Alla instruktioner

Denna lista ger en överblick över alla barnläkemedelsinstruktioner som finns i ePed med den senast publicerade versionen. 

Varje instruktion med ett unikt ePed-id kan finnas i olika versioner. Samma läkemedelssubstans kan ha flera varianter med skillnad i exempelvis spädning. 

Regionerna väljer olika instruktioner utifrån lokala riktlinjer. Vi hänvisar till den regionspecifika ePed-listan för att se de aktuella instruktioner och versionen som gäller i din region. 

Tryck Ctrl+F för att söka i listan.

För att få hjälp att tolka instruktionerna finns en guide att hitta här: 
https://eped.se/wp-content/uploads/2021/03/ePed-006-Tolkning-av-barnlakemedelsinstruktioner-i-ePed-version-2.0liten.pdf


Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

Abakavir

Abakavir oralt 20 mg/mL (Ziagen) oral lösning 2022-09-22
Abakavir oralt 300 mg (ex Ziagen) tablett 2022-09-22

Abakavir + Lamivudin

Abakavir + Lamivudin oralt 600 + 300 mg (ex Kivexa) tablett 2022-09-29

Abatacept

Abatacept intravenös inf (Orencia) dos tillsätts till spädningsvätska

Acetazolamid

Acetazolamid intravenös inj 5 mg/mL (Diamox) barn under 10 kg 2022-01-13
Acetazolamid intravenös inj 50 mg/mL (Diamox) 2022-01-13
Acetazolamid oralt 250 mg (Diamox) tablett 2021-01-28

Acetylcystein

Acetylcystein inhalation 2021-09-09
Acetylcystein intravenös inf 18 mg/mL 2020-10-08
Acetylcystein intravenös inf 33,3 mg/mL vid paracetamolintoxikation 2022-02-03
Acetylcystein intravenös inf 33,3 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg 2022-02-03
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL 2019-08-22
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation 2022-02-03
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg 2022-02-03
Acetylcystein oralt 200 mg/mL 2022-05-25
Acetylcystein oralt 50 mg/mL 2022-05-25
Acetylcystein oralt brustablett 2021-02-04
Acetylcystein rektalt 100 mg/mL 2020-10-08

Acetylcystein + Amidotrizoinsyra

Acetylcystein + Amidotrizoinsyra rektalt 25 mg/mL + 185 mg I/mL (Acetylcystein + Gastrografin) lavemang 2022-11-17

Acetylsalicylsyra (ASA)

Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar 2021-01-28

Acitretin

Acitretin oralt 2 mg/mL (Extempore) oral vätska 2018-04-26

Acyklovir

Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat 2022-02-24
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver 2022-02-24
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver och koncentrat 2022-02-24
Aciklovir konjunktivalt 30 mg/g = 3 % (ex Xorox) ögonsalva
Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2022-02-24
Aciklovir oralt 80 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2022-02-24
Aciklovir oralt tabletter 2022-02-24
Aciklovir utvärtes 5 % (ex Zovirax) kräm/stift 2018-12-20

Adalimumab

Adalimumab subkutan inj (ex Amgevita, Humira) 2021-07-01

Adenosin

Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2022-05-19
Adenosin intravenös inj 2,5 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2022-05-19
Adenosin intravenös inj 5 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2022-05-19

Adrenalin

Adrenalin inhalation 2020-01-16
Adrenalin inj 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL flera administreringsvägar 2021-09-23
Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringsvägar 2019-02-07
Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna 2018-05-31
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL 2019-03-28
Adrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL 2020-02-20
Adrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL 2020-02-20
Adrenalin intravenös inf 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL 2021-09-16
Adrenalin intravenös inf 0,08 mg/mL = 80 mikrog/mL 2021-09-16
Adrenalin intravenös inf 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL 2021-09-16
Adrenalin intravenös inf 0,16 mg/mL = 160 mikrog/mL 2021-09-16

Agalsidas beta

Agalsidas beta intravenös inf (Fabrazyme) dos tillsätts till spädningsvätska 2021-11-11

Albumin

Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) 2019-12-19
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) 2019-12-19

Alfentanil

Alfentanil intravenös inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Rapifen) 2022-05-12
Alfentanil intravenös inj 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL (ex Rapifen) 2022-06-02

Alginsyra + tillsatser

Alginsyra + tillsatser oralt (ex Gaviscon) oral suspension 2022-06-02
Alginsyra + tillsatser oralt (ex Gaviscon) tuggtablett 2022-05-25

Alglukosidas alfa

Alglukosidas alfa intravenös inf (Myozyme) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-12-10

Alimemazin

Alimemazin oralt (ex Nedeltran licens, f.d Theralen) kapslar/tabletter 2022-10-20
Alimemazin oralt 40 mg/mL (fd Theralen) orala droppar 2022-10-20

Allopurinol

Allopurinol intravenös inf 6 mg/mL (Extempore) 2021-11-25
Allopurinol oralt (ex Zyloric) tabletter 2022-10-13

Alprostadil

Alprostadil intravenös inf 0,002 mg/mL = 2 mikrog/mL (ex Prostivas) 2021-11-25
Alprostadil intravenös inf 0,005 mg/mL = 5 mikrog/mL (ex Prostivas) 2021-11-25
Alprostadil intravenös inf 0,010 mg/mL = 10 mikrog/mL (ex Prostivas) 2021-11-25

Alteplas

Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) 2022-04-28
Alteplas intrapleural instillation 0,1 mg/mL (Actilyse) pleuradränage 2022-10-13
Alteplas intravenös inf 1 mg/mL (Actilyse) 2021-12-16

Amfotericin B

Amfotericin B intravenös inf 0,5 mg/mL (AmBisome liposomal) 2021-11-04
Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome liposomal) 2021-11-04
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (AmBisome liposomal) 2021-11-04

Amidotrizoinsyra

Amidotrizoinsyra oralt 370 mg I/mL (Gastrografin) oral lösning 2022-04-21

Amikacin

Amikacin inhalation 250 mg/mL (ex Biklin) 2020-11-19
Amikacin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Biklin, Extempore) 2021-04-29
Amikacin intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Biklin, Extempore) 2021-04-29

Amilorid

Amilorid oralt 5 mg (ex Midamor licens) tablett 2020-10-08

Amiodaron

Amiodaron intravenös inf 1,5 mg/mL (ex Cordarone) 2022-11-17
Amiodaron intravenös inf 2,4 mg/mL (ex Cordarone) 2022-11-17
Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL (ex Cordarone) 2022-11-17
Amiodaron intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Cordarone) 2022-11-17
Amiodaron intravenös inf/inj 6 mg/mL (ex Cordarone) 2022-11-17
Amiodaron oralt (ex Cordarone) 2023-01-19

Amitriptylin

Amitriptylin (ex Saroten) tabletter 2022-08-25

Amlodipin

Amlodipin oralt (ex Norvasc) tabletter 2020-10-08
Amlodipin oralt 1 mg/mL (Licens) oral lösning 2020-10-08

Amoxicillin

Amoxicillin oralt (ex Amimox) tabletter 2020-11-05
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-11-05
Amoxicillin oralt 50 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-11-05

Amoxicillin + Klavulansyra

Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (Spektramox) oral suspension 2022-03-24
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2022-03-24
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (Spektramox) oral suspension 2020-03-26
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2020-03-26

Ampicillin

Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL (Doktacillin) 2018-03-22
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) 2020-05-07

Anakinra

Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) 2022-05-19
Anakinra intravenös inj 100 mg (Kineret) förfylld spruta 2022-05-05
Anakinra subkutan inj 100 mg/0,67 mL = 150 mg/mL (Kineret) 2022-04-21

Anidulafungin

Anidulafungin intravenös inf 0,7 mg/mL (ex Ecalta) 2020-10-08

Antitrombin III

Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Antithrombin III Baxalta)
Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Atenativ)

Aprepitant

Aprepitant oralt (ex Emend) kapslar 2022-06-09
Aprepitant oralt 25 mg/mL (Emend) oral suspension 2022-06-09

Arginin

Arginin intravenös inf 100 mg/mL (Extempore) 2022-08-10
Arginin oralt 100 mg/mL (Extempore) oral vätska 2022-08-10

Argipressin (Vasopressin)

Argipressin intravenös inf 0,1 E/mL = 100 mE/mL (ex Empressin) 2021-06-03
Argipressin intravenös inf 0,4 E/mL = 400 mE/mL (ex Empressin) 2021-06-03
Argipressin intravenös inf 0,5 E/mL = 500 mE/mL (ex Empressin) 2021-06-03
Argipressin intravenös inf 1 E/mL = 1 000 mE/mL (ex Empressin) 2021-06-03

Aripiprazol

Aripiprazol oralt (ex Abilify) tabletter 2019-05-09
Aripiprazol oralt 1 mg/mL (ex Abilify) oral lösning 2019-05-09

Artesunat

Artesunat intravenös inj 10 mg/mL (ex Artesun licens) 2023-01-19

Atomoxetin

Atomoxetin oralt (ex Strattera) kapslar 2019-04-04
Atomoxetin oralt 4 mg/mL (Strattera) oral lösning 2019-04-04

Atovakvon

Atovakvon oralt 150 mg/mL (ex Wellvone) oral suspension 2022-08-04

Atrakurium

Atrakurium intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Atracurium-hameln) 2022-03-10
Atrakurium intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Atracurium-hameln) 2022-03-10
Atrakurium intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Atracurium-hameln) 2022-03-10

Atropin

Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt 2020-03-12
Atropin 0,5 mg/mL flera administreringssätt 2020-03-09

Azatioprin

Azatioprin oralt (ex Imurel) tabletter 2021-11-25
Azatioprin oralt 10 mg/mL (Azathioprine 50 mg/5 mL, licens) oral suspension 2021-11-25

Azitromycin

Azitromycin intravenös inf 2 mg/mL (Azitromax) 2021-01-21
Azitromycin oralt (ex Azitromax) tabletter 2020-03-26
Azitromycin oralt 40 mg/mL (ex Azitromax) oral suspension 2020-03-26

Aztreonam

Aztreonam intravenös inj 100 mg/mL (Azactam) 2020-05-07

Bensylpenicillin, Penicillin G

Bensylpenicillin intramuskulär inj 250 mg/mL 2021-03-04
Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2021-03-04

Betain

Betain oralt (Cystadane) oralt pulver 2022-09-08

Betametason

Betametason intravenös inj 0,1 mg/mL (ex Betapred) 2021-12-08
Betametason intravenös inj 0,4 mg/mL (ex Betapred) 2021-12-08
Betametason intravenös inj 0,5 mg/mL (ex Betapred) 2021-12-08
Betametason intravenös inj 1 mg/mL (ex Betapred) 2021-12-08
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) 2021-12-08
Betametason oralt 0,1 mg/mL (ex Betapred) oral lösning från tablett 2021-06-17
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett 2021-11-18
Betametason oralt 0,5 mg/mL (ex Betapred) oral lösning från tablett 2021-06-17

Biktegravir + Emtricitabin + Tenofoviralafenamid

Biktegravir + Emtricitabin + Tenofoviralafenamid 50 + 200 + 25 mg (Biktarvy) tablett 2022-10-06

Biotin

Biotin intravenös inj 5 mg/mL (Vitamin B7, licens) 2020-10-01
Biotin oralt (Vitamin B7, licens) tabletter 2020-10-01

Biperiden

Biperiden intramuskulär/intravenös inj 0,4 mg/mL (Akineton) 2022-02-10
Biperiden intramuskulär/intravenös inj 5 mg/mL (Akineton) 2022-02-10

Bosentan

Bosentan oralt (ex Tracleer) kapslar/tabletter 2020-09-24

Botulinumtoxin typ A

Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 10 E/mL (Botox) 2022-10-27
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 50 E/mL (Botox) 2022-10-27
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 100 E/mL (Botox) 2022-10-27
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 100 E/mL (Dysport) 2022-10-27
Botulinumtoxin typ A intramuskulär inj 200 E/mL (Dysport) 2022-10-27

Bromhexin

Bromhexin oralt 0,8 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning 2018-05-03
Bromhexin oralt 1,6 mg/mL (ex Bisolvon) oral lösning 2018-05-03
Bromhexin oralt 2 mg/mL (Bisolvon licens) orala droppar 2018-05-03
Bromhexin oralt 8 mg (ex Bisolvon) tabletter 2018-05-03

