/mL (ex Venofer) Venofer (järn) 2021-03-18

K

Kalcitriol oralt 1 mikrog/mL (Rocaltrol licens) oral lösning Rocaltrol 2022-11-03
Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) 2021-05-20
Kalcium oralt 15 mg (Extempore) kapsel 2021-06-24
Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-06-24
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning 2022-06-02
Kaliumcitrat oralt 0,93 mmol K/mL (Kaliumcitrat APL 100mg/mL, extempore) oral lösning 2022-12-01
Kaliumkanrenoat intravenös inj 10 mg/mL (ex Kanrenol licens, f.d Soldactone) Soldactone 2020-12-17
Kaliumkanrenoat intravenös inj 100 mg/mL (Kanrenol licens, f.d Soldactone) Soldactone 2020-09-03
Kaliumklorid intravenös inf 0,3 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) 2020-11-16
Kaliumklorid oralt 2 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska 2021-06-10
Kandesartan oralt (ex Atacand) tabletter Atacand 2020-11-19
Kaptopril oralt (ex Extempore) tabletter/kapslar 2022-01-20
Kaptopril oralt 0,2 mg/mL oral lösning 2022-02-02
Kaptopril oralt 1 mg/mL (ex Noyada 5mg/5mL licens) oral lösning 2022-06-02
Karayagummi oralt (Inolaxol) Inolaxol 2021-05-20
Karbomer konjunktivalt (ex Viscotears) ögongel Viscotears 2020-12-17
Kargluminsyra oralt 200 mg (ex Carbaglu) dispergerbar tablett Carbaglu 2021-01-21
Kaspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas) 2021-04-22
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketogan Novum) Ketogan 2020-12-17
Ketorolak intravenös inj 3 mg/mL (ex Toradol) Toradol 2020-04-22
Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) Dalacin 2018-12-19
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar Dalacin 2021-01-21
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning Dalacin 2020-04-22
Klobazam oralt 10 mg (ex Frisium licens) tablett Frisium 2020-06-05
Klobetasolpropionat utvärtes (ex Dermovat) Dermovat 2022-10-06
Klonazepam intravenös inj 0,5 mg/mL (Rivotril licens) Rivotril i.v. 2021-01-21
Klonazepam oralt (ex Iktorivil) tabletter Iktorivil 2021-12-09
Klonazepam oralt 2,5 mg/mL (Iktorivil) orala droppar Rivotril 2021-12-09
Klonidin intravenös inf/inj 3 mikrog/mL (ex Catapresan) Catapresan 2021-05-28
Klonidin intravenös inf/inj 10 mikrog/mL (ex Catapresan) Catapresan 2021-01-21
Klonidin intravenös inf/inj 15 mikrog/mL (ex Catapresan) Catapresan 2021-01-21
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning 2022-03-03
Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-06-10
Kloralhydrat rektalt 70 mg/mL (Extempore) 2021-06-10
Kloramfenikol konjunktivalt 10 mg/g = 1 % ögonsalva 2021-05-20
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar 2021-05-20
Klorokinfosfat oralt 15 mg/mL (Extempore) oral suspension 2020-12-17
Klorokinfosfat oralt tabletter 2020-12-17
Klortiazid oralt 50 mg/mL (Diuril licens) oral suspension Diuril 2021-05-20
Klotrimazol utvärtes 1 % (Canesten) kräm Canesten 2021-02-18
Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-12
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-12
Koagulationsfaktor IX intravenös inj plasmaderivat, hel ampull 2021-05-20
Koagulationsfaktor IX intravenös inj rekombinant, hel ampull 2021-05-20
Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj (Novoseven) rekombinant, AKTIVERAD, hel ampull 2021-05-20
Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj 1 mg/mL (Novoseven) rekombinant, aktiverat, nyfödda 2021-05-20
Koagulationsfaktor VIII + von Willebrandfaktor intravenös inj (Haemate) 2021-05-20
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 100 E/mL (ex Kovaltry) rekombinant 2021-05-20
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 125 E/mL (ex Advate) rekombinant 2021-05-20
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 200 E/mL rekombinant, nyfödda 2021-05-20
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 250 E/mL rekombinant, nyfödda 2021-05-20
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 62,5 E/mL (ex NovoEight) rekombinant 2021-05-20
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj plasmaderivat 2021-05-20
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant 2021-05-20
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant, långverkande 2021-05-20
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) Peyona 2022-10-06
Kolekalciferol oralt (Vitamin D3, ex Divisun) tabletter/kapslar Vitamin D3, Divisun 2021-01-21
Kolekalciferol oralt 20 000 E/mL (Vitamin D3, ex Detremin) orala droppar Vitamin D3, Detremin 2021-01-21
Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar D-vitamin 2019-11-13
Kolistimetat intravenös inf 20 000 E/mL (Tadim) prodrug till kolistin 2019-02-06
Kreatin oralt (Extempore) dospulver/kapslar 2022-04-07

L

Labetalol intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Trandate) Trandate 2021-03-18
Labetalol intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Trandate) Trandate 2021-03-18
Lactobacillus reuteri oralt (Protectis) tuggtablett 2020-12-17
Lactobacillus reuteri oralt (Semper magdroppar) Semper magdroppar 2020-06-05
Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning 2020-05-08
Lamivudin oralt (ex Epivir) tabletter Epivir 2022-10-06
Lamivudin oralt 10 mg/mL (Epivir) oral lösning Epivir 2022-10-06
Lamotrigin oralt (ex Lamictal) tabletter 2021-12-09
LANSOprazol oralt (ex Lanzo) tabletter/kapslar 2022-06-02
Laronidas intravenös inf (Aldurazyme) dos tillsätts till spädningsvätska Aldurazyme 2021-04-22
Levetiracetam intravenös inf 10 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) Keppra i.v. 2022-08-02
Levetiracetam intravenös inf 5 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) Keppra 2022-08-02
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter Keppra 2022-08-02
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning Keppra 2022-08-02
Levofloxacin intravenös inf 5 mg/mL (Tavanic) Tavanic 2021-04-22
Levofloxacin oralt (ex Tavanic) tabletter Tavanic 2022-09-01
Levokarnitin intravenös inf/inj 200 mg/mL (ex Carnitene licens) Carnitene 2021-11-11
Levokarnitin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Carnitene licens) Carnitene 2021-11-11
Levokarnitin oralt 200 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning 2021-01-21
Levokarnitin oralt 300 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning Carnitene 2021-11-11
Levosimendan intravenös inf 0,025 mg/mL = 25 mikrog/mL (Simdax) Simdax 2022-04-07
Levosimendan intravenös inf 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (Simdax) Simdax 2022-04-07
Levotyroxin oralt (ex Levaxin) tabletter 2020-09-03
Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster EMLA, Tapin 2021-12-09
Lidokain + Tetrakain utvärtes (Rapydan) plåster Rapydan 2020-10-23
Lidokain lokalbedövning 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) 2021-11-11
Lidokain lokalbedövning 8,33 mg/mL (ex Xylocain utan kons.) buffrad med Natriumbikarbonat Xylocain utan konc 2021-11-11
Lidokain lokalbedövning av yta (Xylocain) spray 10 mg/dos = 100 mg/mL Xylocain spray 2021-11-11
Lidokain utvärtes 40 mg/g (LidoGalen licens) kräm Maxilene 2022-10-06
Lidokain utvärtes gel 2 % (Xylocain) Xylocain 2021-11-11
Linezolid intravenös inf 2 mg/mL (ex Zyvoxid) Zyvoxid 2020-05-07
Linezolid oralt 20 mg/mL (Zyvoxid) oral suspension Zyvoxid 2020-04-22
Linezolid oralt 600 mg (ex Zyvoxid) tablett Zyvoxid 2020-11-19
Lisdexamfetamin oralt (Elvanse) kapslar Elvanse 2020-12-17
Litium oralt 42 mg (Lithionit) depottablett 2021-01-21
Loperamid oralt 2 mg (ex Dimor) kapsel/tablett Dimor 2021-06-10
Lopinavir + Ritonavir oralt 80 + 20 mg/mL (Kaletra) oral lösning Kaletra 2021-05-20
Loratadin oralt 1 mg/mL (Clarityn) sirap Clarityn 2021-05-20
Loratadin oralt 10 mg (ex Clarityn) tablett Clarityn 2021-05-20
Lorazepam oralt 1 mg (ex Temesta) tablett Temesta 2021-02-18
Losartan oralt (ex Cozaar) tabletter Cozaar 2020-11-19