Bromhexin + Efedrin

Bromhexin + Efedrin oralt 0,5 + 1 mg/mL (ex Mollipect) oral lösning 2020-10-29

Budesonid

Budesonid inhalation (ex Pulmicort) 2020-01-16
Budesonid nasalt (ex Desonix) nässpray 2021-05-12
Budesonid oralt (ex Entocort) 2022-10-20

C1-esterashämmare

C1-esterashämmare intravenös inf/inj (ex Berinert) 2018-09-06

Cefadroxil

Cefadroxil oralt (ex Cefamox löslig) kapsel/tablett 2020-03-12
Cefadroxil oralt 100 mg/mL oral suspension 2020-03-12

Cefixim

Cefixim oralt (ex Suprax licens) tabletter 2021-12-16
Cefixim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension 2021-12-16

cefOTAXim

CefOTAXim intramuskulär inj 250 mg/mL (f.d Claforan) 2021-12-08
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2021-04-22

cefTAZidim

cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2020-05-07

cefTIBUten

cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension 2019-01-31
cefTIBUten oralt 400 mg (ex Wincef licens) tablett/kapsel 2022-07-28

cefTRIAXon

cefTRIAXon intramuskulär inj 250 mg/mL spädning med lidokain 2018-05-24
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) 2018-05-24
cefTRIAXon intravenös inf/inj 20 mg/mL (f.d Rocephalin) 2019-09-05
cefTRIAXon intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Rocephalin) 2020-01-28

cefUROXim

cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) 2020-07-02

Celecoxib

Celecoxib oralt (ex Celebra) kapslar 2020-05-07

Cetirizin

Cetirizin oralt 1 mg/mL (Zyrlex) oral lösning 2019-10-31
Cetirizin oralt 10 mg (ex Zyrlex) tablett
Cetirizin oralt 10 mg/mL (Zyrlex) orala droppar 2019-10-31

Cidofovir

Cidofovir intravenös inf 3 mg/mL 2023-01-12

Ciklosporin

Ciklosporin intravenös inf (Sandimmun) barn under 20 kg, 50 mL 2019-03-07
Ciklosporin intravenös inf (Sandimmun) barn över 20 kg, 100 mL 2019-03-07
Ciklosporin intravenös inf 2,5 mg/mL (Sandimmun) 2020-01-27
Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral) kapsel 2022-11-10
Ciklosporin oralt 100 mg/mL (ex Sandimmun Neoral) oral lösning 2022-11-10

Ciprofloxacin

Ciprofloxacin aurikulärt 2 mg/mL (Cetraxal) örondroppar 2020-09-10
Ciprofloxacin aurikulärt 3 mg/mL (Ciloxan) örondroppar 2020-09-10
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL 2020-02-06
Ciprofloxacin oralt 100 mg/mL (Ciproxin) oral suspension 2022-03-03
Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL (Ciproxin) oral suspension 2022-03-03
Ciprofloxacin oralt tabletter 2020-02-06

Ciprofloxacin + Fluocinolon

Ciprofloxacin + Fluocinolon aurikulärt 3 + 0,25 mg/mL (Cetraxal Comp) örondroppar 2020-09-10

Cocillana + Etylmorfin + Senegaextrakt

Cocillana + Etylmorfin + Senegaextrakt oralt (Cocillana-Etyfin) oral lösning 2021-06-24

Cyklopentolat + Fenylefrin

Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,2 + 1 % (Cyclomydril licens) ögondroppar 2020-01-27
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,85 + 1,5 % (Extempore) barn ÖVER 1 år

Dalteparin

Dalteparin subkutan inj 625 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 60 - 250 E 2021-11-04
Dalteparin subkutan inj 2 500 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 250 - 1 000 E 2021-11-04
Dalteparin subkutan inj 10 000 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 1 000 - 5 000 E 2021-11-04
Dalteparin subkutan inj förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta 2021-11-04

Dapson

Dapson oralt (Licens) tabletter 2022-08-18

Daptomycin

Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (ex Cubicin) 2019-10-31

Darbepoetin alfa

Darbepoetin alfa intravenös, subkutan inj (Aranesp)

Deferasirox

Deferasirox oralt (ex Exjade) tabletter 2022-04-07

Deferipron

Deferipron oralt (ex Ferriprox) tabletter 2020-06-25
Deferipron oralt 100 mg/mL (Ferriprox) oral lösning 2020-06-25

Deferoxamin

Deferoxamin intravenös inf 10 mg/mL (ex Desferal) 2022-08-25
Deferoxamin subkutan inf/intramuskulär inj 100 mg/mL (ex Desferal) 2020-06-25

Defibrotid

Defibrotid intravenös inf 20 mg/mL (Defitelio) 2022-08-25
Defibrotid intravenös inf 4 mg/mL (Defitelio) 2022-08-25
Defibrotid intravenös inf 5 mg/mL (Defitelio) 2022-08-25

Deflazakort

Deflazakort oralt (ex Calcort licens) tabletter 2021-10-14

Desloratadin

Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter 2022-06-02
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning 2022-06-02

Desmopressin

Desmopressin intravenös inf (Octostim) dos tillsätts till spädningsvätska 2017-10-26
Desmopressin intravenös inj 4 mikrog/mL (Minirin) 2018-01-18
Desmopressin oralt (ex Minirin) tabletter 2022-04-07

Dexametason

Dexametason intravenös inj 4 mg/mL (ex Dexavit) 2021-12-08
Dexametason konjunktivalt 1 mg/mL (ex Opnol) ögondroppar 2021-04-22
Dexametason oralt 0,4 mg/mL (Licens) oral lösning 2021-12-08
Dexametason oralt 2 mg/mL (Licens) oral lösning 2021-12-08
Dexametason oralt tabletter 2021-12-08

Dexamfetamin

Dexamfetamin oralt (Attentin) tablett 2019-04-04

Dexmedetomidin

Dexmedetomidin intravenös inf 4 mikrog/mL (ex Dexdor) 2022-05-19
Dexmedetomidin intravenös inf 8 mikrog/mL (ex Dexdor) 2022-06-02
Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) 2022-05-19

Dialys

Dialys: Peritonealdialyslösning med tillsatser 2021-11-11

Diazepam

Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) 2021-08-19
Diazepam oralt (ex Stesolid) tabletter 2020-10-22
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg 2022-10-20
Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning 2021-09-16

Diazoxid

Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension 2020-06-18

Dicykloverin

Dicykloverin oralt 2 mg/mL (ex Dicyclomine, licens) sirap 2020-01-27

Digoxin

Digoxin intravenös inj 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL 2021-02-25
Digoxin intravenös inj 0,025 mg/mL = 25 mikrog/mL 2021-02-25
Digoxin oralt 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Digoxin VistaPharm licens, fd Lanoxin) oral lösning 2022-10-27
Digoxin oralt tabletter 2021-02-25

Dihydralazin

Dihydralazin intravenös inj 12,5 mg/mL (Nepresol licens) 2018-05-17

Dihydrotestosteron

Dihydrotestosteron utvärtes 2,5 % (Andractim Licens) gel 2020-09-10

Diklofenak

Diklofenak oralt (ex Voltaren) kapsel/tabletter 2018-12-13
Diklofenak rektalt (ex Voltaren) suppositorier 2018-12-13

Dimetikon

Simetikon oralt 100 mg/mL (Minifom) droppar 2020-06-18

Dimetylsulfoxid

Dimetylsulfoxid utvärtes 990 mg/mL = 99 % (Extempore) 2020-12-17

DOButamin

DOBUTamin intravenös inf 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL 2022-05-05
DOBUTamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL 2022-05-05
DOBUTamin intravenös inf 2 mg/mL = 2000 mikrog/mL 2022-05-05

Dokusatnatrium + Sorbitol

Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) 2019-01-17

DOPamin

DOPamin intravenös inf 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL (Giludop licens) 2021-07-01
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) 2021-11-25
DOPamin intravenös inf 2 mg/mL = 2000 mikrog/mL (Giludop licens) 2021-11-25
DOPamin intravenös inf 4 mg/mL = 4000 mikrog/mL (Giludop licens) 2021-11-25

Dornas alfa

Dornas alfa, inhalation 1 mg/mL (Pulmozyme) 2020-03-05

Doxycyklin

Doxycyklin intravenös inf 1 mg/mL (Doxyferm) 2019-04-10
Doxycyklin oralt 10 mg/mL (ex Vibranord) oral suspension 2019-04-10
Doxycyklin oralt 100 mg (ex Doxyferm) tablett 2022-09-22

Droperidol

Droperidol intravenös inj 0,125 mg/mL = 125 mikrog/mL (ex Dridol) 2020-09-10
Droperidol intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL (ex Dridol) 2020-09-10
Droperidol intravenös inj 1 mg/mL = 1 000 mikrog/mL (ex Dridol) 2020-09-10

Efedrin + Etylmorfin

Efedrin + Etylmorfin oralt (Lepheton) oral lösning 2021-07-01

Emicizumab

Emicizumab subkutan inj 150 mg/mL (Hemlibra) 2020-06-25
Emicizumab subkutan inj 30 mg/mL (Hemlibra) 2020-06-25

Emtricitabin + Tenofoviralafenamid

Emtricitabin + Tenofoviralafenamid oralt (Descovy) tabletter 2022-10-06

Enalapril

Enalapril oralt (ex Renitec) tabletter/kapslar 2020-11-12

Enalaprilat

Enalaprilat intravenös inj 0,025 mg/mL = 25 mikrog/mL (Enap licens) 2022-05-16

Enoxaparinnatrium

Enoxaparinnatrium subkutan inj 1 000 E/mL = 10 mg/mL (ex Klexane) 2021-05-27
Enoxaparinnatrium subkutan inj 2 000 E/mL = 20 mg/mL (ex Klexane) 2021-05-27

epoPROSTenol

epoPROSTenol intravenös inf 1 mikrog/mL (Veletri licens) 2022-12-15
epoPROSTenol intravenös inf 2 mikrog/mL (Veletri licens) 2022-12-15

Ertapenem

Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) 2021-06-17

Erythromycin

Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) 2020-05-20
Erytromycin oralt (ex Abboticin) 2022-04-07
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension 2020-10-01
Erytromycin oralt 50 mg/mL (Ery-Max) från dospåse 2020-10-01

Erythropoietin

Erytropoietin subkutan inj 2 000 E/0,3 mL (NeoRecormon) nyfödda 2018-01-11

Escitalopram

Escitalopram oralt (ex Cipralex) tabletter 2019-04-25
Escitalopram oralt 20 mg/mL (Cipralex) orala droppar 2019-04-25

Esketamin

Esketamin intravenös inf, 1 mL = 100 mikrog/kg (ex Ketanest) individuell spädning 2021-12-16
Esketamin intravenös inf/inj 0,15 mg/mL (ex Ketanest) 2022-10-13
Esketamin intravenös inf/inj 0,5 mg/mL (ex Ketanest) 2021-12-16
Esketamin intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketanest) 2021-12-16
Esketamin intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Ketanest) 2021-12-16
Esketamin intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Ketanest) 2021-12-16
Esketamin nasalt 25 mg/mL (ex Ketanest) 2021-12-08
Esketamin oralt 25 mg/mL (ex Ketanest) 2021-12-08

Esmolol

Esmolol intravenös inf/inj 1 mg/mL = 1 000 mikrog/mL (Brevibloc) 2020-01-27
Esmolol intravenös inf/inj 10 mg/mL (Brevibloc) 2019-08-15

Esomeprazol

Esomeprazol intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Nexium) 2020-01-27
Esomeprazol intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2020-01-27
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2019-04-25
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter 2021-11-25
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension 2022-05-05

Etakrynsyra

Etakrynsyra intravenös inj 1 mg/mL (Reomax, Edecrin licens) 2021-12-16
Etakrynsyra intravenös inj 2,5 mg/mL (Reomax licens) 2021-12-16

Etambutol

Etambutol oralt (ex Myambutol) tablett/kapslar 2020-11-19

Etiketter

MÄRKNING ETIKETTER 2022-05-25

Etosuximid

Etosuximid oralt 250 mg kapsel 2020-08-06
Etosuximid oralt 50 mg/mL (ex Suxinutin) oral lösning 2019-11-28

Felodipin

Felodipin oralt (ex Plendil) depottablett 2019-10-31

Fenobarbital

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) 2021-10-07
Fenobarbital intravenös inf/inj 200 mg/mL (ex Luminal licens) 2021-10-07
Fenobarbital oralt (ex Fenemal Meda) tabletter/kapslar 2018-02-08
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-03-18

Fenoximetylpenicillin, Penicillin V

Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter 2020-06-11
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension 2022-04-28
Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL (ex Kåvepenin) orala droppar/oral lösning 2020-06-11
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension/lösning 2022-04-28

Fentanyl

FentaNYL intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Extempore) 2019-01-10
FentaNYL intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Leptanal) intensivvård 2019-01-24
FentaNYL nasalt 50 mikrog/mL (ex Leptanal) 2022-03-03
Fentanyl utvärtes (ex Durogesic, Matrifen) depotplåster 2021-10-07

FenylEFRIN

fenylEFRIN intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL 2022-11-10
fenylEFRIN intravenös inf/inj 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL 2022-11-10
fenylEFRIN intravenös inf/inj 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL 2022-11-10

Fibrinogen

Fibrinogen intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Fibryga) 2018-09-27

Filgrastim

Filgrastim intravenös inf 0,006 mg/mL = 6 mikrog/mL (ex Zarzio) 2020-01-27
Filgrastim intravenös inf 0,015 mg/mL = 15 mikrog/mL (ex Zarzio) från biosimilar 2020-01-27
Filgrastim intravenös inf 0,015 mg/mL = 15 mikrog/mL (Neupogen) 2018-06-28
Filgrastim subkutan inj 0,3 mg/mL = 30 ME/mL = 300 mikrog/mL (Neupogen) 2020-09-24
Filgrastim subkutan inj 0,6 mg/mL = 60 ME/mL = 600 mikrog/mL (ex Neupogen Novum) 2020-09-24
Filgrastim subkutan inj 0,96 mg/mL = 96 ME/mL = 960 mikrog/mL (ex Neupogen Novum) 2020-09-24

Flekainid

Flekainid oralt (Tambocor) tablett/kapsel 2018-08-09
Flekainid oralt 5 mg/mL (licens) oral lösning 2018-08-09

Fluconazol

Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2022-12-01
Flukonazol oralt (ex Diflucan) kapslar 2019-11-14
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2019-11-14
Flukonazol oralt 40 mg/mL (ex Diflucan) oral suspension 2019-11-14

Flukloxacillin

Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter 2022-10-06
Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension 2022-10-06

Flumazenil

Flumazenil intravenös inf 9 mikrog/mL (f.d Lanexat) 2018-09-06
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) 2018-09-06

Fluoxetin

Fluoxetin oralt (ex Fontex) tablett/kapsel 2019-04-25
Fluoxetin oralt 4 mg/mL (Fontex) oral lösning 2019-04-25

Flutikason

Flutikason inhalation/lokalt (ex Flutide Evohaler) 2022-12-15
FlutikasonFUROAT nasalt 27,5 mikrog/spraydos (Avamys) nässpray 2020-01-16
FlutikasonPROPIONAT nasalt 50 mikrog/spraydos (ex Flutikason) nässpray 2020-01-27

Folsyra

Folsyra oralt 0,1 mg/mL (Extempore) oral lösning 2022-12-15
Folsyra oralt 10 mg/mL (Folix) orala droppar 2023-01-12
Folsyra oralt tabletter 2022-12-15

Fomepizol

Fomepizol intravenös inf 5 mg/mL (Fomepizole SERB) 2021-06-17

Fosaprepitant

Fosaprepitant intravenös inf 1 mg/mL (Ivemend) 2021-11-11

Foscarnet

Foskarnet intravenös inf 12 mg/mL (Foscavir licens) 2021-04-15
Foskarnet intravenös inf 24 mg/mL (Foscavir licens) via central infart 2021-04-15

Fosfat

Fosfat intravenös inf 0,05 mmol/mL (Glycophos) 2020-06-04
Fosfat intravenös inf 0,1 mmol/mL (Glycophos) 2020-06-04
Fosfat intravenös inf 0,12 mmol/mL (Glycophos) 2020-06-04
Fosfat intravenös inf 0,5 mmol/mL (Glycophos) 2020-06-04
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning 2021-09-09
Fosfat oralt 30,4 mg (Extempore) kapsel 2021-09-09

Fosfenytoin, Proepanutin

Fosfenytoin intravenös inj 15 mg/mL = 10 mg FE/mL (Pro-Epanutin) dos i mg fosfenytoin 2021-05-06
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE 2021-05-06
Fosfenytoin intravenös inj 37,5 mg/mL = 25 mg FE/mL (Pro-Epanutin) dos i mg fosfenytoin 2021-05-06
Fosfenytoin intravenös inj 7,5 mg/mL = 5 mg FE/mL (Pro-Epanutin) dos i mg fosfenytoin 2021-05-06

Furosemid

Furosemid intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Furix) 2022-05-19
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) 2020-10-22
Furosemid intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Furix) 2022-05-19
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar 2020-10-22

Fusidinsyra

Fusidinsyra konjunktivalt 1 % (Fucithalmic) ögonsalva
Fusidinsyra utvärtes 2 % (ex Fucidin) kräm/salva 2020-04-02

Fysostigmin

Fysostigmin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL (Anticholium licens) 2021-06-17

Gabapentin

Gabapentin oralt (ex Neurontin) kapslar/tabletter 2018-02-22
Gabapentin oralt 50 mg/mL (ex Neurontin licens) oral lösning 2018-02-22

Galsulfas

Galsulfas intravenös inf (Naglazyme) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-12-10

Ganciklovir

Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) 2021-07-01

Gentamicin

Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) 2019-11-07
Gentamicin intravenös inf/inj 40 mg/mL (Gensumycin) 2019-09-05

Glukagon

Glukagon inj 1 mg/mL (Glucagon) flera administreringsvägar 2022-04-07
Glukagon intranasalt 3 mg (Baqsimi) näspulver 2022-05-05

Glukarpidas

Glukarpidas intravenös inf/inj 1000 E/mL (Voraxaze licens) 2020-02-20

Glukos

Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (ex Dextrogel) oral gel 2023-01-26
Glukos buffrad intravenös inf 50 mg/mL med eller utan tillsats 2022-10-20
Glukos buffrad intravenös inf 25 mg/mL med eller utan tillsats 2022-11-10
Glukos intravenös inf 50 mg/mL (+ 40 Na + 20 K) (ex Glucose-Na-K Baxter 50 mg/mL) 2022-10-20
Glukos intravenös inf 50 mg/mL med eller utan tillsats 2022-10-20
Glukos intravenös inf 100 mg/mL (+ 100 Na + valfri mängd K) vid diabetes ketoacidos 2020-05-28
Glukos intravenös inf 100 mg/mL (+ 140 Na + 40 K) vid diabetes ketoacidos 2020-05-28
Glukos intravenös inf 100 mg/mL (+ 40 Na + 20 K) (ex Glucose-Na-K Baxter 100 mg/mL) 2022-10-20
Glukos intravenös inf 100 mg/mL med eller utan tillsats 2022-10-20
Glukos intravenös inf 120 mg/mL 2022-10-20
Glukos intravenös inf 150 mg/mL 2022-10-20
Glukos intravenös inf 200 mg/mL (ex Glucos Fresenius Kabi) 2022-10-20
Glukos intravenös inf 50 mg/mL (+ 140 Na + 40 K) vid diabetes ketoacidos 2020-05-28
Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % 2019-12-12
Glukoslösning oralt 75 g/200 mL (TopStar) oral lösning 2021-10-14

Glukospolymer

Glukospolymer enteralt/oralt (Resource Energipulver/Fantomalt)

Glyceryltrinitrat

Glyceryltrinitrat utvärtes kräm/salva 2020-11-05

Glycin

Glycin oralt (L-glycin, extempore) kapslar 2022-09-08

Glykopyrroniumbromid

Glykopyrroniumbromid intravenös inj 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL (ex Robinul) 2020-12-10

Granisetron

Granisetron intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Kytril) 2020-09-17
Granisetron oralt (f.d Kytril) tabletter 2022-09-01

Guanfacin

Guanfacin oralt (Intuniv) depottabletter 2019-05-02

Haloperidol

Haloperidol intramuskulär inj 5 mg/mL (Haldol) 2020-01-27

Heparin

Heparin instillation 100 E/mL (HeparinLÅS) 2021-01-21
Heparin instillation 20 E/mL (HeparinLÅS) 2021-01-21
Heparin intravenös inf 100 E/mL (ex Extempore) 2022-02-24
Heparin intravenös inf 25 E/mL 2022-02-24
Heparin intravenös inf 5 E/mL (Heparin APL) vid katetervård och koagulationsrubbning 2020-01-27
Heparin intravenös inf 50 E/mL (ex Extempore) 2021-12-16
Isoton aminosyralösning + Heparin 2 E/mL intraarteriell inf ocklusionsförebyggande spoldropp 2022-10-27
Isoton aminosyralösning + Heparin 4 E/mL intraarteriell inf ocklusionsförebyggande spoldropp 2022-10-27
Natriumklorid 4,5 mg/mL + Heparin 0,2 E/mL ocklusionsförebyggande spoldropp, flera administreringsvägar 2020-09-10
Natriumklorid 4,5 mg/mL + Heparin 2 E/mL ocklusionsförebyggande spoldropp, flera administreringsvägar 2022-10-27
Natriumklorid 9 mg/mL med heparin 0,2 E/mL ocklusionsförebyggande spoldropp, flera administreringsvägar 2020-09-10
Natriumklorid 9 mg/mL med heparin 1 E/mL ocklusionsförebyggande spoldropp, flera administreringsvägar 2020-09-10
Natriumklorid 9 mg/mL med heparin 2 E/mL ocklusionsförebyggande spoldropp, flera administreringsvägar 2020-09-10

Hyaluronidas

Hyaluronidas subkutan inj 1500 E/mL (ex Hylase Dessau licens) 2020-04-23

Hydrokortison

Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Solu-Cortef) 2022-04-28
Hydrokortison intravenös inj 0,5 mg/mL (ex Solu-Cortef) 2022-02-10
Hydrokortison intravenös inj 1 mg/mL (ex Solu-Cortef) 2022-04-07
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (ex Solu-Cortef) 2022-04-28
Hydrokortison oralt (ex Alkindi) tabletter/kapslar 2021-02-18
Hydrokortison oralt 1 mg/mL (Extempore) oral suspension 2022-10-20
Hydrokortison utvärtes 1 % (ex Mildison Lipid) kräm/salva 2020-04-08

Hydrokortison + Lidokain

Hydrokortison + lidokain rektalt (Xyloproct) salva 2022-09-22

Hydrokortison + Mikonazol

Hydrokortison + Mikonazol utvärtes 10 + 20 mg/g (Cortimyk, Daktacort) kräm 2021-06-03

Hydrokortison + Oxitetracyklin + Polymyxin B

Hydrokortison + Oxitetracyklin + Polymyxin B lokalt (Terracortril med Polymyxin B) droppar/salva 2020-12-10

Hydroxiklorokin

Hydroxiklorokin oralt 200 mg (Plaquenil) tablett 2020-06-04

Hydroxizin

Hydroxizin oralt (ex Atarax) tabletter 2019-05-02
Hydroxizin oralt 2 mg/mL (Atarax) oral lösning 2019-05-02

Högflödesgrimma

Högflödesgrimma (ex Optiflow, Airvo) 2021-10-14

Ibuprofen

Ibuprofen intravenös inf 4 mg/mL 2021-11-11
Ibuprofen intravenös inf 6 mg/mL 2021-11-11
Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) 2019-04-25
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter 2021-11-11
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2021-11-11
Ibuprofen oralt 40 mg/mL (ex Nurofen Apelsin) oral suspension 2021-11-11
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier 2021-11-11

Idursulfas

Idursulfas intravenös inf (Elaprase) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-12-10