M

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 2022-08-02
Magnesium oralt 2,4 mg/mL = 0,1 mmol/mL 2022-10-06
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) Movicol Junior, Laxido Junior 2020-05-08
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) barn under 6 mån Movicol Junior, Laxido Junior 2020-05-08
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) Movicol, Laxido 2020-05-08
Makrogol + elektrolyter oralt (Laxabon) Laxabon 2022-11-03
Makrogol oralt (ex Forlax Junior) Forlax Junior 2021-04-22
Makrogol oralt (ex Forlax) Forlax, Omnilax 2020-05-08
Mannitol intravenös inf 150 mg/mL 2022-11-03
Medicinskt kol oralt (Carbomix) oral suspension Carbomix 2020-05-19
Melatonin oralt (ex Mellozzan) 2021-05-20
Melatonin oralt 1 mg/mL oral lösning 2021-05-20
Merkaptopurin oralt 20 mg/mL (Xaluprine) oral suspension Xaluprine 2021-12-09
Merkaptopurin oralt 50 mg (ex Puri-nethol) tablett Puri-nethol 2021-12-09
Meropenem intravenös inf 10 mg/mL (ex Meronem) Infusion 2019-10-16
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) injektion 2021-05-20
Metoklopramid intravenös inj 5 mg/mL (Primperan) Primperan 2021-10-07
Metoklopramid oralt 10 mg (ex Primperan) tablett Primperan 2021-10-07
Metoprolol intravenös inj/inf 1 mg/mL (Seloken) Seloken 2021-06-10
Metoprolol oralt (ex Seloken) tabletter Seloken 2020-10-22
Metotrexat oralt (ex Metotab) tabletter 2022-10-06
Metotrexat oralt 2 mg/mL (Jylamvo) oral lösning Jylamvo 2022-11-03
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2022-12-01
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter Flagyl 2021-12-09
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension Flagyl 2021-12-09
Metylfenidat oralt (ex Concerta) tabletter/kapslar Concerta 2020-09-03
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) Solu-medrol 2020-09-03
Metyltionin intravenös inf/inj 5 mg/mL (Methylthioninium chloride Proveblue) Metylenblått 2020-02-26
Metyltionin intravenös inj 10 mg/mL (Extempore) 2021-05-20
Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning Buccolam 2021-10-07
Midazolam intramuskulär inj 5 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-12-01
Midazolam intravenös inf/inj 0,2 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-12-01
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-12-01
Midazolam intravenös inf/inj 5 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-12-01
Midazolam nasalt (Nazolam Licens) spray nasalt 2019-10-16
Midazolam rektalt 3 mg/mL (ex Extempore) rektalgel premedicinering 2019-10-16
Mikafungin intravenös inf 0,5 mg/mL (Mycamine) 2020-09-03
Milrinon intravenös inf 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (ex Corotrop) Corotrop 2020-06-23
Minoxidil oralt (ex Loniten licens) tabletter Loniten 2021-06-10
Mirtazapin oralt (ex Mirtin) tabletter 2020-09-03
Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat 2020-09-03
Montelukast oralt 1 mg/mL (ex Singulair) oral lösning 2020-09-03
Morfin intravenös inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL 2022-06-02
Morfin intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL Neo 2022-06-02
Morfin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2022-06-02
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL 2022-06-02
Morfin oralt 2 mg/mL oral lösning 2021-01-21
Multivitamin oralt (Abidec multivitamin drops, licens) orala droppar 2021-05-20
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar 2020-09-03