Iloprost

Iloprost inhalation 0,5 mikrog/mL (Ilomedin) 2017-10-19
Iloprost inhalation 2 mikrog/mL (Ilomedin) 2020-01-27
Iloprost inhalation 2,5 mikrog/mL (Ilomedin) 2020-07-02

Imipenem + Cilastatin

Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) 2019-11-21

Immunglobulin

Antitymocytimmunglobulin intravenös inf (ATGAM licens) häst, dos tillsätts till spädningsvätska 2022-06-09
Antitymocytimmunglobulin intravenös inf 0,5 mg/mL (Thymoglobuline) kanin 2022-08-04
Hepatit B-immunglobulin intramuskulär inj 180 E/mL (Umanbig) 2019-09-05
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) 2021-01-21
Rabies-immunglobulin humant, intramuskulär inj 150 E/mL (Berirab/Berirab P licens) 2019-08-22
Tetanus-immunglobulin humant, intramuskulär inj 250 E/mL (Tetagam P licens) 2019-09-05
Varicella Zoster-immunglobulin intramuskulär inj 104 E/mL (Varizig licens) 2020-08-20
Varicella Zoster-immunglobulin intravenös inf 25 E/mL (Varitect CP licens) 2020-08-20

Infliximab

Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska 2018-09-20

Insulin

Insulin intravenös inf/inj 0,05 E/mL (ex Actrapid Penfill) 2020-09-17
Insulin intravenös inf/inj 0,1 E/mL (ex Extempore) 2020-01-27
Insulin intravenös inf/inj 0,2 E/mL (ex Actrapid Penfill) 2020-07-02
Insulin intravenös inf/inj 0,2 E/mL (ex Extempore) bl.a. spädning från 10 E/mL 2020-07-02
Insulin intravenös inf/inj 1 E/mL (ex Actrapid Penfill) 2020-07-02
Insulin subkutan inj 100 E/mL (Levemir) 2018-02-08

Intralipid

Intralipid intravenös inf/inj 200 mg/mL Vid hjärtstillestånd orsakat av lokalanestetika 2020-06-11

Ipratropiumbromid

Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) 2021-09-09

Isoniazid

Isoniazid intravenös inj 50 mg/mL (Extempore) 2020-11-12
Isoniazid oralt 20 mg/mL (Extempore) oral lösning 2020-11-12
Isoniazid oralt 300 mg (Tibinide) tablett 2020-11-12

Isoprenalin

Isoprenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL (ex Isoprenaline) 2021-11-25
Isoprenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL (ex Isoprenaline) 2021-10-21
Isoprenalin intravenös inf 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Isoprenaline) 2021-11-25
Isoprenalin intravenös inf 0,08 mg/mL = 80 mikrog/mL (ex Isoprenaline) 2021-10-21

Isoton aminosyra

Isoton aminosyralösning + Heparin 0,2 E/mL intraarteriell inf ocklusionsförebyggande spoldropp 2022-09-15
Isoton aminosyralösning intraarteriell inf (Vaminolac) ocklusionsförebyggande spoldropp 2022-10-27

Ispaghula

Ispaghula oralt (ex Vi-Siblin) 2021-05-12

Ivakaftor

Ivakaftor oralt (Kalydeco) tabletter/granulat 2022-12-08

Ivakaftor + Lumakaftor

Lumakaftor + Ivakaftor oralt (Orkambi) tabletter/granulat 2022-12-15

Ivakaftor + Tezakaftor

Tezakaftor + Ivakaftor oralt (Symkevi) tabletter 2022-12-15

Ivakaftor + Tezakaftor + Elexakaftor

Ivakaftor + Tezakaftor + Elexakaftor oralt (Kaftrio) tabletter 2022-12-08

Johexol

Johexol intravenös inj 300 mg I/mL (Omnipaque) för iohexolclearance 2022-03-03

Järn

Järn(II)sulfat oralt 100 mg Fe2+ (ex Niferex) 2020-09-10
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar 2020-09-10
Järn(III)isomaltosid intravenös inf 5 mg Fe/mL (MonoFer) 2021-03-18
Järn(III)karboximaltos intravenös inf (Ferinject) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-06-25
Järn(III)karboximaltos intravenös inf 5 mg Fe/mL (Ferinject) 2020-06-25
Järnsackaros intravenös inf 1 mg Fe/mL (ex Venofer) 2021-03-18
Järnsackaros intravenös inj 20 mg Fe/mL (ex Venofer) 2021-03-18

Kalcitriol

Kalcitriol oralt 1 mikrog/mL (Rocaltrol licens) oral lösning 2022-11-03

Kalcium

Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) 2019-08-15
Kalcium oralt 15 mg (Extempore) kapsel 2021-06-24
Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-06-24

Kalciumklorid

Kalciumklorid intravenös inf 0,1 mmol Ca/mL (Extempore) 2020-01-27
Kalciumklorid intravenös inf/inj 0,45 mmol Ca/mL (Extempore) 2020-01-27

Kalium

Addex-Kalium 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA VID T.EX. KETOACIDOS 2020-03-05
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning 2022-06-02
Kaliumcitrat oralt 0,93 mmol K/mL (Kaliumcitrat APL 100mg/mL, extempore) oral lösning 2022-12-01
Kaliumjodid oralt 65 mg 2022-04-07

Kaliumkanrenoat

Kaliumkanrenoat intravenös inj 10 mg/mL (ex Kanrenol licens, f.d Soldactone) 2020-12-17
Kaliumkanrenoat intravenös inj 100 mg/mL (Kanrenol licens, f.d Soldactone) 2019-09-12
Kaliumkanrenoat intravenös inj 20 mg/mL (ex Kanrenol licens, f.d Soldactone) 2021-04-22

Kaliumklorid

Addex/Addens-Kaliumklorid 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA 2020-03-05
Kaliumklorid intravenös inf 0,2 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) 2020-11-12
Kaliumklorid intravenös inf 0,3 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) 2020-11-12
Kaliumklorid intravenös inf 0,5 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) 2020-11-12
Kaliumklorid intravenös inf 1 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) 2020-11-12
Kaliumklorid oralt 2 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska 2018-08-23

Kandesartan

Kandesartan oralt (ex Atacand) tabletter 2020-11-12

Kaptopril

Kaptopril oralt (ex Extempore) tabletter/kapslar 2022-01-13
Kaptopril oralt 0,2 mg/mL oral lösning 2022-01-13
Kaptopril oralt 1 mg/mL (ex Noyada 5mg/5mL licens) oral lösning 2022-05-25
Kaptopril oralt 5 mg/mL (ex Noyada 25 mg/5 mL licens) oral lösning 2022-05-25

Karayagummi

Karayagummi oralt (Inolaxol) 2021-05-12

Karbomer

Karbomer konjunktivalt (ex Viscotears) ögongel 2020-09-10

Kargluminsyra

Kargluminsyra oralt 200 mg (ex Carbaglu) dispergerbar tablett 2019-01-17

Kaspofungin

Kaspofungin intravenös inf 0,2 mg/mL (ex Cancidas) 2020-11-19
Kaspofungin intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Cancidas) 2020-11-19
Kaspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas) 2021-04-15

Ketamin

Ketamin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Ketalar) 2020-02-27

Ketobemidon

Ketobemidon intravenös inf, 1 mL = 10 mikrog/kg (Ketogan Novum) individuell spädning 2020-01-27
Ketobemidon intravenös inf, 1 mL = 20 mikrog/kg (Ketogan Novum) individuell spädning 2018-05-31
Ketobemidon intravenös inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL (ex Ketogan Novum) 2020-02-20
Ketobemidon intravenös inf/inj 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Ketogan Novum) 2020-12-17
Ketobemidon intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Ketogan Novum) 2020-12-17
Ketobemidon intravenös inf/inj 0,2 mg/mL (ex Ketogan Novum) 2020-12-17
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketogan Novum) 2020-12-17

Ketorolak

Ketorolak intravenös inj 3 mg/mL (ex Toradol) 2019-03-07

Klemastin

Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL (ex Tavegyl licens) 2022-11-17
Klemastin oralt 1 mg (Tavegyl) tablett 2018-12-06

Klindamycin

Klindamycin intravenös inf 10 mg/mL (ex Dalacin) 2020-01-27
Klindamycin intravenös inf 12 mg/mL (ex Dalacin) 2021-01-14
Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) 2018-09-20
Klindamycin intravenös inf 6 mg/mL (ex Dalacin) 2021-01-14
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar 2021-01-14
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning 2018-09-06

Klobazam

Klobazam oralt 10 mg (ex Frisium licens) tablett

Klobetasolpropionat

Klobetasolpropionat utvärtes (ex Dermovat) 2022-09-22

Klonazepam

Klonazepam intravenös inj 0,5 mg/mL (Rivotril licens) 2018-05-03
Klonazepam oralt (ex Iktorivil) tabletter 2021-11-18
Klonazepam oralt 2,5 mg/mL (Iktorivil) orala droppar 2021-11-18

Klonidin

Klonidin intravenös inf, 1 mL = 0,5 mikrog/kg (ex Catapresan) individuell spädning 2022-05-19
Klonidin intravenös inf/inj 0,5 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-07
Klonidin intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-07
Klonidin intravenös inf/inj 3 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-07
Klonidin intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-07
Klonidin intravenös inf/inj 7,5 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-07
Klonidin intravenös inf/inj 10 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-07
Klonidin intravenös inf/inj 15 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-07
Klonidin oralt 5 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2022-02-10
Klonidin oralt (ex Catapresan licens) tabletter 2022-02-10
Klonidin oralt 10 mikrog/mL (ex Catapresan) 2022-02-10
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning 2022-02-10

Kloralhydrat

Kloralhydrat oralt 140 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-06-03
Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-06-03
Kloralhydrat rektalt 200 mg/mL (Extempore) rektal lösning 2021-06-03
Kloralhydrat rektalt 70 mg/mL (Extempore) 2021-06-03

Kloramfenikol

Kloramfenikol konjunktivalt 10 mg/g = 1 % ögonsalva 2021-05-12
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar 2021-05-12

Klorokinfosfat

Klorokinfosfat oralt 15 mg/mL (Extempore) oral suspension 2020-06-04
Klorokinfosfat oralt tabletter 2020-06-04

Klortiazid

Klortiazid oralt 50 mg/mL (Diuril licens) oral suspension 2019-12-12

Klotrimazol

Klotrimazol utvärtes 1 % (Canesten) kräm 2021-01-28

Kloxacillin/Cloxacillin

Kloxacillin intravenös inf 10 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-12
Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-12
Kloxacillin intravenös inf 25 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-12
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-12

Koagulationsfaktor IX

Koagulationsfaktor IX intravenös inj plasmaderivat, hel ampull 2019-05-23
Koagulationsfaktor IX intravenös inj rekombinant, hel ampull 2019-05-23

Koagulationsfaktor VIIa (ex Novoseven)

Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj (Novoseven) rekombinant, AKTIVERAD, hel ampull
Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj 1 mg/mL (Novoseven) rekombinant, aktiverat, nyfödda 2020-01-27

Koagulationsfaktor VIII

Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 100 E/mL (ex Kovaltry) rekombinant 2020-01-27
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 125 E/mL (ex Advate) rekombinant 2020-01-27
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 200 E/mL rekombinant, nyfödda 2020-01-27
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 250 E/mL rekombinant, nyfödda 2020-01-27
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj 62,5 E/mL (ex NovoEight) rekombinant 2020-01-27
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj plasmaderivat
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant
Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant, långverkande

Koagulationsfaktor VIII + von Willebrandfaktor

Koagulationsfaktor VIII + von Willebrandfaktor intravenös inj (Haemate) 2017-12-14

Koffeincitrat

Koffeincitrat intravenös inf 10 mg/mL (Gencebok, Peyona) 2022-09-15
Koffeincitrat intravenös inf/inj 20 mg/mL (Peyona) 2019-08-15
Koffeincitrat oralt 10 mg/mL (Peyona, Gencebok, extempore) 2022-09-15
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) 2022-09-15

Kol, medicinskt

Medicinskt kol oralt (Carbomix) oral suspension 2019-12-12
Medicinskt kol oralt 150 mg/mL (Kolsuspension) oral suspension 2020-04-23

Kolistimetat

Kolistimetat intravenös inf 20 000 E/mL (Tadim) prodrug till kolistin 2018-08-30

Kreatin

Kreatin oralt (Extempore) dospulver/kapslar 2022-03-10

Labetalol

Labetalol intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Trandate) 2018-11-29
Labetalol intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Trandate) 2018-11-29

Lactobacillus reuteri

Lactobacillus reuteri oralt (Protectis) tuggtablett
Lactobacillus reuteri oralt (Semper magdroppar)

Laktulos

Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning 2019-01-17

Lamivudin

Lamivudin oralt (ex Epivir) tabletter 2022-09-29
Lamivudin oralt 10 mg/mL (Epivir) oral lösning 2022-09-29

Lamotrigin

Lamotrigin oralt (ex Lamictal) tabletter 2021-11-25

Lansoprazol

LANSOprazol oralt (ex Lanzo) tabletter/kapslar 2022-05-05

Laronidas

Laronidas intravenös inf (Aldurazyme) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-12-10

Levetiracetam

Levetiracetam intravenös inf (ex Keppra) dos tillsätts till spädningsvätska 2022-06-23
Levetiracetam intravenös inf 10 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) 2022-06-23
Levetiracetam intravenös inf 15 mg/mL (ex Keppra) 2022-10-13
Levetiracetam intravenös inf 5 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) 2022-06-23
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter 2022-06-23
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning 2022-06-23

Levobupivakain

Levobupivakain 0,625 mg/mL (Chirocaine) flera administreringssätt 2019-01-24
Levobupivakain 1,25 mg/mL (Chirocaine) flera administreringssätt 2018-11-01
Levobupivakain 2,5 mg/mL (Chirocaine) sårkateter

Levobupivakain + Klonidin

Levobupivakain + Klonidin intravenös inf 0,625 mg/mL + 1 mikrog/mL (Chirocaine + ex Catapresan) 2022-03-03
Levobupivakain + Klonidin intravenös inf 1,25 mg/mL + 1 mikrog/mL (Chirocaine + ex Catapresan) 2022-03-03

Levofloxacin

Levofloxacin intravenös inf 5 mg/mL (Tavanic) 2020-02-06
Levofloxacin oralt (ex Tavanic) tabletter 2022-08-18

Levokarnitin

Levokarnitin intravenös inf/inj 200 mg/mL (ex Carnitene licens) 2021-11-04
Levokarnitin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Carnitene licens) 2021-11-04
Levokarnitin oralt 200 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning 2018-02-01
Levokarnitin oralt 300 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning 2021-11-04

Levosimendan

Levosimendan intravenös inf 0,025 mg/mL = 25 mikrog/mL (Simdax) 2022-03-17
Levosimendan intravenös inf 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (Simdax) 2022-03-17

Levotyroxin

Levotyroxin oralt (ex Levaxin) tabletter 2020-08-06

Lidokain

Lidokain intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) 2020-01-27
Lidokain intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Xylocain) 2021-10-21
Lidokain intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Xylocard) 2019-12-12
Lidokain lokalbedövning 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) 2021-10-14
Lidokain lokalbedövning 8,33 mg/mL (ex Xylocain utan kons.) buffrad med Natriumbikarbonat 2021-10-14
Lidokain lokalbedövning av yta (Xylocain) spray 10 mg/dos = 100 mg/mL 2021-11-11
Lidokain utvärtes 40 mg/g (LidoGalen licens) kräm 2022-09-22
Lidokain utvärtes gel 2 % (Xylocain) 2021-10-14

Lidokain + Adrenalin + Tetrakain

Lidokain + Adrenalin + Tetrakain utvärtes 4 + 0,05 + 0,5 % (LAT-gel, extempore) gel

Lidokain + Prilokain

Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster 2021-12-08

Lidokain + Tetrakain

Lidokain + Tetrakain utvärtes (Rapydan) plåster

Linezolid

Linezolid intravenös inf 2 mg/mL (ex Zyvoxid) 2020-05-07
Linezolid oralt 20 mg/mL (Zyvoxid) oral suspension 2023-01-26
Linezolid oralt 600 mg (ex Zyvoxid) tablett 2023-01-26

Liotyronin

Liotyronin intravenös inf/inj 20 mikrog/mL (ex Thyrotardin licens) 2020-01-27

Lisdexamfetamin

Lisdexamfetamin oralt (Elvanse) kapslar 2019-04-04

Litium

Litium oralt 42 mg (Lithionit) depottablett 2020-10-01

Loperamid

Loperamid oralt 2 mg (ex Dimor) kapsel/tablett 2021-06-03

Lopinavir + Ritonavir

Lopinavir + Ritonavir oralt 80 + 20 mg/mL (Kaletra) oral lösning 2019-09-12

Loratadin

Loratadin oralt 1 mg/mL (Clarityn) sirap 2021-05-20
Loratadin oralt 10 mg (ex Clarityn) tablett 2021-05-20

Lorazepam

Lorazepam intramuskulär inj 4 mg/mL 2020-08-06
Lorazepam intravenös inj 1 mg/mL (ex Ativan licens) 2022-05-25
Lorazepam intravenös inj 2 mg/mL 2022-05-25
Lorazepam oralt 1 mg (ex Temesta) tablett 2020-01-27

Losartan

Losartan oralt (ex Cozaar) tabletter 2020-11-19

Magnesium

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 2022-06-23
Magnesium intravenös inf/inj 0,5 mmol/mL = 123 mg/mL MgSO4 2022-06-23
Magnesium oralt 12 mg/mL = 0,5 mmol/mL (ex Extempore) oral lösning 2022-09-22
Magnesium oralt 2,4 mg/mL = 0,1 mmol/mL 2022-09-22

Makrogol

Makrogol oralt (ex Forlax Junior) 2021-04-22
Makrogol oralt (ex Forlax) 2019-12-19

Makrogol + elektrolyter

Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) 2019-12-19
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) barn under 6 mån 2019-01-17
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) 2019-01-17
Makrogol + elektrolyter oralt (Laxabon) 2022-10-27

Mannitol

Mannitol intravenös inf 150 mg/mL 2022-11-03

Melatonin

Melatonin oralt (ex Mellozzan) 2021-05-20
Melatonin oralt 1 mg/mL oral lösning 2021-05-20

Merkaptopurin

Merkaptopurin oralt 20 mg/mL (Xaluprine) oral suspension 2021-11-25
Merkaptopurin oralt 50 mg (ex Puri-nethol) tablett 2021-11-25

Meropenem

Meropenem intravenös inf 10 mg/mL (ex Meronem) 2020-01-27
Meropenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Meronem) 2021-05-06
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) 2021-05-06

Metadon

Metadon intravenös inf/inj 1 mg/mL (Metadon Meda) 2022-11-17
Metadon intravenös inj/inf 0,075 mg/mL = 75 mikrog/mL 2022-11-10
Metadon oralt (ex Metadon Abcur) tabletter 2018-01-18
Metadon oralt 1 mg/mL (ex Metadon DnE) oral lösning

Metoklopramid

Metoklopramid intravenös inj 5 mg/mL (Primperan) 2021-09-23
Metoklopramid oralt 10 mg (ex Primperan) tablett 2021-09-23

Metoprolol

Metoprolol intravenös inj/inf 1 mg/mL (Seloken) 2018-08-30
Metoprolol oralt (ex Seloken) tabletter 2018-08-09

Metotrexat

Metotrexat oralt (ex Metotab) tabletter 2022-09-15
Metotrexat oralt 2 mg/mL (Jylamvo) oral lösning 2022-10-20

Metronidazol

Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2022-11-10
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter 2021-11-18
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension 2021-11-18

Metylfenidat

Metylfenidat oralt (ex Concerta) tabletter/kapslar 2019-03-14

Metylnaltrexonbromid

Metylnaltrexonbromid subkutan inj 12 mg/0,6 mL = 20 mg/mL (Relistor) 2020-08-20

Metylprednisolon

Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) 2020-09-03
Metylprednisolon intravenös inf/inj 40 mg/mL (Solu-Medrol) 2022-01-20
Metylprednisolon intravenös inf/inj 62,5 mg/mL (Solu-Medrol) 2022-01-20

Metyltionin

Metyltionin intravenös inf/inj 5 mg/mL (Methylthioninium chloride Proveblue) 2020-01-30
Metyltionin intravenös inj 10 mg/mL (Extempore)

Midazolam

Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning 2021-09-16
Midazolam intramuskulär inj 5 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-11-10
Midazolam intravenös inf/inj 0,1 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-11-17
Midazolam intravenös inf/inj 0,2 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-11-17
Midazolam intravenös inf/inj 0,5 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-11-17
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-11-17
Midazolam intravenös inf/inj 5 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-11-17
Midazolam nasalt (Nazolam Licens) spray 2018-02-22
Midazolam oralt 1 mg/mL (ex Extempore) 2022-11-10
Midazolam rektalt 1 mg/mL (ex Extempore) 2022-11-10
Midazolam rektalt 3 mg/mL (ex Extempore) rektalgel 2018-06-14

Mikafungin

Mikafungin intravenös inf 0,5 mg/mL (Mycamine) 2020-08-06
Mikafungin intravenös inf 2 mg/mL (Mycamine) 2020-08-06

Milrinon

Milrinon intravenös inf 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (ex Corotrop) 2020-06-18
Milrinon intravenös inf 200 mikrog/mL = 0,2 mg/mL (ex Corotrop) 2020-04-23
Milrinon intravenös inf 400 mikrog/mL = 0,4 mg/mL (ex Corotrop) 2020-04-23

Minoxidil

Minoxidil oralt (ex Loniten licens) tabletter 2017-10-12

Mirtazapin

Mirtazapin oralt (ex Mirtin) tabletter 2019-04-25

Montelukast

Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat 2020-08-27
Montelukast oralt 1 mg/mL (ex Singulair) oral lösning 2020-08-27

Morfin

Morfin intravenös inf, 1 mL = 10 mikrog/kg individuell spädning 2022-03-31
Morfin intravenös inf, 1 mL = 20 mikrog/kg individuell spädning 2022-03-31
Morfin intravenös inf/inj 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL 2022-04-13
Morfin intravenös inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL 2022-04-13
Morfin intravenös inf/inj 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL 2022-04-13
Morfin intravenös inf/inj 0,08 mg/mL = 80 mikrog/mL 2022-04-13
Morfin intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL 2022-04-13
Morfin intravenös inf/inj 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL 2022-05-25
Morfin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2022-04-13
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL 2022-04-13
Morfin oralt 0,2 mg/mL (ex Extempore) oral lösning 2022-03-31
Morfin oralt 0,4 mg/mL 2022-03-31
Morfin oralt 0,5 mg/mL (ex Extempore) oral lösning 2020-01-27
Morfin oralt 2 mg/mL oral lösning 2021-01-14
Morfin oralt tabletter 2018-11-01

Naloxegol

Naloxegol oralt (Moventig) tabletter 2020-08-20

Naloxon

Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,001 mg/mL = 1 mikrog/mL 2022-05-12
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL 2022-05-12
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL 2022-05-12
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2022-05-12
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,8 mikrog/mL 2022-05-12
Naloxon nasalt 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2020-11-19
Naloxon nasalt 1,8 mg (Nyxoid) 2021-04-22
Naloxon oralt 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2020-01-28
Naloxon oralt 1 mg/mL (Extempore) oral lösning 2020-01-28
Naloxon oralt 10 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2018-02-15
Naloxon oralt 30 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2018-02-15
Naloxon oralt 40 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2021-04-15

Naproxen

Naproxen oralt (ex Pronaxen) tabletter 2021-11-18

Natrium-bensoat

Natriumbensoat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) 2022-09-15
Natriumbensoat intravenös inf 50 mg/mL (Extempore) 2022-09-15
Natriumbensoat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral vätska

Natrium-dikloracetat

Natriumdikloracetat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore)
Natriumdikloracetat oralt 100 mg/mL (Extempore) oral lösning

Natriumcitrat + natriumlaurylsulfoacetat

Natriumcitrat + natriumlaurylsulfoacetat rektalt (Microlax) 2019-01-17

Natriumfenylacetat + Natriumbensoat

Natriumfenylacetat + Natriumbensoat intravenös inf 10 +10 % (Ammonul licens) 2022-09-08