N

Naloxegol oralt (Moventig) tabletter Moventig 2020-09-03
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL Narcanti Nexodal 2022-06-02
Naloxon oralt 30 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2020-09-03
Naproxen oralt (ex Pronaxen) tabletter Pronaxen 2021-12-09
Natriumbensoat intravenös inf 50 mg/mL (Extempore) 2022-10-06
Natriumbensoat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-01-21
Natriumcitrat + natriumlaurylsulfoacetat rektalt (Microlax) Microlax 2020-12-17
Natriumdikloracetat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) 2021-01-21
Natriumdikloracetat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-01-21
Natriumfenylacetat + Natriumbensoat intravenös inf 10 +10 % (Ammonul licens) Ammonul 2022-10-06
Natriumfenylbutyrat oralt (Ammonaps, Pheburane) Ammonaps 2022-10-06
Natriumfenylbutyrat oralt 100 mg/mL = 0,1 gram/mL (Ammonaps) oral lösning från tablett Ammonaps 2022-12-01
Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-11-11
Natriumklorid hyperton inhalation 40 mg/mL = 4 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-11-11
Natriumklorid hyperton inhalation 45 mg/mL = 4,5 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-11-11
Natriumklorid hyperton inhalation 50 mg/mL = 5 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-11-11
Natriumklorid hyperton inhalation 60 mg/mL = 6 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-11-11
Natriumklorid hyperton inhalation 70 mg/mL = 7 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-11-11
Natriumklorid hyperton intravenös inf 0,5 mmol/mL (från Addens/Addex Natriumklorid) 2022-11-03
Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL ersättning av vätskeförlust enl. 1 %-regeln stomiförluster 2019-11-13
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL inhalation 2021-10-07
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska 2018-11-28
Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL (ex Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar Laxoberal 2021-05-28
Natriumpolystyrensulfonat oralt (Resonium) Resonium oralt 2022-02-02
Natriumpolystyrensulfonat rektalt 0,15 gram/mL (Resonium) Resonium rektalt 2022-02-02
Natriumvätekarbonat intravenös inf/inj 50 mg/mL (Natriumbikarbonat Fresenius Kabi) 2022-06-02
Natriumvätekarbonat oralt 50 mg/mL (Extempore) oral lösning 2022-11-03
Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) Curosurf 2018-11-28
Neostigmin inj 150 mikrog/mL flera administreringssätt 2021-11-11
Neostigmin oralt 150 mikrog/mL (Neostigmin) 2021-11-11
Nevirapin oralt 10 mg/mL (Viramune) oral suspension Viramune 2021-06-10
Nifedipin oralt (ex Adalat) kapslar/tabletter Adalat 2021-03-18
Nifedipin oralt 20 mg/mL (Licens) orala droppar 2021-06-10
Nimodipin intravenös inf 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL (Nimotop) 2020-11-19
Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter Furadantin 2021-04-16
Nitroprussid intravenös inf 0,12 mg/mL = 120 mikrog/mL (Nipruss) 2021-12-09
Nitroprussid intravenös inf 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL (Nipruss) 2021-12-09
NORadrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL 2023-01-12
NORadrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL 2023-01-12
NORadrenalin intravenös inf 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL 2021-04-22
Nusinersen intratekalt 12 mg (Spinraza) Spinraza 2021-12-09
Nutrilock instillation 2021-03-18
Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension 2020-12-17