Natriumfenylbutyrat

Natriumfenylbutyrat oralt (Ammonaps, Pheburane) 2022-09-08
Natriumfenylbutyrat oralt 100 mg/mL = 0,1 gram/mL (Ammonaps) oral lösning från tablett 2022-11-17

Natriumklorid

Addex/Addens-Natriumklorid 4 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA 2020-03-05
Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-10-28
Natriumklorid hyperton inhalation 40 mg/mL = 4 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-10-28
Natriumklorid hyperton inhalation 45 mg/mL = 4,5 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-11-04
Natriumklorid hyperton inhalation 50 mg/mL = 5 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-10-28
Natriumklorid hyperton inhalation 60 mg/mL = 6 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-10-28
Natriumklorid hyperton inhalation 70 mg/mL = 7 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-10-28
Natriumklorid hyperton intravenös inf 0,5 mmol/mL (från Addens/Addex Natriumklorid) 2022-11-03
Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL ersättning av vätskeförlust enl. 1 %-regeln 2018-03-22
Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL med eller utan tillsats 2020-03-05
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL 2021-09-09
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska 2018-08-23

Natriumklorid + Glukos

Natriumklorid + Glukos intravenös inf 4,5 + 25 mg/mL 2020-10-08

Natriumpikosulfat

Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL (ex Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar 2021-05-27

Natriumpolystyrensulfonat

Natriumpolystyrensulfonat oralt (Resonium) 2022-01-20
Natriumpolystyrensulfonat rektalt 0,15 gram/mL (Resonium) 2022-01-20

Natriumvätekarbonat

Natriumvätekarbonat intravenös inf/inj 50 mg/mL (Natriumbikarbonat Fresenius Kabi) 2022-06-02
Natriumvätekarbonat oralt 50 mg/mL (Extempore) oral lösning 2022-11-03

Naturliga fosfolipider

Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) 2018-08-13

Neostigmin

Neostigmin inj 150 mikrog/mL flera administreringssätt 2021-10-07
Neostigmin oralt 150 mikrog/mL (Neostigmin) 2021-10-07

Nevirapin

Nevirapin oralt 10 mg/mL (Viramune) oral suspension

Nifedipin

Nifedipin oralt (ex Adalat) kapslar/tabletter 2019-12-05
Nifedipin oralt 20 mg/mL (Licens) orala droppar 2019-12-05

Nimodipin

Nimodipin intravenös inf 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL (Nimotop) 2020-11-12

Nitrofurantoin

Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter 2021-04-15

Nitroprussid

Nitroprussid intravenös inf 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (Licens) 2021-01-21
Nitroprussid intravenös inf 0,12 mg/mL = 120 mikrog/mL (Nipruss) 2021-11-25
Nitroprussid intravenös inf 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL (Licens) 2021-01-21
Nitroprussid intravenös inf 0,24 mg/mL = 240 mikrog/mL (Nipruss) 2021-11-25
Nitroprussid intravenös inf 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL (Licens) 2021-01-21
Nitroprussid intravenös inf 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL (Nipruss) 2021-11-25

NORadrenalin

NORadrenalin intravenös inf 0,005 mg/mL = 5 mikrog/mL 2021-11-04
NORadrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL 2021-03-31
NORadrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL 2021-03-31
NORadrenalin intravenös inf 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL 2021-03-31
NORadrenalin intravenös inf 0,08 mg/mL = 80 mikrog/mL 2021-03-31
NORadrenalin intravenös inf 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL 2021-03-31
NORadrenalin intravenös inf 0,16 mg/mL = 160 mikrog/mL 2021-03-31

Nusinersen

Nusinersen intratekalt 12 mg (Spinraza) 2021-11-25

Nystatin

Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension 2020-12-17

Okrelizumab

Okrelizumab intravenös inf 1,2 mg/mL (Ocrevus) 2019-06-20

Oktreotid

Oktreotid intravenös inf 10 mikrog/mL (ex Sandostatin) 2020-01-28
Oktreotid intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Sandostatin) 2019-01-24
Oktreotid intravenös inf/inj 8 mikrog/mL (ex Sandostatin) 2019-01-24
Oktreotid subkutan inf/inj 50 mikrog/mL (ex Sandostatin) 2018-04-26

Olanzapin

OLANZapin oralt (ex Zyprexa) tabletter 2019-05-16

Omalizumab

Omalizumab subkutan inj (Xolair) 2022-10-13

Omeprazol

Omeprazol 4 mg/mL (Licens) oral suspension 2022-09-15
Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter 2021-11-25

Ondansetron

Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL 2023-01-26
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter 2022-02-03
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (Zofran) oral lösning 2022-01-27

Oseltamivir

Oseltamivir oralt (ex Tamiflu) kapslar 2019-09-26
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension 2019-09-26

Oxazepam

Oxazepam oralt (ex Sobril) tabletter 2020-01-28

Oximetazolin

Oximetazolin nasalt 0,1 mg/mL (ex Rhinox licens) näsdroppar 2021-10-14
Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL spädning från Nezeril 2022-12-08
Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray 2021-10-21
Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray 2018-09-06

Oxkarbazepin

Oxkarbazepin oralt (Trileptal) tabletter 2021-09-23
Oxkarbazepin oralt 60 mg/mL (Trileptal) oral suspension 2021-09-23

Oxybutynin

Oxibutynin intravesikal instillation 0,5 mg/mL (Oxybutynin Unimedic) 2020-12-10

Oxycodon + Naloxon

Oxikodon + Naloxon oralt (ex Targiniq) depottabletter 2019-05-23

Oxycodon/oxykodon

Oxikodon intravenös inf, 1 mL = 10 mikrog/kg (ex OxyNorm) individuell spädning 2020-01-28
Oxikodon intravenös inf, 1 mL = 20 mikrog/kg (ex OxyNorm) individuell spädning 2018-05-31
Oxikodon intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex OxyNorm) 2020-01-28
Oxikodon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex OxyNorm) 2020-12-17
Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning 2018-08-23

Palivizumab

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) 2022-04-07

Palonosetron

Palonosetron intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Aloxi 250 mikrog/5 mL) 2020-10-29

Pamidronat

Pamidronat intravenös inf (ex Pamifos, f.d Aredia) dos tillsätts till spädningsvätska 2022-03-17
Pamidronat intravenös inf 0,1 mg/mL (ex Pamifos, f.d Aredia)

Pankreasenzym

Pankreatin oralt (ex Creon) kapslar 2021-03-25
Pankreatin oralt (Kreon für kinder licens) granulat 2021-03-25

Pankuroniumbromid

Pankuroniumbromid intravenös inj 0,2 mg/mL (ex Pancuronium Actavis licens) 2020-02-13

Pantoprazol

Pantoprazol intravenös inf/inj 4 mg/mL (ex Pantoloc) kan även ges i jejunostomi 2020-06-18

Paracetamol

Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) 2021-07-01
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) 2022-03-24
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning 2022-03-24
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier 2022-03-24
Paracetamol rektalt 20 mg/mL (Extempore) rektalgel 2022-03-24

Parecoxib

Parecoxib intravenös inf/inj 4 mg/mL (ex Dynastat) 2022-02-03
Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL (ex Dynastat) 2022-02-03

Peginterferon alfa-2b

Peginterferon alfa-2b subkutan inj 100 mikrog/0,5 mL = 200 mikrog/mL (PegIntron) förfylld injektionsPENNA 2019-03-14
Peginterferon alfa-2b subkutan inj 50 mikrog/0,5 mL= 100 mikrog/mL (PegIntron) 2019-03-14
Peginterferon alfa-2b subkutan inj 50 mikrog/0,5 mL= 100 mikrog/mL (PegIntron) förfylld injektionsPENNA 2019-03-14

Piperacillin + Tazobaktam

Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) 2021-01-21
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) 2021-01-21

Pivmecillinam

Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter 2019-06-20

Posakonazol

Posakonazol oralt 40 mg/mL (ex Noxafil) oral suspension 2022-10-27

Prazosin

Prazosin oralt (ex Minipress licens) tabletter/kapsel 2022-03-10

Prednisolon

Prednisolon + cinkokain rektalt (Scheriproct) suppositorium/salva 2022-08-18
Prednisolon oralt 1 mg/mL (Pediapred 5 mg/5 mL licens) oral lösning 2020-10-08
Prednisolon oralt 5 mg/mL (Prednisolone Sodium Phosphate 25 mg/5 mL licens) oral lösning 2020-10-08
Prednisolon oralt tabletter/kapslar 2022-06-02
Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum) 2020-02-13

Proklorperazin

Proklorperazin intravenös inj 1 mg/mL (Stemetil licens) 2022-09-22

Prometazin

Prometazin intramuskulär inj 25 mg/mL (Phenergan licens) 2019-10-31
Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL (Phenergan licens) 2020-10-15
Prometazin oralt (ex Lergigan) tabletter 2019-12-12

Propiomazin

Propiomazin oralt 25 mg (Propavan) tablett 2020-01-28

Propofol

Propofol intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Diprivan) 2020-12-10
Propofol intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Diprivan) 2020-12-10
Propofol intravenös inf/inj 5 mg/mL (Propofol Lipuro) 2021-04-15

Propranolol

Propranolol oralt 3,75 mg/mL (Hemangiol) oral lösning 2021-04-29

Propranololhydroklorid

Propranololhydroklorid oralt (ex Inderal) tabletter/depotkapslar 2019-08-29
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-07-01
Propranololhydroklorid oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-07-01

Propylenglykol

Propylenglykol utvärtes 20 % (ex Propyderm) kräm/emulsion 2022-08-10

Propylenglykol + mjölksyra

Propylenglykol + mjölksyra utvärtes 200 + 45 mg/g (Locobase LPL) kräm 2022-08-10

Protein C

Protein C intravenös inj 100 E/mL (Ceprotin) 2017-12-07

Protrombinkomplex

Protrombinkomplex AKTIVERAD intravenös inf (Feiba) 2022-06-09
Protrombinkomplex intravenös inf/inj 25 E/mL (ex Confidex) 2018-10-18

Pyrazinamid

Pyrazinamid oralt (Extempore, licens) kapslar/tablett 2020-11-12

Racekadotril

Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat
Racekadotril oralt 30 mg/15 mL (Hidrasec) oral suspension 2019-09-05

Rasburikas

Rasburikas intravenös inf 0,3 mg/mL (Fasturtec) 2022-09-15

Remdesivir

Remdesivir intravenös inf (Veklury) dos tillsätts till spädningsvätska, barn från 40 kg 2022-04-07
Remdesivir intravenös inf 1 mg/mL (Veklury) 2022-03-24

Remifentanil

Remifentanil intravenös inf/inj 100 mikrog/mL (ex Ultiva) 2021-11-04
Remifentanil intravenös inf/inj 25 mikrog/mL (ex Ultiva) 2021-11-04
Remifentanil intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Ultiva) 2021-11-04
Remifentanil intravenös inj 10 mikrog/mL (ex Ultiva) 2021-11-04

Ribavirin

Ribavirin oralt 40 mg/mL (Rebetol) oral lösning 2020-11-19

Rifampicin

Rifampicin intravenös inf 6 mg/mL (ex Rifadin) 2018-11-15
Rifampicin oralt (ex Rimactan) kapslar 2019-05-29
Rifampicin oralt 20 mg/mL (Rifadin) oral suspension 2019-05-29

Risperidon

Risperidon oralt (ex Risperdal) tablett 2019-05-02
Risperidon oralt 1 mg/mL (ex Risperdal) oral lösning 2019-05-02

Rituximab

Rituximab intravenös inf (ex Mabthera) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-09-10
Rituximab intravenös inf 1 mg/mL (ex Mabthera) 2020-09-10
Rituximab intravenös inf 2 mg/mL (ex Mabthera) 2020-09-03

Rokuroniumbromid

Rokuroniumbromid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Esmeron) 2020-10-15

Salbutamol

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) 2021-02-11
Salbutamol oralt 0,4 mg/mL (Ventoline) oral lösning 2019-05-02

Salicylsyra

Salicylsyra utvärtes 1 % (Salsyvase) salva
Salicylsyra utvärtes 2 % (f.d. Salsyvase) kräm/salva 2019-05-02

Saltsyra

Saltsyra instillation 2,5 mmol/mL (Extempore) i CVK/venport 2022-03-31

Sertralin

Sertralin oralt (ex Zoloft) tabletter 2019-03-28
Sertralin oralt 20 mg/mL (Zoloft) koncentrat till oral lösning 2019-03-28

Serum

Serum mot huggormsgift intravenös inf (ex European Viper Venom Antiserum, licens) hästserum 2020-07-02
Serum mot huggormsgift intravenös inf (ViperaTAb licens) fårserum 2022-05-05
Serum mot huggormsgift intravenös inf (Viperfav licens) hästserum 2022-05-05

Sildenafil

Sildenafil intravenös inf 0,16 mg/mL (Revatio) 2019-09-12
Sildenafil intravenös inf 0,4 mg/mL (Revatio) 2020-12-03
Sildenafil intravenös inf/inj 0,8 mg/mL (Revatio) 2021-09-23
Sildenafil oralt (ex Revatio) tablett/kapslar 2021-11-11
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension 2019-09-12

Sorbitol

Sorbitol rektalt (Resulax) 2019-01-17

Sotalol

Sotalol oralt (ex Sotacor) tabletter/kapslar 2019-04-25
Sotalol oralt 10 mg/mL (Extempore) oral lösning 2019-04-25
Sotalol oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2020-01-28

Spironolakton

Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel 2019-03-07
Spironolakton oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2019-03-07
Spironolakton oralt 5 mg/mL (Extempore) oral vätska 2020-01-28

Sufentanil

SUFentanil nasalt 50 mikrog/mL (Sufenta) 2022-03-10

Sukros

Sukros oralt 240 mg/mL = 24 % (Algopedol-Sucrose) oral vätska 2020-05-14

Suxametoniumklorid

Suxametoniumklorid intravenös inj 50 mg/mL (Celocurin) 2020-02-06
Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 10 mg/mL (Celocurin) 2020-02-06
Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (Celocurin) 2020-02-06

Tacrolimus

Takrolimus oralt/sublingualt (ex Prograf) 2021-01-07

Talidomid

Talidomid oralt (Thalidomide Celgene) kapslar 2020-08-20

Taurolidin

Nutrilock instillation 2021-03-18
Taurolock instillation 2020-10-22
Taurolock instillation (Extempore) med heparin 70 E/mL 2020-10-22
Taurolock instillation (Taurolock U 25000) med urokinas 5 000 E/mL 2020-10-22
Taurolock instillation (TauroLockHep 100) med heparin 100 E/mL 2020-10-22
Taurolock instillation med heparin 20 E/mL 2020-10-22

Teikoplanin

Teikoplanin intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Targocid) 2021-02-04
Teikoplanin intravenös inf/inj 133,3 mg/mL (ex Targocid) spädning från 400 mg 2021-02-04
Teikoplanin intravenös inf/inj 67,7 mg/mL (ex Targocid) spädning från 200 mg 2021-02-04

Teofyllamin (Aminofyllin)

Aminofyllin intravenös inf 1,5 mg/mL (Teofyllamin) 2021-12-16
Aminofyllin intravenös inf/inj 23 mg/mL (Teofyllamin) 2021-12-16
Aminofyllin oralt 23 mg/mL (Teofyllamin) 2020-11-19

Terbutalin

Terbutalin intravenös inf 20 mikrog/mL (Bricanyl) 2020-11-26

Testosteron

Testosteron intramuskulär inj 250 mg/mL (Testoviron-Depot licens) 2020-06-04

Tetrakosaktid

Tetrakosaktid intramuskulär inj 1 mg/mL (Synacthen Depot) 2021-02-25
Tetrakosaktid intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL (Synacthen) 2022-03-24
Tetrakosaktid intravenös inj 0,5 mikrog/mL (Synacthen) 2022-02-03

Tiamazol

Tiamazol oralt 5 mg (ex Thacapzol) tablett 2021-09-09

Tigecyklin

Tigecyklin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Tygacil) 2020-02-20

Tiopental

Tiopental intravenös inf/inj 2,5 mg/mL (ex Pentocur) 2022-04-28
Tiopental intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Pentocur) 2022-04-28
Tiopental intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Pentocur) 2022-04-28
Tiopental intravenös inf/inj 25 mg/mL (ex Pentocur) 2022-04-28

Tobramycin

Tobramycin inhalation 300 mg (ex Tobi) 2022-04-21
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) 2020-03-26
Tobramycin intravenös/intramuskulär inj 40 mg/mL (Nebcina) 2020-03-26

Tocilizumab

Tocilizumab intravenös inf (RoActemra) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-06-04

Topiramat

Topiramat oralt (ex Topimax) kapslar/tabletter 2021-10-21

TPN

TPN: Aminosyror + Glukos + Tillsatser intravenös inf (Individuell Extempore) 2020-01-28
TPN: Aminosyror + Glukos + Tillsatser intravenös inf (Start-Up-Neo 2 Extempore) 2020-01-28
TPN: Aminosyror + Spårämnen intravenös inf (Vaminolac, Peditrace) 2020-01-28
TPN: Fett + Tillsatser intravenös inf (Individuell Extempore) 2020-01-28
TPN: Numeta G13E intravenös inf parenteralt energibehov hos barn under 2,5 kg, upp till 273 kcal/d
TPN: Numeta G16E intravenös inf, parenteralt energibehov upp till 515 kcal/d
TPN: Numeta G19E intravenös inf, parenteralt energibehov 515 - 1140 kcal/d
TPN: Perifer Numeta G10E intravenös inf (barn under 2,5 kg, upp till 273 kcal/d) spädning från G13E 2021-11-25

Trametinib

Trametinib oralt 0,05 mg/mL (Mekinist) oral lösning 2018-10-18

Tranexamsyra

Tranexamsyra intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Cyklokapron) 2022-03-31
Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) 2022-04-28

Trientin

Trientine dihydroklorid oralt (Licens), kapslar

Trimetoprim

Trimetoprim oralt (Idotrim) tabletter 2021-04-15
Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension 2021-04-15

Trimetoprim + Sulfametoxazol

Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf (Eusaprim) dos i mL koncentrat 2022-05-05
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf (Eusaprim) vätskerestriktion, dos i mL koncentrat 2022-05-05
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mg trimetoprim 2020-11-12
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mL spädd lösning 2022-05-05
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 1 + 5 mg/mL (Eusaprim) vätskerestr., dos i mg trimetoprim 2020-11-12
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter 2019-03-14
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mg trimetoprim, oral suspension 2019-03-14
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mL vätska, oral suspension 2022-02-24

Trometamol + flera komponenter

Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat) 2022-06-23

Tropikamid

Tropikamid konjunktivalt 0,5 % ögondroppar 2019-09-26

Ubidekarenon

Ubidekarenon = Q10 i olivolja oralt 8 mg/mL (Extempore) oral lösning

Ursodeoxicholsyra

Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension 2019-03-28
Ursodeoxicholsyra oralt (ex Ursofalk) kapsel/tablett 2020-11-05

Vaccin

Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 10 mikrog/dos mot covid-19, barn 5 - 11 år 2022-02-10
Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 30 mikrog/dos mot covid-19, barn från 12 år 2022-02-10
Vaccin: Engerix-B intramuskulär inj mot hepatit B 2019-10-10
Vaccin: Fluenz Tetra intranasalt mot influensa 2019-10-10
Vaccin: Hexyon intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2020-03-12
Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2020-03-12
Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj, mot pneumokockinfektioner 2020-03-12
Vaccin: Rabipur intramuskulär inj 2,5 E/mL mot rabies 2019-08-22
Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension 2020-11-05
Vaccin: RotaTeq oralt mot rotavirus, oral lösning 2019-12-05
Vaccin: Synflorix intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner 2020-03-12
Vaccin: Verorab intramuskulär inj 2,5 E/0,5 mL (licens) mot rabies 2019-08-22

Valaciclovir

Valaciklovir oralt (ex Valtrex) tabletter 2022-02-24

Valganciclovir

Valganciklovir oralt 50 mg/mL (Valcyte)

Valproinsyra

Valproat intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Ergenyl) 2021-10-07
Valproat oralt (ex Ergenyl) 2021-10-07
Valproat oralt 200 mg/mL (Absenor) orala droppar 2021-10-07
Valproat oralt 60 mg/mL (Absenor) oral lösning 2021-10-07

Vancomycin

Vankomycin intravenös inf 10 mg/mL 2022-05-25
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) 2022-05-25
Vankomycin oralt (ex Vancocin) kapslar 2020-03-26
Vankomycin oralt 50 mg/mL (ex Extempore) oral lösning

Vancomycin + Heparin

Vankomycin + Heparin instillation 2,5 mg/mL + 50 E/mL (Vankomycin + HeparinLÅS ) 2022-11-24

Vedolizumab

Vedolizumab intravenös inf 1,2 mg/mL (Entyvio) 2021-04-29

Venlafaxin

Venlafaxin oralt (ex Efexor Depot) depotkapslar/depottablett 2019-04-25

Vigabatrin

Vigabatrin oralt 100 mg/mL (Sabrilex) oral lösning 2021-02-11
Vigabatrin oralt 500 mg (Sabrilex) tablett/granulat till oral lösning 2021-02-11

Vitamin A

Retinol oralt 250 mikrog/mL (Vitamin A, extempore) oral vätska 2021-07-01

Vitamin B 1

Tiamin intravenös inf 50 mg/mL (Vitamin B1,Thiamine Sterop, f.d. licens) 2022-05-12
Tiamin oralt (Vitamin B1, Benerva licens, extempore) 2021-02-11
Tiamin oralt 100 mg/mL (Vitamin B1, extempore) oral lösning 2021-02-11
Tiamin oralt 50 mg/mL (Vitamin B1, extempore) 2021-08-26

Vitamin B 2

Riboflavin oralt 20 mg/mL (Vitamin B2, Extempore) oral vätska 2018-09-06

Vitamin B 6

Pyridoxal-5-fosfat oralt (Vitamin B6, Extempore) kapslar 2019-04-04
Pyridoxal-5-fosfat oralt 10 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral lösning från kapsel 2020-02-13
Pyridoxin intravenös inf/inj 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2019-12-05
Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2019-12-05
Pyridoxin oralt (Vitamin B6, ex Extempore) tabletter/kapslar 2022-08-04
Pyridoxin oralt 10 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral vätska 2020-12-03
Pyridoxin oralt 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2020-12-03
Pyridoxin oralt 50 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) oral vätska 2020-12-03

Vitamin B12

Cyanokobalamin oralt 1 mg (Vitamin B12, ex Betolvex) tablett 2021-01-21
Hydroxokobalamin intramuskulär inj 1 mg/mL (Vitamin B12, f.d Behepan) 2021-01-21
Hydroxokobalamin intravenös inf 25 mg/mL (Cyanokit) 2021-12-08

Vitamin D

Kolekalciferol oralt (Vitamin D3, ex Divisun) tabletter/kapslar 2021-01-07
Kolekalciferol oralt 20 000 E/mL (Vitamin D3, ex Detremin) orala droppar 2021-01-07
Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar 2019-01-10

Vitamin E

Tokoferol oralt 100 mg (Vitamin E, E-vimin) kapsel 2020-11-19
Tokofersolan oralt 50 mg/mL (Vitamin E, Vedrop) oral lösning 2021-06-10

Vitamin K

Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2018-10-18
Fytomenadion intravenös inj 1 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2020-01-27
Fytomenadion oralt 1 mg (Vitamin K, NeoKay licens) kapsel 2018-01-18
Fytomenadion oralt 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2018-01-18
Fytomenadion oralt 20 mg/mL (Vitamin K, Ka-Vit Tropfen licens) orala droppar 2018-01-18

Vitamin, multi

Multivitamin oralt (Abidec multivitamin drops, licens) orala droppar 2021-05-20
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar 2020-09-03

Voriconazol

Vorikonazol intravenös inf 5 mg/mL (ex Vfend) 2018-11-08
Vorikonazol oralt (ex Vfend) tabletter 2018-11-08
Vorikonazol oralt 40 mg/mL (Vfend) oral suspension 2018-11-08