O

Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 10 E/mL (Botox) Botox 2022-11-03
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 50 E/mL (Botox) 2022-11-03
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 100 E/mL (Botox) 2022-11-03
Okrelizumab intravenös inf 1,2 mg/mL (Ocrevus) 2021-06-10
Oktreotid intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Sandostatin) Sandostatin 2021-06-10
OLANZapin oralt (ex Zyprexa) tabletter 2021-01-21
Omalizumab subkutan inj (Xolair) Xolair 2022-11-03
Omeprazol 4 mg/mL (Licens) oral suspension 2022-10-06
Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter 2021-12-09
Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL (ex Zofran) Zofran i.v. 2022-03-03
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter Zofran 2022-03-03
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (Zofran) oral lösning 2022-02-02
Oseltamivir oralt (ex Tamiflu) kapslar Tamiflu 2020-12-17
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension Tamiflu 2020-12-17
Oxazepam oralt (ex Sobril) tabletter Sobril 2020-09-03
Oxikodon + Naloxon oralt (ex Targiniq) depottabletter Targiniq 2019-12-11
Oxikodon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex OxyNorm) OxyNorm 2020-12-17
Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning OxyNorm 2019-12-11
Oximetazolin nasalt 0,1 mg/mL (ex Rhinox licens) näsdroppar Rhinox 2021-11-11
Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL spädning från Nezeril Utspädd nezeril 2023-01-12
Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray Nezeril 2021-11-11
Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray Nezeril 2020-10-22
Oxkarbazepin oralt (Trileptal) tabletter Trileptal 2021-10-07
Oxkarbazepin oralt 60 mg/mL (Trileptal) oral suspension Trileptal 2021-10-07
Posakonazol oralt 40 mg/mL (ex Noxafil) oral suspension Noxafil 2022-11-03

P

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) Synagis 2022-04-07
Palonosetron intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Aloxi 250 mikrog/5 mL) Aloxi 2020-11-11
Pamidronat intravenös inf (ex Pamifos, f.d Aredia) dos tillsätts till spädningsvätska Pamifos, f.d. Aredia 2022-04-07
Pamidronat intravenös inf 0,1 mg/mL (ex Pamifos, f.d Aredia) NEO Pamifos, f.d Aredia 2019-12-11
Pankreatin oralt (ex Creon) kapslar 2021-04-22
Pankreatin oralt (Kreon für kinder licens) granulat 2021-04-22
Pantoprazol intravenös inf/inj 4 mg/mL (ex Pantoloc) kan även ges i jejunostomi 2020-11-19
Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) intravenös 2021-09-02
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) 2022-04-07
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning oral lösning 2022-04-07
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier supp 2022-04-07
Parecoxib intravenös inf/inj 4 mg/mL (ex Dynastat) Dynastat 2022-03-03
Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL (ex Dynastat) Dynastat 2022-03-03
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) Tazocin injektion 2021-01-21
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) Tazocin infusion 2021-01-21
Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter Selexid 2020-10-22
Plasmalyte GLUCOS intravenös inf 2021-01-21
Plasmalyte Glucos intravenös inf (+ 35 K) vid diabetes ketoacidos 2020-12-17
Plasmalyte intravenös inf 2022-12-01
Prednisolon + cinkokain rektalt (Scheriproct) suppositorium/salva Scheriproct 2022-09-01
Prednisolon oralt tabletter/kapslar 2022-06-02
Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum) Precortalon 2020-03-25
Prometazin intramuskulär inj 25 mg/mL (Phenergan licens) 2020-05-27
Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL (Phenergan licens) 2020-10-22
Prometazin oralt (ex Lergigan) tabletter Lergigan 2020-05-27
Propiomazin oralt 25 mg (Propavan) tablett 2020-11-19
Propofol intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Diprivan) 2020-12-17
Propofol intravenös inf/inj 5 mg/mL (Propofol Lipuro) 2021-04-22
Propranolol oralt 3,75 mg/mL (Hemangiol) oral lösning Hemangiol 2021-05-20
Propranololhydroklorid oralt (ex Inderal) tabletter/depotkapslar Inderal 2020-05-27
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-09-02
Propranololhydroklorid oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-09-02
Propylenglykol + mjölksyra utvärtes 200 + 45 mg/g (Locobase LPL) kräm Locobase LPL 2022-09-01
Propylenglykol utvärtes 20 % (ex Propyderm) kräm/emulsion 2022-09-01
Protein C intravenös inj 100 E/mL (Ceprotin) Ceprotin 2021-05-20
Protrombinkomplex AKTIVERAD intravenös inf (Feiba) Feiba 2022-08-02
Protrombinkomplex intravenös inf/inj 25 E/mL (ex Confidex) Ocplex, Confidex 2021-06-10
Pyrazinamid oralt (Extempore, licens) kapslar/tablett 2020-11-19
Pyridoxal-5-fosfat oralt 10 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral lösning från kapsel B6-epilepsi oral 2020-02-26
Pyridoxin intravenös inf/inj 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) vit B6 central infart 2020-03-25
Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Pyridoxin perifer 2020-05-27
Pyridoxin oralt (Vitamin B6, ex Extempore) tabletter/kapslar vit B6 2022-09-01
Pyridoxin oralt 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2020-12-17
Pyridoxin oralt 50 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral vätska 2020-12-17

R

Rabies-immunglobulin humant, intramuskulär inj 150 E/mL (Berirab/Berirab P licens) 2021-06-10
Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat Hidrasec 2019-09-18
Racekadotril oralt 30 mg/15 mL (Hidrasec) oral suspension Hidrasec 2019-09-18
Rasburikas intravenös inf 0,3 mg/mL (Fasturtec) Fasturtec 2022-10-06
Remdesivir intravenös inf (Veklury) dos tillsätts till spädningsvätska, barn från 40 kg Veklury 2022-06-02
Remdesivir intravenös inf 1 mg/mL (Veklury) Veklury 2022-04-07
Remifentanil intravenös inf/inj 100 mikrog/mL (ex Ultiva) Ultiva 2021-11-11
Remifentanil intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Ultiva) Ultiva 2021-11-11
Retinol oralt 250 mikrog/mL (Vitamin A, extempore) oral vätska Vitamin A 2021-09-02
Ribavirin oralt 40 mg/mL (Rebetol) oral lösning 2020-11-19
Riboflavin oralt 20 mg/mL (Vitamin B2, Extempore) oral vätska Vitamin B2 2020-09-03
Rifampicin intravenös inf 6 mg/mL (ex Rifadin) 2019-12-11
Rifampicin oralt (ex Rimactan) kapslar 2019-12-11
Rifampicin oralt 20 mg/mL (Rifadin) oral suspension 2019-12-11
Risperidon oralt (ex Risperdal) tablett 2021-03-18
Risperidon oralt 1 mg/mL (ex Risperdal) oral lösning 2021-03-18
Rituximab intravenös inf 1 mg/mL (ex Mabthera) Mabthera, Truxima 2020-10-22
UTGÅR UPPDATERAS EJ Rasburikas intravenös inf (Fasturtec), stamlösning för vidare spädning Fasturtec 2022-10-06

S

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) 2021-02-18
Salicylsyra utvärtes 1 % (Salsyvase) salva 2021-02-18
Salicylsyra utvärtes 2 % (f.d. Salsyvase) kräm/salva 2021-02-18
Sertralin oralt (ex Zoloft) tabletter Zoloft 2020-09-03
Sertralin oralt 20 mg/mL (Zoloft) koncentrat till oral lösning Zoloft 2020-09-03
Serum mot huggormsgift intravenös inf (ViperaTAb licens) fårserum ViperaTAb 2022-06-02
Serum mot huggormsgift intravenös inf (Viperfav licens) hästserum Viperfav 2022-06-02
Sildenafil oralt (ex Revatio) tablett/kapslar pulm.hypertension 2021-11-11
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension Revatio 2019-11-13
Simetikon oralt 100 mg/mL (Minifom) droppar Minifom 2020-10-22
Sorbitol rektalt (Resulax) Resulax 2020-10-22
Sotalol oralt (ex Sotacor) tabletter/kapslar 2020-12-17
Sotalol oralt 10 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-06-10
Sotalol oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-06-10
Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel 2019-12-11
Spironolakton oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2019-12-11
Spironolakton oralt 5 mg/mL (Extempore) oral vätska 2019-12-11
Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (Celocurin) Celocurin 2020-02-26