Väteperoxid

Väteperoxid utvärtes 1 % (Microcid) kräm 2020-04-08

Vätskeersättning

Uppvätskning: Snabb 4 tim, enteralt i sond (Semper Vätskeersättning) oral lösning
Uppvätskning: Underhåll 24 tim, enteralt i sond
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (blandas själv) oral lösning
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (Resorb) brustablett
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (Semper vätskeersättning) oral lösning

Vätsketerapi

Benelyte intravenös inf 2022-11-10
Plasmalyte GLUCOS intravenös inf 2020-01-28
Plasmalyte Glucos intravenös inf (+ 35 K) vid diabetes ketoacidos 2020-05-28
Plasmalyte intravenös inf 2022-11-17
Ringer-Acetat intravenös inf/inj 2022-11-17
Vätsketerapi: Basal underhållsbehandling, långsam rehydrering (ex Plasmalyte-GLUCOS, glukos med tillsatser) 2018-12-20
Vätsketerapi: Chock (ex Ringer-Acetat, Plasmalyte, Natriumklorid 9 mg/mL) 2022-11-17
Vätsketerapi: Ersättning av kvarvarande deficit och förluster, långsam rehydrering 2019-09-05
Vätsketerapi: Hyponatrem encefalopati hyperton Natriumklorid 30 mg/mL=3%, från ex Addex Natriumklorid 2018-12-20
Vätsketerapi: Snabb uppvätskning (ex Ringer-Acetat, buffrad Glukos 25 mg/mL med tillsatser) 2019-09-05

Zanamivir

Zanamivir inhalation 5 mg/dos (Relenza) 2023-01-19
Zanamivir intravenös inf 10 mg/mL (Dectova) 2023-01-12

Zidovudin

Zidovudin intravenös inf 4 mg/mL (Retrovir)
Zidovudin oralt 10 mg/mL (Retrovir) oral lösning

Zink

Zinksulfat oralt 1,5 mg Zn2+/mL (Solvezink) 2020-08-27

Zolmitriptan

Zolmitriptan nasalt (Zomig Nasal) nässpray 2022-10-06

Zopiklon

Zopiklon oralt (ex Imovane) tabletter 2020-01-28

ö UTGÅR UPPDATERAS EJ

UTGÅR UPPDATERAS EJ Acetylcystein intravenös inf vid paracetamolintox (barn under 30 kg) depottablett 665 mg 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Acetylcystein intravenös inf vid paracetamolintox (barn över 30 kg) depottablett 665 mg 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Acetylcystein intravenös inf, vid paracetamolintoxikation (barn under 30 kg) 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Acetylcystein intravenös inf, vid paracetamolintoxikation (barn över 30 kg) 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Acetylcystein oralt 200 mg, brustablett 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Acitretin oralt 10 mg (Neotigason) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Adrenalin intravenös inf 4 mikrog/mL 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Adrenalin intravenös inf 10 mikrog/mL 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Adrenalin intravenös inf 20 mikrog/mL 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Adrenalin intravenös inf 40 mikrog/mL 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Adrenalin intravenös inf 80 mikrog/mL 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Adrenalin intravenös inf 0,001 mg/mL = 1 mikrog/mL 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Adrenalin intravenös inf 160 mikrog/mL 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Adrenalin intravenös inf, alla spädningar 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i dränage 2020-10-08
UTGÅR UPPDATERAS EJ Amiodaron oralt 5 mg/mL (Extempore) 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Amoxicillin + klavulansyra oralt (ex Spektramox), tabletter 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Amoxicillin oralt (ex Amimox, Imacillin) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Botulinumtoxin typ A anal inj 25 E/mL (Botox) 2021-01-14
UTGÅR UPPDATERAS EJ Bromhexin intravenös inj 0,4 mg/mL (Bisolvon licens) 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ C1-hämmare intravenös inj, inf 50 mg/mL (Berinert) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Dalteparin subkutan inj (Fragmin) flera olika styrkor 2021-11-11
UTGÅR UPPDATERAS EJ Deferoxamin flera administrationssätt (ex Desferal) 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Deferoxamin intravenös inf 10 mg/mL (ex Desferal) 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Deferoxamin subkutan inf, intramuskulär inj 100 mg/mL (ex Desferal) 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Desloratadin oralt (ex Aerius) 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Diazepam oralt, rektalt (ex Stesolid) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Diazepam rektalt 2 mg/mL (ex Stesolid) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Diazoxid intravenös inj 15 mg/mL (Eudemine licens) 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Diklofenak oralt, rektalt (ex Voltaren, Diclofenac) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Dimetylsulfoxid utvärtes 500 mg/mL = 50 % (DMSO Extempore) 2020-12-17
UTGÅR UPPDATERAS EJ DOBUTamin intravenös inf 0,3 mg/mL 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ DOBUTamin intravenös inf 0,6 mg/mL 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ DOBUTamin intravenös inf 1,2 mg/mL 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ DOPamin intravenös inf 0,3 mg/mL (Giludop) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ DOPamin intravenös inf 0,6 mg/mL (Giludop) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ DOPamin intravenös inf 1,2 mg/mL (Giludop) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Esketamin intravenös inf/inj 4 mg/mL (Ketanest) 2021-12-16
UTGÅR UPPDATERAS EJ Etosuximid oralt (Suxinutin, Petnidan) 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Gabapentin oralt (ex Neurontin) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos buffrad intravenös inf 25 mg/mL, vid diabetes ketoacidos 2020-05-28
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 50 mg/ml (+ 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 50 mg/ml (2 mmol Na + 2 mmol K + 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 50 mg/ml (2 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 50 mg/ml (2 mmol Na + 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 50 mg/ml (2 mmol Na)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 50 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K + 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 50 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 50 mg/mL, med tillsatser 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 100 mg/ml (+ 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 100 mg/ml (2 mmol Na + 2 mmol K + 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 100 mg/ml (2 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 100 mg/ml (2 mmol Na + 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 100 mg/ml (2 mmol Na)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 100 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K + 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 100 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 100 mg/mL, med tillsatser 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 120 mg/ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 120 mg/ml (2 mmol Na + 2 mmol K + 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 120 mg/ml (2 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 120 mg/ml (2 mmol Na + 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 120 mg/ml (2 mmol Na)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 120 mg/ml (20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 120 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K + 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 120 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 120 mg/mL, med tillsatser 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 150 mg/ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 150 mg/ml (+ 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 150 mg/ml (2 mmol Na + 2 mmol K + 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 150 mg/ml (2 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 150 mg/ml (2 mmol Na + 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 150 mg/ml (2 mmol Na)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 150 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K + 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 150 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 150 mg/mL, med tillsatser 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 200 mg/ml (+ 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 200 mg/ml (2 mmol Na + 2 mmol K + 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 200 mg/ml (2 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 200 mg/ml (2 mmol Na + 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 200 mg/ml (2 mmol Na)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 200 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K + 20 E heparin)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 200 mg/ml (4 mmol Na + 2 mmol K)/100 ml 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Glukos intravenös inf 200 mg/mL, med tillsatser 2022-10-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Hydrokortison oralt 0,5 mg/mL (Extempore) oral lösning från kapsel 2021-02-11
UTGÅR UPPDATERAS EJ Ibuprofen oralt, rektalt (ex Brufen, Ipren) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Idebenon oralt 45 mg (Mnesis licens) 2022-12-15
UTGÅR UPPDATERAS EJ Iloprost intravenös inf 0,5 mikrog/mL (Ilomedin) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Insulin intravenös inf, inj 0,1 E/mL 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Isoprenalin intravenös inf (Isuprel licens) spädning till 10 mikrog/mL 2021-10-07
UTGÅR UPPDATERAS EJ Isoprenalin intravenös inf (Isuprel licens) spädning till 20 mikrog/mL 2021-10-07
UTGÅR UPPDATERAS EJ Isoprenalin intravenös inf (Isuprel licens) spädning till 50 mikrog/mL 2021-10-07
UTGÅR UPPDATERAS EJ Isoprenalin intravenös inf (Isuprel licens) spädning till 80 mikrog/mL 2021-10-07
UTGÅR UPPDATERAS EJ Isoprenalin intravenös inf (Isuprel licens), alla spädningar 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Isoprenalin intravenös inf 4 mikrog/mL (Isuprel licens) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Jodixanol instillation i silastic 270 mg I/mL (Visipaque) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Klonazepam intravenös inj 0,05 mg/mL (Iktorivil) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Klonidin oralt 15 mikrog/mL (ex Catapresan) 2022-02-10
UTGÅR UPPDATERAS EJ Koagulationsfaktor rekombinant IX intravenös inj 100 E/mL (BeneFIX) 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Koagulationsfaktor rekombinant VIII intravenös inj 125 E/mL (ReFacto) 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Koagulationsfaktor rekombinant VIII intravenös inj 200 E/mL (Helixate NexGen) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Lidokain subkutan inj 10 mg/mL (Xylocain utan konserveringsmedel) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Metoklopramid rektalt 10 mg (ex Primperan) 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Midazolam oralt, rektalt (Extempore) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ NORadrenalin intravenös inf spädning till 4 mikrog/mL 2021-03-31
UTGÅR UPPDATERAS EJ NORadrenalin intravenös inf spädning till 10 mikrog/mL 2021-03-31
UTGÅR UPPDATERAS EJ NORadrenalin intravenös inf spädning till 20 mikrog/mL 2021-03-31
UTGÅR UPPDATERAS EJ NORadrenalin intravenös inf spädning till 40 mikrog/mL 2021-03-31
UTGÅR UPPDATERAS EJ NORadrenalin intravenös inf spädning till 80 mikrog/mL 2021-03-31
UTGÅR UPPDATERAS EJ NORadrenalin intravenös inf spädning till 160 mikrog/mL 2021-03-31
UTGÅR UPPDATERAS EJ NORadrenalin intravenös inf, alla spädningar 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Ondansetron oralt 0,8 mg/mL spädning från injektions/infusionsvätska 2022-01-27
UTGÅR UPPDATERAS EJ Oximetazolin nasalt 0,1 mg/mL (licens Nasivin) näsdroppar 2021-10-14
UTGÅR UPPDATERAS EJ Papaverin intravenös inj 0,1 mg/mL (Paveron N licens) 2020-10-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon, Panodil) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Paracetamol rektalt (ex Alvedon, extempore) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Prometazin intravenös inf 1 mg/mL (Phenergan licens) liten slutVOLYM 2020-10-15
UTGÅR UPPDATERAS EJ Prometazin intravenös inf 2,5 mg/mL (Phenergan licens) 2020-10-08
UTGÅR UPPDATERAS EJ Protrombinkomplex aktiverat, intravenös inf 50 E/mL (Feiba) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Ranitidin intravenös inj 1 mg/mL (Zantac) 2021-03-18
UTGÅR UPPDATERAS EJ Ranitidin oralt (ex Zantac) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Ranitidin oralt (ex Zantac) tabletter 2020-05-20
UTGÅR UPPDATERAS EJ Ranitidin oralt 15 mg/mL (Zantac) oral lösning, spädning från injektionslösning 2021-03-18
UTGÅR UPPDATERAS EJ Rasburikas intravenös inf (Fasturtec), stamlösning för vidare spädning 2022-09-15
UTGÅR UPPDATERAS EJ Remifentanil intravenös inf 20 mikrog/mL (ex Ultiva) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Sulfametoxazol + Trimetoprim oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter 2020-11-12
UTGÅR UPPDATERAS EJ Teikoplanin instillation (Targocid-lås), barn under 20 kg 2022-10-27
UTGÅR UPPDATERAS EJ Teikoplanin instillation (Targocid-lås), barn över 20 kg
UTGÅR UPPDATERAS EJ Terbutalin oralt 0,3 mg/mL (ex Bricanyl licens) oral lösning 2020-06-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Tobramycin intravenös inf 0,8 mg/mL (ex Nebcina) 2020-07-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Valproat rektalt 300 mg (Delepsine licens) suppositorium 2021-03-11
UTGÅR UPPDATERAS EJ Vigabatrin oralt 50 mg/mL (Sabrilex) 2020-06-25