T

Takrolimus oralt/sublingualt (ex Prograf) 2021-01-21
Talidomid oralt (Thalidomide Celgene) kapslar 2020-09-03
Taurolock instillation 2020-11-19
Taurolock instillation (Extempore) med heparin 70 E/mL taurolock+heparin 2020-10-23
Taurolock instillation (Taurolock U 25000) med urokinas 5 000 E/mL 2022-09-01
Taurolock instillation (TauroLockHep 100) med heparin 100 E/mL Taurolock+heparin 2020-10-23
Taurolock instillation med heparin 20 E/mL 2020-10-23
Teikoplanin intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Targocid) 2021-02-18
Teikoplanin intravenös inf/inj 133,3 mg/mL (ex Targocid) spädning från 400 mg Targocid 2021-02-18
Teikoplanin intravenös inf/inj 67,7 mg/mL (ex Targocid) spädning från 200 mg Targocid 2021-02-18
Terbutalin intravenös inf 20 mikrog/mL (Bricanyl) Bricanyl i.v. 2020-12-17
Testosteron intramuskulär inj 250 mg/mL (Testoviron-Depot licens) 2020-11-19
Tetanus-immunglobulin humant, intramuskulär inj 250 E/mL (Tetagam P licens) 2021-06-10
Tetrakosaktid intramuskulär inj 1 mg/mL (Synacthen Depot) Synacthen Depot 2021-03-18
Tetrakosaktid intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL (Synacthen) Synacthentest 2022-04-07
Tiamazol oralt 5 mg (ex Thacapzol) tablett Thacapzol 2021-10-07
Tiamin intravenös inf 50 mg/mL (Vitamin B1,Thiamine Sterop, f.d. licens) Vitamin B1 2022-06-02
Tiamin oralt (Vitamin B1, Benerva licens, extempore) Vitamin B1 2021-02-18
Tiamin oralt 100 mg/mL (Vitamin B1, extempore) oral lösning Vitamin B1 2021-02-18
Tiamin oralt 50 mg/mL (Vitamin B1, extempore) Vitamin B1 2021-09-02
Tigecyklin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Tygacil) 2020-02-26
Tiopental intravenös inf/inj 2,5 mg/mL (ex Pentocur) 2022-06-02
Tobramycin inhalation 300 mg (ex Tobi) CF 2022-06-02
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) Nebcina 2020-04-22
Tocilizumab intravenös inf (RoActemra) dos tillsätts till spädningsvätska RoActemra 2020-12-17
Tokoferol oralt 100 mg (Vitamin E, E-vimin) kapsel Vitamin E, E-vimin 2020-11-19
Tokofersolan oralt 50 mg/mL (Vitamin E, Vedrop) oral lösning 2021-06-10
Topiramat oralt (ex Topimax) kapslar/tabletter 2021-11-11
TPN: Numeta G13E intravenös inf parenteralt energibehov hos barn under 2,5 kg, upp till 273 kcal/d 2019-03-06
TPN: Numeta G16E intravenös inf, parenteralt energibehov upp till 515 kcal/d 2019-03-06
TPN: Numeta G19E intravenös inf, parenteralt energibehov 515 - 1140 kcal/d 2019-03-06
TPN: Perifer Numeta G10E intravenös inf (barn under 2,5 kg, upp till 273 kcal/d) spädning från G13E Numeta G10 2021-12-09
Trametinib oralt 0,05 mg/mL (Mekinist) oral lösning Mekinist 2021-05-20
Tranexamsyra intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Cyklokapron) Cyklokapron inf 2022-04-07
Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) Cyklokapron 2022-06-02
Trientine dihydroklorid oralt (Licens), kapslar 2021-05-20
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf (Eusaprim) dos i mL koncentrat Eusaprim, Bactrim 2022-06-02
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter Eusaprim, Bactrim 2020-10-22
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mL vätska, oral suspension Eusaprim, Bactrim 2022-03-03
Trimetoprim oralt (Idotrim) tabletter 2021-04-16
Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension 2021-04-16
Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat) Tribonat 2022-08-02

U

Ubidekarenon = Q10 i olivolja oralt 8 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-06-10
Uppvätskning: Snabb 4 tim, enteralt i sond (Semper Vätskeersättning) oral lösning 2020-06-05
Uppvätskning: Underhåll 24 tim, enteralt i sond 2020-06-05
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (blandas själv) oral lösning 2020-10-22
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (Resorb) brustablett 2020-10-22
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (Semper vätskeersättning) oral lösning 2020-06-05
Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension 2020-06-05
Ursodeoxicholsyra oralt (ex Ursofalk) kapsel/tablett 2020-11-11

V

Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 10 mikrog/dos mot covid-19, barn 5 - 11 år 2022-03-03
Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 30 mikrog/dos mot covid-19, barn från 12 år 2022-03-03
Vaccin: Engerix-B intramuskulär inj mot hepatit B 2020-06-05
Vaccin: Fluenz Tetra intranasalt mot influensa 2020-06-05
Vaccin: Hexyon intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2020-12-17
Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2020-06-05
Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj, mot pneumokockinfektioner 2020-06-05
Vaccin: Rabipur intramuskulär inj 2,5 E/mL mot rabies 2021-01-21
Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension 2020-11-11
Vaccin: RotaTeq oralt mot rotavirus, oral lösning 2020-06-05
Vaccin: Synflorix intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner 2020-06-05
Valaciklovir oralt (ex Valtrex) tabletter 2022-03-03
Valganciklovir oralt 50 mg/mL (Valcyte) 2021-02-18
Valproat intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Ergenyl) Ergenyl 2021-10-07
Valproat oralt (ex Ergenyl) Ergenyl 2021-10-07
Valproat oralt 200 mg/mL (Absenor) orala droppar Ergenyl 2021-10-07
Valproat oralt 60 mg/mL (Absenor) oral lösning Ergenyl 2021-10-07
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) 2022-06-02
Vankomycin oralt (ex Vancocin) kapslar 2020-12-17
Vankomycin oralt 50 mg/mL (ex Extempore) oral lösning oral 2019-11-13
Varicella Zoster-immunglobulin intramuskulär inj 104 E/mL (Varizig licens) 2020-09-03
Varicella Zoster-immunglobulin intravenös inf 25 E/mL (Varitect CP licens) 2020-09-03
Vedolizumab intravenös inf 1,2 mg/mL (Entyvio) Entyvio 2021-05-20
Venlafaxin oralt (ex Efexor Depot) depotkapslar/depottablett Efesor 2020-09-03
Vigabatrin oralt 100 mg/mL (Sabrilex) oral lösning Sabrilex 2021-02-18
Vigabatrin oralt 500 mg (Sabrilex) tablett/granulat till oral lösning Sabrilex 2021-02-18
Vorikonazol intravenös inf 5 mg/mL (ex Vfend) Vfend i.v. 2019-12-11
Vorikonazol oralt (ex Vfend) tabletter Vfend tabl 2019-12-11
Vorikonazol oralt 40 mg/mL (Vfend) oral suspension Vfend oral susp 2019-12-11
Väteperoxid utvärtes 1 % (Microcid) kräm Microcid 2020-05-27
Vätsketerapi: Basal underhållsbehandling, långsam rehydrering (ex Plasmalyte-GLUCOS, glukos med tillsatser) Plasmalyte-Glukos 2019-05-16
Vätsketerapi: Chock (ex Ringer-Acetat, Plasmalyte, Natriumklorid 9 mg/mL) 2022-12-01
Vätsketerapi: Ersättning av kvarvarande deficit och förluster, långsam rehydrering 2020-10-23
Vätsketerapi: Snabb uppvätskning (ex Ringer-Acetat, buffrad Glukos 25 mg/mL med tillsatser) Ringer-Acetat 2020-03-25

Z

Zanamivir intravenös inf 10 mg/mL (Dectova) Dectova 2023-01-12
Zidovudin intravenös inf 4 mg/mL (Retrovir) Retrovir 2021-05-20
Zidovudin oralt 10 mg/mL (Retrovir) oral lösning Retrovir 2021-05-20
Zinksulfat oralt 1,5 mg Zn2+/mL (Solvezink) 2020-09-03
Zolmitriptan nasalt (Zomig Nasal) nässpray 2022-10-06
Zopiklon oralt (ex Imovane) tabletter Imovane 2020-09-03